Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strašák RDA... Barbora Drobíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strašák RDA... Barbora Drobíková."— Transkript prezentace:

1 Strašák RDA... Barbora Drobíková

2 RDA RDA – Resource Description and Access
pravidla vycházející z konceptuálních modelů logika modelů => pochopení pravidel RDA – obsahová pravidla – různé formáty cíl pravidel: jednoznačně identifikovat všechny instance entit podle modelů a zejména vyjádřit vztahy mezi nimi

3 Funkční požadavky na bibliografické záznamy

4 Definice funkčních požadavků
vyhledání entity určení entity výběr entity získat přístup k entitě

5 Entity 1. skupiny - dílo, vyjádření, provedení, jednotka - univerzum dokumentů 2. skupiny - osoba, korporace 3. skupiny - pojem, místo, objekt, událost

6 Entity první skupiny reprezentují rozdílné aspekty uživatelských zájmů o výsledky intelektuálního nebo uměleckého snažení dílo a vyjádření reflektují intelektuální nebo umělecký obsah provedení a jednotka reflektují fyzickou formu

7 Primární vztahy dílo je realizováno pomocí: vyjádření je ztělesněno v:
provedení je ilustrováno: jednotkou

8 Entity druhé skupiny reprezentují entity zodpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah, výrobu a distribuci nebo dozor nad entitami z první skupiny, zahrnují osobu a korporaci

9 Vztahy osoba nebo korporace: vytváří dílo realizuje vyjádření
vyrábí provedení vlastní jednotku

10 Entity třetí skupiny reprezentují doplňkovou sadu entit, která slouží jako předmět díla

11 Vztahy dílo má jako předmět: 1) dílo, vyjádření, provedení, jednotku
2) osobu, korporaci 3) pojem, objekt, akci, místo

12 Dílo Dílo je výrazný intelektuální nebo umělecký výtvor. Je to abstraktní entita Dílo rozpoznáváme díky individuálním realizacím či vyjádřením díla Dílo samotné existuje pouze v častosti obsahu v rámci různých vyjádření díla nové dílo: modifikace díla zahrnuje významný stupeň nezávislé intelektuální či umělecké činnosti

13 Příklady díla Česká mše vánoční Bible Romeo a Julie

14 Vyjádření je intelektuální nebo umělecká realizace díla ve formě alfa-numerické, hudební či choreografické notace, zvuku, obrazu, objektu, pohybu apod., či kombinace takových forem. hranice této entity jsou definovány ovšem tak, že vylučují fyzickou formu změna formy - nové vyjádření

15 Příklady koncertní provedení České mše vánoční
notový zápis České mše vánoční český ekumenický překlad Bible český překlad hry Romeo a Julie

16 Provedení Provedení je fyzické ztělesnění vyjádření díla náklad knihy
široká škála nosičů nové provedení : změna fyzické formy, změna vydání

17 Příklad provedení FRBR elektronicky a tištěně ...

18 Jednotka Jednotka je jednotlivý exemplář provedení. Jednotka je konkrétní entita.

19 Entity druhé a třetí skupiny
2. - osoba, korporace 3. pojem - abstraktní představa nebo myšlenka objekt - hmotný předmět akce - činnost nebo událost místo - lokace

20 Souborné a dílčí entity
díla na souborné i dílčí úrovni - sborníky, články, kapitoly, soubory děl apod.

21 Atributy vlastnosti asociované s entitami
slouží jako prostředky, kterými uživatelé formulují svoje dotazy byly odvozeny logickou analýzou dat

22 Příklady atributů dílo – název, rok vytvoření díla
vyjádření – název, forma provedení – nakladatel, rok vydání, název jednotka – signatura autor – jméno korporace – jméno ...

23 Identifikátor entity – další př.
dílo - ISWC vyjádření - ISRC provedení - ISBN, ISSN jednotka - signatura výtisku, přírůstkové číslo

24 Rozdělení atributů atributy, které jsou v entitách obsažené - údaje z titulního listu, nosič atributy, které jsou entitám přiděleny z vnějšku - autority, číslo tematického katalogu

25 Vztahy vysoká úroveň (high level) nebo také obecná úroveň (generalized level) - vztahy mezi dílem, vyjádřením, provedením a jednotkou nižší úroveň - jiné vztahy mezi entitami první skupiny

26 Jiné vztahy mezi entitami první skupiny
vztahy mezi díly pokračování - navazující díla suplement - např. rejstřík, konkordance doplněk - libreto sumarizace - anotace adaptace, parafráze... dílo nové

27 Další vztahy Vztahy celek/část mezi díly - kapitoly, odstavce
Vztahy mezi vyjádřeními - zkrácení, revize, překlad, úprava (hudba) ... Vztahy celek/část mezi vyjádřeními - svazek seriálu ... Vztahy mezi vyjádřením a dílem - podobné jako výše uvedené

28 Další vztahy Vztahy mezi provedeními - reprodukce, alternativa - alternativní formát, souběžné vydání Vztahy celek/část na úrovni provedení - svazek vícesvazkového provedení Vztahy mezi provedením a jednotkou - reprodukce (dotisk, přetisk apod.)

29 Další vztahy Vztahy mezi jednotkami - rekonfigurace - konvoluty, reprodukce Vztahy celek/část na úrovni jednotky - vazba knihy, fyzická složka výtisku

30

31

32 Konceptuální modely a RDA
Datové prvky (bbg. prvky) popisující zdroj reflektují atributy a vztahy asociované s následujícími entitami podle FRBR: dílo – zřetelný intelektuální nebo umělecký výtvor (obsah) vyjádření – intelektuální nebo umělecká realizace díla ve formě alfa-numerické, hudební nebo choreografické notace, zvuku, obrazu, objektu, pohybu apod., nebo jiné kombinace těchto forem provedení – fyzické ztělesnění vyjádření díla jednotka – jednotlivý exemplář nebo výskyt provedení

33 pokr. Datové prvky (bbg. prvky) popisující zdroj reflektují atributy a vztahy asociované s následujícími entitami podle FRAD: osoba – jednotlivec nebo identita vytvořená jednotlivcem (nebo i skupinou) rodina – dvě nebo více osob příbuzných narozením, sňatkem, adopcí, registrovaným partnerstvím nebo podobným právním statutem nebo osoby, které sebe prezentují jako rodinu korporace – organizace nebo skupina osob nebo organizací, která je identifikována konkrétním jménem a která jedná nebo chce jednat jako jednotka místo – lokace identifikována jménem

34 Principy ohled na uživatele katalogu běžné použití
princip reprezentace správnost dostatečnost a nezbytnost významnost hospodárnost konzistence a standardizace integrace

35 Struktura pravidel 2 části: atributy vztahy přílohy

36

37 Základní prvky – core elements
základní prvky reflektují atributy a vztahy definované ve FRBR, které umožňují následující uživatelské úlohy: určit nebo vybrat provedení určit dílo nebo vyjádření ztělesněná v provedení určit tvůrce díla

38 pokr. základní prvky reflektují atributy a vztahy definované ve FRAD, které umožňují následující uživatelské úlohy: najít osobu, rodinu nebo korporaci asociovanou se zdrojem určit osobu, rodinu nebo korporaci

39 Jazyk popisu podobný jako AACR (RDA Toolkit – 1.4)

40 Typ popisu komplexní analytický hierarchický

41 Fyzický popis aspekt obsahový – text, zvuk ... aspekt nosiče
aspekt zprostředkování

42 Fyzický popis typ nosiče (carrier type)
typ zprostředkovacího zařízení (media type) typ nosiče (carrier type) povaha obsahu (content type – vychází z pojetí obsahu „vyjádření“ dle modelu FRBR)

43 Typ zprostředkovacího zařízení
zvuková zařízení - audio počítač - computer mikroforma - microform mikroskop - microscopic projektovací zařízení (overhead projektor, dataprojektor) - projected stereografická zařízení – stereographic bez zprostředkovacího zařízení – unmediated video - video

44 Typ nosiče zvuková kazeta globus svazek (kniha) ... počítačový disk
odvíjí se od způsobu zprostředkování : počítačový disk zvuková kazeta globus svazek (kniha) ...

45 Povaha obsahu text obraz zvuk ...

46 Úkoly – pište si výsledky
1) monografie x seriál x integrační zdroj 2) forma základního obsahu 3) typ nosiče 4) způsob zprostředkování

47

48

49

50

51 3 CD

52 Rozdíl v terminologii RDA AACR prvek oblast údajů
autorizovaný vstupní prvek konvenční název pro dílo nebo preferovaný název preferovaný název + autorizovaný vstupní prvek pro tvůrce tvůrce popis nosiče AACR oblast údajů záhlaví unifikovaný název hlavní záhlaví autor, skladatel apod. fyzický popis

53 Prameny popisu nejsou tak striktní
v hranatých závorkách údaje pouze převzaté z externích zdrojů

54 Chyby a jejich oprava AACR RDA
$aVelká encyklopedie letecetva [sic!] 246 3# $aVelká encyklopedie letectva RDA $aVelká encyklopedie letecetva 246 1# $iSprávný název: $aVelká encyklopedie letectva

55 Přepis značek a interpunkce
v AACR se většinou interpunkce v názvových údajích měnila [ ]  ( ) ...  - v RDA se ponechává, jen se vynechávají ta interpunkční znaménka, která se používají v ISBD pro oddělení bibliografických prvků

56 Údaje o odpovědnosti AACR: vynechávají se tituly u autorů, pouze se ponechávají šlechtické tituly apod. /$c od Arthura Smithe RDA: nechává se vše, opíše se beze změny; česká interpretace podle AACR...!! /$c od reverenda Dr. Arthura Smithe

57 Údaje o vydání AACR – zkracuje se 2nd ed. Nouv. éd. 6. vyd.
RDA – opíší se beze změny Second edition Nouvelle édition Šesté vydání

58 Nakladatelské údaje AACR: zkracuje se stát vydání, pokud se nachází v prameni popisu 260 $aVancouver, B.C. RDA: opisuje se, jak je v prameni popisu 260 $aVancouver, British Columbia

59 pokr. podle RDA jsou všechny nakladatelské údaje základním prvkem (core element) musí se tedy vyplnit vždy (podobné jako v AACR) rok (i pravděpodobný) vydání se musí vždy vyplnit

60 Další pole v podstatě v základním bbg. popise stejné, jen se nepoužívají zkratky 123 stran svazek 5 (v případě edice)

61 Co je v RDA zásadní co jsou to konceptuální modely entity vztahy
atributy dílo – zvláštní postavení autoritní záznamy typu jméno-název jak je identifikováno dílo – vztahem „dílo-autor“ jak je identifikována osoba jako autor či přispěvatel – vztahem „dílo-osoba“; „vyjádření-osoba“

62 Různé scénáře implementace RDA

63 100 1# $a Liessmann, Konrad Paul, $d $7 jn $4 aut 240 10 Theorie der Unbildung. $l Česky 245 Teorie nevzdělanosti : $b omyly společnosti vědění / $c Konrad Paul Liessmann ; z německého originálu ... přeložila Jana Zoubková 250 ## Vydání první 260 Praha : $b Academia, $c 2008 300 125 stran ; $c 19 cm 336 text $2 rdaobsah 337 bez zprostředkování $2 rdazprostředkování 338 svazek $2 rdanosič 490 XXI. století ; $v sv. 4 700 $i Překlad: $a Liessman, Konrad Paul, $d $t Theorie der Unbildung Zoubková, Jana $4 trl 830 #0 XXI. století

64 pokr. MARC 21 – plochý záznam
více děl od různých autorů a různých překladatelů – nelze vyjádřit vztah překladatele a vyjádření díla

65 Selekční údaje v RDA – oblast „vztahů“
cílem pravidel je identifikovat vztahy mezi entitami 1. skupiny FRBR – dílo, vyjádření, provedení, jednotka navzájem mezi odpovědnými entitami – osoba, korporace, rodina navzájem (v autoritních záznamech) mezi odpovědnými entitami a zdroji

66 RDA Toolkit přílohy – I, J, K – ukázka označení role a další

67 Kódy rolí – převzato z ppt A. Schiffa
RDA & Appendix I AACR D1 & MARC Code List for Relators 700 1_ $a Eastwood, Clint, $d $4 pro $4 drt $4 act $4 cmp 700 1_ $a Coates, Anne V., $e film editor. 700 1_ $a Eastwood, Clint, $d $e film producer, $e film director, $e actor, $e composer (expression) 700 1_ $a Coates, Anne V., $e editor of moving image work. This slide indicates how relationships to persons, families, and corporate bodies associated with a resource are explicitly recorded in AACR2 and RDA (RDA 18-22). I’ve only shown personal name added entries, but the principles apply equally to families and corporate bodies and also to entities recorded in 1XX fields. Differences between AACR2 and RDA encoding: Designations of function in AACR2 are given in abbreviated form, whereas in RDA relationship designators are spelled out. Specialist catalogers may use MARC 21 relator terms or codes to code specific functions in AACR2 access points. The MARC relator terms are not always identical to RDA designators, and there are terms in both lists that don’t have equivalents in the other. In RDA, the relationship designators are always spelled out fully. RDA Record one or more appropriate terms from the list in appendix I with an identifier and/or authorized access point representing the person, family, or corporate body to indicate the nature of the relationship more specifically than is indicated by the defined scope of the relationship element itself. If none of the terms listed in appendix I is appropriate or sufficiently specific, use a term designating the nature of the relationship as concisely as possible. OCLC Webinar - Changes from AACR2 to RDA 67

68 Vstupní prvky – pravidlo tři a dost
AACR C2, 21.30B1 RDA , 17.8, , $a Managing bird damage to fruit and other horticultural crops / John Tracey ... [et al.] _ $a Tracey, John Paul. 100 1_ $a Tracey, John Paul, $e author $a Managing bird damage to fruit and other horticultural crops / John Tracey, Mary Bomford, Quentin Hart, Glen Saunders, Ron Sinclair _ $a Bomford, Mary, $e author _ $a Hart, Quentin, $e author _ $a Saunders, Glen, $e author _ $a Sinclair, Ron, $e author. AACR2 21.6C2. If responsibility is shared among more than three persons or corporate bodies and principal responsibility is not attributed to any one, two, or three, enter under title. Make an added entry under the heading for the first person or corporate body named prominently in the item being catalogued. If editors are named prominently, make an added entry under the heading for each if there are not more than three. If there are more than three named prominently, make an added entry under the heading for the principal editor and/or for the one named first. 21.30B1. If the main entry is under the heading for a corporate body or under a title, make added entries under the headings for collaborating persons if there are not more than three, or under the heading for the first named of four or more. RDA If principal responsibility for the work is not indicated, construct the authorized access point representing the work using the authorized access point representing the first-named person, family, or corporate body followed by the preferred title for the work. 17.8 Work Manifested. CORE ELEMENT. If more than one work is embodied in the manifestation, only the predominant or first-named work manifested is required. A work manifested is a work embodied in a manifestation. Record a work manifested applying the general guidelines on recording primary relationships given under [Which are: Identifier for the Work; Authorized Access Point Representing the Work; Composite Description] LCPS for 17.8: LC practice for Core element: For resources other than compilations, this core element is covered by the authorized access point for the work when present in a MARC bibliographic record (not possible to give this core element separately in a MARC record). For compilations of works, give an analytical authorized access point for the predominant or first work in the compilation when it represents a substantial part of the resource. Disregard contributions such as a preface or introductory chapter. Generally, do not apply this core element to anthologies of poetry, conference proceedings, journals, collections of interviews or letters, and similar resources. Record a creator applying the general guidelines on recording relationships to persons, families, and corporate bodies associated with a resource given under 18.4. Record one or more appropriate terms from the list in appendix I with an identifier and/or authorized access point representing the person, family, or corporate body to indicate the nature of the relationship more specifically than is indicated by the defined scope of the relationship element itself. If none of the terms listed in appendix I is appropriate or sufficiently specific, use a term designating the nature of the relationship as concisely as possible. Note: RDA appendices are not closed lists. If a term is needed that isn’t in the appendices, catalogers can devise a term and notify the JSC for possible inclusion in RDA. Catalogers can also use other vocabularies. Note: the policy on how many names to include in a statement of responsibility doesn’t automatically correspond to the same policy for how many authorized access points to give. You could give “[and four others]” in the 245 and still give four 700 fields, or you could give all in the 245 but none in 700 fields or only some in 700 fields. Note: the across-the-board use of relationship designators is a change from AACR2. However, use of designators is still optional in RDA (18.5 Relationship Designator is not a core element). LCPS for only mandates the inclusion of the designator “illustrator” in access points in bibliographic records for an illustrator of resources intended for children. OCLC Webinar - Changes from AACR2 to RDA 68

69 pokr. AACR B1, 21.30D RDA , 17.8 & LCPS, , $a Sexual justice/cultural justice : $b critical perspectives in political theory and practice / $c edited by Barbara Arneil ... [et al.] _ $a Arneil, Barbara. $a Sexual justice/cultural justice : $b critical perspectives in political theory and practice / $c edited by Barbara Arneil, Monique Deveaux, Rita Dhamoon and Avigail Eisenberg _ $a Arneil, Barbara, $e editor of compilation _ $a Deveaux, Monique, $e editor of compilation _ $a Dhamoon, Rita, $d $e editor of compilation _ $a Eisenberg, Avigail I., $d $e editor of compilation. 21.7B1. Enter a work falling into one of the categories given in 21.7A under its title if it has a collective title. Make added entries under the headings for the compilers/editors if there are not more than three and if they are named prominently in the item being catalogued. If there are more than three compilers/editors named prominently, make an added entry under the heading for the principal compiler/editor and/or for the one named first. 21.30D1.  Make an added entry under the heading for a prominently named editor or compiler. For serials and integrating resources, make an added entry under the heading for an editor if considered to be important. If the work is a compilation of works by different persons, families, or corporate bodies, construct the authorized access point representing the work using the preferred title for the compilation, formulated according to the instructions given under 17.8 Work Manifested. CORE ELEMENT. If more than one work is embodied in the manifestation, only the predominant or first-named work manifested is required. A work manifested is a work embodied in a manifestation. Record a work manifested applying the general guidelines on recording primary relationships given under [Which are: Identifier for the Work; Authorized Access Point Representing the Work; Composite Description] LCPS for 17.8: LC practice for Core element: For resources other than compilations, this core element is covered by the authorized access point for the work when present in a MARC bibliographic record (not possible to give this core element separately in a MARC record). For compilations of works, give an analytical authorized access point for the predominant or first work in the compilation when it represents a substantial part of the resource. Disregard contributions such as a preface or introductory chapter. Generally, do not apply this core element to anthologies of poetry, conference proceedings, journals, collections of interviews or letters, and similar resources. Record a contributor applying the general guidelines on recording relationships to persons, families, and corporate bodies associated with a resource given under 18.4. Record one or more appropriate terms from the list in appendix I with an identifier and/or authorized access point representing the person, family, or corporate body to indicate the nature of the relationship more specifically than is indicated by the defined scope of the relationship element itself. Note: the policy on how many names to include in a statement of responsibility doesn’t automatically correspond to the same policy for how many authorized access points to give. You could give [and three others] in the 245 and still give four 700 fields, or you could give all in the 245 but none in 700 fields or only some in 700 fields. Note: the across-the-board use of relationship designators is a change from AACR2. Note: in this instance this work is named solely by its preferred title, which is also the title proper of this manifestation. Since it is a collection of articles, one could give analytical access points for them. Note however the LCPS which says to give an analytical access point for only the first work if it is predominant or a substantial part of the resource and generally not to do so for conference proceedings and similar resources. OCLC Webinar - Changes from AACR2 to RDA 69

70 Příbuzná díla AACR RDA 25.1, 24.5 & Appendix J 100 1_ $a McCaig, Donald $a Rhett Butler's people / $c Donald McCaig. 500 __ $a Pokračování k: Margaret Mitchell's Gone with the wind _ $a Mitchell, Margaret, $d $t Gone with the wind. 100 1_ $a McCaig, Donald, $e author $a Rhett Butler's people / $c Donald McCaig _ $i Pokračování: $a Mitchell, Margaret, $d $t Gone with the wind. AACR Related Works 21.28A1. Apply this rule to a separately catalogued work (see also 1.1B9, 1.5E1a, and 1.9) that has a relationship to another work. Such works include: continuations and sequels; supplements; indexes; concordances; incidental music to dramatic works; cadenzas; scenarios, screenplays, etc.; choreographies; librettos and other texts set to music; subseries; special numbers of serials; collections of extracts from serials Do not apply this rule to a work that has only a subject relationship to another work. For particular types of relationship (e.g., adaptations, revisions, translations), see 21.28B1. Enter a related work under its own heading (personal author, corporate body, or title) according to the appropriate rule in this chapter. Make an added entry (name-title or title, as appropriate) for the work to which it is related. RDA A related work is a work related to the resource being described (e.g., an adaptation, commentary, supplement, sequel, part of a larger work). Reference a related work applying the general guidelines on referencing related works, expressions, manifestations, and items given under [Which are: Identifier for the Related Work; Authorized Access Point Representing the Related Work; Description (structured or unstructured) of the Related Work] Record an appropriate term from the list in appendix J to indicate the nature of the relationship more specifically than is indicated by the defined scope of the relationship element itself. If none of the terms listed in appendix J is appropriate or sufficiently specific, use a term designating the nature of the relationship as concisely as possible. When using an unstructured description, indicate the nature of the relationship as part of the unstructured description. Note: RDA appendices are not closed lists. If a term is needed that isn’t in an appendix, the cataloger can devise their own term and notify the JSC for possible inclusion in the RDA appendix. Catalogers can also use other vocabularies. Note: in the RDA example in the slide, the unstructured description given in the 500 note field of the AACR2 record could also be included in the RDA record, but it’s probably unnecessary when the relationship designator has been used with the authorized access point for the related work. LCPS for When subfield $i for relationship designator is used, it is the first subfield, the first word is capitalized, and the subfield ends with a colon. OCLC Webinar - Changes from AACR2 to RDA 70

71 Konference, kongresy etc.
AACR A1, 24.8B1 RDA , Comparative Canadian Literature Conference Symposium on Active Control of Vibration and Noise Jean Piaget Society. Meeting Expo 86 (Vancouver, B.C.) Festival of Flowers '94 (Itanagar, India) Vancouver Conference on Modernism (1981) Salzburger Festspiele (2008) Auckland Art Fair (2009) Annual Comparative Canadian Literature Conference Biennial Symposium on Active Control of Vibration and Noise Jean Piaget Society. Annual Meeting Expo (1986 : Vancouver, B.C.) Festival of Flowers (1994 : Itanagar, India) Vancouver Conference on Modernism (1981 : Vancouver, B.C.) Salzburger Festspiele (2008 : Salzburg, Austria) Auckland Art Fair (2009 : Auckland, N.Z.) In RDA there is one instruction for conferences, congresses, meetings, exhibitions, fairs, festivals, etc. ( ). This results in the following changes to AACR2: frequency will be retained in the preferred name of a conference, congress, meeting, etc. (24.7A1). Year of convocation will be omitted from the preferred name of exhibitions, fairs, festivals, etc. (24.8A1), but will be included as an addition to the authorized access point. Location will be included as an addition to the authorized access point even if the location is part of the preferred name of the body (24.7B4, 24.8B1). 24.7A1. Omit from the name of a conference, etc. (including that of a conference entered subordinately, see 24.13), indications of its number, frequency, or year(s) of convocation. 24.7B4. If the location is part of the name of the conference, etc., do not repeat it. 24.8B1. As instructed in 24.7B, add to the name of an exhibition, fair, festival, etc., its number, date, and location. Do not add the date and/or location if they are integral parts of the name. Omit from the name of a conference, congress, meeting, exhibition, fair, festival, etc., (including that of a conference, etc., treated as a subordinate body, see ), indications of its number, or year or years of convocation, etc. OCLC Webinar - Changes from AACR2 to RDA 71

72 Konference : více míst konání
AACR B4 RDA , Symposium on Breeding and Machine Harvesting of Rubus and Ribes (1976 : East Malling, England, and Dundee, Scotland) Conference on the Appalachian Frontier (1985 : James Madison University and Mary Baldwin College) Danish-Swedish Analysis Seminar (1995 : Copenhagen, Denmark, etc.) Symposium on Breeding and Machine Harvesting of Rubus and Ribes (1976 : East Malling, England; Dundee, Scotland) Conference on the Appalachian Frontier (1985 : James Madison University; Mary Baldwin College) Danish-Swedish Analysis Seminar (1995 : Copenhagen, Denmark; Lund, Sweden; Paris, France) 24.7B4. If the sessions of a conference, etc., were held in two locations, add both names. World Peace Congress (1st : 1949 : Paris, France, and Prague, Czechoslovakia) Institute on Diagnostic Problems in Mental Retardation (1957 : Long Beach State College and San Francisco State College) If the sessions of a conference, etc., were held in three or more locations, add the first named place followed by etc. International Conference on Alternatives to War (1982 : San Francisco, Calif., etc.) If the sessions of a conference, etc., were held in two or more locations, add each of the place names. When included in an access point, multiple locations will be separated by a semicolon (RDA E.1.2.4). E Enclose the number, date, and location of a conference, etc., in parentheses. Separate the number, date, and location by a space, colon, space. Separate multiple locations by a semicolon. Enclose the number, date, and location of an exhibition, etc., in parentheses. Separate the number, date, and location by a space, colon, space. Separate multiple locations by a semicolon. OCLC Webinar - Changes from AACR2 to RDA 72

73 Otázky ukázky příklady ... atp.


Stáhnout ppt "Strašák RDA... Barbora Drobíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google