Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com

2 strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce

3 strana 3 Komerční instituce finančního trhu

4 strana 4 Komerční instituce finančního trhu Obchodní banky Factoringové a forfaitingové společnosti Leasingové společnosti Nebankovní spořitelní instituce Pojišťovny, Zajišťovny Penzijní fondy, penzijní společnosti Burzy a organizované mimoburzovní trhy Instituce kolektivního investování Ostatní subjekty FT a)Obsluhující instituce b)Obchodníci s cennými papíry c)Poskytovatelé půjček (splátkový prodej, peníze domů) atd.

5 strana 5 Obchodní banky

6 strana 6 Obchodní banky Základní komerční instituce FT (především v Evropě) – přísná regulace a dohled: a) vstup do odvětví b) působení v odvětví (např. sledování měsíční či denní likvidity) Kolik v působí ČR nyní bank a kde to lze nalézt? Základní funkce bank: a) finanční zprostředkování (nepřímé financování) b) emise bezhotovostních peněz (jak hotovostních peněz?) c) bezhotovostní platební styk – jak to vypadá v praxi? domácí vs. zahraniční platební styk

7 strana 7 Emise bezhotovostních peněz

8 strana 8 Obchodní banky Zásady: a)rentability: banka je podnikatelský subjekt s cílem vytvářet zisk. (úrokové rozpětí, poplatky – často absurdní) b) likvidity: schopnost uspokojit oprávněné požadavky svých klientů. c) jistoty (solventnosti): schopnost čelit specifickým rizikům – jedná se o významné instituce – přísná – regulace, přísná jak kdy a kde

9 strana 9 Obchodní banky Bankovní operace vše, co se promítne v účetnictví Bankovní obchod vše, co míří ven Bankovní produkt (služba) vše, co míří ven ke klientovi

10 strana 10 Bankovní produkty Úvěrové Vkladové Ostatní Některé poskytovány prostřednictvím dceřinných společností či společností ve finanční skupině (crosseling) (např. leasing, stavební spoření, penzijní připojištění či penzijní a důchodové spoření, podílové fondy atd.)

11 strana 11 Úvěrové produkty Z pohledu banky se jedná o aktiva = generují výnosy Dělení úvěrů dle charakteru: a) peněžní úvěry a půjčky b) závazkové (ručitelské) úvěry Dělení úvěrů dle splatnosti: a) krátkodobé – do 1 roku b) střednědobé – 1 až 4 roky c) dlouhodobé – nad 4 roky

12 strana 12 Peněžní úvěry a půjčky Kontokorentní úvěr Lombardní úvěr zástava CP, zboží, pohledávky atd. – revolvingový princip (zřetězení krátkodobých úvěrů s možností aktualizace podmínek a zavěšení úrokové sazby) Eskontní úvěr spojen se směnkou (vlastní versus cizí); „odkup“ před splatností; regrese (zpětný postih) Malé osobní a spotřebitelské úvěry krátkodobé či střednědobé, forma zajištění, hotovostní či účelový (závislost úrok. sazby atd.)

13 strana 13 Peněžní úvěry a půjčky Emisní půjčka emise CP organizována a odkoupena jedním či několika subjekty – emisní půjčka. V čem je výhoda oproti poskytnutí standardního úvěru? Hypoteční úvěry charakteristika, doba splatnosti, zajištění, fixace vs. úroková sazba, předčasná splatnost, daňová uznatelnost úroků, hypotéka při výstavbě, hypoteční zástavní listy, americká hypotéka Úvěry ze stavebního spoření řádný, překlenovací, odlišnosti od hypotečního úvěru

14 strana 14 Hypoteční úvěry v ČR Zdroj: www.hypoindex.cz

15 strana 15 Hypoteční úvěry v ČR Zdroj: Hypoindex Zdroj: Banky

16 strana 16 Hypoteční úvěry v ČR

17 strana 17 Financování HÚ prostřednictvím HZL Zdroj: www.hypoindex.cz

18 strana 18 Úvěry ze stavebního spoření

19 strana 19 Závazkové úvěry a záruky Základní charakteristika Akceptační úvěr Avalový (ručitelský úvěr) směnečný aval ručitelský aval (záruční listina)

20 strana 20 Vkladové (depozitní) bankovní produkty Z pohledu banky se jedná o pasiva = generují náklady Získání zdrojů (viz finanční zprostředkování) a) nákupy vkladů od klientů obchodních bank b) prodej bankovních dluhopisů bankovním klientům

21 strana 21 Vklady Vklady na bankovních účtech Vklady na vkladních knížkách Speciální druhy úsporných vkladů Rozdělení vkladů dle stupně likvidnosti: a) vklady na požádání (na viděnou) b) vklady termínové (termínované) Fond pojištění vkladů Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky.

22 strana 22 Vklady na bankovních účtech Běžný účet základní vztah banka klient (domácnosti, firmy, státní instituce apod.); účel; úročení; sedlina; doprovodné služby; crosseling Vkladový účet pevně sjednaný termín splatnosti versus vklady s výpovědní lhůtou (princip revolvingu); účel; doprovodné služby; fixní versus proměnlivé úročení (navázané např. na PRIBOR); výše úročení

23 strana 23 Vklady na vkladních knížkách Relativně archaický finanční produkt Požadavek neanonymity – podmínka pojištění vkladů; zabránění praní špinavých peněz; vkladní knížky na doručitele Úročené a výherní vkladní knížky

24 strana 24 Speciální druhy úsporných vkladů Spoření účelová (např. stavební spoření): rozdíl charakteristika a zamyšlený účel stavebního spoření; stavebního spoření versus hypoteční úvěr; budoucnost stavebního spoření; v ČR 5 stavebních spořitelen; vzniklo v roce 1993 resp. 1994 Majetková spoření slouží nejenom ke spoření, ale i k investování prostředků do CP apod. „Spoření“ spojená se životním pojištění smíšené životní pojištění (investiční a kapitálové životní pojištění – viz pojišťovny) Strukturované vklady úročení závislé na úrodě pšenice či vývoji akciového indexu atd.

25 strana 25 Stavební spoření v ČR

26 strana 26 Úrokové sazby v ČR: vklady a úvěry

27 strana 27 Emise bankovních dluhopisů Depozitní certifikáty krátkodobé; obvykle se jedná o diskontovaný CP – rozdíl oproti úrokovému CP; mohou být jak obchodovatelné tak neobchodovatelné; malé využití Vydávání vlastních směnek včetně tzv. depozitních směnek Emise bankovních obligací střednědobé a dlouhodobé; rizikovost? Emise hypotečních zástavních listů pouze banka se speciální licencí – hypoteční banka; účel HZL; rozdíl oproti získávání zdrojů u úvěru ze stav. spoření

28 strana 28 Ostatní druhy bankovních produktů Pokladní operace Platební styk Směnárenské činnosti Poradenská činnost Nabídka další produktů pro společnosti v rámci finanční skupiny (hypoteční úvěry, stavební spoření, podílové fondy, penzijní připojištění, pojištění, leasing, factoring, forfaiting atd.)

29 strana 29 Bankovní obchody komerčních bank na mezibankovním trhu a) vůči ostatním obchodním bankám b) vůči centrální bance (často poslední instance) Důvody: a) získání finančních prostředků rozšíření úvěrové kapacity nebo vykrytí likvidity b) zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

30 strana 30 Bankovní obchody komerčních bank na mezibankovním trhu Banky nejčastěji obchodují s depozity či s krátkodobými dluhopisy (státní pokladniční poukázky nebo poukázky centrální banky) Dále banky obchodují v rámci vlastní investiční činnosti s cennými papíry.

31 strana 31 Leasingové, factoringové a forfaitingové společnosti

32 strana 32 Leasing, factoring, forfaiting Dceřiné společnosti v rámci finanční skupiny, nebo samostatné subjekty a) leasing finanční versus operativní b) factoring princip; krátkodobé pohledávky; regrese (zpětný postih) c) forfaiting

33 strana 33 Nebankovní spořitelní instituce

34 strana 34 Nebankovní spořitelní instituce Vzájemnost Členský princip Nutnost regulace Družstevní záložny (kampeličky) Pojištění vkladů Další speciální typy: železniční banky, pozemkové banky, komunální banky – záleží na legislativě daného státu.

35 strana 35 Nebankovní spořitelní instituce

36 strana 36 Komerční instituce finančního trhu Obchodní banky Factoringové a forfaitingové společnosti Leasingové společnosti Nebankovní spořitelní instituce Pojišťovny, Zajišťovny Penzijní fondy Burzy a organizované mimoburzovní trhy Instituce kolektivního investování Ostatní subjekty FT a)obsluhující instituce b)obchodníci s cennými papíry c)poskytovatelé půjček (splátkový prodej, peníze domů) atd.

37 strana 37 Pojišťovny a zajišťovny

38 strana 38 Pojišťovny a zajišťovny Rozdíl mezi pojišťovnou a zajišťovnou Zajišťovny = „pojišťovny“ pojišťoven Rozdělení rizika mezi více institucionálních subjektů Každá pojišťovna je jištěna u více zajišťoven Funkce pojišťovacího trhu: a) rozložení rizika ekonomických subjektů b) „významní hráči“ na finančních trzích

39 strana 39 Pojišťovny Rozložení rizika mezi více subjektů Základní pojmy: pojišťovna, pojistná smlouva, pojistník, pojištěný, pojistka, pojistná událost, pojistná částka, pojistné plnění

40 strana 40 Pojišťovny Rozdělení pojišťoven (dle zaměření): a) specializované – vybrané odvětví pojištění b) univerzální Rozdělení pojišťoven (dle právní formy): a) akciové společnosti – nejčastější b) vzájemné pojišťovny – vzájemné společenství c) státní (veřejné) pojišťovny – pro rizika, u kterých jejich pojištění není řešeno trhem – příklad VZP

41 strana 41 Pojišťovny Životní pojištění Neživotní pojištění

42 strana 42 Životní pojištění Pojištění pro případ dožití Pojištění pro případ smrti Smíšené pojištění Kapitálové životní pojištění technická úroková míra Investiční životní pojištění volba investiční strategie Úmrtností tabulky Možnost uzavřít více životních pojistek na vyšší pojistnou částku? Velké objemy peněz na kapitálový trh díky životnímu pojištění (větší rozdíl oproti neživotnímu pojištění – dlouhodobé rezervy Možnost připojistit další rizika (neživotní povahy – příklady!)

43 strana 43 Neživotní pojištění Úrazové pojištění – „mezistupeň“ Komerční zdravotní pojištění Majetková pojištění Odpovědnostní pojištění Systém bonusů a malusů (snižování morálního hazardu) Asistenční služby k životnímu a neživotnímu pojištění

44 strana 44 Neživotní pojištění Nerezervotvorné pojištění (malý dopad na finanční trhy) Více pojistných smluv na jedno riziko? Podpojištění

45 strana 45 Pojišťovnictví v ČR Zdroj: ČNB a dalších cca 751 pojišťoven v režimu evropského pasu K 22. únoru 2014 je v ČR 52 pojišťoven (34 + 18)

46 strana 46 Pojišťovnictví v ČR V roce 2008 se držitelkou historicky první licence tuzemské zajišťovny stala společnost VIG Re zajišťovna, a. s., která pod křídly koncernu Vienna Insurance Group získala od ČNB povolení k provozu zajišťovací činnosti pro veškerá odvětví životního i neživotního pojištění, jakož i k provozu činností s nimi souvisejících.

47 strana 47 Pojišťovnictví v ČR

48 strana 48

49 strana 49 Pojišťovnictví v ČR

50 strana 50 Pojišťovnictví v ČR Zdroj: ČAP

51 Děkuji za pozornost. strana 51


Stáhnout ppt "Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google