Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLA KAROSERIÍ 1. Posouzení škod vizuální kontrolou vnější poškození - deformace, velikost spár, lehké deformace, poškození skel, laku, trhliny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLA KAROSERIÍ 1. Posouzení škod vizuální kontrolou vnější poškození - deformace, velikost spár, lehké deformace, poškození skel, laku, trhliny."— Transkript prezentace:

1

2

3 KONTROLA KAROSERIÍ

4 1. Posouzení škod vizuální kontrolou
vnější poškození - deformace, velikost spár, lehké deformace, poškození skel, laku, trhliny poškození podlahové skupiny - jsou-li rozpoznatelná stlačení, prasklá místa, překroucení nebo odchylky symetričnosti, je třeba vůz proměřit. vnitřní poškození - praskliny, stlačení, spuštění napínače bezpečnostních pásů nebo airbagu, poškození ohněm, znečištění sekundární poškození - kontrola chladiče, hřídelů, motoru, převodovky, náprav, zavěšení náprav, řízení, řídících přístrojů, kabelů

5

6 2. Stanovení postupu oprav
Škody stanovené při vizuální kontrole se zanesou v alfanumerickém kódu šifrovaně do datového listu. Přitom se stanoví nutné opravy jako např. renovace, opravy částí, náhrada dílů, změření, lakování atd. Data jsou potom zpracována pomocí počítačového kalkulačního programu a stanoví se, v jakém poměru jsou náklady na opravu v poměru k časové hodnotě vozu.

7

8 3. Proměření karoserie Je nutné k tomu, aby se zjistilo, zda se zdeformoval nosný rám nebo podlahová skupina. Jako pomůcky slouží bodové měřidlo, vystřeďovací přípravek, měřidla pro nosné rámy a podlahy a systémy rovnacích stolic. Základem jsou měřící tabulky nebo měřící listy výrobců automobilů.

9 Pro různé měřené body jsou uvedeny symetrický rozměr a výškový rozměr
Pro různé měřené body jsou uvedeny symetrický rozměr a výškový rozměr. U výškového rozměru se často uvádějí dvě hodnoty: - s namontovanými agregáty - bez namontovaných agregátů

10 3.1. Dvourozměrné měření karoserie
Měří se pouze rozměry délky, šířky, a symetrie. Nehodí se pro vnější měření karoserie. Používá se bodové měřidlo nebo vystřeďovací přípravek.

11 Bodové měřidlo Při měření bodovým měřidlem (kružítkem) se měřící hroty nasadí na určené body. Využívá se přitom teleskopické trubky s vyznačenou stupnicí. Délkové rozměry lze porovnávat zprava doleva, je možné však porovnávat i diagonální rozměry. Měření je rychlé, levné, často málo přesné. Pokud nejsou šrouby a otvory umístěny symetricky ke středu automobilu, nelze tyto body navzájem porovnávat.

12 3.1.2. Vystřeďovací přípravek
Skládá se většinou ze tří měřících tyčí, které se umístí na určitých měřících bodech podlahové skupiny. Na měřících tyčích jsou zaměřovací kolíky přes které lze zaměřovat. Nosné rámy a podlahové skupiny jsou v pořádku, pokud se zaměřovací kolíky při zaměření kryjí po celé délce karoserie.

13 Zaměřovací kolíky nejsou souosé, vozidlo je uprostřed vyoseno doleva.

14 3.2. Trojrozměrné měření karoserie
Tímto měřením lze určovat body karoserie na délku, šířku a výšku. Je vhodné pro přesné proměření karoserie. Používají se: - rovnací stolice s přípravky - speciálními - univerzálními - rovnací stolice s mechanickým univerzálním měřícím systémem - pro podvozek - pro vrchní část karoserie - rovnací stolice s optickým měřícím systémem - elektronické (ultrazvukové) měřící systémy

15 3.2.1. Rovnací stolice s přípravky
Po upevnění automobilu na stolici se namontují speciální nebo univerzální přípravky. Nasazením přípravku k příslušným měřícím bodům lze stanovit, zda došlo k poškození. Univerzální přípravky mají stupnici, na které se nastavují hodnoty, jež jsou pro každý měřící bod uvedeny v tabulkách. Časová náročnost sestavení je 2 až 4 hodiny.

16 3.2.2. Rovnací stolice s mechanickým měřícím systémem
Po umístění automobilu na rovnací stolici se pod jeho střed zasune vodící měřící tyč. Na této tyči jsou posuvné členy a měřící objímky, které se s využitím vyznačené stupnice umístí do měřících bodů. Pokud skutečně naměřené hodnoty souhlasí s tabulkovými, k poškození nedošlo. Časová náročnost měření je 2 až 3 hodiny, přesnost je velmi dobrá.

17 Měření horní části Při tomto měření se např. na můstek pro měřící prvky, který je umístěn na základním rámu rovnací stolice, umístí portálový rám s měřícím zařízením. S ním lze horní část dle měřících listů po částech změřit na určených bodech.

18 3.2.3. Rovnací stolice s optickým rovnacím systémem
Měřící rám se umístí mimo základní rám rovnací stolice. I bez základního rámu rovnací stolice je měření možné, pokud je vozidlo postaveno na podstavci nebo pokud je nadzdvihnuto hydraulickým zvedákem. K měření se používají dvě měřící kolejnice, které jsou uspořádány pravoúhle kolem vozidla. Na nich je umístěna laserová jednotka, rozdělovač paprsku a několik prizmatických jednotek. Laserová jednotka vytváří malý svazek paprsků, jehož paprsky jsou vysílány paralelně. Jsou tak dlouho neviditelné, dokud nenarazí na překážku. Rozdělovač paprsku vychyluje laserový paprsek kolmo ke krátké měřící kolejnici a nechá jej zároveň probíhat v přímém směru. Prizmatické jednotky vychylují paprsek kolmo pod podlahu vozu. Na minimálně třech nepoškozených bodech karoserie se pomocí spojovacích prvků zavěsí a nastaví odpovídajícím způsobem podle měřícího listu pravítka z průsvitného plastu. Po zapnutí laserové jednotky se měřící kolejnice mění tak dlouho, dokud paprsek světla nedopadne do nastavené oblasti měřících pravítek. To se pozná podle červeného bodu na měřících pravítkách. Tak je zajištěno, že laserový paprsek probíhá rovnoběžně s podlahou vozu. Pro zjištění dalších výškových rozměrů karoserie se na různých měřících bodech umístí další měřící pravítka. Posouváním prizmatických jednotek může být nyní odečítán výškový rozměr na měřících pravítkách a délkový rozměr na měřících kolejnicích a srovnáván s měřícím listem.

19

20

21 3.2.4. Elektronické měřící systémy
Jejich přesnost je dobrá. Všechny lze používat bez náročného centrování automobilu. Měření lze provést za 30 až 40 minut.Většinu systémů lze kombinovat s rovnací stolicí, systémem pro rovnání podvozku nebo i s normální zdvižnou plošinou. Systémy se dodávají se softwarem, výpočetní jednotkou a počítačovou jednotkou s tiskárnou, sadou adaptérů pro měřící sondu, vysílači a přijímačem. Určování souřadnic měřících bodů se provádí pomocí ultrazvukových impulzů.

22

23

24

25 4. Opravy samonosných karoserií
Rovnání Karoserie může při nehodě přeměnit velkou energii v deformaci plechů karoserie. Pro rovnání karoserie jsou potřebné přiměřeně velké tahové a tlakové síly, které jsou vyvíjeny hydraulickými tažnými a tlakovými nástroji.

26 4.1. Hydraulické rovnací nástroje
Skládají se z lisu a válce, které jsou spojeny vysokotlakou hadicí. U tlakového válce se vysokým tlakem pístnice vysune, u tahového zasune. Zatímco při stlačování se musejí konce válce a pístnice nechat dobře podepřít, musejí se při roztahování použít roztahovací svorky nebo se na roztahovaný díl navaří roztahovací plechy.

27 4.2. Hydraulický vytahovací přístroj - dozer
Skládá se z vodorovného nosníku s na konci otočně uloženým sloupkem, kterým může pohybovat tlakový válec. Rovnací přístroj se může používat nezávisle na rovnacích stolicích pro menší až střední poškození karoserie, u kterých nejsou potřebné velké tažné síly. Karoserie se musí upevnit na výrobcem určených bodech pomocí svorek podvozku vozidla a podpěrných trubek na vodorovném nosníku.

28 4.3. Rovnací stolice s hydraulickým rovnacím přístrojem
Skládá se ze stabilního rámu, který pohlcuje rovnací síly. Přišroubovávají se na něj vozidla za spodní hranu nosníku dveřního prahu pomocí karosériových svorek. Hydraulický rovnací přístroj se může rychle připevnit na každém místě rovnací stolice. S rovnacími stolicemi lze opravovat i vážná poškození karoserie.

29 Příklady rovnacích a měřících stolic na našem trhu.

30 Měřící a rovnací stolice Blackhawk

31 Měřící a rovnací stolice Car - o - liner

32 Měřící a rovnací stolice Global jig

33 Měřící a rovnací systémy Celette

34


Stáhnout ppt "KONTROLA KAROSERIÍ 1. Posouzení škod vizuální kontrolou vnější poškození - deformace, velikost spár, lehké deformace, poškození skel, laku, trhliny."

Podobné prezentace


Reklamy Google