Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do evoluční psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do evoluční psychologie"— Transkript prezentace:

1 Úvod do evoluční psychologie
Novověk nemá zájem porozumět tomu, co se skrze svět zjevuje. Chce uhádnout, co se za ním skrývá. Neptá se po smyslu, ale po mechanismu. Svět mu není tajemstvím, ale problémem. Nemá použití pro bláznovu pošetilost podkopávající každou jistotu, ale chce vysvětlení s návodem k použití. Tím ztrácí smysl pro druhou stranu bláznivosti – moudrost. Vládcova rádce nahradí odborník. (Neubauer, Z., (2007) O počátku, cestě a znamení časů. Úvahy o vědě a vědění. Malvern, Praha) 2013 Úvod do evoluční psychologie

2 Přínos evolučního myšlení
Evoluční biologie: pochopení, proč naše těla vypadají tak jak vypadají dlouhé ruce a pohyblivý ramenní kloub jsou vzpomínkou na naše stromové doby Evoluční psychologie: pochopení proč přemýšlíme, tak jak přemýšlíme naše závratě jsou vzpomínkou na tytéž doby – kdysi nás nutily k opatrnosti a chránily před pádem

3 Proč jednáme jak jednáme? Proč se nám líbí kdo se nám líbí?
} Geny prostředí developmentální šum Svoboda Filosofie Přírodní vědy

4 Genetika chování nejen hmotné struktury těl organismů (barva očí, umístění orgánů atd.) ale i chování je nějak uloženo v genech pavouk při tkaní sítě vykoná přibližně 1400 různých pohybů řadu taxonů bezobratlých (např. u hmyzu) nikdy neuvidí své rodiče tarbíkomyš Dipodomys ordii při zaslechnutí chřestivého zvuku udělá 2 m dlouhý skok vzad první odlétají do Afriky toho roku vylíhlé vlaštovky; rodiče je následují až později naši úhoři se líhnou v Sargasovém moři u Bermud, přes km vzdáleném. Monté však během tří let najde správnou cestu zpět do správné evropské řeky

5 Genetika chování Monarcha stěhovavý migruje do střední Ameriky z USA pouze jedenkrát za život ve společnosti podobně nezkušených motýlů. ptáci si umí postavit hnízdo, i když jsou vychováváni v izolaci veverka od narození krmena tekutou stravou ví při prvním setkáním s ořechem co dělat

6 Hormony... tvarují naše lebky a ty tvarují naše duše
cca 1920, R.G. Hoskins in Rothman, S.M., Rothman, D.J., (2004) The Pursuit of Perfection. Vintage Books, A Division of Random House, New York, p. 13)

7 Evoluční psychologie EEA – Environment of Evolutionary Adaptedness
jen posledních několik set let bydlíme ve městech – naše geny jsou nastaveny řešit zcela jiné úkoly než s jakými se setkáváme dnes psychicky jsme „tak trochu v situaci ježka, který se před jedoucím autem svine do klubíčka.“ (J. Cartwright) „v našich moderních lebkách sídlí mozky lovců a sběračů“ (Tooby and Cosmides) pod naší bílou kůží jsme všichni Afričané.

8 Evoluční psychologie vůně někdy hodnotíme jako příjemné (ovoce, banány, květiny), jindy jako nepříjemné (zkažené maso, infikované rány nemocných, mrtvoly, fekálie) závratě a strachy z výšek strach ze tmy, pavouků a hadů (aspoň částečně vrozený) malé děti se bojí neznámých dospělých fear of heights and fear of strangers emerge at about six months when infants begin to crawl

9 Evoluční psychologie rádi si stavíme domy na kopci s výhledem
obživu získáváme v hierarchických tlupách, rádi si dáváme dárky a navštěvujeme se kočárky vozíme po hrbolaté dlažbě rádi se věnujeme zahrádkaření (už asi od neolitu) děti si rády hrají na pískovištích (písek a hlína jsou jim možná mnohem bližší než koberec pokoje) kanceláře či posluchárny temperujeme na cca 20 stupňů Celsia

10 Lidé se velmi snadno naučí bát objektů, které byly nebezpečné prehistorickým lidem, jako jsou hadi, pavouci, výšky, uzavřené prostory a další stará nebezpečí pro lidstvo. Wilson, E.O., (2006) The Creation. An Appeal to Save Life on Earth. W.W.Norton & Company. New York, London.

11 V ostrém kontrastu k vrozené citlivosti k těmto starověkým nebezpečím, lidé se mnohem méně naučí bát nožů, pistolí, automobilů, elektrických zásuvek a dalších nebezpečí každodenního moderního života. Wilson, E.O., (2006) The Creation. An Appeal to Save Life on Earth. W.W.Norton & Company. New York, London.

12 Když lidé z různých kultur, včetně Severní Ameriky, Asie a Afriky dostali svobodu si vybrat místo pro své domy a svou práci, vybrali si místa, která kombinují tři prvky: přejí si žít na místě, odkud se mohou dívat dolů a do daleka mít před sebou spíše park s roztroušenými stromy a keři než čistou savanu nebo naopak uzavřený les být blízko vodního tělesa, jako je jezero, řeka nebo moře. I když jsou někdy všechny tyto tři elementy čistě estetické a nikoli funkční, jako u chalup a chat, lidé, kteří mají prostředky platí velmi vysokou cenu za to, aby je mohli získat.

13 Versailles

14 Zámek Lednice

15 Pokud si pokusné osoby mohly vybrat, upřednostňovaly místo k bydlení se zdí, útesem či něčím pevným v zádech. Vpředu dávali přednost pohledu na plodnou zemi, s velkými zvířaty roztroušenými v dohledu, ať již domácími nebo divokými. Dávali přednost stromům s nízko položenými vodorovnými větvemi a dělenými listy. Pravděpodobně není náhoda, že mnozí lidé, já mezi nimi, považují japonský javor za nejkrásnější strom světa. Wilson, E.O., (2006) The Creation. An Appeal to Save Life on Earth. W.W.Norton & Company. New York, London.

16 Japanese maple

17 Přínos evoluční psychologie emoce
„Stejně jako vznikl evolucí náš pocit únavy, aby nás ochránil před přepracováním, pocit deprese vznikl proto, aby nás uchránil před dalšími ztrátami“ (Nesse and Williams) úzkost je adaptivní v darwinovském smyslu strach z tmy a noci strach malých dětí z neznámých lidí strach z hadů, pavouků a šelem Edvard Munch: Výkřik

18 Přínos evoluční psychologie Atraktivita
když byly členům různých kultur předloženy fotografie různých tváří mužů a ženy, nastala všeobecná shoda o tom, které jsou atraktivní více a které méně zdá se, že měřítka krásy jsou nám nějak vrozena

19 Sexuální selekce samec tetřívka lesního, který se nijak nestará o mláďata, se bude snažit pářit se vším, co připomíná samici - samice je ovšem vybíravá rovněž tak samec šimpanze naopak albatrosi uzavírají páry na celý život a obě pohlaví jsou velmi vybíravá… … čím více nějaké pohlaví investuje do mláďat, tím je vybíravější

20 Intra- a intersexuální sexuální selekce
intra = uvnitř intrasexuální selekce = souboje mezi příslušníky stejného pohlaví (jeleni) inter = mezi intersexuální selekce = pohlaví více investující (zpravidla samice) vybírá z mnoha samců (tetřívci)

21 Intrasexuální selekce

22 Intrasexuální selekce
Rypouši sloní: 5% samců monopolizuje 85% samic zatímco samice mají všechny přibližně stejně potomků, mezi samci tomu tak není. Většina danou sezónu nezplodí žádného.

23 pokud existuje velký nepoměr mezi rozmnožovacím úspěchem samiček a samců
konzervativní strategie je mít dcery u primátů má samice plus mínus 1 – 5 potomků riskantní strategie je mít syny předpověď: hierarchicky výše postavené samice by měly mít více synů hierarchicky níže postavené samice by měly mít více dcer u primátů to u mnoha druhů takto funguje (R. Sapolski, Evolution II., 2010)

24 Intersexuální selekce
Nahoře: americký druh tetřívek křovinný v leku Vlevo: samečci australských lemčíků a jejich loubí

25 Pohlavní dimorfismus R. Sapolski
Velký rozdíl sameček/samička Malý rozdíl sameček/samička Agrese: velká Variabilita samčího reprodukčního úspěchu: velká female choice: pro velké samečky péče o potomstvo: pouze samička délka života: samečci krátká, samičky dlouhá tvoření dlouhotrvajících párů: ne Agrese: malá Variabilita samčího reprodukčního úspěchu: malá female choice: pro dobrého rodiče péče o potomstvo: oba délka života: stejná tvoření dlouhotrvajících párů: ano EPC: ano

26 Pohlavní dimorfismus R. Sapolski
Homo s.s. někde mezi Polygamie ekonomická polygamie většina samečků je monogamních „válečná“ polygamie mnoho vdov

27 Lemčíci páření je tak divoké, že loubí může být pobořeno
sameček zkoumá okolí a ničí loubí jiných lemčíků

28 Amblyornis inornata

29 Amblyornis inornata

30 Sexuální selekce nebo jen zábava na konci týdne?

31 Přirozený výběr přírodní výběr = survival of the fittest
pohlavní výběr = survival of the sexiest

32 Úspěšná reprodukce nalezení vhodného (nejlepšího) partnera
investice do potomků pohlaví, které do potomstva investuje více (typicky ale ne vždy je to samička) bude více vybíravé při páření pohlaví, které investuje méně (typicky ale ne vždy je to sameček) bude více soupeřit o sexuální přístup

33 Pohlavní výběr: Euplectes progne
Graf vlevo: ocasní pera, tak jak přirozeně vznikla: ptáci s delšími pery mají mírně zvýšený úspěch při páření. Graf vpravo: (2) pera zkrácená; (3) pera ustřižená a znovu přilepená; (4) bez zásahu; (1) pera nastavená kousky ze skupiny 2

34 Pohlavní výběr: Pavo cristatus
Čím víc ok, tím větší atraktivita

35 Sexuální selekce u člověka
člověk: obě pohlaví jsou vybíravá, ale každé jiným způsobem muž a žena investují do potomstva velmi rozdílným způsobem

36 Žena preferuje muže, který...
bude schopen poskytnout kvalitní geny bude schopen významně přispět k rodičovské péči buď přímo – výchovou nebo nepřímo – poskytováním zdrojů, potravy, peněz etc.

37 Žena preferuje muže, který...
je ochotný a schopný sdílet zdroje má optimistickou finanční budoucnost je emočně stabilní je ochoten sdílet s ženou čas a je k ní laskavý (kupuje dárky) je inteligentní má vysoký sociální status (vědec, umělec, sportovec, zpěvák…) je ambiciózní a ochotný tvrdě pracovat jeho vrstevníci si jej váží a ctí

38 Žena preferuje muže, který...
je o něco starší než žena je vyšší než žena má hezký vztah k dětem nemá pleš nemá „pivní břicho“ má optimální WCR poměr - široká ramena a úzký pas má WHR okolo 0,9

39 Žena preferuje muže, který...
má optimální WCR poměr - široká ramena a úzký pas

40

41 Žena preferuje muže, který
předá „kvalitní“ geny znaky genetické kvality je schopen přispět k rodičovské péči (např. hmotným zajištěním) majetek, status

42 Strategie zvyšující zisk
sociálně níže postavení muži tedy budou více investovat do péče o potomky sociálně výše postavení muži se zaměří spíše na vlastní reprodukci v seznamovacích inzerátech ženy hledají u mužů buďto signály majetku či statusu nebo signály ochoty pečovat o potomstvo

43 Ženatí versus svobodní
USA: muži, kteří se daný rok oženili vydělávají o 50% více než „staří mládenci“ stejného věku přísloví „no money no honey“

44 Tělesná výška 82% voleb v USA ve 20. století vyhrál vyšší kandidát
u dvou mužů vykonávajících stejnou profesi 2,5 cm rozdílu tělesné výšky odpovídá průměrně 600 dolarům rozdílu v ročním příjmu Vyšší muži častěji vstupují do manželství a zanechávají za sebou více dětí než menší muži

45 Tělesná výška v seznamovacích inzerátech dostávají vyšší muži více odpovědí než nižší muži

46 Příjem pro vstup do manželství jsou ženy ochotny si vzít muže, který vydělává nejméně 70% průměrné mzdy pro vstup do manželství jsou muži ochotni si vzít ženu, která vydělává nejméně 40% průměrné mzdy USA: třicetiletý muž vydělává průměrně o dolarů ročně víc než dvacetiletý; čtyřicetiletý muž vydělává průměrně o dolarů víc než třicetiletý

47 Příjem signály bohatství: zlaté řetězy, drahé oblečení, drahá auta, cenné obrazy a… …atraktivní ženy

48 Sociální status Henry Kissinger: „moc je nejsilnější afrodisiakum“
představa, že ženy dávají přednost lékařům, vědcům či právníkům se zřejmě zakládá na skutečnosti

49 Sociální status Jakmile však zkoumáme, kteří lidé se skutečně berou, zjistíme, že Kupidův šíp je, jak se zdá, velmi přesně naváděn přísně vymezenými kanály třídy, příjmu, vzdělání, rasy a náboženského prostředí. (Berger, P.L., (2007) Pozvání do sociologie. Humanistická perspektiva. Barrister & Principal, str. 50)

50 Inzeráty „seznámení“ Svobodný, učitel na VŠ, 38, nekuřák, hledá mladší štíhlou dívku pro přátelství a romantiku Svobodná atraktivní dívka, 19 let, hledá zajištěného partnera Zn. rodinný dům podmínkou

51 Inzeráty „seznámení“ Muži: častěji nabízejí zdroje
Zn. Auto a chatu mám Muži: častěji hledají přitažlivý zevnějšek Ženy: častěji hledají zdroje Ženy: častěji nabízejí zevnějšek …prý pohledná, přitažlivého zevnějšku, atd.

52 Inzeráty „seznámení“ ženy berou při hodnocení partnera v potaz více prvků než muži mužům jde zpravidla jen o jedinou věc (atraktivitu), zatímco ženy používají více než deset různých vodítek včetně sociálních a ekonomických zdá se, že ženy při výběru provádí mnohem komplexnější hodnocení než muži (Barrett, L., Dunbar, R., Lycett, J., (2007) Evoluční psychologie člověka. Portál, Praha. str. 147)

53 Tvář pro ženy feminisovanou tvář pro long-term partnera
maskulinní tvář pro EPC (extra-pair copulation)

54 Proč by ale ženy měly hledat EPC?
snad až 20 % - 50 % vdaných amerických žen přiznávají EPC po uzavření manželství pokud má žena milence, ten mívá téměř vždy vyšší status než manžel (Baker and Bellis 1993) = hypotéza „sexy synů“ možná více zdrojů (dárků, alespoň u některých přírodních národů)

55 Tvář pro ženy tyto tváře vznikly počítačovým zpracováním. Tvář vlevo je více femininní, tvář vpravo více maskulinní V době ovulace (asi vprostřed cyklu) dávají ženy přednost tváři vpravo, ostatní fáze cyklu dávají ženy přednost tváři vlevo

56 Muž preferuje ženu, která...
má WHR okolo 0,7 má neotenní rysy tváře má hladkou pleť bez vrásek je fyzicky atraktivní je laskavá a má ráda děti má „dobrou reputaci“ - není promiskuitní pověsti je o něco menší než muž

57 Muž preferuje ženu, která...
má symetrickou a průměrnou tvář je inteligentní anekdota: „Why does a woman have to be beautiful rather than intelligent?“ „Because men can see better than they can think.“

58 Muži se zamilují tím že vidí
muži mají mnohem výraznější mozkovou aktivitu při zpracování vizuálních informací než ženy muži se zamilují mnohem rychleji než ženy…. …možná proto, že jim stačí, když vidí atraktivní ženu

59 Muži se zamilují tím že vidí
pro zachování vztahu u nás možná funguje „sexuální imprinting“ = láska

60 Plodnost Žena je plodná cca mezi 13 - 45 rokem
Muž je plodný cca mezi rokem protože mají ženy užší rozmezí plodnosti... ...muži budou vybíravější co se týče věku partnerky a budou klást na tělesný vzhled větší důraz než ženy na mužský vzhled

61 Rozdíly ve věku z pozice mužů
při prvním manželství jsou muži průměrně o 3 roky starší než jejich ženy při uzavírání druhého manželství jsou muži průměrně o 5 let starší než jejich ženy při uzavírání třetího manželství jsou muži průměrně o 8 let starší než jejich ženy

62 Společenská kronika L. Pavarotti, (68) se žení se slečnou Mantovani (33) Vladimír Železný (58) se žení s Konstancií Záhorkovou (27) VIZ také Honza Nedvěd, Karel Gott a mnoho dalších…

63 Rozdílný věk

64

65 Rozdílný věk muži hledají „sex objects“ ženy hledají „success objects“

66 poznámka pod čarou geny, prostředí, nebo morálka?
„Opustí-li například starý velezasloužilý učenec v sedmdesáti letech svou rodinu a ožení se s dvacetiletou rusovlasou herečkou, pak – vězme – bohové si opět přišli pro oběť. Tak se v nás projevuje démonická přesila Až donedávna by bylo snadné odsoudit tuto mladou osobu jako čarodějnici.“ (Jung, C.G., (1998) Výbor z díla II., Archetypy a nevědomí, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, str.131)

67 Plastická chirurgie poprsí:
silně sexuálně dimorfní; objevují se kolem puberty většina primátů má zvětšená prsa pouze během těhotenství a laktace ačkoliv jsou silně atraktivní pro muže, vadí při běhu a obecně atletických disciplínách velikost nemá nic společného s produkcí mléka pravděpodobně znakem „good genes“ nebo „runaway selection“

68 Rozdíly pro muže není problém oddělit sex a emoce
pornografický průmysl proto existuje výhradně pro muže žena víceméně neumí oddělit sex a emoce červená knihovna, edice Harlekýn, večery pod lampou a romány pro dívky - jsou výhradně pro ženy

69 Tvář pro muže krása je trojúhelníkem mezi mládím, postavou a tváří
nejatraktivnější je zcela symetrická atraktivní jsou infantilní rysy: velké oči, malý vzhůru směřující nos, malá brada, hladká tvář vlasy mají tendenci s přibývajícím věkem tmavnout - možná proto jsou v oblibě blondýnky

70 Tvář pro děti děti ve věku 2 – 3 měsíce pozorují déle obrázky atraktivnějších tváří než obrázky neatraktivnch tváří děti ve věku 6 – 8 měsíců rovněž 12 měsíců staré děti si déle hrají s cizincem, který na sobě má atraktivní masku, než s cizincem, který má neatraktivní masku tyto výsledky by naznačovaly, že schopnost vnímat atraktivitu tváře je nám vrozena

71 Atraktivita když byly členům různých kultur předloženy fotografie různých tváří mužů a ženy, nastala všeobecná shoda o tom, které jsou atraktivní více a které méně zdá se, že měřítka krásy jsou nám nějak vrozena

72 „Baby schéma“ Jako „hezčí“ vnímáme levý sloupec, což jsou tzv. neotenní rysy: malý nos, „boubelaté“ tváře, velké oči

73 „Baby schéma“

74 Panenky „barbiny“ WHR = 0,7
neotenní rysy: velké oči, malý vzhůru otočený nos, „baculaté“ tváře

75 Neotenní rysy

76 Texty rockových písní „I love you baby I need you baby I miss you baby
love me more baby“ možná se z těchto textů toho moc nedozvíme o lásce, zato mnoho o evoluční psychologii

77 Evoluce myšáka Mickeyho
V roce 1928 měl myšák Mickey dlouhé a tenké ruce a nohy a protáhlý čenich. Dnes má výrazně dětské, neotenní rysy: krátké a silné končetiny, krátký čenich a „buclaté“ tváře

78 Krteček

79 WHR poměr (waist-to-hip ratio)
Zdá se, že nezávisle na době klasifikují muži jako optimální poměr okolo 0,7, tedy užší pas oproti silnějším bokům

80 zdravá žena má WHR 0,67 – 0,8 zdravý muž 0,85 – 0,95

81 Miss Amerika horní obrázek: tělesná váha vnímaná jako ideál v průběhu 60 let dolní obrázek: WHR poměr ve stejném období

82 Optimální váha podléhá módě… …WHR poměr se nemění
!!!

83 Cover-girls: těžko zapamatovatelné tváře

84 Žárlivost Žena: spíše odpustí epizody sexuální nevěry a hůře odpustí emocionální nevěru Muž: spíše odpustí emocionální nevěru a hůře odpustí sexuální nevěru …u většiny kultur je za „cizoložství“ postihována především žena (VIZ Jan, 8, 1-11)

85 Krátkodobé vztahy 75 % amerických vysokoškoláků souhlasilo se sexem s neznámou atraktivní dívkou 0 % amerických vysokoškolaček souhlasilo se sexem s neznámým atraktivním mužem (Workman, L., Reader, W. (2004) Evolutionary Psychology, Cambridge University Press, Cambridge) … z pozice evoluční psychologie to dává smysl: žena investuje do potomstva mnohem víc a tedy při náhodné známosti mnohem víc riskuje

86 Krátkodobé vztahy pro krátkodobý vztah muž silně snižuje své nároky
pro krátkodobý vztah žena své nároky nesnižuje nebo dokonce zvyšuje

87 Likelihood of sex Žena střídáním partnerů nemůže zvýšit počet potomků, které porodí. Muž střídáním partnerek počet svých potomků schopen zvýšit je.

88 Přínos a omezení evoluční psychologie sexuální oblast a oblast vztahů
člověk má v přepočtu méně spermií než harémová gorila a více než promiskuitní šimpanz – pro náš druh je zřejmě typická monogamie s občasnou nevěrou až 10% našich dětí (možná až 15%!) je vychováváno v rodinách, kde sociální otec není současně otcem biologickým šimpanz člověk gorila

89 Pohlavní dimorfismus u člověka
muži jsou o 8 % - 10 % vyšší než ženy muži jsou o % těžší než ženy (Barrett, L., Dunbar, R., Lycett, J., (2007) Evoluční psychologie člověka, Portál, Praha, str. 149)

90 Závěr člověk jako jediný tvor je „propuštěnec přírody“
může volit mezi dobrem a zlem… … nicméně je pro nás sochaře užitečné znát hlínu, ze které stavíme naturalistický chybný závěr (tzv. naturalistic fallacy) co je přirozené je správné.

91 S díky za pozornost Orko

92 Morning sickness morning sickness during the first three months of pregnancy includes food aversions in addition to nausea morning sickness may be an adaptation that prevents mothers from consuming toxins damaging to the developing fetus food aversions during pregnancy typically involve foods that contain toxins, such an alcohol, coffee and meat but hardly ever do they include foods that do not contains toxins, such as bread or cereals

93 Morning sickness the food aversions usually disappear after the first three months of pregnancy, which is the most sensitive period of fetal organ development women who do not have morning sickness during the first trimester are three times more likely to experience a spontaneous abortion that women who do have morning sickness (Profet, M., (1992) Pregnancy sickness as adaptation: A deterrent to maternal ingestion of teratogens. In Barkow, J., Cosmides, L., Tooby, J., (eds.) The adapted mind. New York: Oxford University Press (pp ))


Stáhnout ppt "Úvod do evoluční psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google