Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028."— Transkript prezentace:

1 Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028

2 Metodický list Téma: Ošetřovatelský proces u klienta s glaukomem Mgr. Zdeňka Kovářová Duben 2013

3 Anatomie oka [1][1]

4 Charakteristika •patologický stav, kdy je zvýšen nitrooční tlak (NOT) •postihuje 2% populace nad 40 let •je jednou z častých příčin oslepnutí •fyziologická hodnota NOT 10-22mmHg

5 Příčiny •zvýšený NOT – je vyvolán poruchou mezi tvorbou a odtokem nitrooční tekutiny / řasnaté tělísko, Schlemmův kanálek / •dochází k městnání nitrooční tekutiny – vede k poškozování nervových vláken sítnice a zrakového nervu •výsledkem je zúžení zorného pole – trubicovité vidění + výpadky zorného pole = skotomy

6 Rizikové faktory  poranění oka  dědičnost  věk nad 40 let  DM  hypertenze i hypotenze  dlouhodobé užívání kortikosteroidů  myopie

7 Typy •primární glaukom  glaukom s otevřeným duhovkorohovkovým úhlem  glaukom s uzavřeným duhovkorohovkovým úhlem •sekundární glaukom – po úrazech (poleptání, popálení) nebo jiná oční choroba •kongenitální – vrozený ( vývojové anomálie oka) •absolutní – konečné stádium glaukomu, NOT trvale zvýšen, klient je slepý

8 Schéma úhlu přední oční komory [2][2]

9 Schéma cirkulace nitrooční tekutiny [3][3]

10 Komorový úhel = prostor mezi periferií rohovky a duhovky  je to místo v přední komoře oční, kde se spojuje rohovka s duhovkou  otevřený duhovkorohovkový úhel - Schlemmův kanálek je volný, ale je porucha v trabekulárním systému  uzavřený duhovkorohovkový úhel – úhel mezi duhovkou a rohovkou je velmi úzký,kořen duhovky může blokovat Schlemmův kanálek

11 Příznaky u glaukomu s otevřeným duhovkorohovkovým úhlem •nejčastější typ glaukomu •projevuje se chronickou formou •plíživý začátek, zrak se postupně zhoršuje, vzniká trubicovité vidění a následně skotomy •rizikovější skupinou jsou myopové, hypertonici a diabetici

12 Příznaky glaukomu s uzavřeným rohovkoduhovkovým úhlem •akutní forma onemocnění •subjektivní potíže: bolest oka, nauzea •objektivní potíže: extrémně vysoký NOT, hyperémie oka, zornička zůstává ve střední mydriáze a nereaguje •střídá se období klidu s glaukomovými záchvaty – riziko vzniku až slepoty

13 Glaukomový záchvat •urgentní stav •uzávěr odtokových cest kořenem duhovky •krutá bolest oka, vyzařuje do obličeje, týlu •nauzea, zvracení •klient vidí světelné zdroje – barevné kruhy •klesá zraková ostrost •zornice je široká, špatně reagující na osvit

14 Vyšetřovací metody u glaukomu •anamnéza, měření fyziologických funkcí •NOT •perimetrie •gonioskopie •oftalmoskopie, retinální tomograf /OCT/ •vyšetření na štěrbinové lampě

15 Léčba •konzervativní – miotika, betablokátory •chirurgická:  laserová iridotomie /vytvoření malého otvůrku na duhovce pro komunikaci mezi přední a zadní komorou/ v lokální anestezii  trabekulektomie - vytětí patologické tkáně trámčiny (=trabekula) komorového úhlu + implantace drenážních chlopňových implantátů k odtoku nitrooční tekutiny = snížení NOT

16 Iridotomie [4][4]

17 Léčba glaukomového záchvatu •okamžitě miotika = antigalukomatika •d.o. Manitol i.v. •d.o. Dilutan tbl. •opakované kontroly NOT !!

18 Použitá literatura •SLEZÁKOVÁ, Lenka a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 103 s., ISBN 978-80-247-2506-2. •VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 6. rozš. vyd. Praha: MAXDORF, 2000, 490 s., ISBN 80-859-1238-4. •DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie: [učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000, 480 s. ISBN 80-862-9705-5

19 Internetové zdroje 1.Glaukom – Zelený zákal. [citace 11.5.2013] Dostupné na WWW: http://www.bausch.cz/eyediseases/glaucoma/index.htm http://www.bausch.cz/eyediseases/glaucoma/index.htm 2.Zvýšený nitrooční tlak. [citace 11.5.2013] Dostupné na WWW: http://www.neomed.cz/ocni-leky/glaukom/zvyseny-nitroocni-tlak/ http://www.neomed.cz/ocni-leky/glaukom/zvyseny-nitroocni-tlak/ 3.Zelený zákal. [citace 11.5.2013] Dostupné na WWW: http://www.optovize.cz/ocni-vady/zeleny-zakal/ http://www.optovize.cz/ocni-vady/zeleny-zakal/ 4.BOWEN, F. ICL: implantierbare Kontaktlinse. 7.3.2012 [citace 11.5.2013] Dostupné na WWW: http://femto-lasik-blog.com/icl/http://femto-lasik-blog.com/icl/

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028."

Podobné prezentace


Reklamy Google