Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odraz světla. Zákon odrazu světla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odraz světla. Zákon odrazu světla"— Transkript prezentace:

1 Odraz světla. Zákon odrazu světla
(Učebnice strana 160 – 163) Dopadá-li světlo na těleso, část světla se od povrchu odrazí (vrací se zpět), část se v tělese pohlcuje a část tělesem prochází. Plochy, které dobře odrážejí světlo se nazývají zrcadla. Přírodním zrcadlem je např. klidná hladina studánky, jezera, rybníku. Nejjednodušším zrcadlem je rovinné zrcadlo. Velmi dobrým zrcadlem jsou dokonale vybroušené a vyleštěné kovové desky. Pro běžné účely se používá levnější skleněné zrcadlo. Vyrábí se tak, že se sklo pokryje tenkou vrstvou kovu, která dobře odráží světlo.

2 Na zrcadlo dopadá světelný paprsek.
Kolmici sestrojenou v bodě dopadu paprsku na zrcadlo nazýváme kolmice dopadu k. k Dopadající paprsek svírá s kolmicí dopadu úhel dopadu α. Odražený paprsek leží v rovině dopadu a svírá s kolmicí dopadu úhel odrazu α'. α α' Dopadá-li paprsek pod jiným úhlem α, odráží se pod stejně velkým úhlem α'. odražený paprsek zrcadlo dopadající paprsek kolmice dopadu Dopadá-li paprsek na zrcadlo kolmo, tedy pod úhlem 0°, odráží se zpět pod úhlem 0°. Zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu. Pro velikosti úhlů platí: α = α'.

3 Použijeme dvě zrcadla:
Dopadá-li na rovinné rozhraní rovnoběžný svazek paprsků, mají všechny paprsky stejný úhel dopadu, odráží se pod stejným úhlem, proto vznikne opět rovnoběžný svazek paprsků. Použijeme dvě zrcadla: Svazek paprsků dopadá na jedno zrcadlo a odráží se, dopadá na druhé zrcadlo a podle zákona odrazu se odráží pod stejným úhlem, pod jakým dopadl. Odražené paprsky jsou rovnoběžné, ale změnil se jejich směr. Použijeme-li dvě na sebe kolmá zrcadla, potom pro úhly mezi paprsky a zrcadly platí: dopadají-li paprsky na jedno zrcadlo pod úhlem α, potom se paprsky od druhého zrcadla odráží pod úhlem 90° – α. Paprsky se odrazí rovnoběžně s původním směrem. Přitom nezáleží na velikosti úhlu, pod jakým svazek dopadne na jedno zrcadlo. α 90°- α 90°- α α α 90°- α 90°

4 Odrazu světla se využívá například u periskopu.
Umístíme-li kolmo ke dvěma zrcadlům třetí, takto vzniklý kout zachytí světelné paprsky z libovolného směru a odrazí je do směru, odkud přišly – princip odrazky. Odrazu světla se využívá například u periskopu. Dopadá-li rovnoběžný svazek paprsků na nerovný povrch (např. papír, stěnu, matné sklo), odráží se světlo do všech směrů, nastává rozptyl světla. Sluneční světlo se rozptyluje na částečkách prachu ve vzduchu, na kapkách vody, na stěnách budov apod. Rozptyl světla umožňuje vidět ve dne i ty předměty, které nejsou přímo osvětleny sluncem. Rozptylu světla se využívá při osvětlení pracovních ploch, v obrazových galeriích apod. Světlo se z osvětlovacího tělesa rozptyluje na stropu nebo stěně místnosti, nevytváří ostře ohraničené stíny, neoslňuje, méně škodí očím. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 163 – 164.


Stáhnout ppt "Odraz světla. Zákon odrazu světla"

Podobné prezentace


Reklamy Google