Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologická likvidace autovraků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologická likvidace autovraků"— Transkript prezentace:

1 Ekologická likvidace autovraků
Alena Košťáková

2 Legislativa První zmínka o autovracích jako odpadu se v Českém zákonodárství datuje od roku 2002 Vstupem do Evropské unie jsme na sebe vzali povinnost implementovat do našeho zákonodárství směrnice Evropské unie Směrnice evropského parlamentu a rady 2000/53/ES ze dne o vozidlech s ukončenou životností“

3 Legislativa Nejdůležitější bod této směrnice je (7), který říká:
„Členské státy by měly zajistit, aby poslední uživatel nebo majitel mohl vozidlo s ukončenou životností předat autorizovanému zpracovatelskému zařízení bez jakýchkoliv výdajů v důsledku toho, že vozidlo má nulovou, nebo zápornou tržní hodnotu. Členské státy by měly zajistit, aby výrobci hradili veškeré náklady nebo jejich značnou část na zavedení těchto opatření.“

4 Legislativa Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 188/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů řada prováděcích vyhlášek

5 Materiálové složení autovraku
Vozidla jsou v obecné rovině složitou kompozicí velmi různorodých materiálů

6 Graf materiálového složení automobilu Škoda Felicia 1.3L

7 Přijetí autovraku 1) Přijetí autovraku technikem
2) Následná kontrola úplnosti autovraku 3) Ověření VIN autovraku (číslo karoserie) 4) Demontáž SPZ značek (je třeba je odevzdat při odhlášení vozidla na odboru dopravy pověřené obce) 5) Vystavení protokolu o převzetí autovraku

8 Zbavení autovraku nebezpečných frakcí
Odpojení autobaterie,aby nedošlo k nežádoucím zkratům a požáru Vypuštění kapalin (benzín/nafta, chladící kapalina = ethylenglykol, brzdová kapalina = glykolether, tekutina v ostřikovačích) Vypuštění olejů (olej z převodovky a z motoru) Pozn.: všechny vypuštěné kapaliny se ukládají ve spec. místnosti s nebezpečným odpadem U novějších automobilů se provádí odsátí klimatizace specializovanou firmou (obsahují freon) Vyjmutí a deaktivace airbagů prostřednictvím specializované firmy Automobily s pohonem na plyn – potřeba odpojit a uzavřít plynovou nádrž prostřednictvím specializované firmy

9 Vlastní demontáž Vyjmutí skel a osvětlení
Odstranění plastových částí (nárazníky, plastový interiér,…) Demontáž sedadel (dále se rozeberou na polyuretanovou pěnu, látky a kovové části) Odstranění gumových částí (těsnění, koberečky,…) Odstranění látkových a syntetických potahů interiéru Vyjmutí palubní desky s přístroji Vyjmutí katalyzátoru výfukových plynů Demontování pneumatik Vyjmutí motoru ze skeletu Zbytek je odvezen na pracoviště, kde je skelet rozdružen na jednotlivé druhy kovů Vyjmutí tlumičů (speciální demontáž kvůli obsahu tlumičových olejů)

10 Postup pro občany Přivezete autovrak či vám může být odtahovou službou přivezen za poplatek (např.: cca 10 Kč/km) Sebou musíte mít: velký technický průkaz, průkaz totožnosti a samozřejmě automobil  Sepsání protokolu: vypsání technických údajů vozidla a zapsání základních údajů o majiteli, také zapsání zákl. údajů o osobě, která vozidlo přivezla Odeslání protokolu na MŽP, na které jsou povinně zpracovatelé autovraků od on-line připojeni, dojde k ověření zda nebylo vozidlo odcizeno a protokolu jsou přiděleny identifikační znaky (MA ISOH modul autovraky informační systém odpadového hospodářství) Po potvrzení těchto údajů je teprve možné protokol vytisknout a předat majiteli

11 Postup pro občany Majitel automobilu se dostaví na odbor dopravy pověřené obce kde vyplní krátkou žádost o odhlášení vozidla a předloží: protokol o ekologické likvidaci, malý a velký technický průkaz a odevzdá SPZ – poté je vozidlo odhlášeno z centrálního registru vozidel Velký technický průkaz s razítkem o zrušení se vrátí majiteli a ten se dostaví na příslušnou pojišťovnu kde mu bude zrušeno povinné ručení

12 Využití surovin Železo – těžké železo (12), lehké železo (27), litina – sběrna druhotných surovin Hliník – sběrna druhotných surovin Autobaterie – kovohutě Příbram (vytěžení olova) Motory – rozdělají se na hliník a další kovy Elektromotorky (alternátory, startéry, motorky ostřikovačů a stěračů) – specializovaná firma pro zpracování měděného odpadu Elektroinstalace – také specializovaná firma pro zpracoování měděného odpadu Sklo – k recyklaci do skláren Pneumatiky – k recyklaci zpracovna pneumatik Plasty – nárazníky = recyklace, ostatní na skládku popř. spalovna

13 Využití surovin Textílie – skládka
Olej – k recyklaci, specializovaná firma Nebezpečné kapaliny – (fridex, kapalina s ostřikovačů, brzdová kapalina) na náklady provozovatele likvidovány jako nebezpečný odpad (m3/ Kč) Polyuretanová pěna – specializovaná firma, materiálová recyklace Náhradní díly – teoreticky je možné nepoškozené a neopotřebované části opětovně využít k opravě starších automobilů, ale zájem je tak malý, že náklady na skladování těchto dílů jsou vyšší než výsledný efekt z jejich prodeje

14 Zajímavosti Do novely zákona o odpadech č.185/2001 Sb. s platností od byla včleněna pasáž o ekologickém poplatku při prvním přihlášení staršího motorového vozidla M1(osobní vozidlo) N1(nákladní vozidlo do 3,5 t) – rozhodující jsou emisní limity: Vozidla bez katalyzátorů – poplatek při přihlášení Euro 1 – neřízené katalyzátory Kč Euro 2 – řízené katalyzátory s nižší technickou úrovní Kč Euro 3 a výše – BEZ EKOLOGICKÝCH POPLATKŮ

15 Zajímavosti Zavedení této části zákona o ekologických poplatcích při přihlášení automobilu spolu s hrozbou pojišťoven o vynucování dlouhodobě neplaceného povinného ručení (podtrženo mediální hysterií) způsobilo v závěru loňského roku kolaps celého systému, protože se cca 20x zvýšil příjem autovraků ve specializovaných zpracovnách (normální průměr v prosinci 40 autovraků/měsíc) a v prosinci 2008 to bylo 760 autovraků/měsíc ve sledované firmě. Podobně na tom byli i další zpracovatelé, kterých je v ČR 492.

16 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Ekologická likvidace autovraků"

Podobné prezentace


Reklamy Google