Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce se vzpomínkami seniorů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce se vzpomínkami seniorů"— Transkript prezentace:

1 Práce se vzpomínkami seniorů
REMINISCENCE Práce se vzpomínkami seniorů

2 CÍLE SEMINÁŘE Získat teoretické znalosti o významu vzpomínek pro seniory Získat teoretické znalosti o reminiscenční terapii a jejích metodách Nacvičit praktické dovednosti relevantní pro úspěšnou realizaci reminiscenčních aktivit Prakticky realizovat konkrétní reminiscenční aktivitu Vykonanou aktivitu teoreticky zpracovat, zhodnotit a prezentovat v rámci semináře

3 REMINISCENCE TERMINOLOGIE:
reminiscenční terapie, reminiscenční aktivity, reminiscence Soubor interaktivních, tvořivých a výrazových aktivit, jejichž společným jmenovatelem je zájem o minulé životní zkušenosti lidí, kteří se jich účastní. Proces, ve kterém je podporováno vzpomínání na minulé události za účelem zlepšení kvality života seniorů.

4 VZPOMÍNKY Oživující minulé zážitky Nejsou přesným zachycením reality
Jsou přetvářeny vlivem zapomínání Pojí se s citovým (emočním) doprovodem v okamžiku prožitku i vybavení Tvoří životní příběh každého z nás „Minulost je také ještě druh bytí – snad nejjistější“ Viktor Emil Frankl

5

6 STÁŘÍ - atributy

7 STÁŘÍ - atributy Závěrečná etapa života 8. věk člověka (Erikson)
Moudrost Ztráty (blízcí lidé, fyzické a smyslové schopnosti) Transcendentno ??? .....

8 VZPOMÍNÁNÍ VE STÁŘÍ Integrace, tj. přijetí pozitivních i negativních událostí Vzpomínky tvoří „životní příběh“, který může být konstruován, utvářen a přetvářen Validační hodnota vzpomínek – posilování aktuální hodnoty seniora skrze životní příběh Společenská dimenze vzpomínání Mezigenerační předávání zkušeností

9 INTEGRACE ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ
Erik Erikson: OSM VĚKŮ ČLOVĚKA Integrace x Zoufalství, že už nic nejde vrátit zpět  MOUDROST (získaná ctnost)

10 INTEGRACE ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ
ROBERT N. BUTLER Autor pojmu „ageismus“ senioři vnímáni okolím jako „jiní lidé“, ale oni jsou pořád titíž jako byli dříve Metoda „Life review“ Vzpomínání jako terapeutický nástroj, strukturovaná aktivita Proces životního bilancování v pozdních stadiích života Vzpomínání známkou pracovitosti, kontinuity Cílem – hledání smyslu života, smíření, odpuštění křivd

11 VALIDACE – Naomi FEIL Potvrzování hodnoty člověka
Akceptace prožívání seniora (zvláště u seniorů s demencí) Východisko: i senioři s demencí potřebují integrovat události života, rozdílný je jen způsob jejich vyjádření (vzpomínky spojeny s emocemi, vyjádření skrze emoce) Metody: vyladění, kontakt, orientace ve světě seniora (ne v realitě), zracadlení, respekt

12

13 METODY REMINISCENCE „vzpomínání jako aktivita“
Individuální reminiscence (rozhovor, naslouchání, prohlížení fotografií, tvorba knihy života, kreativní tvorba) Skupinová reminiscence (vzpomínání ve skupině na dané téma, divadlo, výlety)

14 INDIVIDUÁLNÍ REMINISCENCE
Vychází vždy z potřeb klienta JAKÉ JSOU POTŘEBY KLIENTA? (potřeba vztahu, blízkosti ; předávání informací ; stimulace vzpomínek ; potřeba někoho, kdo naslouchá)

15 PŘÍPRAVA NA REMINISCENCI
Být otevřený potřebám klienta – naslouchání, empatie Faktografická příprava (životní osa, historické události, místo, kde klient žil) Vhodné prostředí, situace Informovaný souhlas

16 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH ČASOVÁ OSA Zaznamenané důležité historické události
ŽIVOTNÍ OSA Zaznamenané důležité osobní události  Tvorba časové a životní osy klienta je užitečnou pomůckou před vlastní reminiscenční aktivitou

17 DOKUMENTACE K ZÁPOČTU Stručné informace o vzpomínajícím (kdo, proč, potřeby, cíle) Časová a životní osa klienta Zprávy z jednotlivých reminiscencí Výstup (kniha života, kreativní aktivita, životní příběh sepsaný studentem, databáze stimulantů) Závěrečná souhrnná zpráva


Stáhnout ppt "Práce se vzpomínkami seniorů"

Podobné prezentace


Reklamy Google