Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 Zavádění procesu místní Agendy 21 Strategie, otevřenost, komunikace koordinátorka MA21 Iva Hájková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 Zavádění procesu místní Agendy 21 Strategie, otevřenost, komunikace koordinátorka MA21 Iva Hájková"— Transkript prezentace:

1 M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 Zavádění procesu místní Agendy 21 Strategie, otevřenost, komunikace koordinátorka MA21 Iva Hájková iva.hajkova@praha21.cziva.hajkova@praha21.cz

2 MÍSTNÍ A GENDA 21 Dokument OSN přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiro roku 1992 Systémové zlepšování kvality života a zdraví obyvatel s principy udržitelného rozvoje v kvalitě místní Agendy 21

3 K OMUNITNÍ A STRATEGICKÁ ÚROVEŇ Strategie s principy udržitelné ho rozvoje Ankety Kulaté stoly Veřejná projednání Kampaněspolupráce

4 Z PRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ANALÝZA MČ NÁVRHOVÁ část REALIZAČNÍ část INDIKÁTORY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 21 AKČNÍ PLÁN, PROJEKTY ROZPOČET, EXTERNÍ ZDROJE

5 ZELEŇ, PŘÍRODA A KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, HŘIŠTĚ péče o cca 65.278 m 2 zeleně, z toho 59.000 m 2 smluvně zajišťuje PRINSSIT, s.r.o. Zelené plochy u Zdravotního střediska Rohožník, mateřských škol, hřiště IPB Real v Poříčské, hřiště Central Group v Luníkovské, multifunkční hřiště Parky u rybníka Blatov, zastávky Blatov, u ZŠ Masarykova, u otočky Rohožník Plochy u hasičské zbrojnice, před hřbitovem, stanoviště kolem kontejnerových stání Odstraňování nepovolených skládek Budou zpracovány pasporty ploch zeleně ve správě MČ Praha 21 Přírodní park Klánovice-Čihadla s dvěma přírodními rezervacemi Blatov a Cyrilov - ve správě Lesů ČR Plochy zeleně u ZŠ Masarykova, u autobusové otočky Rohožník - ve správě Lesů HMP „Náměstí“ poblíž Penny Marketu – část ve vlastnictví právnické osoby + Penny Parkovací plocha u obchodu Lidl – ve vlastnictví AHOLD Multifunkční sportoviště ul. Čentická Hřiště „UNIGA“ ul. Šlitrova x Weisova Hřiště v sídl. Rohožník při ul. Žíšovská, Žíželická Hřiště „IPB“ ul. Poříčská – budou doplněny hrací prvky Hřiště ul. Luníkovská x Zálešanská Hřiště rybník Blatov, ul. Nadějovská – budou doplněny hrací prvky

6 VODY 2 chovné rybníky – Český rybářský svaz a Požární vodní nádrž Blatov, udržuje Český rybářský svaz Běchovický potok (5,2 km), Blatovský potok (2,8 km), Říčanský potok – stará se povodí Vltavy – problém s udržováním zeleně na břehu ODPADY Výsyp 49 košů na směsný odpad a psí exkrementy zajišťují Pražské služby, a.s., Mikapa, a.s. Stanovišť kontejnerových stání (36) na tříděný odpad. Lze třídit – plasty, papír, sklo, oděvy, nápojové kartony, elektro… Velkoobjemový odpad (48 kontejnerů) – spolupráce Pražské služby, a.s. Sběrné dvory v Uhříněvsi a Horních Počernicích Sběrna nebezpečného odpadu v Horních Počernicích OVZDUŠÍ Topení převážně plynnými palivy, v malé míře tuhými palivy a obnovitelnými zdroji energie. Znečištění ovzduší nejvíce SO 2

7

8

9 Stav některých městských a příměstských zelených ploch Vandalismus, čistota veřejných prostranství, černé skládky Nemožnost využívání vodních ploch ke koupání Znečištění podzemních vod a vodních toků a ploch Ničení lesů těžbou dřeva s používáním těžké techniky Stav dětských hřišť Silné znečištění ovzduší způsobované převážně automobilovou dopravou a stavební činností Zatížení MČ hlukem z dopravy i dalších aktivit


Stáhnout ppt "M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 M ĚSTSKÁ ČÁST P RAHA 21 Zavádění procesu místní Agendy 21 Strategie, otevřenost, komunikace koordinátorka MA21 Iva Hájková"

Podobné prezentace


Reklamy Google