Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strašák RDA... Barbora Drobíková. RDA  RDA – Resource Description and Access  pravidla vycházející z konceptuálních modelů  logika modelů => pochopení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strašák RDA... Barbora Drobíková. RDA  RDA – Resource Description and Access  pravidla vycházející z konceptuálních modelů  logika modelů => pochopení."— Transkript prezentace:

1 Strašák RDA... Barbora Drobíková

2 RDA  RDA – Resource Description and Access  pravidla vycházející z konceptuálních modelů  logika modelů => pochopení pravidel  RDA – obsahová pravidla – různé formáty  cíl pravidel: jednoznačně identifikovat všechny instance entit podle modelů a zejména vyjádřit vztahy mezi nimi

3 Funkční požadavky na bibliografické záznamy

4 Definice funkčních požadavků  vyhledání entity  určení entity  výběr entity  získat přístup k entitě

5 Entity  1. skupiny - dílo, vyjádření, provedení, jednotka - univerzum dokumentů  2. skupiny - osoba, korporace  3. skupiny - pojem, místo, objekt, událost

6 Entity první skupiny  reprezentují rozdílné aspekty uživatelských zájmů o výsledky intelektuálního nebo uměleckého snažení  dílo a vyjádření reflektují intelektuální nebo umělecký obsah  provedení a jednotka reflektují fyzickou formu

7 Primární vztahy  dílo je realizováno pomocí:  vyjádření je ztělesněno v:  provedení je ilustrováno:  jednotkou

8 Entity druhé skupiny  reprezentují entity zodpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah, výrobu a distribuci nebo dozor nad entitami z první skupiny, zahrnují osobu a korporaci

9 Vztahy  osoba nebo korporace:  vytváří dílo  realizuje vyjádření  vyrábí provedení  vlastní jednotku

10 Entity třetí skupiny  reprezentují doplňkovou sadu entit, která slouží jako předmět díla

11 Vztahy  dílo má jako předmět:  1) dílo, vyjádření, provedení, jednotku  2) osobu, korporaci  3) pojem, objekt, akci, místo

12 Dílo  Dílo je výrazný intelektuální nebo umělecký výtvor. Je to abstraktní entita  Dílo rozpoznáváme díky individuálním realizacím či vyjádřením díla  Dílo samotné existuje pouze v častosti obsahu v rámci různých vyjádření díla  nové dílo: modifikace díla zahrnuje významný stupeň nezávislé intelektuální či umělecké činnosti

13 Příklady díla  Česká mše vánoční  Bible  Romeo a Julie

14 Vyjádření  je intelektuální nebo umělecká realizace díla ve formě alfa-numerické, hudební či choreografické notace, zvuku, obrazu, objektu, pohybu apod., či kombinace takových forem.  hranice této entity jsou definovány ovšem tak, že vylučují fyzickou formu  změna formy - nové vyjádření

15 Příklady  koncertní provedení České mše vánoční  notový zápis České mše vánoční  český ekumenický překlad Bible  český překlad hry Romeo a Julie

16 Provedení  Provedení je fyzické ztělesnění vyjádření díla  náklad knihy  široká škála nosičů  nové provedení : změna fyzické formy, změna vydání

17 Příklad provedení  FRBR elektronicky a tištěně ...

18 Jednotka  Jednotka je jednotlivý exemplář provedení. Jednotka je konkrétní entita.

19 Entity druhé a třetí skupiny  2. - osoba, korporace  3.  pojem - abstraktní představa nebo myšlenka  objekt - hmotný předmět  akce - činnost nebo událost  místo - lokace

20 Souborné a dílčí entity  díla na souborné i dílčí úrovni - sborníky, články, kapitoly, soubory děl apod.

21 Atributy  vlastnosti asociované s entitami  slouží jako prostředky, kterými uživatelé formulují svoje dotazy  byly odvozeny logickou analýzou dat

22 Příklady atributů  dílo – název, rok vytvoření díla  vyjádření – název, forma  provedení – nakladatel, rok vydání, název  jednotka – signatura  autor – jméno  korporace – jméno ...

23 Identifikátor entity – další př.  dílo - ISWC  vyjádření - ISRC  provedení - ISBN, ISSN  jednotka - signatura výtisku, přírůstkové číslo

24 Rozdělení atributů  atributy, které jsou v entitách obsažené - údaje z titulního listu, nosič  atributy, které jsou entitám přiděleny z vnějšku - autority, číslo tematického katalogu

25 Vztahy  vysoká úroveň (high level) nebo také obecná úroveň (generalized level) - vztahy mezi dílem, vyjádřením, provedením a jednotkou  nižší úroveň - jiné vztahy mezi entitami první skupiny

26 Jiné vztahy mezi entitami první skupiny  vztahy mezi díly  pokračování - navazující díla  suplement - např. rejstřík, konkordance  doplněk - libreto  sumarizace - anotace  adaptace, parafráze...  dílo nové

27 Další vztahy  Vztahy celek/část mezi díly - kapitoly, odstavce  Vztahy mezi vyjádřeními - zkrácení, revize, překlad, úprava (hudba)...  Vztahy celek/část mezi vyjádřeními - svazek seriálu...  Vztahy mezi vyjádřením a dílem - podobné jako výše uvedené

28 Další vztahy  Vztahy mezi provedeními - reprodukce, alternativa - alternativní formát, souběžné vydání  Vztahy celek/část na úrovni provedení - svazek vícesvazkového provedení  Vztahy mezi provedením a jednotkou - reprodukce (dotisk, přetisk apod.)

29 Další vztahy  Vztahy mezi jednotkami - rekonfigurace - konvoluty, reprodukce  Vztahy celek/část na úrovni jednotky - vazba knihy, fyzická složka výtisku

30

31

32 Konceptuální modely a RDA  Datové prvky (bbg. prvky) popisující zdroj reflektují atributy a vztahy asociované s následujícími entitami podle FRBR:  dílo – zřetelný intelektuální nebo umělecký výtvor (obsah)  vyjádření – intelektuální nebo umělecká realizace díla ve formě alfa-numerické, hudební nebo choreografické notace, zvuku, obrazu, objektu, pohybu apod., nebo jiné kombinace těchto forem  provedení – fyzické ztělesnění vyjádření díla  jednotka – jednotlivý exemplář nebo výskyt provedení

33 pokr.  Datové prvky (bbg. prvky) popisující zdroj reflektují atributy a vztahy asociované s následujícími entitami podle FRAD:  osoba – jednotlivec nebo identita vytvořená jednotlivcem (nebo i skupinou)  rodina – dvě nebo více osob příbuzných narozením, sňatkem, adopcí, registrovaným partnerstvím nebo podobným právním statutem nebo osoby, které sebe prezentují jako rodinu  korporace – organizace nebo skupina osob nebo organizací, která je identifikována konkrétním jménem a která jedná nebo chce jednat jako jednotka  místo – lokace identifikována jménem

34 Principy  ohled na uživatele katalogu  běžné použití  princip reprezentace  správnost  dostatečnost a nezbytnost  významnost  hospodárnost  konzistence a standardizace  integrace

35 Struktura pravidel  2 části:  atributy  vztahy  přílohy

36

37 Základní prvky – core elements  základní prvky reflektují atributy a vztahy definované ve FRBR, které umožňují následující uživatelské úlohy:  určit nebo vybrat provedení  určit dílo nebo vyjádření ztělesněná v provedení  určit tvůrce díla

38 pokr.  základní prvky reflektují atributy a vztahy definované ve FRAD, které umožňují následující uživatelské úlohy:  najít osobu, rodinu nebo korporaci asociovanou se zdrojem  určit osobu, rodinu nebo korporaci

39 Jazyk popisu  podobný jako AACR (RDA Toolkit – 1.4)

40 Typ popisu  komplexní  analytický  hierarchický

41 Fyzický popis  aspekt obsahový – text, zvuk...  aspekt nosiče  aspekt zprostředkování

42 Fyzický popis  typ zprostředkovacího zařízení (media type)  typ nosiče (carrier type)  povaha obsahu (content type – vychází z pojetí obsahu „vyjádření“ dle modelu FRBR)

43 Typ zprostředkovacího zařízení  zvuková zařízení - audio  počítač - computer  mikroforma - microform  mikroskop - microscopic  projektovací zařízení (overhead projektor, dataprojektor) - projected  stereografická zařízení – stereographic  bez zprostředkovacího zařízení – unmediated  video - video

44 Typ nosiče  odvíjí se od způsobu zprostředkování :  počítačový disk  zvuková kazeta  globus  svazek (kniha)...

45 Povaha obsahu  text  obraz  zvuk ...

46 Úkoly – pište si výsledky  1) monografie x seriál x integrační zdroj  2) forma základního obsahu  3) typ nosiče  4) způsob zprostředkování

47

48

49

50

51  3 CD

52 Rozdíl v terminologii  AACR  oblast údajů  záhlaví  unifikovaný název  hlavní záhlaví  autor, skladatel apod.  fyzický popis  RDA  prvek  autorizovaný vstupní prvek  konvenční název pro dílo nebo preferovaný název  preferovaný název + autorizovaný vstupní prvek pro tvůrce  tvůrce  popis nosiče

53 Prameny popisu  nejsou tak striktní  v hranatých závorkách údaje pouze převzaté z externích zdrojů

54 Chyby a jejich oprava  AACR  245 10 $aVelká encyklopedie letecetva [sic!]  246 3# $aVelká encyklopedie letectva  RDA  245 10 $aVelká encyklopedie letecetva  246 1# $iSprávný název: $aVelká encyklopedie letectva

55 Přepis značek a interpunkce  v AACR se většinou interpunkce v názvových údajích měnila  [ ]  ( ) ...  -  v RDA se ponechává, jen se vynechávají ta interpunkční znaménka, která se používají v ISBD pro oddělení bibliografických prvků

56 Údaje o odpovědnosti  AACR: vynechávají se tituly u autorů, pouze se ponechávají šlechtické tituly apod.  245.... /$c od Arthura Smithe  RDA: nechává se vše, opíše se beze změny; česká interpretace podle AACR...!!  245.... /$c od reverenda Dr. Arthura Smithe

57 Údaje o vydání  AACR – zkracuje se  2nd ed.  Nouv. éd.  6. vyd.  RDA – opíší se beze změny  Second edition  Nouvelle édition  Šesté vydání

58 Nakladatelské údaje  AACR: zkracuje se stát vydání, pokud se nachází v prameni popisu  260 $aVancouver, B.C.  RDA: opisuje se, jak je v prameni popisu  260 $aVancouver, British Columbia

59 pokr.  podle RDA jsou všechny nakladatelské údaje základním prvkem (core element)  musí se tedy vyplnit vždy (podobné jako v AACR)  rok (i pravděpodobný) vydání se musí vždy vyplnit

60 Další pole  v podstatě v základním bbg. popise stejné, jen se nepoužívají zkratky  123 stran  svazek 5 (v případě edice)

61 Co je v RDA zásadní  co jsou to konceptuální modely  entity  vztahy  atributy  dílo – zvláštní postavení  autoritní záznamy typu jméno-název  jak je identifikováno dílo – vztahem „dílo-autor“  jak je identifikována osoba jako autor či přispěvatel – vztahem „dílo-osoba“; „vyjádření-osoba“

62 Různé scénáře implementace RDA

63 1001#$aLiessmann, Konrad Paul, $d 1953- $7 jn20010309665 $4 aut 24010$aTheorie der Unbildung. $l Česky 24510$a Teorie nevzdělanosti : $b omyly společnosti vědění / $c Konrad Paul Liessmann ; z německého originálu... přeložila Jana Zoubková 250##$aVydání první 260##$aPraha : $b Academia, $c 2008 300##$a125 stran ; $c 19 cm 336##$atext $2 rdaobsah 337##$abez zprostředkování $2 rdazprostředkování 338##$asvazek $2 rdanosič 4901#$aXXI. století ; $v sv. 4 7001#$iPřeklad: $a Liessman, Konrad Paul, $d 1953-. $t Theorie der Unbildung 7001#$aZoubková, Jana $4 trl 830#0$aXXI. století

64 pokr.  MARC 21 – plochý záznam  více děl od různých autorů a různých překladatelů – nelze vyjádřit vztah překladatele a vyjádření díla

65 Selekční údaje  v RDA – oblast „vztahů“  cílem pravidel je identifikovat vztahy mezi entitami 1. skupiny FRBR – dílo, vyjádření, provedení, jednotka navzájem  mezi odpovědnými entitami – osoba, korporace, rodina navzájem (v autoritních záznamech)  mezi odpovědnými entitami a zdroji

66 RDA Toolkit  přílohy – I, J, K – ukázka  označení role a další

67 Kódy rolí – převzato z ppt A. Schiffa AACR2 21.0D1 & MARC Code List for Relators 700 1_ $a Eastwood, Clint, $d 1930- $4 pro $4 drt $4 act $4 cmp 700 1_ $a Coates, Anne V., $e film editor. RDA 18.5 & Appendix I 700 1_ $a Eastwood, Clint, $d 1930- $e film producer, $e film director, $e actor, $e composer (expression) 700 1_ $a Coates, Anne V., $e editor of moving image work.

68 AACR2 21.6C2, 21.30B1 245 00 $a Managing bird damage to fruit and other horticultural crops / John Tracey... [et al.]. 700 1_ $a Tracey, John Paul. RDA 6.27.1.3, 17.8, 19.2.1.3, 18.5.1.3 100 1_ $a Tracey, John Paul, $e author. 245 10 $a Managing bird damage to fruit and other horticultural crops / John Tracey, Mary Bomford, Quentin Hart, Glen Saunders, Ron Sinclair. 700 1_ $a Bomford, Mary, $e author. 700 1_ $a Hart, Quentin, $e author. 700 1_ $a Saunders, Glen, $e author. 700 1_ $a Sinclair, Ron, $e author. Vstupní prvky – pravidlo tři a dost

69 pokr. AACR2 21.7B1, 21.30D 245 00 $a Sexual justice/cultural justice : $b critical perspectives in political theory and practice / $c edited by Barbara Arneil... [et al.]. 700 1_ $a Arneil, Barbara. RDA 6.27.1.4, 17.8 & LCPS, 20.2.1.3, 18.5.1.3 245 00 $a Sexual justice/cultural justice : $b critical perspectives in political theory and practice / $c edited by Barbara Arneil, Monique Deveaux, Rita Dhamoon and Avigail Eisenberg. 700 1_ $a Arneil, Barbara, $e editor of compilation. 700 1_ $a Deveaux, Monique, $e editor of compilation. 700 1_ $a Dhamoon, Rita, $d 1970- $e editor of compilation. 700 1_ $a Eisenberg, Avigail I., $d 1962- $e editor of compilation.

70 Příbuzná díla AACR2 21.28 100 1_ $a McCaig, Donald. 245 10 $a Rhett Butler's people / $c Donald McCaig. 500 __ $a Pokračování k: Margaret Mitchell's Gone with the wind. 700 1_ $a Mitchell, Margaret, $d 1900-1949. $t Gone with the wind. RDA 25.1, 24.5 & Appendix J 100 1_ $a McCaig, Donald, $e author. 245 10 $a Rhett Butler's people / $c Donald McCaig. 700 1_ $i Pokračování: $a Mitchell, Margaret, $d 1900-1949. $t Gone with the wind.

71 Konference, kongresy etc. AACR2 24.7A1, 24.8B1 Comparative Canadian Literature Conference Symposium on Active Control of Vibration and Noise Jean Piaget Society. Meeting Expo 86 (Vancouver, B.C.) Festival of Flowers '94 (Itanagar, India) Vancouver Conference on Modernism (1981) Salzburger Festspiele (2008) Auckland Art Fair (2009) RDA 11.2.2.11, 11.13.1.8 Annual Comparative Canadian Literature Conference Biennial Symposium on Active Control of Vibration and Noise Jean Piaget Society. Annual Meeting Expo (1986 : Vancouver, B.C.) Festival of Flowers (1994 : Itanagar, India) Vancouver Conference on Modernism (1981 : Vancouver, B.C.) Salzburger Festspiele (2008 : Salzburg, Austria) Auckland Art Fair (2009 : Auckland, N.Z.)

72 Konference : více míst konání AACR2 24.7B4 Symposium on Breeding and Machine Harvesting of Rubus and Ribes (1976 : East Malling, England, and Dundee, Scotland) Conference on the Appalachian Frontier (1985 : James Madison University and Mary Baldwin College) Danish-Swedish Analysis Seminar (1995 : Copenhagen, Denmark, etc.) RDA 11.3.2, 11.13.1.8 Symposium on Breeding and Machine Harvesting of Rubus and Ribes (1976 : East Malling, England; Dundee, Scotland) Conference on the Appalachian Frontier (1985 : James Madison University; Mary Baldwin College) Danish-Swedish Analysis Seminar (1995 : Copenhagen, Denmark; Lund, Sweden; Paris, France)

73 Otázky  ukázky  příklady... atp.


Stáhnout ppt "Strašák RDA... Barbora Drobíková. RDA  RDA – Resource Description and Access  pravidla vycházející z konceptuálních modelů  logika modelů => pochopení."

Podobné prezentace


Reklamy Google