Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nervová soustava CNS + mícha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nervová soustava CNS + mícha"— Transkript prezentace:

1 Nervová soustava CNS + mícha
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Nervová soustava Nervová soustava:
řídí přímo činnost všech orgánů v těle a jejich vzájemnou koordinaci nervové zakončení, neurohormony tzn. řízení kosterního svalstva + řízení vnitřních orgánů  řídí také vyšší nervové funkce: instinktivní chování, učení a paměť, myšlení, řeč, vědomí sebe sama  funkce nervové soustavy: příjem signálu vedení vzruchu zpracování informace a vytvoření odpovědi Nervová soustava

3 Rozdělení nervové soustavy
nervová soustava: CNS – mozek + mícha Obvodová – periferní soustava spojení CNS s ostatními orgány těla nervy –mozkové, mišní, vegetativní Nervová soustava

4 CNS Centrální nervový systém:
mozek uložen v dutině lební, mích v kanálu páteřním jsou chráněny obaly: Dura mater = tvrdá plena: pevný obal pro mozek, kolem míchy silný míšní vak, mezi kostí a tvrdou plenou cévy, vazivo a tuk Pia mater = omozečnice: vnitřní blanitá plena, povrch míchy a mozku, bohatá na cévy, na povrchu mozku vniká do všech brázd Arachnoidea = pavučnice: nesleduje záhyby mozku, mezi plenami vznikají štěrbiny vyplněny mozkomíšním mokem = ochrana před otřesy a nárazy Nervová soustava

5 Obaly CNS Nervová soustava

6 CNS mozkomíšní mok: výživa mozku a míchy:
čirá bezbarvá tekutina, neobsahuje téměř žádné buňky obsahuje nepatrné množství glukózy a bílkovin změny v zastoupení látek = diagnostická metoda výživa mozku a míchy: potřeba neustálého zdroje energie – glukóza, nutný přísun kyslíku krev do míchy tepénkami páteřními mozek – tepny páteřní , krkavice Nervová soustava

7 Mícha hřbetní Mícha hřbetní(medulla spinalis):
40 – 45 cm dlouhý válcovitý provazec, páteřní kanál horní konec pokračuje v prodlouženou míchu, dolní konec končí u 2. bederního obratle lumbální punkce – diagnostika onemocnění, provádí se u 3. a 4. obratle složení z šedé a bíle hmoty: šedá hmota: těla neuronů a výběžky bílá hmota: axony tvar motýlích křídel, písmeno H vystupuje zde 31. páru míšních nervů zadní kořeny míšních nervů: dostředivé = senzorické = aferentní = vzestupné přední kořeny míšních nervů: odstředivé = motorické = eferentní = sestupné Nervová soustava

8 Příklad obranného míšního reflexu
Nervová soustava

9 Mícha hřbetní funkce míchy hřbetní:
spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány ústí některých nepodmíněných reflexů: napínací reflexy – svaly se přizpůsobují změnám zatížení umožňují zachovat vzpřímený postoj „čéškový reflex“ – součást neurologického vyšetření centra pro vyprazdňování močového měchýře, konečníku a pro sekreci potu Nervová soustava

10 Mozek - encephalon Mozek se dělí na: Mozek(encephalon):
uložen v mozkovně, v lebce m=1500g, novorozenec=400g, asi 2% váhy na jeho povrchu 3 pleny(viz. úvod) Dura mater = tvrdá plena Pia mater = omozečnice Arachnoidea = pavučnice Mozek se dělí na: prodloužená mícha most Varolův mozeček střední mozek mezimozek koncový mozek Nervová soustava

11 Mozek Mozkový kmen: nejstarší část mozku
prodloužená mícha, most Varolův a střední mozek Nervová soustava

12 Prodloužená mícha Prodloužená mícha(medulla oblongata):
plynulé pokračování míchy hřbetní délka 2 - 2,5 cm, vystupuje z ní 7 párů mozkových nervů centrum reflexní činnosti: dýchací reflexy – kašel, kýchání srdeční reflexy – činnost srdce, krevní tlak sací reflex polykací reflex zvracivý reflex slinění uvnitř je IV. komora mozková

13 Prodloužená mícha Prodloužená mícha: centra retikulární formace:
kontrolují bdělost mozkové kůry, její energii, vědomí, pozornost fungují nepřetržitě, a když impulsy oslabují, nastává klid a spánek poškození - úrazy hlavy, záněty mozku: nastává bezvědomí - koma, trvá až do nápravy poškození obsahuje centra životně důležitých funkcí: centrum dýchací - při zlomení krčních obratlů smrt kardiovaskulární centrum centrum pohybů trávícího ústrojí , vylučovací, vegetativní Nervová soustava

14 Varolův most Varolův most(pons varoli):
2,5 cm široký, z bílé hmoty ,uvnitř trochu šedé hmoty kontrola produkce slz a slin spojuje koncový mozek s mozečkem a míchu přes prodlouženou míchu důležitý spojovací útvar Nervová soustava

15 Mozeček Mozeček(cerebellum):
uložen nad prodlouženou míchou a Varolovým mostem skládá se z dvou polokoulí (hemisfér) hemisféry spojeny červem mozečkovým na povrchu - šedá kůra mozečková: silně zbrázděna v závity Purkyňovy buňky = největší a nejsložitější buňky v lidském těle, každá se spojuje se statisíci ostatních mozkových buněk uvnitř bílá hmota – společně vytváří tzv. „strom života“ reflexní ústředí: pro udržování tělesné rovnováhy, při koordinaci úmyslných jemných, rychlých a přesných pohybů ochromován alkoholem - nekoordinovanost pohybů, rovnováha Nervová soustava

16 Mozeček Nervová soustava

17 Střední mozek střední mozek(mesencephalon):
u člověka nejmenší oddíl mozku, funkčně velmi důležitý je zcela skryt mezi mostem Varolovým a mezimozkem nachází se zde III. a IV. mozkový nerv na horní straně středního mozku jsou dva páry hrbolků – čtverohrbolí čtverohrbolí: přední pár: zrakové reflexy - centrum nepodmíněného zornicového reflexu, centrum pro akomodaci čočky, centrum pro otáčení hlavy za světlem zadní pár: končí část vláken sluchového nervu reflexní pohyb hlavy za zvukem Nervová soustava

18 Střední mozek Nervová soustava

19 Mezimozek Mezimozek(diencephalon): zcela zakryt koncovým mozkem
boční stěny mezimozku tvoří: pravý a levý hrbol mezimozkový = thalamus spodní stěnu podhrbolí = hypothalamus uvnitř je III. komora mozková strop mezimozku je blanitý – připojena šišinka Nervová soustava

20 Mezimozek thalamus: oboustranně spojen z mozkovou kůrou
převádí vzruchy z nižších pater CNS příjem všech smyslových informací: brána vědomí, pocit vlastního já; všechny vzruchy, které vnímáme jako pocity  poškození: poruchy vnímání - ztráta citlivosti nebo prudké bolesti  hypothalamus: nejvyšší reflexní centrum pro řízení činnosti vnitřních orgánů  nadřazený prodloužené míše, endokrinní žláza = hypofýza funkce: řídí termoregulaci, hospodaření s vodou, tkáňový metabolismus, dýchání, krevní oběh, krvetvorbu, neurosekreci, homeostázu  centra sytosti a hladu(poruchy výživy), TK, rozmnožování - sexuální chování mobilizace pro zátěžové(stresové) reakce – (útočné, obranné reakce) hypofýza – propojení nervové a humorální činnosti(viz. hormonální soutstava)

21 Koncový mozek Koncový mozek(telencephalon):
mohutně vyvinut (největší část mozku), shora překrývá ostatní části mozku skládá se ze dvou polokoulí (hemisfér) - pravé a levé, mezi nimi je hluboká podélná štěrbina uvnitř každé z hemisfér je komora - I. a II. komora mozková spojení hemisfér - mozkový trámec (kalosní těleso) tvořené svazky bílé hmoty; délka přes 10 cm hemisféry jsou zbrázděny závity (gyri) => zvětšení povrchu = gyrifikace mezery mezi závity mozkové kůry jsou brázdy (rýhy, sulci), které rozčleňují šedou hmotu obou hemisfér ve 4 laloky

22 Koncový mozek hlavní funkce jednotlivých laloků: lalok čelní:
motorická oblast, ovládá pohyb, myšlení, řeč lalok temenní: oblast senzorická, centrum kožní citlivosti, hmatu, chuti, pro signály z receptorů kožních a svalových lalok spánkový oblast senzorická, centrum sluchu, čichu lalok týlní: oblast senzorická, centrum zrakové = vizuální korová oblast Nervová soustava

23 Koncový mozek Kůra mozková:
nejstarší kůra mozku = allokortex, kůra neopalia = neokortex 2-8mm, 6 vrstev nervových buněk, plocha 2200cm2 řídí veškerou činnost organismu, je sídlem vyšší nervové činnosti zachycení, rozlišení, seskupení – analyticko-syntetická činnost zajišťuje odpověď organismu na změny zevního nebo vnitřního prostředí korové analyzátory: čichový, chuťový, zrakový, sluchový, kožní citlivosti, motorický motorická oblast řeči - Brocovo centrum senzitivní centrum řeči (Wernickeova oblast) Brocovo centrum: řídí jemné a přesné pohyby mluvidel při výkonu řeči poškozené = neschopnost vyjádřit myšlenky mluvenou řečí (motorická afázie) Nervová soustava

24 Koncový mozek Nervová soustava

25 Koncový mozek Nervová soustava

26 Limbický systém Nervová soustava

27 Limbický systém Limbický systém:
límec(limbus) kolem mozkového kmene, nejstarší část korové tkáně není sídlem charakteristické funkce: řízení koordinace vegetativních a somatických funkcí při emotivním chování emoce tlumeny mozkovou kůrou ovlivňuje také sexuální chování ovlivňuje paměť emoce: strach, smutek, radost, hněv, láska pocity příjemnosti a nepříjemnosti Nervová soustava

28 Dominance hemisfér dominance hemisfér:
hemisféra z nichž jsou řízeny nejvyšší funkce = dominantní Brocovo centrum je nepárové, uloženo v polokouli řídící ruku u praváků v levé, u leváků v pravé tzn. nejvyšší funkce člověka, schopnost práce a řeč – pouze na jedné straně pravorukost, levorukost – přednostní užívání k jemnější a přesnější práci důsledky přeučování? Nervová soustava

29 Choroby, onemocnění a poruchy
záněty mozkových blan: infekční onemocnění Alzheimerova choroba: degenerativní onemocnění mozku – zánik některých mozkových buněk Parkinsonova choroba: porucha pohybu roztroušená skleróza: porucha koordinace pohybů, řeči mozková mrtvice migréna epilepsie: porucha vzniku vzruchu v mozkové kůře vedoucí k specifickým záchvatům provázeným křečemi nebo ztrátou vědomí schizofrenie, deprese, nádory = tumory Jaké znáte choroby, onemocnění nebo poruchy nervové soustavy? Nervová soustava

30 Jak chránit nervovou soustavu a předejít onemocnění?
Prevence onemocnění Jak chránit nervovou soustavu a předejít onemocnění? Vyhledejte si další informace důležité pro život? Nervová soustava

31 použité zdroje viz. prezentace: Zdroje a literatura
Nervová soustava


Stáhnout ppt "Nervová soustava CNS + mícha"

Podobné prezentace


Reklamy Google