Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Socializace, sociální učení Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. S3. 817 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociální činnost – 3. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již probraných témat z oblasti sociální psychologie – socializace a sociální učení.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma socializace a sociální učení. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, 287 s. ISBN ČECHOVÁ, Věra, Alena MELLANOVÁ a Marie ROZSYPALOVÁ. Speciální psychologie. 3. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, ISBN

5 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

6 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

7 Socializace Člověk je biologický tvor, který se řídí biologickými zákony, zároveň však také zákonitostmi, které vytvořila společnost, tedy jeho sociální prostředí. Socializace je tedy proces přeměn, které začínají osvojováním kulturních návyků, později mluvené řeči, budováním orientace hodnot atp. Prostřednictvím působení celého sociálního prostředí (rodina, škola, společnost) se tak člověk z bytosti biologické stává bytostí lidskou. O dítě pečují jeho rodiče nebo vychovatelé od narození, uspokojují jeho biologické potřeby (jídlo, spánek, dýchání, vylučování) i potřeby psychosociální (sounáležitost, lásku a bezpečí, jistotu, uznání a seberealizaci).

8 Socializace Poté pokračuje socializace jedince ve škole, v zaměstnání, je ovlivněn médii, ale i příslušností k různým sociálním skupinám. Jedinec tak během poměrně krátké doby získává mnoho vědomostí, dovedností a zkušeností, které jsou předávány z generace na generaci, a které by si bez pomoci druhých lidí nedokázal osvojit za celý život. Socializace však neznamená jen pouhé pasivní přizpůsobování se společnosti, ale i aktivní působení jedince na společnost, ve které žije.

9 Sociální učení a socializace
Socializace je v podstatě proces učení, zejména sociálního, protože se od nejranějšího věku uskutečňuje prostřednictvím styku se sociálním prostředím, v němž dítě vyrůstá. Obr. č. 1

10 Sociální učení Druhy sociálního učení: nápodobou (imitací)
identifikací vysvětlováním sociálními odměnami a tresty observačním učením

11 Učení nápodobou Jedná se o nejčastější formu sociálního učení.
Již několik týdnů po narození dítě napodobuje úsměv dospělého, poději přebírá jeho mimiku, gesta i další formy neverbální komunikace. Podobně pak při hře napodobuje chování a jednání dospělého. Přebírá také pravidla společenského chování (zdraví, děkuje, vhodně se chová při jídle apod.). Toto bezděčné učení napodobováním probíhá tedy stále, a proto je třeba, aby chování dospělého bylo dítěti správným vzorem.

12 Učení nápodobou Obr. č. 2

13 Učení identifikací Identifikace znamená ztotožnění a přejímání chování, které je způsobeno silným citovým vztahem nebo obdivem k určité osobě. Má některé společné rysy s nápodobou, avšak probíhá tehdy, když přesahuje jen vnější napodobování (oblékání, účes), ale dochází též k přejímání postojů, zájmů, zaměření atp. Toto učení má velký význam pro formování morálního jednání a charakteru.

14 Učení identifikací Obr. č. 3

15 Učení vysvětlováním Učení vysvětlováním lze aplikovat tehdy, když je rozumový a řečový vývoj dítěte takový, aby vysvětlování mohlo porozumět. Prostřednictvím vysvětlování můžeme dítěti ozřejmit, co je nebezpečné, nevhodné, co by mohlo způsobit bolest atp. Prostřednictvím této formy učení vysvětlujeme i situace, do kterých se běžně dostáváme (radost, smutek).

16 Sociální odměny Na užívání sociálních odměn a trestů je založeno učení posilováním. Sociální odměnou je pak například pochvala, poděkování, projevy lásky, sympatie nebo uznání. Sociálním trestem může být například posměch, pohrdání, odpor, vyloučení ze skupiny apod. Výchova založená spíše na odměnách je efektivnější než výchova užívající spíše trestů.

17 Sociální odměny Obr. Č. 4

18 Observační učení Jedná se o druh učení prostřednictvím pozorování.
Dítě sleduje své okolí a pozorně vnímá, kdy je jiné dítě za něco chváleno či trestáno. Obr. č. 5

19 Kontrolní otázky Jak vysvětlíte pojem socializace?
Jaké známe druhy sociálního učení? Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi imitací a identifikací?

20 Kontrolní otázky - řešení
Jak vysvětlíte pojem socializace? Socializace (zespolenštění) je proces přeměn, které začínají osvojováním kulturních návyků, později mluvené řeči, budováním orientace hodnot atp. Prostřednictvím působení celého sociálního prostředí (rodina, škola, společnost) se tak člověk z bytosti biologické stává bytostí lidskou.

21 Kontrolní otázky - řešení
Jaké známe druhy sociálního učení? nápodobou (imitací) identifikací vysvětlováním sociálními odměnami a tresty observačním učením

22 Kontrolní otázky - řešení
Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi imitací a identifikací? Již několik týdnů po narození dítě napodobuje úsměv dospělého, poději přebírá jeho mimiku, gesta i další formy neverbální komunikace. Identifikace znamená ztotožnění a přejímání chování, které je způsobeno silným citovým vztahem nebo obdivem k určité osobě.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google