Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Nervová soustava 2 mozek 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Nervová soustava 2 mozek 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Nervová soustava 2 mozek 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Mozeček 2 mozeček

3 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Mozeček Vpředu přiléhá k střednímu mozku, Varolově mostu a prodloužené míše. Povrch mozečku je jemně horizontálně zvrásněn. Mozeček má stejně jako přední mozek vrstevnatou strukturu – na jeho povrchu je šedá hmota tvořená těly neuronů, uvnitř je bílá hmota tvořená nervovými vlákny. Povrchová šedá vrstva – mozečková kůra – je silně zvrásněná, přičemž její záhyby jsou pravidelné a souběžně orientované. Toto uspořádání vytváří strukturu označovanou jako strom života. 3

4 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Mozeček Mozeček zajišťuje koordinaci pohybů (jemných, přesných, rychlých) a udržování rovnováhy. Jeho činnost je podvědomá. Na rozdíl od hemisfér předního mozku kontrolují hemisféry mozečku stejnolehlou část těla (levá levou a pravá pravou). Svou modulační činností navíc ovlivňuje i poznávací funkce (zpracování vizuální informace, myšlení) a řeč. Při vážných zraněních mozečku zcela selhává motorika a člověk nemůže pohnout ani svalem. Toho mohou někdy využít policejní odstřelovači při likvidaci sebevražedných atentátníků či zločinců držících rukojmí. Působení alkoholu na tuto část mozku způsobuje poruchy rovnováhy a "motání se" opilců. 4

5 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Střední mozek 5 1 – Koncový mozek (Cerebrum) 2 – Střední mozek (Mesencephalon – Midbrain) 3 – Most Varolův (Pons) 4 – Prodloužená mícha (Medulla oblongata) 5 – Mozeček (Cerebellum)

6 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Střední mozek Přímé pokračování Varolova mostu. Vystupují z něj nervy inervující okohybné svaly. Centrum nepodmíněných reflexů zrakového a sluchového. Zrakové reflexy – centrum nepodmíněného zornicového reflexu, centrum pro akomodaci čočky, centrum pro otáčení hlavy za světlem. 6

7 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Střední mozek Končí zde část vláken zrakového nervu. Končí část vláken sluchového nervu. Reflexní pohyb hlavy za zvukem. Má vliv na svalový tonus, při narušení se objevuje klidový třes, svalová ztuhlost, ztráta automatických pohybů. Spojuje kůru koncového mozku s nižšími oddíly CNS (jsou průchodištěm vzestupných a sestupných drah). 7

8 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Mezimozek Je soubor mozkových struktur okolo třetí mozkové komory. Podle ní se mezimozek dělí na thalamy – Přední stěnu a dno tvoří podhrbolí (hypotalamus). – Zespoda sponkou zavěšena hypofýza (podvěsek mozkový). – Na strop komory se se napojuje nadvěsek mozkový (epifýza). Hypotalamus – Centra pro řízení tělesné teploty. – Hospodaří s vodou (ADH), látkový metabolismus, regulace spánku a bdění. – Je to nadřazené centrum sympatika a paramsympatika. – Řídí přes hormony hormonální systém, je zde také centrum sytosti a žízně. Talamy (mozkové hrboly) – Vejčité útvary, kam se převádí vlákna z receptorů. – Centrum umožňuje převádět vzruchy do mozkové kůry. – Ovlivňuje vegetativní reakce a emoční stavy (u dospělých emoce více tlumeny a ovládány mozkovou kůrou). – Původ vědomí bolesti. 8

9 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Talamy Talamy (mozkové hrboly) – Vejčité útvary, kam se převádí vlákna z receptorů. – Centrum umožňuje převádět vzruchy do mozkové kůry. – Ovlivňuje vegetativní reakce a emoční stavy (u dospělých emoce více tlumeny a ovládány mozkovou kůrou). – Původ vědomí bolesti. 9

10 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Koncový mozek Mohutně vyvinut (největší část mozku), shora překrývá ostatní části mozku. Skládá se ze dvou polokoulí (hemisfér) – pravé a levé, mezi nimi je hluboká podélná štěrbina. Spojení hemisfér – mozkový trámec (kalosní těleso) tvořené svazky bílé hmoty; délka přes 10 cm. 10

11 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Kůra mozková Mozková kůra (neokortex) – je na povrchu hemisfér – váha 600 g, plocha 0,2 m 2 – řídí vědomou činnost – je vývojově nejmladší a nejdokonalejší část mozku – tvoří 90 % povrchu hemisfér – tvoří na povrchu hemisfér plášť (pallium) – tloušťka 2–5 mm (na různých místech), složen ze 6 vrstev nervových buněk (spojené dendrity), obsahuje přes 15 miliard neuronů (celý mozek 30 mld.) 11

12 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Koncový mozek Bazální ganglia – skupiny neuronů pod mozkovou kůrou – vytvářejí pohybovou aktivitu – podílejí se na řízení vztahu mezi podrážděním a útlumem Limbický systém – hraničí s mezimozkem – místo instinktivního a emocionálního chování – na základě zkušenosti dotváří vrozené prvky chování 12

13 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Limbický systém - pokračování – sídlo emocí, strachu, smutku, radosti, hněvu, lásky – udržuje rovnováhu mezi odporem a libostí, strachem a žádostí, ovládá pocity příjemnosti a nepříjemnosti, zajišťuje ukládání paměťových stop – vývojově staré oblasti koncového mozku, spojené s hypotalamem nervovými drahami – tvoří límec mozkové tkáně okolo mozkového kmene (limbus = lem) 13

14 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Koncový mozek 14

15 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Koncový mozek Bílá hmota koncového mozku vyplňuje vnitřek hemisfér mezi bazálními ganglii a postranními komorami, je tvořena množstvím nervových drah a mezi nimi je řídká síť krevních vlásečnic. Hemisféry jsou zbrázděny závity (gyri) => zvětšení povrchu = gyrifikace. Mezery mezi závity mozkové kůry jsou brázdy (rýhy, sulci), které rozčleňují šedou hmotu obou hemisfér ve 4 laloky (lobi). Podle typických rýh se dělí na: – Lalok čelní (vpředu) – motorická oblast, ovládá pohyb, myšlení, řeč (u praváků centrum řeči uloženo v dolní části čelního závitu levé hemisféry); začínají zde sestupné pyramidové dráhy. – Lalok temenní (vrchol hlavy) – oblast senzorická, centrum kožní citlivosti, hmatu, chuti, pro signály z receptorů kožních a svalových (tepla, bolesti, vnímání dotyků). – Lalok spánkový (po stranách hlavy) – oblast senzorická, centrum sluchu, čichu. – Lalok týlní (zadní část) – oblast senzorická, centrum zrakové = vizuální korová oblast. 15

16 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Použité materiály Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Libertas, a. s., 1. vydání. ISBN 80-85937-97-2 Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, 2004. ISBN 80-7182-177-2 Vlastní tvorba Obrázky byly vyhledány ve wikipedii jako Creativ Commons nebo Public Domain: In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu png. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cerebellum_NIH.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cerebellum_NIH.png John A Beal, PhD Dep't. of Cellular Biology & Anatomy, Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Human_brain_inferior_view_description.jpg In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu png. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gray728.png 16


Stáhnout ppt "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Nervová soustava 2 mozek 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google