Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj evropské spolupráce a integrace Pokusy o reformu EU post- Nice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj evropské spolupráce a integrace Pokusy o reformu EU post- Nice."— Transkript prezentace:

1 Vývoj evropské spolupráce a integrace Pokusy o reformu EU post- Nice

2 Literatura Klíma, Bureš (2005) Kam kráčíš Evropská unie? Klíma, Bureš (2005) Kam kráčíš Evropská unie?

3 Konvent o budoucnosti Evropy Reakce na kritiku procesu formování a revize Smluv  netransparentní mezivládní konference Reakce na kritiku procesu formování a revize Smluv  netransparentní mezivládní konference Zasedal od února 2002 do října 2003 Zasedal od února 2002 do října 2003 Předseda Giscard d‘Estaing Předseda Giscard d‘Estaing Cíl – otevřená veřejná debata Cíl – otevřená veřejná debata

4 Úkoly Konventu o budoucnosti Evropy - Rozdělení a definování kompetencí EU - Zjednodušení nástrojů používaných EU - Zajištění demokratické transparentnosti a efektivnosti institucí EU - Projednání možnosti vytvoření evropské ústavy

5 Jak fungoval Konvent? Zástupci vlád 15 ČS a 13 kandidátských zemí Zástupci vlád 15 ČS a 13 kandidátských zemí Zástupci národních parlamentů těchto zemí Zástupci národních parlamentů těchto zemí Zástupci EP, Ombudsmana a sociálních partnerů Zástupci EP, Ombudsmana a sociálních partnerů Pozorovatelé z poradních orgánů ES Pozorovatelé z poradních orgánů ES Předseda Giscard d‘Estaing Předseda Giscard d‘Estaing Debata zároveň probíhala v pracovních skupinách a diskusních kruzích se zástupci občanské společnosti (NGOs, akademická veřejnost, obchodní kruhy…) Debata zároveň probíhala v pracovních skupinách a diskusních kruzích se zástupci občanské společnosti (NGOs, akademická veřejnost, obchodní kruhy…)

6 Evropská ústavní smlouva Výsledek práce Konventu Výsledek práce Konventu Původní smysl – nahradit stávající smluvní základ jediným srozumitelným textem Původní smysl – nahradit stávající smluvní základ jediným srozumitelným textem Struktura: Struktura: I. cíle, pravomoci, rozhodovací postupy a instituce II. Listina základních práv (vedlejší produkt summitu v Nice) III. Politiky Unie IV. Závěrečná ustanovení včetně postupů pro přijetí a revizi této smlouvy

7 Návrh smlouvy o Ústavě pro Evropu revoluční? Návrh smlouvy o Ústavě pro Evropu revoluční? Ústava pro Evropu a otázka finalité Ústava pro Evropu a otázka finalité

8 Důležité inovace Ústavní smlouvy Právní subjektivita Unie Právní subjektivita Unie Možnost vystoupit z Unie Možnost vystoupit z Unie Základní práva Základní práva Funkce stálého Předsedy Evropské rady – 2,5 roku Funkce stálého Předsedy Evropské rady – 2,5 roku Zavedení fce Ministra zahraničí „sedícího na 2 židlích“ (místopředseda Komise a Rady) Zavedení fce Ministra zahraničí „sedícího na 2 židlích“ (místopředseda Komise a Rady) Komise – počet komisařů = 2/3 členských států, rotační systém Komise – počet komisařů = 2/3 členských států, rotační systém Částečné zjednodušení legislativních nástrojů Částečné zjednodušení legislativních nástrojů Procedura spolurozhodování  základní legislativní procedura – posílení pravomocí EP Procedura spolurozhodování  základní legislativní procedura – posílení pravomocí EP

9 Kontroverzní body Evropské ústavy Základ Evropského státu? Základ Evropského státu? ČS jen provincie? ČS jen provincie? Právní řád EU bude nadřazen právu ČS? Právní řád EU bude nadřazen právu ČS? Konec sdílené suverenity a začátek evropské suverenity? Konec sdílené suverenity a začátek evropské suverenity? Občané ČS se stanou občany EU? Občané ČS se stanou občany EU? Omezení suverenity ČS v oblasti zahraniční politiky? Omezení suverenity ČS v oblasti zahraniční politiky? Doložka flexibility – nová možnost Unie rozšířit si pole působnosti? Doložka flexibility – nová možnost Unie rozšířit si pole působnosti? Snížení váhy malých ČS? Snížení váhy malých ČS?

10 Ústavní smlouva – záměr vs. výsledek Sloučení všech předchozích textů do jednotného dokumentu Sloučení všech předchozích textů do jednotného dokumentu Otevřená snaha namířit EU směrem k státu- podobné existenci Otevřená snaha namířit EU směrem k státu- podobné existenci Nijak radikální reforma rozhodovacího procesu – odpor členských států Nijak radikální reforma rozhodovacího procesu – odpor členských států Smlouva nedosáhla zamýšleného zjednodušení Smlouva nedosáhla zamýšleného zjednodušení Smlouva odhalila nechuť občanů k evropskému projektu  Konvent nebyl reprezentativní Smlouva odhalila nechuť občanů k evropskému projektu  Konvent nebyl reprezentativní  Selhání snahy posílit demokratickou legitimitu EU

11 Ratifikace Evropské ústavní smlouvy Proces ratifikace selhal ve Francii a v Nizozemí Proces ratifikace selhal ve Francii a v Nizozemí Důsledky? Proč ne nová referenda jako v Irsku? Důsledky? Proč ne nová referenda jako v Irsku? Jaké byly hlavní důvody občanů Fr a Niz říci své ne? Jaké byly hlavní důvody občanů Fr a Niz říci své ne?

12 Shrnutí Od podepsání Maastrichtské smlouvy dvojí tah Unie – prohloubení a rozšíření Od podepsání Maastrichtské smlouvy dvojí tah Unie – prohloubení a rozšíření Je možné úspěšně rozšiřovat a zároveň prohlubovat? Je možné úspěšně rozšiřovat a zároveň prohlubovat? Smluvní revize nedokázaly prosadit zásadní reformy Smluvní revize nedokázaly prosadit zásadní reformy Ústavní smlouva naráží na prohlubující se odpor občanů k evropskému projektu Ústavní smlouva naráží na prohlubující se odpor občanů k evropskému projektu

13 Vývoj evropské spolupráce a integrace Úvod do rozhodovacího proces v EU

14 Literatura a odkazy F+P – kapitola 10 F+P – kapitola 10 CINI Michelle - Politics of the European Union, Chapter 9 CINI Michelle - Politics of the European Union, Chapter 9 Cihelková, Jakš – kapitola 2.3 Cihelková, Jakš – kapitola 2.3 www.europa.eu.int – oficiální stránky EU www.europa.eu.int – oficiální stránky EU www.europa.eu.int http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 – zakládající smlouvy ES, EU, EURATOM a ESUO ke stažení http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 – zakládající smlouvy ES, EU, EURATOM a ESUO ke stažení http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065 – instituce EU http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065 – instituce EU http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065 http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065

15 Struktura Rozhodovací proces - obecný úvod Rozhodovací proces - obecný úvod Mandát EU Mandát EU Mandát ES Mandát ES Instituce a legislativní činnost Instituce a legislativní činnost

16 1) Rozhodovací proces - obecný úvod Odůvodnění – rozsah vs. subsidiarita Odůvodnění – rozsah vs. subsidiarita Positive-sum game (hra s kladným výsledkem) Positive-sum game (hra s kladným výsledkem) Unikátní systém – sui generis Unikátní systém – sui generis Úkoly společenství – Čl. 3 SES, dělení kompetencí Úkoly společenství – Čl. 3 SES, dělení kompetencí Proměnné charakteristiky rozhodování podle oblasti Proměnné charakteristiky rozhodování podle oblasti Dopad na národní administrativy Dopad na národní administrativy Systém ES/EU vs. národní politické systémy Systém ES/EU vs. národní politické systémy

17 Protínání Rozhodovací proces v EU stojí na křižovatce (společných) aspektů: Rozhodovací proces v EU stojí na křižovatce (společných) aspektů: - Ideály - Zájmy - Instituce - Problémy

18 2) Mandát EU Unie je založena na Evropských společenstvích doplněných politikami a formami spolupráce stanovenými touto smlouvou. Jejím posláním je utvářet vztahy mezi členskými státy a mezi jejich národy na základě soudržnosti a solidarity (čl. 1 SEU).

19 Mandát EU (2) Cíle EU nad rámec Společenství (čl. 2 SEU) potvrzovat svou identitu na mezinárodní scéně, zejména prováděním společné zahraniční a bezpečnostní politiky včetně postupného vymezení společné obranné politiky, která by mohla vést v souladu s článkem 17 ke společné obraně; upevňovat ochranu práv a zájmů státních příslu.níků svých členských států zavedením občanství Unie; zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se kontroly na vnějších hranicích, práva azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti;

20 Evropská rada – vrchol pyramidy Nezbytné podněty pro rozvoj EU a obecné politické směry Složení - hlavy států, předsedové vlád a předseda Komise Nápomocni ministři zahraničních věcí a jeden člen Komise Schůzky - alespoň dvakrát ročně pod vedením předsednictví Rady. EP je informován o činnosti ER

21 3) Mandát ES Jen ES (nikoliv EU) má právní subjektivitu Článek 2 SES – CÍLE ES - - společný trh a hospodářská a měnová unie - - podporovat harmonický vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností - - vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany - - rovné zacházení pro muže a ženy - - trvalý a neinflační růst - - vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence hospodářské výkonnosti - - vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí - - zvyšování životní úrovně a kvality života - - hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

22 4) Instituce rozhodovacího procesu ES Uskutečňování úkolů svěřených Společenství zajišťují tyto orgány (čl. 7 SES): – EVROPSKÝ PARLAMENT – RADA – KOMISE – SOUDNÍ DVŮR – ÚČETNÍ DVŮR   Každý orgán jedná v mezích působnosti, kterou mu svěřuje tato smlouva   Radě a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které mají poradní funkci.

23 Vztahy mezi institucemi v ES Triangulární model rozhodovacího procesu Triangulární model rozhodovacího procesu Prolínající se pravomoci, žádný orgán ultimátně zodpovědný Prolínající se pravomoci, žádný orgán ultimátně zodpovědný Splývání exekutivy a legislativy Splývání exekutivy a legislativy Mezivládní vs. nadnárodní Mezivládní vs. nadnárodní Srovnej s národními polit. sys. Srovnej s národními polit. sys.

24 Legislativní činnost Definována v čl. 249 SES Nařízení - obecná působnost, závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech; Směrnice - závazná pokud jde o výsledek, prostředky – na každém ČS; Rozhodnutí - závazné v celém rozsahu pro ty, jimž je určeno; Doporučení a stanoviska nejsou závazná.

25 Shrnutí Systém ES/EU vytvořen k dosažení ideových i praktických cílů Systém ES/EU vytvořen k dosažení ideových i praktických cílů Společné problémy se řeší skrze společné instituce; základem – smluvní rámec Společné problémy se řeší skrze společné instituce; základem – smluvní rámec ES/EU – právní koncept vyjadřující ekonomicko-politický projekt evropské integrace ES/EU – právní koncept vyjadřující ekonomicko-politický projekt evropské integrace Pravomoci a provázanost institucí EU demonstrují neustálou potřebu kompromisu mezi členskými státy Pravomoci a provázanost institucí EU demonstrují neustálou potřebu kompromisu mezi členskými státy


Stáhnout ppt "Vývoj evropské spolupráce a integrace Pokusy o reformu EU post- Nice."

Podobné prezentace


Reklamy Google