Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2013 Novověk nemá zájem porozumět tomu, co se skrze svět zjevuje. Chce uhádnout, co se za ním skrývá. Neptá se po smyslu, ale po mechanismu. Svět mu není.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2013 Novověk nemá zájem porozumět tomu, co se skrze svět zjevuje. Chce uhádnout, co se za ním skrývá. Neptá se po smyslu, ale po mechanismu. Svět mu není."— Transkript prezentace:

1 2013 Novověk nemá zájem porozumět tomu, co se skrze svět zjevuje. Chce uhádnout, co se za ním skrývá. Neptá se po smyslu, ale po mechanismu. Svět mu není tajemstvím, ale problémem. Nemá použití pro bláznovu pošetilost podkopávající každou jistotu, ale chce vysvětlení s návodem k použití. Tím ztrácí smysl pro druhou stranu bláznivosti – moudrost. Vládcova rádce nahradí odborník. (Neubauer, Z., (2007) O počátku, cestě a znamení časů. Úvahy o vědě a vědění. Malvern, Praha)

2 Přínos evolučního myšlení Evoluční biologie:  pochopení, proč naše těla vypadají tak jak vypadají  dlouhé ruce a pohyblivý ramenní kloub jsou vzpomínkou na naše stromové doby Evoluční psychologie:  pochopení proč přemýšlíme, tak jak přemýšlíme  naše závratě jsou vzpomínkou na tytéž doby – kdysi nás nutily k opatrnosti a chránily před pádem

3 Proč jednáme jak jednáme? Proč se nám líbí kdo se nám líbí?  Geny  prostředí  developmentální šum  Svoboda Filosofie } Přírodní vědy

4 Genetika chování  nejen hmotné struktury těl organismů (barva očí, umístění orgánů atd.) ale i chování je nějak uloženo v genech  pavouk při tkaní sítě vykoná přibližně 1400 různých pohybů  řadu taxonů bezobratlých (např. u hmyzu) nikdy neuvidí své rodiče  tarbíkomyš Dipodomys ordii při zaslechnutí chřestivého zvuku udělá 2 m dlouhý skok vzad  první odlétají do Afriky toho roku vylíhlé vlaštovky; rodiče je následují až později  naši úhoři se líhnou v Sargasovém moři u Bermud, přes 6000 km vzdáleném. Monté však během tří let najde správnou cestu zpět do správné evropské řeky

5 Genetika chování  Monarcha stěhovavý migruje do střední Ameriky z USA pouze jedenkrát za život ve společnosti podobně nezkušených motýlů.  ptáci si umí postavit hnízdo, i když jsou vychováváni v izolaci  veverka od narození krmena tekutou stravou ví při prvním setkáním s ořechem co dělat

6  Hormony... tvarují naše lebky a ty tvarují naše duše  cca 1920, R.G. Hoskins in Rothman, S.M., Rothman, D.J., (2004) The Pursuit of Perfection. Vintage Books, A Division of Random House, New York, p. 13)

7 Evoluční psychologie  EEA – Environment of Evolutionary Adaptedness  jen posledních několik set let bydlíme ve městech – naše geny jsou nastaveny řešit zcela jiné úkoly než s jakými se setkáváme dnes  psychicky jsme „tak trochu v situaci ježka, který se před jedoucím autem svine do klubíčka.“ (J. Cartwright)  „v našich moderních lebkách sídlí mozky lovců a sběračů“ (Tooby and Cosmides)  pod naší bílou kůží jsme všichni Afričané.

8 Evoluční psychologie  vůně někdy hodnotíme jako příjemné (ovoce, banány, květiny), jindy jako nepříjemné (zkažené maso, infikované rány nemocných, mrtvoly, fekálie)  závratě a strachy z výšek  strach ze tmy, pavouků a hadů (aspoň částečně vrozený)  malé děti se bojí neznámých dospělých  fear of heights and fear of strangers emerge at about six months when infants begin to crawl

9 Evoluční psychologie  rádi si stavíme domy na kopci s výhledem  obživu získáváme v hierarchických tlupách, rádi si dáváme dárky a navštěvujeme se  kočárky vozíme po hrbolaté dlažbě  rádi se věnujeme zahrádkaření (už asi od neolitu)  děti si rády hrají na pískovištích (písek a hlína jsou jim možná mnohem bližší než koberec pokoje)  kanceláře či posluchárny temperujeme na cca 20 stupňů Celsia

10 Lidé se velmi snadno naučí bát objektů, které byly nebezpečné prehistorickým lidem, jako jsou hadi, pavouci, výšky, uzavřené prostory a další stará nebezpečí pro lidstvo. Wilson, E.O., (2006) The Creation. An Appeal to Save Life on Earth. W.W.Norton & Company. New York, London.

11 V ostrém kontrastu k vrozené citlivosti k těmto starověkým nebezpečím, lidé se mnohem méně naučí bát nožů, pistolí, automobilů, elektrických zásuvek a dalších nebezpečí každodenního moderního života. Wilson, E.O., (2006) The Creation. An Appeal to Save Life on Earth. W.W.Norton & Company. New York, London.

12 Když lidé z různých kultur, včetně Severní Ameriky, Asie a Afriky dostali svobodu si vybrat místo pro své domy a svou práci, vybrali si místa, která kombinují tři prvky: – přejí si žít na místě, odkud se mohou dívat dolů a do daleka – mít před sebou spíše park s roztroušenými stromy a keři než čistou savanu nebo naopak uzavřený les – být blízko vodního tělesa, jako je jezero, řeka nebo moře. I když jsou někdy všechny tyto tři elementy čistě estetické a nikoli funkční, jako u chalup a chat, lidé, kteří mají prostředky platí velmi vysokou cenu za to, aby je mohli získat.

13 Versailles

14 Zámek Lednice

15 Pokud si pokusné osoby mohly vybrat, upřednostňovaly místo k bydlení se zdí, útesem či něčím pevným v zádech. Vpředu dávali přednost pohledu na plodnou zemi, s velkými zvířaty roztroušenými v dohledu, ať již domácími nebo divokými. Dávali přednost stromům s nízko položenými vodorovnými větvemi a dělenými listy. Pravděpodobně není náhoda, že mnozí lidé, já mezi nimi, považují japonský javor za nejkrásnější strom světa. Wilson, E.O., (2006) The Creation. An Appeal to Save Life on Earth. W.W.Norton & Company. New York, London.

16 Japanese maple

17 Přínos evoluční psychologie emoce  „Stejně jako vznikl evolucí náš pocit únavy, aby nás ochránil před přepracováním, pocit deprese vznikl proto, aby nás uchránil před dalšími ztrátami“ (Nesse and Williams)  úzkost je adaptivní v darwinovském smyslu  strach z tmy a noci  strach malých dětí z neznámých lidí  strach z hadů, pavouků a šelem Edvard Munch: Výkřik

18 Přínos evoluční psychologie Atraktivita  když byly členům různých kultur předloženy fotografie různých tváří mužů a ženy, nastala všeobecná shoda o tom, které jsou atraktivní více a které méně  zdá se, že měřítka krásy jsou nám nějak vrozena

19 Sexuální selekce  samec tetřívka lesního, který se nijak nestará o mláďata, se bude snažit pářit se vším, co připomíná samici - samice je ovšem vybíravá  rovněž tak samec šimpanze  naopak albatrosi uzavírají páry na celý život a obě pohlaví jsou velmi vybíravá…  … čím více nějaké pohlaví investuje do mláďat, tím je vybíravější

20 Intra- a intersexuální sexuální selekce  intra = uvnitř  intrasexuální selekce = souboje mezi příslušníky stejného pohlaví (jeleni)  inter = mezi  intersexuální selekce = pohlaví více investující (zpravidla samice) vybírá z mnoha samců (tetřívci)

21 Intrasexuální selekce

22  Rypouši sloní: 5% samců monopolizuje 85% samic  zatímco samice mají všechny přibližně stejně potomků, mezi samci tomu tak není. Většina danou sezónu nezplodí žádného.

23  pokud existuje velký nepoměr mezi rozmnožovacím úspěchem samiček a samců  konzervativní strategie je mít dcery  u primátů má samice plus mínus 1 – 5 potomků  riskantní strategie je mít syny  předpověď:  hierarchicky výše postavené samice by měly mít více synů  hierarchicky níže postavené samice by měly mít více dcer  u primátů to u mnoha druhů takto funguje (R. Sapolski, Evolution II., 2010)

24 Intersexuální selekce Nahoře: americký druh tetřívek křovinný v leku Vlevo: samečci australských lemčíků a jejich loubí

25 Pohlavní dimorfismus R. Sapolski Velký rozdíl sameček/samička Malý rozdíl sameček/samička  Agrese: velká  Variabilita samčího reprodukčního úspěchu: velká  female choice: pro velké samečky  péče o potomstvo: pouze samička  délka života: samečci krátká, samičky dlouhá  tvoření dlouhotrvajících párů: ne  Agrese: malá  Variabilita samčího reprodukčního úspěchu: malá  female choice: pro dobrého rodiče  péče o potomstvo: oba  délka života: stejná  tvoření dlouhotrvajících párů: ano  EPC: ano

26 Pohlavní dimorfismus R. Sapolski Homo s.s. – někde mezi Polygamie – ekonomická polygamie většina samečků je monogamních – „válečná“ polygamie mnoho vdov

27 Lemčíci  páření je tak divoké, že loubí může být pobořeno  sameček zkoumá okolí a ničí loubí jiných lemčíků

28 Amblyornis inornata

29

30 Sexuální selekce nebo jen zábava na konci týdne?

31 Přirozený výběr  přírodní výběr = survival of the fittest  pohlavní výběr = survival of the sexiest

32 Úspěšná reprodukce nalezení vhodného (nejlepšího) partnera investice do potomků 1.pohlaví, které do potomstva investuje více (typicky ale ne vždy je to samička) bude více vybíravé při páření 2.pohlaví, které investuje méně (typicky ale ne vždy je to sameček) bude více soupeřit o sexuální přístup

33 Pohlavní výběr: Euplectes progne Graf vlevo: ocasní pera, tak jak přirozeně vznikla: ptáci s delšími pery mají mírně zvýšený úspěch při páření. Graf vpravo: (2) pera zkrácená; (3) pera ustřižená a znovu přilepená; (4) bez zásahu; (1) pera nastavená kousky ze skupiny 2

34 Pohlavní výběr: Pavo cristatus Čím víc ok, tím větší atraktivita

35 Sexuální selekce u člověka  člověk: obě pohlaví jsou vybíravá, ale každé jiným způsobem  muž a žena investují do potomstva velmi rozdílným způsobem

36 Žena preferuje muže, který... 1. bude schopen poskytnout kvalitní geny 2. bude schopen významně přispět k rodičovské péči  buď přímo – výchovou  nebo nepřímo – poskytováním zdrojů, potravy, peněz etc.

37 Žena preferuje muže, který...  je ochotný a schopný sdílet zdroje  má optimistickou finanční budoucnost  je emočně stabilní  je ochoten sdílet s ženou čas a je k ní laskavý (kupuje dárky)  je inteligentní  má vysoký sociální status (vědec, umělec, sportovec, zpěvák…)  je ambiciózní a ochotný tvrdě pracovat  jeho vrstevníci si jej váží a ctí

38 Žena preferuje muže, který...  je o něco starší než žena  je vyšší než žena  má hezký vztah k dětem  nemá pleš  nemá „pivní břicho“  má optimální WCR poměr - široká ramena a úzký pas  má WHR okolo 0,9

39 Žena preferuje muže, který...  má optimální WCR poměr - široká ramena a úzký pas

40

41 Žena preferuje muže, který  předá „kvalitní“ geny  znaky genetické kvality  je schopen přispět k rodičovské péči (např. hmotným zajištěním)  majetek, status

42 Strategie zvyšující zisk  sociálně níže postavení muži tedy budou více investovat do péče o potomky  sociálně výše postavení muži se zaměří spíše na vlastní reprodukci  v seznamovacích inzerátech ženy hledají u mužů  buďto signály majetku či statusu  nebo signály ochoty pečovat o potomstvo

43 Ženatí versus svobodní  USA: muži, kteří se daný rok oženili vydělávají o 50% více než „staří mládenci“ stejného věku  přísloví „no money no honey“

44 Tělesná výška  82% voleb v USA ve 20. století vyhrál vyšší kandidát  u dvou mužů vykonávajících stejnou profesi 2,5 cm rozdílu tělesné výšky odpovídá průměrně 600 dolarům rozdílu v ročním příjmu  Vyšší muži častěji vstupují do manželství a zanechávají za sebou více dětí než menší muži

45 Tělesná výška  v seznamovacích inzerátech dostávají vyšší muži více odpovědí než nižší muži

46 Příjem  pro vstup do manželství jsou ženy ochotny si vzít muže, který vydělává nejméně 70% průměrné mzdy  pro vstup do manželství jsou muži ochotni si vzít ženu, která vydělává nejméně 40% průměrné mzdy  USA: třicetiletý muž vydělává průměrně o 14 000 dolarů ročně víc než dvacetiletý; čtyřicetiletý muž vydělává průměrně o 7 000 dolarů víc než třicetiletý

47 Příjem  signály bohatství: zlaté řetězy, drahé oblečení, drahá auta, cenné obrazy a…  …atraktivní ženy

48 Sociální status  Henry Kissinger: „moc je nejsilnější afrodisiakum“  představa, že ženy dávají přednost lékařům, vědcům či právníkům se zřejmě zakládá na skutečnosti

49 Sociální status  Jakmile však zkoumáme, kteří lidé se skutečně berou, zjistíme, že Kupidův šíp je, jak se zdá, velmi přesně naváděn přísně vymezenými kanály třídy, příjmu, vzdělání, rasy a náboženského prostředí.  (Berger, P.L., (2007) Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Barrister & Principal, str. 50)

50 Inzeráty „seznámení“  Svobodný, učitel na VŠ, 38, nekuřák, hledá mladší štíhlou dívku pro přátelství a romantiku  Svobodná atraktivní dívka, 19 let, hledá zajištěného partnera Zn. rodinný dům podmínkou

51 Inzeráty „seznámení“  Muži: častěji nabízejí zdroje  Zn. Auto a chatu mám  Muži: častěji hledají přitažlivý zevnějšek  Ženy: častěji hledají zdroje  Ženy: častěji nabízejí zevnějšek  …prý pohledná, přitažlivého zevnějšku, atd.

52 Inzeráty „seznámení“  ženy berou při hodnocení partnera v potaz více prvků než muži  mužům jde zpravidla jen o jedinou věc (atraktivitu), zatímco ženy používají více než deset různých vodítek včetně sociálních a ekonomických  zdá se, že ženy při výběru provádí mnohem komplexnější hodnocení než muži  (Barrett, L., Dunbar, R., Lycett, J., (2007) Evoluční psychologie člověka. Portál, Praha. str. 147)

53 Tvář pro ženy  feminisovanou tvář pro long-term partnera  maskulinní tvář pro EPC (extra-pair copulation)

54 Proč by ale ženy měly hledat EPC?  snad až 20 % - 50 % vdaných amerických žen přiznávají EPC po uzavření manželství  pokud má žena milence, ten mívá téměř vždy vyšší status než manžel (Baker and Bellis 1993) = hypotéza „sexy synů“  možná více zdrojů (dárků, alespoň u některých přírodních národů)

55 Tvář pro ženy  tyto tváře vznikly počítačovým zpracováním. Tvář vlevo je více femininní, tvář vpravo více maskulinní V době ovulace (asi vprostřed cyklu) dávají ženy přednost tváři vpravo, ostatní fáze cyklu dávají ženy přednost tváři vlevo

56 Muž preferuje ženu, která...  má WHR okolo 0,7  má neotenní rysy tváře  má hladkou pleť bez vrásek  je fyzicky atraktivní  je laskavá a má ráda děti  má „dobrou reputaci“ - není promiskuitní pověsti  je o něco menší než muž

57 Muž preferuje ženu, která...  má symetrickou a průměrnou tvář  je inteligentní  anekdota: „Why does a woman have to be beautiful rather than intelligent?“ „Because men can see better than they can think.“

58 Muži se zamilují tím že vidí  muži mají mnohem výraznější mozkovou aktivitu při zpracování vizuálních informací než ženy  muži se zamilují mnohem rychleji než ženy….  …možná proto, že jim stačí, když vidí atraktivní ženu

59 Muži se zamilují tím že vidí  pro zachování vztahu u nás možná funguje „sexuální imprinting“ = láska

60 Plodnost  Žena je plodná cca mezi 13 - 45 rokem  Muž je plodný cca mezi 13 - 65 rokem  protože mají ženy užší rozmezí plodnosti... ...muži budou vybíravější co se týče věku partnerky a budou klást na tělesný vzhled větší důraz než ženy na mužský vzhled

61 Rozdíly ve věku z pozice mužů  při prvním manželství jsou muži průměrně o 3 roky starší než jejich ženy  při uzavírání druhého manželství jsou muži průměrně o 5 let starší než jejich ženy  při uzavírání třetího manželství jsou muži průměrně o 8 let starší než jejich ženy

62 Společenská kronika L. Pavarotti, (68) se žení se slečnou Mantovani (33) Vladimír Železný (58) se žení s Konstancií Záhorkovou (27) VIZ také Honza Nedvěd, Karel Gott a mnoho dalších…

63 Rozdílný věk

64

65  muži hledají „sex objects“  ženy hledají „success objects“

66 poznámka pod čarou geny, prostředí, nebo morálka?  „Opustí-li například starý velezasloužilý učenec v sedmdesáti letech svou rodinu a ožení se s dvacetiletou rusovlasou herečkou, pak – vězme – bohové si opět přišli pro oběť. Tak se v nás projevuje démonická přesila Až donedávna by bylo snadné odsoudit tuto mladou osobu jako čarodějnici.“  (Jung, C.G., (1998) Výbor z díla II., Archetypy a nevědomí, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, str.131)

67 Plastická chirurgie  poprsí:  silně sexuálně dimorfní; objevují se kolem puberty  většina primátů má zvětšená prsa pouze během těhotenství a laktace  ačkoliv jsou silně atraktivní pro muže, vadí při běhu a obecně atletických disciplínách  velikost nemá nic společného s produkcí mléka  pravděpodobně znakem „good genes“ nebo „runaway selection“

68 Rozdíly  pro muže není problém oddělit sex a emoce  pornografický průmysl proto existuje výhradně pro muže  žena víceméně neumí oddělit sex a emoce  červená knihovna, edice Harlekýn, večery pod lampou a romány pro dívky - jsou výhradně pro ženy

69 Tvář pro muže  krása je trojúhelníkem mezi mládím, postavou a tváří  nejatraktivnější je zcela symetrická  atraktivní jsou infantilní rysy: velké oči, malý vzhůru směřující nos, malá brada, hladká tvář  vlasy mají tendenci s přibývajícím věkem tmavnout - možná proto jsou v oblibě blondýnky

70 Tvář pro děti  děti ve věku 2 – 3 měsíce pozorují déle obrázky atraktivnějších tváří než obrázky neatraktivnch tváří  děti ve věku 6 – 8 měsíců rovněž  12 měsíců staré děti si déle hrají s cizincem, který na sobě má atraktivní masku, než s cizincem, který má neatraktivní masku  tyto výsledky by naznačovaly, že schopnost vnímat atraktivitu tváře je nám vrozena

71 Atraktivita  když byly členům různých kultur předloženy fotografie různých tváří mužů a ženy, nastala všeobecná shoda o tom, které jsou atraktivní více a které méně  zdá se, že měřítka krásy jsou nám nějak vrozena

72 „Baby schéma“ Jako „hezčí“ vnímáme levý sloupec, což jsou tzv. neotenní rysy: malý nos, „boubelaté“ tváře, velké oči

73 „Baby schéma“

74 Panenky „barbiny“ WHR = 0,7 neotenní rysy: velké oči, malý vzhůru otočený nos, „baculaté“ tváře

75 Neotenní rysy

76 Texty rockových písní „I love you baby I need you baby I miss you baby love me more baby“  možná se z těchto textů toho moc nedozvíme o lásce, zato mnoho o evoluční psychologii

77 Evoluce myšáka Mickeyho V roce 1928 měl myšák Mickey dlouhé a tenké ruce a nohy a protáhlý čenich. Dnes má výrazně dětské, neotenní rysy: krátké a silné končetiny, krátký čenich a „buclaté“ tváře

78 Krteček

79 WHR poměr (waist-to-hip ratio) Zdá se, že nezávisle na době klasifikují muži jako optimální poměr okolo 0,7, tedy užší pas oproti silnějším bokům

80 zdravá žena má WHR 0,67 – 0,8 zdravý muž 0,85 – 0,95

81 Miss Amerika  horní obrázek: tělesná váha vnímaná jako ideál v průběhu 60 let  dolní obrázek: WHR poměr ve stejném období

82 Optimální váha podléhá módě… …WHR poměr se nemění !!!

83 Cover-girls: těžko zapamatovatelné tváře

84 Žárlivost  Žena: spíše odpustí epizody sexuální nevěry a hůře odpustí emocionální nevěru  Muž: spíše odpustí emocionální nevěru a hůře odpustí sexuální nevěru  …u většiny kultur je za „cizoložství“ postihována především žena (VIZ Jan, 8, 1-11)

85 Krátkodobé vztahy  75 % amerických vysokoškoláků souhlasilo se sexem s neznámou atraktivní dívkou  0 % amerických vysokoškolaček souhlasilo se sexem s neznámým atraktivním mužem (Workman, L., Reader, W. (2004) Evolutionary Psychology, Cambridge University Press, Cambridge)  … z pozice evoluční psychologie to dává smysl: žena investuje do potomstva mnohem víc a tedy při náhodné známosti mnohem víc riskuje

86 Krátkodobé vztahy  pro krátkodobý vztah muž silně snižuje své nároky  pro krátkodobý vztah žena své nároky nesnižuje nebo dokonce zvyšuje

87 Likelihood of sex Žena střídáním partnerů nemůže zvýšit počet potomků, které porodí. Muž střídáním partnerek počet svých potomků schopen zvýšit je.

88 Přínos a omezení evoluční psychologie sexuální oblast a oblast vztahů  člověk má v přepočtu méně spermií než harémová gorila a více než promiskuitní šimpanz – pro náš druh je zřejmě typická monogamie s občasnou nevěrou  až 10% našich dětí (možná až 15%!) je vychováváno v rodinách, kde sociální otec není současně otcem biologickým šimpanz člověk gorila

89 Pohlavní dimorfismus u člověka  muži jsou o 8 % - 10 % vyšší než ženy  muži jsou o 20 - 40 % těžší než ženy  (Barrett, L., Dunbar, R., Lycett, J., (2007) Evoluční psychologie člověka, Portál, Praha, str. 149)

90 Závěr  člověk jako jediný tvor je „propuštěnec přírody“  může volit mezi dobrem a zlem…  … nicméně je pro nás sochaře užitečné znát hlínu, ze které stavíme  naturalistický chybný závěr (tzv. naturalistic fallacy) co je přirozené je správné.

91

92 Morning sickness  morning sickness during the first three months of pregnancy includes food aversions in addition to nausea  morning sickness may be an adaptation that prevents mothers from consuming toxins damaging to the developing fetus  food aversions during pregnancy typically involve foods that contain toxins, such an alcohol, coffee and meat  but hardly ever do they include foods that do not contains toxins, such as bread or cereals

93 Morning sickness  the food aversions usually disappear after the first three months of pregnancy, which is the most sensitive period of fetal organ development  women who do not have morning sickness during the first trimester are three times more likely to experience a spontaneous abortion that women who do have morning sickness (Profet, M., (1992) Pregnancy sickness as adaptation: A deterrent to maternal ingestion of teratogens. In Barkow, J., Cosmides, L., Tooby, J., (eds.) The adapted mind. New York: Oxford University Press (pp. 327-366))


Stáhnout ppt "2013 Novověk nemá zájem porozumět tomu, co se skrze svět zjevuje. Chce uhádnout, co se za ním skrývá. Neptá se po smyslu, ale po mechanismu. Svět mu není."

Podobné prezentace


Reklamy Google