Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora místní ekonomiky. Globální versus lokální... Globalizace + Šíření informací, znalostí, technologií + Kulturní obohacení + Komunikace, možnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora místní ekonomiky. Globální versus lokální... Globalizace + Šíření informací, znalostí, technologií + Kulturní obohacení + Komunikace, možnost."— Transkript prezentace:

1 Podpora místní ekonomiky

2 Globální versus lokální... Globalizace + Šíření informací, znalostí, technologií + Kulturní obohacení + Komunikace, možnost cestování + Dělba práce mezi regiony + Širší škála výrobků a služeb + Dosažitelnost na různých místech světa, standardizace + Nižší ceny zboží a služeb pro zákazníka - Nepřehlednost (ekonomických vztahů, původu a obsahu výrobků) - Ztráta vlivu na dění, soběstačnosti - Závislost ekonomická, politická, potravinová, energetická … - Krátkodobé hledisko - „zneužívání“ lidí i životního prostředí - Uniformita, vznik jednostranně zaměřených států, regionů... - Ztráta konkurenceschopnosti malých výrobců - Nepodporuje místní zaměstnanost, vyváží práci do levnějších krajin - Důraz na kvantitu a konzum

3 Globální versus lokální... Lokalizace + Přímé vztahy mezi výrobci a spotřebiteli + Přehlednos (ekonomických vztahů, původu a obsahu výrobků) + Soběstačnost, nezávislost ekonomická, potravinová, energetická... + Větší možnost obce/regionu ovlivnit svůj rozvoj a směřování + Posílení místních vazeb, soudržnosti, spolupráce v regionu + Dlouhodobě udržitelné procesy + Zkvalitnění infrastruktury a životních podmínek obyvatel + Místní koloběhy hmoty a energie + Napojení ekonomiky na tradice + Cestovní ruch – jedinečnost regionu - Náročnost na realizaci, závislá na schopnostech lidí - Užší sortiment dostupných výrobků a služeb - Omezené zdroje, menší úspory z rozsahu - V případě silných místních vazeb vzniká vzájemná závislost

4 Ekologické přínosy Sociáln í přínosy Udržitel - nost Ekonomické přínosy Udržitelný rozvoj

5 Globální versus lokální... Lokalizace a globalizace se musí doplňovat Princip subsidiarity Potraviny, oblečení, energie – lokální Soumrak globalizace? Lokalizace finančních trhů po krizi v roce 2008 Ekonomicky lokální patriotismus

6 Místní ekonomika

7 Nákupy v obchodech, které odvádějí zisky z regionu Půjčky a hypotéky od světových bankovních institucí Pracovní podmínky, podmínky pro dodavatele Platby za energie, které nepocházejí z regionu Platby za vodu firmám, které sídlí mimo region Platby za služby firmám, které sídlí mimo region (dopravní obslužnost, internet, zdravotnictví ad.) Gambling – automaty pronajaté od cizích firem Útraty za dovolené v zahraničí Díry v místní ekonomice

8 Oběh peněz v regionu... Přispívá supermarket místní ekonomice? Nízké daně - daňové ráje, kreativní účetnictví Únik zisků - zahraniční vlastníci Nepodporuje místní trh - dodavatelé zdaleka Sociální aspekt – podmínky pro zaměstnance a dodavatele Uniformita, nižší kvalita Krachují místní obchody a služby Proč nenakupuji v místním obchodě? Ceny, výběr, otvírací doba……. začarovaný kruh…

9 Lokální multiplikátor LM3 = Lokální multiplikátor (3 úrovně) Hodnota mezi 1 (nejnižší) a 3 (nejvyšší) Lze počítat pro podniky, úřady, akce… Postup: zjištění hlavních plateb, dotazování u zaměstnanců a dodavatelů atd. Slouží jako argument přínosnosti pro místní ekonomiku Podklad pro zlepšení Region – dle spádovosti a oboru, např. 25km okruh

10 Jak pomoci lokalizaci? Mezinárodní a státní úroveň Daně, dotace, kvóty, intervence Finanční ekonomika Zákony upravující mj. organizační struktury ziskové, neziskové a družstevní Podmínky výroby a prodeje Výzkum a pilotní projekty Garantované výkupní ceny, výhodné půjčky, dotace úroků z úvěru Podpora lokálních a etických dodavatelů ze strany státní správy – nákupy, regionální značky ad.

11 Jak podpořit místní ekonomiku? Samospráva, spotřebitelé, občané, výrobci Ekonomicky lokální patriotismus – kupujme místní! „Zkratky“ – vazby mezi výrobcem a spotřebitelem = farmářské trhy, komunitou podporované zemědělství, prodej ze dvora, prodejny regionálních výrobků, nákup z místa … Obnovitelné zdroje energie Úspory Regionální značky Společné budování úložní a zpracovatelské kapacity - sklady, jatka, moštárny či sušírny ovoce, pekárny či komerční kuchyně – družstevní princip

12 Hostětín Co děláme my? Hostětín – 240 obyvatel:  obnovené obecní zastupitelstvo  stavební uzávěra a pokles počtu obyvatel  přírodní a kulturní dědictví

13 P rojekty udržitelného rozvoje v obci  kořenová ČOV  obecní výtopna na biomasu  bio-moštárna a historická sušírna  solární kolektory  fotovoltaika  šetrné veřejné osvětlení  pasivní dům Centra Veronica

14 Přínosy projektů místní ekonomice  Zrušení stavební uzávěry  Úspora energie – biologické čištění vody, solární energie, biomasa, rekuperace, pasivní zdroje tepla, fotovoltaická elektrárna  Vznik pracovních míst, podpora trhu se službami  Efektivní využití místních přírodních zdrojů – nezávislost obce na vzdálených zdrojích a světových cenách  Platby za teplo zůstávají v regionu, ekonomicky výhodné vytápění  Rozvoj regionálního trhu s biomasou, ovocem, produkty z ovoce  Zlepšení kvality místního ovzduší – rekreace, ozdravné pobyty  Podpora ekologického zemědělství – vyšší ceny za výkup jablek  Tok financí v regionu  Obnovení tradiční výroby a trhu s typickým zemědělským produktem  Propagace regionu a obce  Podpora šetrného turismu a cestovního ruchu

15 Centrum Veronica Hostětín Exkurze, semináře, konference, výukové programy Pronájmy prostor – svatby, oslavy, firemní akce Akce pro veřejnost – vánoční a velikonoční tvoření, společné pečení cukroví, tradiční a zdravé vaření Podpora ovocnářství a řemesel Podpora udržitelného rozvoje a místní ekonomiky

16 Centrum Veronica Hostětín Ekopenzion – Ekologicky šetrná služba, Cyklisté vítáni... 1. místo DestinaCZe 2014 – Cítit se jako doma Podpora šetrného turismu, interpretace místního dědictví Ukázková přírodní zahrada Centra Veronica a ekologický sad Vaříme převážně z místních, BIO a Fair Trade surovin Hostětínské moučníky

17 Centrum Veronica Hostětín Programy pro rodiny s dětmi Dovolená s příběhem Poznání přírody, tradic a regionu... Programy pro zdravodně znevýhodněné Doplňkové programy – ukázky řemesel, tradiční vaření... Vycházky do krajiny – botanické, zoologické, etnografické...

18 Podpora regionálních výrobků Spolupráce s krajským úřadem a obcemi, informačními centry Prezentace na akcích Občersvení z regionálních potravin – Hejtmanské dny, Setkání ministrů ŽP zemí Karpatské úmluvy Prodej v obchůdku Centra Veronica Hostětín Prezentace řemeslníků a výrobců – kurzy, ukázky, ochutnávky

19 Organizování místních akcí Jablečná slavnost Oslava tradičního ovocnářství Jarmark regionálních výrobků Hostětínské moučníky Hudba, tanec, zábava... Exkurze, osvěta...

20 Veronica – aktér místní ekonomiky  7000 návštěvníků ročně – modelové projekty, akce  2000 ubytovaných během roku  2500 návštěvníků Jablečné slavnosti  67% nákupů z regionu (potraviny, služby, energie, spotřební zboží, zařízení centra)  70% pracovníků z místa, zaměstnanci z okruhu 30 km  6. největší odběratel hostětínských biomoštů, ochutnávky  Aktivní podporovatel regionální značky Tradice Bílých Karpat, kulturního a přírodního dědictví, interpretace BK  Podpora cestovního ruchu – naučné stezky, sochy v krajině, zázemí, propagace, nabídka zajímavostí, snaha udržet návštěvníka v regionu co nejdéle  Propagace regionu a obce

21 Děkuji za pozornost. www.hostetin.veronica.cz


Stáhnout ppt "Podpora místní ekonomiky. Globální versus lokální... Globalizace + Šíření informací, znalostí, technologií + Kulturní obohacení + Komunikace, možnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google