Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smrt a filosofické myšlení Barbora Řebíková 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smrt a filosofické myšlení Barbora Řebíková 2011."— Transkript prezentace:

1 Smrt a filosofické myšlení Barbora Řebíková 2011

2 Mytické pojetí smrti Mýtus nezná ostré rozlišení mezi světem bohů a lidí. Mýtus nezná ostré rozlišení mezi světem bohů a lidí. Podobně vztah živých a mrtvých. Mrtví se vracejí do světa živých. Podobně vztah živých a mrtvých. Mrtví se vracejí do světa živých. Příběhu mýtu předváděny v rituálech. Člověk se orientuje ve skutečnosti jako celku. Příběhu mýtu předváděny v rituálech. Člověk se orientuje ve skutečnosti jako celku.

3 Mýtus o Dionýsovi

4 Co je to smrt?

5

6

7

8

9 Odkud víme o smrti?

10

11

12

13 Další otázky Co je to smrt? V čem spočívá umírání? (oddělení duše od těla? A proč? Vyčerpání těla nebo duše?) Je smrt konec osobní identity člověka? Rozpad do nebytí? Nebo je to jen konec bytí tady a teď? Lze rozlišovat mezi tzv. „přirozenou“ smrtí (co to znamená v době technologií, které umí prodlužovat život?) a smrtí předčasnou (nehody, nemoci) Co je to smrt? V čem spočívá umírání? (oddělení duše od těla? A proč? Vyčerpání těla nebo duše?) Je smrt konec osobní identity člověka? Rozpad do nebytí? Nebo je to jen konec bytí tady a teď? Lze rozlišovat mezi tzv. „přirozenou“ smrtí (co to znamená v době technologií, které umí prodlužovat život?) a smrtí předčasnou (nehody, nemoci) Odkud víme o smrti? Díky zkušenosti se smrtí druhých, anebo je nám vědomí smrti a smrtelnosti už nějak dáno? Zasahuje nás smrt ztrátou milovaných osob? A jak je možné, že k takovému zasažení smrtí může nedojít a že se tento stav nezasaženosti může stát symptomem celé epochy. Max Scheler to např. tvrdí o naší době. Odkud víme o smrti? Díky zkušenosti se smrtí druhých, anebo je nám vědomí smrti a smrtelnosti už nějak dáno? Zasahuje nás smrt ztrátou milovaných osob? A jak je možné, že k takovému zasažení smrtí může nedojít a že se tento stav nezasaženosti může stát symptomem celé epochy. Max Scheler to např. tvrdí o naší době. Existuje pro člověka naděje za hranicí smrti? Smí a měl by v něco doufat a smrti se nebát? Co se stane s člověkem, kde je či není, když zemře? Existuje pro člověka naděje za hranicí smrti? Smí a měl by v něco doufat a smrti se nebát? Co se stane s člověkem, kde je či není, když zemře? Jak se máme ke smrti postavit? Člověk ví o své smrtelnosti. Již v životě je poznamenám smrtí. Jistota smrti spoluurčuje náš život. Otázka po smrti se tedy netýká jen koncového okamžiku, ale celého života. Máme vědomí o smrti co nejvíce potlačovat, anebo naopak si neustále uvědomovat, že veškerý smysl, veškeré štěstí, které prožíváme je poznamenáno pomíjivostí? Co si myslíme o smrti, zcela zásadně určuje náš život. Je smrt zlo, jehož je třeba se obávat, anebo příslib osvobození člověka? Jak se máme ke smrti postavit? Člověk ví o své smrtelnosti. Již v životě je poznamenám smrtí. Jistota smrti spoluurčuje náš život. Otázka po smrti se tedy netýká jen koncového okamžiku, ale celého života. Máme vědomí o smrti co nejvíce potlačovat, anebo naopak si neustále uvědomovat, že veškerý smysl, veškeré štěstí, které prožíváme je poznamenáno pomíjivostí? Co si myslíme o smrti, zcela zásadně určuje náš život. Je smrt zlo, jehož je třeba se obávat, anebo příslib osvobození člověka?

14 Smrt je naše jediná jistota.

15 Proč se ptát na to, co je to smrt? …v lékařském prostředí Pokrok lékařské vědy a techniky umožnil suplovat funkci jednotlivých orgánů. Možnost prodlužovat život, oddalovat smrt. Proč prodlužovat život (možné prodlužování utrpení), když nevíme, čemu se vyhýbáme? Pokrok lékařské vědy a techniky umožnil suplovat funkci jednotlivých orgánů. Možnost prodlužovat život, oddalovat smrt. Proč prodlužovat život (možné prodlužování utrpení), když nevíme, čemu se vyhýbáme? Eutanázie. Mám právo žádat o smrt? Mám právo usmrtit? Eutanázie. Mám právo žádat o smrt? Mám právo usmrtit? Transplantace orgánů. Potřeba přesné definice smrti. Transplantace orgánů. Potřeba přesné definice smrti.

16 Definice smrti cca do 50. let 20. století nebyl s definicí smrti žádný problém. Lidé prostě umírali. Jakmile přestal fungovat nějaký orgán – plíce, srdce, játra..člověk zemře..žádný problém nebyl cca do 50. let 20. století nebyl s definicí smrti žádný problém. Lidé prostě umírali. Jakmile přestal fungovat nějaký orgán – plíce, srdce, játra..člověk zemře..žádný problém nebyl

17 Jediná obava byla..

18 …aby nebožtík nebyl pohřben dříve

19 … Ale od 50. let, po válce, se začaly prudce zlepšovat technologie a dnes dokážeme suplovat funkce jednotlivých orgánů..když se jeden orgán pokazí, můžeme jeho funkci suplovat.. Ale od 50. let, po válce, se začaly prudce zlepšovat technologie a dnes dokážeme suplovat funkce jednotlivých orgánů..když se jeden orgán pokazí, můžeme jeho funkci suplovat.. No jo? ale kdy nastává smrt, když supluji funkci mnoha orgánů..pacient je ve vegetativním stavu..? Je ještě živý, nebo ne? No jo? ale kdy nastává smrt, když supluji funkci mnoha orgánů..pacient je ve vegetativním stavu..? Je ještě živý, nebo ne?

20 Potřeba definice smrti Kdy je člověk mrtvý? Důležitá otázka až od 50., 60. let, kdy se začaly dařit transplantace orgánů. Předtím tento problém nebyl. Potřeba etické hranice. Kdy je člověk mrtvý? Důležitá otázka až od 50., 60. let, kdy se začaly dařit transplantace orgánů. Předtím tento problém nebyl. Potřeba etické hranice. Velký tlak stanovit přesně hranici smrti, abychom mohli vzít orgány a byli si jistí, že člověk je opravdu mrtvý. Velký tlak stanovit přesně hranici smrti, abychom mohli vzít orgány a byli si jistí, že člověk je opravdu mrtvý. Těžko řešitelné dilema. Kdy nastává smrt? Dříve - srdce netlouklo, plíce nedýchaly. Dnes – smrt je smrt mozku. Smrt je vždy ireversibilní proces Těžko řešitelné dilema. Kdy nastává smrt? Dříve - srdce netlouklo, plíce nedýchaly. Dnes – smrt je smrt mozku. Smrt je vždy ireversibilní proces

21 Smrt z právního hlediska V české legislativě je smrt definována pouze v ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon): V české legislativě je smrt definována pouze v ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon): Pro účely tohoto zákona se rozumí…smrtí nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene Pro účely tohoto zákona se rozumí…smrtí nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene § 10 odst. 3 téhož zákona pak dále stanovuje, že: § 10 odst. 3 téhož zákona pak dále stanovuje, že: Smrt [§ 2 písm. e)] se zjišťuje prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu, nevratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene v případech, kdy jsou funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle (dále jen „smrt mozku“). Smrt [§ 2 písm. e)] se zjišťuje prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu, nevratné ztráty funkce celého mozku, včetně mozkového kmene v případech, kdy jsou funkce dýchání nebo krevního oběhu udržovány uměle (dále jen „smrt mozku“). Člověk, který je dlouho nezvěstný, nebo který zcela jistě zemřel, ale nelze to prokázat, může být na základě žádosti příbuzných soudně prohlášen za mrtvého. Člověk, který je dlouho nezvěstný, nebo který zcela jistě zemřel, ale nelze to prokázat, může být na základě žádosti příbuzných soudně prohlášen za mrtvého.

22 Kritéria pro stanovení smrti: kriteriologický – zkoumání jednotlivých orgánů – fungují – živý, nefungují - mrtvý kriteriologický – zkoumání jednotlivých orgánů – fungují – živý, nefungují - mrtvý pohled na smrt pomocí různých testů – angiografie – zkoumám, zda krev ještě teče do mozku, pokud teče – žiji, pokud ne – mrtvý pohled na smrt pomocí různých testů – angiografie – zkoumám, zda krev ještě teče do mozku, pokud teče – žiji, pokud ne – mrtvý filosoficko-náboženské, smrt je chvíle, kdy duše odejde z těla. Buddhista např. – odběr je problematický, protože duše dlí ještě tři dny v těle a připravuje se na další inkarnaci. filosoficko-náboženské, smrt je chvíle, kdy duše odejde z těla. Buddhista např. – odběr je problematický, protože duše dlí ještě tři dny v těle a připravuje se na další inkarnaci.

23 Kdy nastává smrt Čas T1, T2, T3…? Čas T1, T2, T3…?

24 Death as a process too early too late taking organs ethically impossible taking organs medically impossible + donor is certainly dead + organs are in good physiological condition

25 Smrt je smrtí mozku…

26

27 Přístup ke smrti Původně centrální rituál náboženského života. V centru vesnice či města kostel, jednou týdně každý, kdo šel do kostela, šel přes hřbitov a tam se setkával s mrtvými. Původně centrální rituál náboženského života. V centru vesnice či města kostel, jednou týdně každý, kdo šel do kostela, šel přes hřbitov a tam se setkával s mrtvými. V současnosti se smrt privatizovala, desakralizovala, skryla se za instituce a stala se tabu. V současnosti se smrt privatizovala, desakralizovala, skryla se za instituce a stala se tabu.

28

29 Pojetí smrti v dějinách lidstva v lovecko-sběračských komunitách byla smrt něco naprosto běžného, byla běžným průvodcem života. v lovecko-sběračských komunitách byla smrt něco naprosto běžného, byla běžným průvodcem života. středověk: ars moriendi středověk: ars moriendi 20. stol. – úplná tabuizace smrti. Smrt vlastně neexistuje. 20. stol. – úplná tabuizace smrti. Smrt vlastně neexistuje.

30 Izolovanost a osamocenost umírání ve 20. stol. Smrt je událost na kterou vysoce technické nemocnice, v nichž např. v Americe umírá 75% lidí, nejsou zařízeny. „Nemocný se tam většinou nedovídá pravdu o svém stavu a je – ponechán v zoufalství sám sobě – degradován na pouhý objekt lékařské péče.“ Tajné dohody mezi lékaři, ošetřujícím personálem a rodinnými příslušníky, aby se tajila pravda a pacient, který jí tuší nebo zná, ještě navíc trpí touto hrou na schovávanou. Smrt neexistuje a když se objeví, tak se před ní utíká. Smrt je událost na kterou vysoce technické nemocnice, v nichž např. v Americe umírá 75% lidí, nejsou zařízeny. „Nemocný se tam většinou nedovídá pravdu o svém stavu a je – ponechán v zoufalství sám sobě – degradován na pouhý objekt lékařské péče.“ Tajné dohody mezi lékaři, ošetřujícím personálem a rodinnými příslušníky, aby se tajila pravda a pacient, který jí tuší nebo zná, ještě navíc trpí touto hrou na schovávanou. Smrt neexistuje a když se objeví, tak se před ní utíká. Elisabeth Kübler-Ross

31

32 Memento mori Opravdová pomoc umírajícím by byla možná teprve tehdy, kdybychom byli ochotni promýšlet otázku po smrti už za svého života. Opravdová pomoc umírajícím by byla možná teprve tehdy, kdybychom byli ochotni promýšlet otázku po smrti už za svého života. Je tedy otázka, zda bychom neměli již za života realizovat memento mori, nejen abychom dokázali lidsky důstojně zemřít, ale také lidsky důstojně žít. Je tedy otázka, zda bychom neměli již za života realizovat memento mori, nejen abychom dokázali lidsky důstojně zemřít, ale také lidsky důstojně žít.

33 Situace v 21. století …se lepší návštěvní hodiny jsou jen doporučení nemocnice návštěvní hodiny jsou jen doporučení nemocnice Nemocnice si může vyhradit dvě výjimky – když je epidemie, nebo když je zapotřebí udělat nějaký speciální úkon. Nemocnice si může vyhradit dvě výjimky – když je epidemie, nebo když je zapotřebí udělat nějaký speciální úkon. Návštěvní hodiny opravdu jen doporučení, když člověk umírá, může tam být příbuzný s ním i přes noc. Nemocnice není kriminál. Návštěvní hodiny opravdu jen doporučení, když člověk umírá, může tam být příbuzný s ním i přes noc. Nemocnice není kriminál.

34 Ale přesto je smrt tabuizovaná, ironizovaná. Ale přesto je smrt tabuizovaná, ironizovaná.Reklamy....a tu smrt kterou přes den vyhazujeme dveřmi, se nám v noci vrací skrze televizní obrazovky, skrze tisíce smrtí ve filmech...a tu smrt kterou přes den vyhazujeme dveřmi, se nám v noci vrací skrze televizní obrazovky, skrze tisíce smrtí ve filmech.

35

36 Smrt se stala léčitelnou chorobou, abnormalitou! Když dnes mluvíme o smrti, chápeme ji jako chybu lékaře. Jako něco na co člověk není připraven, protože všechno umíme léčit. Každá smrt je vnímaná jako předčasná, jako selhání medicíny, chyba lékaře.. Když dnes mluvíme o smrti, chápeme ji jako chybu lékaře. Jako něco na co člověk není připraven, protože všechno umíme léčit. Každá smrt je vnímaná jako předčasná, jako selhání medicíny, chyba lékaře.. Používáme vojenský slovník: „budu bojovat do poslední chvíle! Nikdy se nevzdám!“ Přirozená smrt neexistuje, protože člověk od novověku působí na svůj bios pomocí vědy a techniky. „Přirozeností člověka zjevně je, aby existoval ne-přirozeně, tj. kulturně a dějinně.“ Jsme v době „dokonalých prostředků a zmatených cílů“ (Einstein). Pokoušíme se ovládnout i vlastní smrt. Používáme vojenský slovník: „budu bojovat do poslední chvíle! Nikdy se nevzdám!“ Přirozená smrt neexistuje, protože člověk od novověku působí na svůj bios pomocí vědy a techniky. „Přirozeností člověka zjevně je, aby existoval ne-přirozeně, tj. kulturně a dějinně.“ Jsme v době „dokonalých prostředků a zmatených cílů“ (Einstein). Pokoušíme se ovládnout i vlastní smrt.

37 Doba pozitivismu a racionalismu Pohřby stojí velké peníze, na co tolik utrácet za pohřeb, když mrtvý už to nepotřebuje. Je to drahé a navíc mnoho sociálně slabších si to nemůže dovolit. Pohřby stojí velké peníze, na co tolik utrácet za pohřeb, když mrtvý už to nepotřebuje. Je to drahé a navíc mnoho sociálně slabších si to nemůže dovolit. Jenže rituály nepotřebují nebožtíci, ale potřebujeme je my! Potřebujeme se rozloučit. Jenže rituály nepotřebují nebožtíci, ale potřebujeme je my! Potřebujeme se rozloučit.

38

39 Člověk stále potřebuje rituály

40 Věřící na květnou neděli

41 Iniciační svátosti

42 Hierarchie

43 Boží tělo

44 ... nejsme racionální bytosti, které občas používají emoce... nejsme racionální bytosti, které občas používají emoce......jsme emocionální bytosti, které občas používají rozum...jsme emocionální bytosti, které občas používají rozum

45 Otázka smrti v dějinách – Hans Jonas Animismus – vše je živé, nejen člověk, ale i vesmír, stromy, planety. Problém, který animismus neumí vyřešit, je problém smrti. Animismus – vše je živé, nejen člověk, ale i vesmír, stromy, planety. Problém, který animismus neumí vyřešit, je problém smrti. Novověk René Descartes: res cogitans a res extensa. Opět není rozdíl mezi živým a mrtvým zvířetem, ale protože jsou oba mrtví..zvíře-stroj. Pitvy za živa, lití olova do cév. Novověk René Descartes: res cogitans a res extensa. Opět není rozdíl mezi živým a mrtvým zvířetem, ale protože jsou oba mrtví..zvíře-stroj. Pitvy za živa, lití olova do cév. Jonas tvdí, že teď jsme ve fázi, kdy člověk je suma orgánů, složitý chemický vzorec.. je jen to, co je měřitelné. Jsem jen orgány, které je potřeba spravit. Co to udělá s etikou?! Existuje něco jako důstojnost? Všechny moje emoce, zamilování, úsměvy, vnitřní bouře jsou jen reakce mozku..tím se hroutí odpovědnost, protože ne já, ale geny.. Jonas tvdí, že teď jsme ve fázi, kdy člověk je suma orgánů, složitý chemický vzorec.. je jen to, co je měřitelné. Jsem jen orgány, které je potřeba spravit. Co to udělá s etikou?! Existuje něco jako důstojnost? Všechny moje emoce, zamilování, úsměvy, vnitřní bouře jsou jen reakce mozku..tím se hroutí odpovědnost, protože ne já, ale geny..

46 O veselé mašince

47 !!

48 World of children and world of science

49 Science Animism

50 World of children and world of science Science Animism

51 Zygmunt Bauman Dříve byl náš život spíše jakýsi oblouk, cesta odněkud někam, jasné směřování, rituály.. Dříve byl náš život spíše jakýsi oblouk, cesta odněkud někam, jasné směřování, rituály.. Dnes spíše klip na MTV..tady mám práci, tam mám práci, s tím žiju, s tím mám dítě..atd. A najednou život jaksi ztrácí smysl. Dnes spíše klip na MTV..tady mám práci, tam mám práci, s tím žiju, s tím mám dítě..atd. A najednou život jaksi ztrácí smysl.

52 … Jung: všechna velká světová náboženství jsou přípravou na smrt. „Pokud před čtyřicítkou nemyslíš na smrt, tak to může být patologické, ale pokud na ní nemyslíš po čtyřicítce, pak je to patologické zcela jistě.“ Jung: všechna velká světová náboženství jsou přípravou na smrt. „Pokud před čtyřicítkou nemyslíš na smrt, tak to může být patologické, ale pokud na ní nemyslíš po čtyřicítce, pak je to patologické zcela jistě.“

53 … Smrt v kostele nemusí být tak depresivní, protože všechno probíhá před oltářem. Křest, první přijímání, svatba, loučení.. Smrt v kostele nemusí být tak depresivní, protože všechno probíhá před oltářem. Křest, první přijímání, svatba, loučení.. Sekularizovaná smrt: vítání občánků na úřadech a vytvoření architektury jen pro smrt Sekularizovaná smrt: vítání občánků na úřadech a vytvoření architektury jen pro smrt

54 Obřadní síň vs. kostel

55 Komunikace s umírajícím někdy se zdá, že člověk nějak ví, že zemře někdy se zdá, že člověk nějak ví, že zemře jako by v něm zároveň běžely dva televizní kanály jako by v něm zároveň běžely dva televizní kanály ve vědomém se ubezpečuje a je ubezpečován že vše ve zdraví přežije a plánuje dovolenou na příští rok ve vědomém se ubezpečuje a je ubezpečován že vše ve zdraví přežije a plánuje dovolenou na příští rok v nevědomém ví, že to tak nebude v nevědomém ví, že to tak nebude pacienti občas říkají protichůdné věci pacienti občas říkají protichůdné věci lékaři často pracují jen s prvním kanálem, vědomým lékaři často pracují jen s prvním kanálem, vědomým

56 Kdy je nejvhodnější začít s nemocným mluvit o smrti „Neotevírejte před nemocným tento problém sami od sebe. Vyčkejte, až sám nastolí téma smrti a umírání. Bude-li hovořit o bolesti, hovořte o jeho bolesti. Jestliže vyjádří strach ze smrti, usedněte, vyslechněte ho a zeptejte se ho, z čeho konkrétně má obavy. Pokud si chce vyřídit nějaké záležitosti kolem pohřbu nebo sepsat poslední vůli ještě dlouho před tím, než se přiblíží smrti, nezkoušejte ho od toho zrazovat, ale sežeňte mu právníka a pomozte mu uspořádat jeho záležitosti.“ „Neotevírejte před nemocným tento problém sami od sebe. Vyčkejte, až sám nastolí téma smrti a umírání. Bude-li hovořit o bolesti, hovořte o jeho bolesti. Jestliže vyjádří strach ze smrti, usedněte, vyslechněte ho a zeptejte se ho, z čeho konkrétně má obavy. Pokud si chce vyřídit nějaké záležitosti kolem pohřbu nebo sepsat poslední vůli ještě dlouho před tím, než se přiblíží smrti, nezkoušejte ho od toho zrazovat, ale sežeňte mu právníka a pomozte mu uspořádat jeho záležitosti.“ (Elisabeth Kubler-Ross) (Elisabeth Kubler-Ross)

57 Popírání/šok (denial) – „Cítím se dobře.“, „Tohle se nemůže dít, ne mně.“, „Došlo k záměně výsledků, to musí být omyl.“ Popírání je pro jedince pouze dočasnou obranou. Jde o šokovou situaci, která může trvat různě dlouho. Dotyčný se nechce s nastalou situací smířit. Popírání/šok (denial) – „Cítím se dobře.“, „Tohle se nemůže dít, ne mně.“, „Došlo k záměně výsledků, to musí být omyl.“ Popírání je pro jedince pouze dočasnou obranou. Jde o šokovou situaci, která může trvat různě dlouho. Dotyčný se nechce s nastalou situací smířit. Hněv/agrese (anger) – „Proč já? To není fér!“, „Proč se to děje mně?“, „Kdo za to může?“ Jakmile se jedinec dostane do druhé fáze, uvědomuje si, že popírání již nemůže pokračovat. V této fázi je o dotyčného velmi těžké pečovat v důsledku pocitů vzteku a závisti. Mohou též přestat spolupracovat a komunikovat se zdravotnickými pracovníky. Hněv/agrese (anger) – „Proč já? To není fér!“, „Proč se to děje mně?“, „Kdo za to může?“ Jakmile se jedinec dostane do druhé fáze, uvědomuje si, že popírání již nemůže pokračovat. V této fázi je o dotyčného velmi těžké pečovat v důsledku pocitů vzteku a závisti. Mohou též přestat spolupracovat a komunikovat se zdravotnickými pracovníky. Hněvagresevztekuzávisti Hněvagresevztekuzávisti Smlouvání (bargaining) – „Chci se dožít svých vnuků.“, „Udělám cokoliv, abych mohl/a žít ještě pár let.“, „Dám všechny své peníze, za…“ Třetí fáze zahrnuje naději, že jedinec může nějakým způsobem oddálit či odložit smrt. Dotyčný se obrací k vyšší mocí s žádostí o delší život výměnou za změnu životního stylu apod. Psychologicky dotyčný říká: „Chápu, že umřu, jen kdybych měl o trochu více času…“ V této fázi též dochází k hledání zázračného léku či alternativních metod léčby. Smlouvání (bargaining) – „Chci se dožít svých vnuků.“, „Udělám cokoliv, abych mohl/a žít ještě pár let.“, „Dám všechny své peníze, za…“ Třetí fáze zahrnuje naději, že jedinec může nějakým způsobem oddálit či odložit smrt. Dotyčný se obrací k vyšší mocí s žádostí o delší život výměnou za změnu životního stylu apod. Psychologicky dotyčný říká: „Chápu, že umřu, jen kdybych měl o trochu více času…“ V této fázi též dochází k hledání zázračného léku či alternativních metod léčby.vnuků Deprese (depression) – „Jsem tak smutný, proč se s čímkoli obtěžovat?“, „Umřu, tak o co jde?“, „Ztratil/a jsem milovaného/milovanou, proč dál žít?“ Během čtvrté fáze si umírající začíná uvědomovat jistotu blížící se smrti. Kvůli tomu může být mlčenlivý, odmítat návštěvy a trávit většinu času v pláči a truchlení s pocity strachu, úzkosti, smutku a beznaděje. Nedoporučuje se dotyčného v této fázi rozveselovat. Jde o důležité období smutku, které musí proběhnout. V některých případech je nezbytné podat psychofarmaka. Deprese (depression) – „Jsem tak smutný, proč se s čímkoli obtěžovat?“, „Umřu, tak o co jde?“, „Ztratil/a jsem milovaného/milovanou, proč dál žít?“ Během čtvrté fáze si umírající začíná uvědomovat jistotu blížící se smrti. Kvůli tomu může být mlčenlivý, odmítat návštěvy a trávit většinu času v pláči a truchlení s pocity strachu, úzkosti, smutku a beznaděje. Nedoporučuje se dotyčného v této fázi rozveselovat. Jde o důležité období smutku, které musí proběhnout. V některých případech je nezbytné podat psychofarmaka. Depresestrachuúzkosti Depresestrachuúzkosti Smíření (acceptance) – „Bude to v pořádku.“, „Nemůžu proti tomu bojovat, měl bych se na to připravit.“ V této poslední fázi se dotyčný začíná vyrovnávat se svou smrtí či smrtí milovaného. Dochází k psychickému uvolnění a pacient je schopný na léčbě spolupracovat a přistupovat k ní rozumem. Smíření (acceptance) – „Bude to v pořádku.“, „Nemůžu proti tomu bojovat, měl bych se na to připravit.“ V této poslední fázi se dotyčný začíná vyrovnávat se svou smrtí či smrtí milovaného. Dochází k psychickému uvolnění a pacient je schopný na léčbě spolupracovat a přistupovat k ní rozumem.

58 Eutanázie: Od eutanázie je třeba odlišit rozhodnutí, kterým se odmítá tzv. "vehementní terapie", totiž takové léčebné postupy, které již neodpovídají stavu nemocného, protože nejsou úměrné dosažitelným výsledkům, nebo dokonce jsou zátěží pro nemocného i jeho rodinu. V těchto případech, kdy již nastává ohlášená smrt a nelze se jí vyhnout, lze v souladu se svědomím "učinit rozhodnutí odmítnout léčení, které nedokáže způsobit nic jiného, než prodloužení omezeného a bolesti plného života, ovšem při zachování náležité péče, která v podobných případech nemocnému přísluší". Od eutanázie je třeba odlišit rozhodnutí, kterým se odmítá tzv. "vehementní terapie", totiž takové léčebné postupy, které již neodpovídají stavu nemocného, protože nejsou úměrné dosažitelným výsledkům, nebo dokonce jsou zátěží pro nemocného i jeho rodinu. V těchto případech, kdy již nastává ohlášená smrt a nelze se jí vyhnout, lze v souladu se svědomím "učinit rozhodnutí odmítnout léčení, které nedokáže způsobit nic jiného, než prodloužení omezeného a bolesti plného života, ovšem při zachování náležité péče, která v podobných případech nemocnému přísluší".

59 Situace v ČR U nás „Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR ze dne 6. 10 1989 o podmínkách pro mimořádné odebírání orgánů a tkání z těl mrtvých“ U nás „Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR ze dne 6. 10 1989 o podmínkách pro mimořádné odebírání orgánů a tkání z těl mrtvých“ Diagnostická kritéria pro určení smrti mozku jsou: Diagnostická kritéria pro určení smrti mozku jsou: klinické příznaky vyhasnutí funkcí mozku, tj. klinické příznaky vyhasnutí funkcí mozku, tj. hluboké bezvědomí a úplná ztráta reaktivity na vnější i vnitřní podněty, kterou zprostředkovává mozek hluboké bezvědomí a úplná ztráta reaktivity na vnější i vnitřní podněty, kterou zprostředkovává mozek nepřítomnost spontánního dýchání nepřítomnost spontánního dýchání příznaky ireverzibility vyhasnutí všech funkcí mozku příznaky ireverzibility vyhasnutí všech funkcí mozku

60

61 … Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Smrt a filosofické myšlení Barbora Řebíková 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google