Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava CNS + mícha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava CNS + mícha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava CNS + mícha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Nervová soustava 2 Nervová soustava: – řídí přímo činnost všech orgánů v těle a jejich vzájemnou koordinaci nervové zakončení, neurohormony tzn. řízení kosterního svalstva + řízení vnitřních orgánů – řídí také vyšší nervové funkce: instinktivní chování, učení a paměť, myšlení, řeč, vědomí sebe sama – funkce nervové soustavy: 1.příjem signálu 2.vedení vzruchu 3.zpracování informace a vytvoření odpovědi

3 Rozdělení nervové soustavy nervová soustava: 1.CNS – mozek + mícha 2.Obvodová – periferní soustava spojení CNS s ostatními orgány těla nervy –mozkové, mišní, vegetativní Nervová soustava3

4 CNS Centrální nervový systém: mozek uložen v dutině lební, mích v kanálu páteřním jsou chráněny obaly: 1.Dura mater = tvrdá plena: – pevný obal pro mozek, kolem míchy silný míšní vak, mezi kostí a tvrdou plenou cévy, vazivo a tuk 2.Pia mater = omozečnice: – vnitřní blanitá plena, povrch míchy a mozku, bohatá na cévy, na povrchu mozku vniká do všech brázd 3.Arachnoidea = pavučnice: – nesleduje záhyby mozku, mezi plenami vznikají štěrbiny vyplněny mozkomíšním mokem = ochrana před otřesy a nárazy 4Nervová soustava

5 Obaly CNS Nervová soustava5

6 CNS mozkomíšní mok: – čirá bezbarvá tekutina, neobsahuje téměř žádné buňky – obsahuje nepatrné množství glukózy a bílkovin – změny v zastoupení látek = diagnostická metoda výživa mozku a míchy: – potřeba neustálého zdroje energie – glukóza, nutný přísun kyslíku – krev do míchy tepénkami páteřními – mozek – tepny páteřní, krkavice Nervová soustava6

7 Mícha hřbetní Mícha hřbetní(medulla spinalis): 40 – 45 cm dlouhý válcovitý provazec, páteřní kanál horní konec pokračuje v prodlouženou míchu, dolní konec končí u 2. bederního obratle – lumbální punkce – diagnostika onemocnění, provádí se u 3. a 4. obratle složení z šedé a bíle hmoty: – šedá hmota: těla neuronů a výběžky – bílá hmota: axony – tvar motýlích křídel, písmeno H vystupuje zde 31. páru míšních nervů zadní kořeny míšních nervů: – dostředivé = senzorické = aferentní = vzestupné přední kořeny míšních nervů: – odstředivé = motorické = eferentní = sestupné 7Nervová soustava

8 Příklad obranného míšního reflexu 8Nervová soustava

9 Mícha hřbetní funkce míchy hřbetní: – spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány – ústí některých nepodmíněných reflexů: napínací reflexy – svaly se přizpůsobují změnám zatížení umožňují zachovat vzpřímený postoj „čéškový reflex“ – součást neurologického vyšetření – centra pro vyprazdňování močového měchýře, konečníku a pro sekreci potu Nervová soustava9

10 Mozek - encephalon Mozek(encephalon): – uložen v mozkovně, v lebce – m=1500g, novorozenec=400g, asi 2% váhy – na jeho povrchu 3 pleny(viz. úvod) Dura mater = tvrdá plena Pia mater = omozečnice Arachnoidea = pavučnice 10Nervová soustava prodloužená míchamost Varolůvmozečekstřední mozekmezimozekkoncový mozek Mozek se dělí na:

11 Mozek Mozkový kmen: – nejstarší část mozku – prodloužená mícha, most Varolův a střední mozek Nervová soustava11

12 Prodloužená mícha Prodloužená mícha(medulla oblongata): – plynulé pokračování míchy hřbetní – délka 2 - 2,5 cm, vystupuje z ní 7 párů mozkových nervů – centrum reflexní činnosti: dýchací reflexy – kašel, kýchání srdeční reflexy – činnost srdce, krevní tlak sací reflex polykací reflex zvracivý reflex slinění – uvnitř je IV. komora mozková 12

13 Prodloužená mícha Prodloužená mícha: centra retikulární formace: – kontrolují bdělost mozkové kůry, její energii, vědomí, pozornost – fungují nepřetržitě, a když impulsy oslabují, nastává klid a spánek – poškození - úrazy hlavy, záněty mozku: – nastává bezvědomí - koma, trvá až do nápravy poškození – obsahuje centra životně důležitých funkcí: – centrum dýchací - při zlomení krčních obratlů smrt – kardiovaskulární centrum – centrum pohybů trávícího ústrojí, vylučovací, vegetativní Nervová soustava13

14 Varolův most Varolův most(pons varoli): – 2,5 cm široký, z bílé hmoty,uvnitř trochu šedé hmoty – kontrola produkce slz a slin – spojuje koncový mozek s mozečkem a míchu přes prodlouženou míchu důležitý spojovací útvar 14Nervová soustava

15 Mozeček Mozeček(cerebellum): – uložen nad prodlouženou míchou a Varolovým mostem – skládá se z dvou polokoulí (hemisfér) – hemisféry spojeny červem mozečkovým – na povrchu - šedá kůra mozečková: silně zbrázděna v závity Purkyňovy buňky = největší a nejsložitější buňky v lidském těle, každá se spojuje se statisíci ostatních mozkových buněk – uvnitř bílá hmota – společně vytváří tzv. „strom života“ – reflexní ústředí: pro udržování tělesné rovnováhy, při koordinaci úmyslných jemných, rychlých a přesných pohybů ochromován alkoholem - nekoordinovanost pohybů, rovnováha 15Nervová soustava

16 Mozeček Nervová soustava16

17 Střední mozek střední mozek(mesencephalon): – u člověka nejmenší oddíl mozku, funkčně velmi důležitý – je zcela skryt mezi mostem Varolovým a mezimozkem – nachází se zde III. a IV. mozkový nerv – na horní straně středního mozku jsou dva páry hrbolků – čtverohrbolí čtverohrbolí: přední pár: – zrakové reflexy - centrum nepodmíněného zornicového reflexu, centrum pro akomodaci čočky, centrum pro otáčení hlavy za světlem zadní pár: – končí část vláken sluchového nervu – reflexní pohyb hlavy za zvukem 17Nervová soustava

18 Střední mozek Nervová soustava18

19 Mezimozek Mezimozek(diencephalon): – zcela zakryt koncovým mozkem – boční stěny mezimozku tvoří: pravý a levý hrbol mezimozkový = thalamus spodní stěnu podhrbolí = hypothalamus – uvnitř je III. komora mozková – strop mezimozku je blanitý – připojena šišinka 19Nervová soustava

20 Mezimozek thalamus: – oboustranně spojen z mozkovou kůrou převádí vzruchy z nižších pater CNS – příjem všech smyslových informací: brána vědomí, pocit vlastního já; všechny vzruchy, které vnímáme jako pocity – poškození: poruchy vnímání - ztráta citlivosti nebo prudké bolesti hypothalamus: – nejvyšší reflexní centrum pro řízení činnosti vnitřních orgánů – nadřazený prodloužené míše, endokrinní žláza = hypofýza – funkce: řídí termoregulaci, hospodaření s vodou, tkáňový metabolismus, dýchání, krevní oběh, krvetvorbu, neurosekreci, homeostázu centra sytosti a hladu(poruchy výživy), TK, rozmnožování - sexuální chování mobilizace pro zátěžové(stresové) reakce – (útočné, obranné reakce) hypofýza – propojení nervové a humorální činnosti (viz. hormonální soutstava) 20

21 Koncový mozek Koncový mozek(telencephalon): – mohutně vyvinut (největší část mozku), shora překrývá ostatní části mozku – skládá se ze dvou polokoulí (hemisfér) - pravé a levé, mezi nimi je hluboká podélná štěrbina – uvnitř každé z hemisfér je komora - I. a II. komora mozková – spojení hemisfér - mozkový trámec (kalosní těleso) tvořené svazky bílé hmoty; délka přes 10 cm – hemisféry jsou zbrázděny závity (gyri) => zvětšení povrchu = gyrifikace mezery mezi závity mozkové kůry jsou brázdy (rýhy, sulci), které rozčleňují šedou hmotu obou hemisfér ve 4 laloky 21

22 hlavní funkce jednotlivých laloků: – lalok čelní: motorická oblast, ovládá pohyb, myšlení, řeč – lalok temenní: oblast senzorická, centrum kožní citlivosti, hmatu, chuti, pro signály z receptorů kožních a svalových – lalok spánkový oblast senzorická, centrum sluchu, čichu – lalok týlní: oblast senzorická, centrum zrakové = vizuální korová oblast Koncový mozek 22Nervová soustava

23 Koncový mozek Kůra mozková: – nejstarší kůra mozku = allokortex, kůra neopalia = neokortex – 2-8mm, 6 vrstev nervových buněk, plocha 2200cm 2 – řídí veškerou činnost organismu, je sídlem vyšší nervové činnosti zachycení, rozlišení, seskupení – analyticko-syntetická činnost – zajišťuje odpověď organismu na změny zevního nebo vnitřního prostředí korové analyzátory: – čichový, chuťový, zrakový, sluchový, kožní citlivosti, motorický – motorická oblast řeči - Brocovo centrum – senzitivní centrum řeči (Wernickeova oblast) Brocovo centrum: – řídí jemné a přesné pohyby mluvidel při výkonu řeči – poškozené = neschopnost vyjádřit myšlenky mluvenou řečí (motorická afázie) Nervová soustava23

24 Koncový mozek Nervová soustava24

25 Nervová soustava Koncový mozek

26 Limbický systém Nervová soustava26

27 Limbický systém Limbický systém: – límec(limbus) kolem mozkového kmene, nejstarší část korové tkáně – není sídlem charakteristické funkce: řízení koordinace vegetativních a somatických funkcí při emotivním chování emoce tlumeny mozkovou kůrou ovlivňuje také sexuální chování ovlivňuje paměť emoce: strach, smutek, radost, hněv, láska pocity příjemnosti a nepříjemnosti 27Nervová soustava

28 Dominance hemisfér dominance hemisfér: – hemisféra z nichž jsou řízeny nejvyšší funkce = dominantní – Brocovo centrum je nepárové, uloženo v polokouli řídící ruku u praváků v levé, u leváků v pravé tzn. nejvyšší funkce člověka, schopnost práce a řeč – pouze na jedné straně pravorukost, levorukost – přednostní užívání k jemnější a přesnější práci – důsledky přeučování? Nervová soustava28

29 Choroby, onemocnění a poruchy záněty mozkových blan: – infekční onemocnění Alzheimerova choroba: – degenerativní onemocnění mozku – zánik některých mozkových buněk Parkinsonova choroba: – porucha pohybu roztroušená skleróza: – porucha koordinace pohybů, řeči mozková mrtvice migréna epilepsie: – porucha vzniku vzruchu v mozkové kůře vedoucí k specifickým záchvatům provázeným křečemi nebo ztrátou vědomí schizofrenie, deprese, nádory = tumory Nervová soustava 29 Jaké znáte choroby, onemocnění nebo poruchy nervové soustavy?

30 Nervová soustava30 Jak chránit nervovou soustavu a předejít onemocnění? Prevence onemocnění Vyhledejte si další informace důležité pro život?

31 Zdroje: použité zdroje viz. prezentace: Zdroje a literatura 31Nervová soustava


Stáhnout ppt "Nervová soustava CNS + mícha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google