Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Byl uskutečněn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Byl uskutečněn."— Transkript prezentace:

1 Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Byl uskutečněn z prostředků projektu OP VK. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons – Uveďte autora - Neužívejte komerčně - Nezasahujte do díla 3.0 Česko. NÁZEV MATERIÁLU: Statistika – Příprava a vyhodnocení dotazníku VY_42_INOVACE_TY01_0224 Autor: Marie Vraná Rok vydání: 2013

2 Statistika Původní význam slova statistika souvisí se státem, s jeho administrativním spravováním, kdy docházelo k zaznamenávání údajů k vojenským a daňovým účelům. I dnes slovo statistika vyjadřuje popis souboru nebo jeho sumarizaci. V tomto smyslu funguje například Český statistický úřad.

3 Dotazníkové šetření děláme až tehdy, když nemůžeme požadované informace získat jinak (např. pozorováním)

4 Techniky dotazníkového šetření Dotazníkové šetření – široký pojem – Standardizované rozhovory – Samovyplňující dotazník – Anketní dotazník Alternativy ke klasickému dotazníku – Telefonní dotazování – Poštovní dotazování

5 Tvorba dotazníku Zdánlivě jednoduchý úkol Faktory: zkušenost, subjektivní prvek, testování otázek, využívání existujících a osvědčených formátů otázek Někdy neexistuje „nejlepší řešení“ Dotazník musí být poměřován optikou respondenta

6 Tvorba dotazníku Obvyklé součásti dotazníku: Motivační dopis (vč. kontaktu na pořádající institucí; dárek (?) Zadání tazatelského úkolu Pokyny pro vyplňování dotazníku (včetně příkladu a kontaktu na koordinátora) Karty k dotazníku Zápisový arch odmítnutých odpovědí

7 Struktura dotazníku Úvod - loga, cíle šetření, záštita institucí, žádost o pomoc …. Identifikace dotazníku Zahřívací část Faktické zjišťovací otázky Sociodemografické otázky

8 Úvod Loga Cíle šetření Záštita institucí Žádost o pomoc ….

9 Identifikace dotazníku Téma dotazníku Představení tazatele Bližší seznámení s dotazníkem a jeho účelem Zahájení rozhovoru

10 Zahřívací část Lehké, zábavné, neosobní otázky Musí dotazovaného zaujmout Nesmí odradit od vyplnění dotazníku!

11 Faktické zjišťovací otázky Zjišťování informací Pečlivá příprava otázek Testování srozumitelnosti a jednoznačnosti

12 Sociodemografické otázky Informace o dotazovaném – Věk – Bydliště – Pohlaví – Příjmy – Vzdělání…. Pozor – z těchto odpovědí nesmí být možné identifikovat osobu, která odpovídá – ochrana osobních údajů

13 Sociodemografické otázka Patří na konec dotazníku Pokud je umístíme na začátek, často se setkáme s odmítnutím dotazníku Musíme dát i možnost na tyto otázky neodpovídat

14 Praktická doporučení Chcete-li se na něco zeptat a je možné se na to zeptat přímo, zeptejte se na to. Teprve když budete mít pocit, že přímá otázka by mohla zkresli odpověď, ptejte se nepřímo.

15 Praktická doporučení Ptejte se jen na to, na co Vám může respondent odpovědět. Dejte si pozor na nejasnosti ve znění otázky a na slova, kterým respondent nerozumí. Např. otázce „Jste spokojený s fiskální politikou České republiky?“ bude rozumět jen malá část populace ČR.

16 Praktická doporučení Jestliže budete nutit respondenta odpovědět na otázku, které nerozumí nebo na niž nemá názor, určitě vám nakonec nějakou odpověď dá, ale tato odpověď nebude odpovídat jeho názoru.

17 Praktická doporučení Otázka by se neměla ptát na více různých věcí Např. otázka „Myslíte si, že ochrana životního prostředí je důležitá, protože jen ona zaručí příznivé životní podmínky pro příští generace?“

18 Praktická doporučení Otázky by neměly být sugestivní, neměly by respondenta vést ke „správné odpovědi“ Pozor zejména na emotivní výrazy Otázka by také neměla obsahovat odpověď Např. otázka „Souhlasíte s tím, abychom prodávali dřevo z našich krásných českých lesů do Německa?“ bude, zejména u starší generace, vyvolávat řadu nezamýšlených představ a postojů.

19 Praktická doporučení Obecná otázka vyvolá obecnou odpověď. Často je lepší pokládat konkrétní otázky místo obecných otázek. Nevhodné: „Jezdíte do práce autem?“ Lepší „Používáte automobil alespoň 3 x týdne k cestě do zaměstnání?“

20 Praktická doporučení V případech, kdy očekáváme, že respondenti nebudou ochotni odpovídat na některé otázky (např. výše příjmu a jiné citlivé otázky) je dobré nabídnout respondentovi možnost „nechci odpovídat“ V opačném případě se může stát, že nám respondenti nebudou odpovídat pravdivě.

21 Praktická doporučení Ujistěte se, že nabízené možnosti odpovědí se nepřekrývají. (Např. u kategorií věku: 30 – 40 let; 40 – 50 let apod.) Snažte se otázky co nejvíce zjednodušit, nepoužívejte dlouhá souvětí. Používejte grafické pomůcky (škály, obrázky), snažte se udělat graficky zajímavý a přitom přehledný dotazník.

22 Praktická doporučení Měli bychom číslem a/nebo písmenem označit každou otázku a každou možnou variantu odpovědi – umožní nám to pozdější přepis dotazníku do počítače a jednodušší zpracování odpovědí

23 Vytvoření vlastního dotazníku Papírový dotazník Využití počítače - formuláře – Textový editor, tabulkový kalkulátor – Vyplnění přímo v počítači Využití internetu – Stránky, které umožní sestavení dotazníku, např. http://www.survio.com/cs – Registrace, vytvoření dotazníku

24 Otázky Uzavřené otázky – Výběr právě jedné odpovědi – Výběr více odpovědí – Výběr odpovědi s přiřazením hodnoty

25 Výběr právě jedné odpovědi Elektroniku nakupujete převážně: ⃝ V kamenných obchodech ⃝ Na internetu

26 Výběr více možností Kde jste viděl/a reklamu našeho produktu?  V televizi nebo rádiu  V novinách / časopisech  Na internetu  Ve veřejné dopravě  Na billboardech  Nikde

27 Výběr s hodnocením Ohodnoťte prosím dané aspekty, podle důležitosti, při výběru tohoto produktu: 1 nejméně důležitá, 5 nejdůležitější - - -12345 Kvalita⃝⃝⃝⃝⃝ Cena⃝⃝⃝⃝⃝ Množství⃝⃝⃝⃝⃝ Značka⃝⃝⃝⃝⃝ Obeznámenost⃝⃝⃝⃝⃝

28 Otevřené otázky Částečně otevřené – Možnost doplnit krátkou odpověď Otevřené – Možnost širšího vyjádření Pozor! Otevřené otázky komplikují vyhodnocení dotazníku. Neměly by převažovat.

29 Částečně otevřené otázky Když nakupujete předměty do domácnosti, obvykle je to ⃝V diskontech ⃝V domácích potřebách ⃝Na internetu ⃝V supermarketech ⃝ V hypermarketech ⃝ V nákupních střediscích ⃝ Jinde

30 Otevřené otázky Co se Vám na našem výrobku líbí / nelíbí? Děkujeme za názor.

31 Zadání samostatné práce Vyberte si vhodné téma Vytvořte jednoduchý dotazník (4 – 5 jevů) Vyslovte hypotézu o předpokládaných výsledcích Proveďte statistické šetření ve svém okolí (bydliště, třída, škola, rodina) Výsledky zpracujte v tabulkách a grafech Vypracujte zprávu, ve které popíšete téma šetření, co jste zjišťovali, jaký jste očekávali výsledek a porovnejte své hypotézy se skutečností Termín na vypracování – 2 týdny

32 Zdroje CALDA, Emil, DUPAČ, Václav. Matematika pro gymnázia. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha: Prometheus, 2006. Survio [cit. 4.6.2013]. Dostupné z: http://www.survio.com/cs/ KREISLOVÁ, Gabriela. Bakalářská práce Dotazníkové šetření. Plzeň 2008.[cit. 4.6.2013]. Dostupné z: https://nit.felk.cvut.cz/~dark/Petr/Ivana/Dotazkiny%20-%20metody/BP%20- %20Dotaznikove%20setreni.pdf URBAN, Jan. Kroky při přípravě dotazníkového šetření. UK Praha 2005. [cit. 4.6.2013]. Dostupné z: http://www.czp.cuni.cz/ekonomie/Letskola/urban_priprava_dotazniku.pdf


Stáhnout ppt "Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420 Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Byl uskutečněn."

Podobné prezentace


Reklamy Google