Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu"— Transkript prezentace:

1 Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu
vzdělávání a praxe (reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/ ), OPVK Klíčová aktivita č. 2 – Inovace výuky na středních zdravotnických školách Téma: Oční vyšetřovací metody Lektor: Kusovská Iveta

2 Anamnéza osobní prodělaná oční onemocnění, úrazy, používání korekčních pomůcek (brýle, čočky, lupa).. rodinná výskyt šedého a zeleného zákalu, vrozené vývojové vady, šilhání, refrakční vady.. nynější onemocnění bolest, poruchy vidění, červené oko,..

3 Základní vyšetření fyzikální vyšetření - pohled!!
fotoreakce - reakce zornice na světlo, lékař zasvítí na oko baterkou (zdravé oko - mióza) konvergence - zkouška sbíhavosti oka, z 1m přibližuje lékař prst do 10cm k oku pacienta (zdravé oko - mióza) zakrývací test (Cover test) - slouží k posouzení vzájemného postavení očí při diagnostice šilhání

4 Vyšetření zrakové ostrosti
zraková ostrost (vizus) je schopnost oka rozeznávat kontrastní detail. Vyšetřuje se čtením písmen textu od větších postupně k malým nejdříve oko pravé, pak levé, nakonec obě. Při vyšetření jednoho oka je druhé oko zakryté hodnotí se vizus do dálky a do blízka

5 Základní vyšetření zrakové ostrosti do dálky
diagnostika krátkozrakosti myopie (krátkozrakost) je vada, při které se rovnoběžné paprsky po průchodu relaxovaným optickým aparátem sbíhají v ohnisku před sítnicí, vyřeší se brýlemi, kontaktními čočkami nebo laserovou operací optotypy jsou tabulky s obrazci čtené ze vzdálenosti 3 nebo 5 metrů. S písmeny (Snellenovy optotypy), s čísly,

6 vzorci, pro děti s obrázky, s prosvícením nebo bez
Zápis zrakové ostrosti se udává ve zlomku - čitatel udává vzdálenost vyšetřovaného, ze které optotyp čte, jmenovatel udává číslo přečteného řádku na optotypu (příklad 5/5) - stenopeické vyšetření - před oko se dá okluzor s malým otvůrkem uprostřed - pohyb ruky před okem, světlocit

7 Grafické znázornění optotypů

8 Vyšetření zrakové ostrosti do blízka
diagnostika dalekozrakosti Jagerovy tabulky: tištěný text o různé velikosti písma čtený ze 30 cm. Zdravý člověk se zrakovou ostrostí 5/5 má přečíst řádek číslo 1 vidění do blízka závislé na akomodaci oka - schopnost čočky vyklenout se při pohledu do blízka a oploštit se při pohledu do dálky - s věkem se akomodace zhoršuje

9 Jägerova tabulka

10 Vyšetření barvocitu zhodnocení defektů vnímání barev (zdravé oko vnímá 3 barvy - červenou, zelenou, modrou) Stilingovy pseudochromatické tabulky - body různých barev a jasu vytvářející obrazce - barvoslepé oko není schopné rozeznat obrazec od pozadí

11 Stillingovy tabulky

12 Farnsworthův - Munsellův 100 - hue test
- obsahuje 85 barevných terčíků ve čtyřech odděleních - úkolem vyšetřovaného je seřadit náhodně promíchané terče do správného sledu, aby barevný rozdíl mezi sousedícími terči byl co nejmenší

13 Farnsworthův test

14 Lanthonyho 40 - hue - test - má 40 terčů, určuje se chybové skóre a zakresluje se do kruhového schématu Vyšetření slzného aparátu - je to vyšetření množství slz pomocí Schirmerova testu - norma je mm za 5 minut Zjištění funkce slzných cest - provádíme průplachem slzných cest

15 Optická biometrie - je měření axiální délky oka, je to vzdálenost mezi centrem povrchu rohovky a místem nejostřejšího vidění na sítnici

16 Štěrbinová lampa speciální mikroskop pro vyšetření přední části oka
po zapnutí světelného zdroje a pomocí zúženého paprsku mířícího přímo do oka lékař prohlédne binokulárním mikroskopem celý přední segment oka (lze měnit průřez a intenzitu světelného paprsku) vyšetřuje usazení čočky, její pohyb na rohovce a usazeniny na čočce (onemocnění spojivky, rohovky, zornice, slzných kanálků)

17 Štěrbinová lampa

18 Biomikroskopie na štěrbinové lampě
vyšetření předního a zadního segmentu oka vyšetření pomocí asférických biomikroskopických čoček - v hodnotách dioptrií umožňuje detailní průřez očními médii, zjišťuje - průhlednost, tloušťku, postižení ve vrstvách rohovky.. - obraz je stereoskopický (prostorový)

19 Biomikroskopie na štěrbinové lampě

20 Oftalmoskopie vyšetření očního pozadí
- oftalmoskop - přístroj k vyšetření vnitřních struktur oka světelný paprsek proniká do oka a umožňuje je prohlédnout (lze sledovat změny na cévách očního pozadí, vyšetření cévnatky, sítnice, výstupu zrakového nervu) provádí se přímou či nepřímou metodou

21 Oftalmoskopie Přímá Nepřímá

22 Přímá oftalmoskopie oční pozadí pacienta sledujeme přímo zorničkou ze vzdálenosti cm před okem - zvětšení 14x-16x vidíme neobrácený obraz očního pozadí - vyšetření monokulární lze nastavit dioptrie vyšetřovaného

23 Přímý oftalmoskop

24 Nepřímá oftalmoskopie
využití upraveného zdroje světla a přídatné čočky o hodnotě 15 až 30 dioptrií kladené do blízkostioka vyšetřovaného - rychlá a přesná diagnostika mnoha patologických stavů (odchlípení sítnice, krvácení do sklivce..) vidíme jasný, stereoskopický obrácený obraz sklivcové dutiny a očního pozadí (vyšetření binokulární) rozsah pozorovatelné oblasti očního pozadí tvoří 45st.

25 Indirektní hlavový oftalmoskop

26 Nepřímá oftalmoskopie

27 Perimetrie vyšetření rozsahu zorného pole a jeho event. výpadků (skotomů) zjišťuje schopnost oka rozlišit dva podněty v zorném poli - podněty jsou světelná značka a její pozadí

28 typy perimetrie - kinetická - jednodušší, méně přesné vyšetření - statická - počítačové zpracování obě vyšetření jsou na principu fixace oka na centrální bod za současného periferního sledování promítaných světelných značek - různé barevnosti a intenzity

29 Statická perimetrie

30 Tonometrie vyšetření nitroočního tlaku (NOT)
- NOT - výsledek poměru mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny - norma NOT je mmHg - fyziologické je mírné kolísání tlaku s maximem ráno a minimem v noci zjišťuje se odpor oka než dojde ke stlačení (aplanaci) oční koule - důležité vyšetření pro diagnostiku glaukomu

31 Typy tonometrie závislé na druhu přístroje
kontaktní (Goldmanův tonometr - měří sílu potřebnou k zploštění (aplanaci) centra rohovky tělískem o průměru 3mm) - Schiötzův impresní tonometr - měří impresi na rohovce po zatížení definovanou hmotností bezkontaktní - využívá přesně dávkovaného vzduchu vrženého na rohovku - odrážený vzduch, jehož množství závisí na tvrdosti bulbu, se přesně změří

32 Automatický bezkontaktní tonometr

33 Gonioskopie vyšetření komorového úhlu v přední komoře oka
- měří se úhel mezi rohovkou a duhovkou provádí se pomocí biomikroskopu a speciální gonioskopické čočky přiložené v lokální anestezii na rohovku - vznikne zvětšený obraz diagnostika glaukomu, nádoru, posouzení následků úrazu, zánětlivých změn..

34 Směr pohledu čočkou při gonioskopii

35 Pachymetrie ultrazvukové měření tloušťky rohovky
- čím širší rohovka, tím větší odpor - silnější rohovka klade větší odpor při aplanačním měření NOT Optická koherentní tomografie (OCT) - slouží k vyšetření předního segmentu oka na principu optické analogie ultrazvuku - má vysokou rozlišovací schopnost a pracuje s infračerveným světlem

36 Heidelbergský retinální tomograf (HRT)
je konfokální laserový skenovací systém umožnující záznam a hodnocení trojrozměrných obrazů zadního segmentu oka hodnocení zrakového nervu u pacientů s glaukomem a měření tloušťky sítnice při otoku makuly

37 Elektroretinografie (ERG)
metoda měření změn elektrického pole jednotlivých částí sítnice pomocí specifických světelných podnětů a vhodně umístěných elektrod

38 Fluorescenční angiografie (FAG)
sledování patologií na zadním segmentu oka po i.v. podání vodného roztoku fluoresceinu (5ml) se v rychlém sledu fotografuje oční pozadí přes žlutozelený film poskytuje informace o stavu cév sítnice, retinálního pigmentového epitelu, choroidální cirkulace, papile zrakového nervu a duhovce

39 PVEP zrakové evokované potenciály
- je to vyšetření diagnostické (vyšetření funkce zrakového nervu - neuritidy, neuropatie, roztroušená skleróza) RTG, CT, MR - napomáhají při diagnostice onemocnění bulbu, lokalizaci nitroočních cizích těles, onemocnění zrakového nervu, úrazy

40 Děkuji za pozornost ..

41 Internetové zdroje: Literální zdroje: Oční lékařství – Kuchyňka Pavel a kolektiv Oční lékařství – Rozsíval Pavel Oční propedeutika – Hornová Jara


Stáhnout ppt "Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu"

Podobné prezentace


Reklamy Google