Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATOVÉ MODELY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATOVÉ MODELY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved."— Transkript prezentace:

1 DATOVÉ MODELY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved

2 LINEÁRNÍ DATOVÝ MODEL STUDENT ZKOUŠKA PŘEDMĚT UČITEL
OBDÉLNÍK PŘEDSTAVUJE TABULKU DATABÁZE

3 HIERARCHICKÝ DATOVÝ MODEL
STUDENT UČITEL VÝHODOU JE RYCHLOST VYHLEDÁVÁNÍ ZKOUŠKA PŘEDMĚT NA PC SE NEPOUŽÍVÁ JE TVOŘEN RODIČOVSKÝM SEGMENTEM (VĚTOU), ZE KTERÉ VEDOU VAZBY NA JEMU PODŘÍZENÉ SEGMENTY (DĚTI) COŽ JSOU SEGMENTY JINÉ STRUKTURY A OBSAHU. NA SEGMENTY PODŘÍZENÉ RODIČI SE NELZE DOSTAT JINAK NEŽ PŘES TOHOTO RODIČE, TEDY NAPŘ. ČÍST POUZE ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ZKOUŠEK VŠECH STUDENTŮ NENÍ MOŽNÉ

4 SÍŤOVÝ MODEL STUDENT UČITEL ZKOUŠKA PŘEDMĚT
VZTAHY MEZI SEGMENTY DATABÁZE V RŮZNÝCH SMĚRECH NA PC SE NEPOUŽÍVÁ

5 RELAČNÍ DATOVÝ MODEL STUDENT UČITEL ZKOUŠKA PŘEDMĚT
NEJPOUŽIVANĚJŠÍ DATOVÝ MODEL. VZNIKÁ Z NĚKOLIKA LINEÁRNÍCH MODELŮ SPOJENÝCH DOHROMADY POMOCÍ POLOŽKY, KTERÉ ŘÍKÁME RELAČNÍ KLÍČ.

6 OBJEKTOVÝ DATOVÝ MODEL
STUDENT UČITEL ZKOUŠKA PŘEDMĚT OBJEKTY STEJNÉHO TYPU TVOŘÍ TŘÍDU OBJEKTŮ NAPŘÍKLAD TŘÍDA „ZKOUŠEK“. KONKRÉTNÍ ZÁZNAM O ZKOUŠCE NAZÝVÁME INSTANCE OBJEKTU. KAŽDÝ OBJEKT V DATABÁZI MÁ PŘIDĚLEN SVŮJ UNIKÁTNÍ IDENTIFIKÁTOR – OID, POMOCÍ KTERÉHO MŮŽEME MEZI OBJEKTY VÉST PŘÍMÉ VAZBY OBDOBNĚ JAKO V SÍŤOVÉM MODELU. KROMĚ TOHO V OBJEKTOVÉM MODELU MOHOU EXISTOVAT I RELAČNÍ VAZBY.

7 RELAČNÍ DATOVÉ MODELY

8 RELAČNÍ MODEL VŠECHNA DATA JSOU ULOŽENA V TABULKÁCH NEBO DVOUROZMĚRNÝCH MŘÍŽKÁCH. PRO JEDNOZNAČNÉ URČENÍ MÁ KAŽDÝ ZÁZNAM V TABULCE PRIMÁRNÍ KLÍČ. DATA UVNITŘ TABULKY JSOU ROZDĚLENA NA MALÉ, ALE LOGICKY SOUVISEJÍCÍ ČÁSTI. DATA MOHOU BÝT SHROMÁŽDĚNA Z RŮZNÝCH TABULEK TÍM, ŽE TYTO TABULKY SPOJÍME PŘES POLE OBSAHUJÍCÍ STEJNÁ DATA.

9 PŘÍKLAD VYTVOŘENÉ RELACE

10 TVORBA TABULEK

11 RELAČNÍ POMĚR 1:N NEJČASTĚJŠÍM TYPEM RELACE.
JEDNOMU ZÁZNAMU V TABULCE A MŮŽE ODPOVÍDAT VÍCE ZÁZNAMŮ TABULKY B. KAŽDÝ ZÁZNAM TABULKY B JE SPOJEN DEFINOVANOU RELACÍ S NEJVÝŠE JEDNÍM ZÁZNAMEM TABULKY A. 1:1 NEJMÉNĚ OBVYKLÁ RELACE. KAŽDÉMU ZÁZNAMU V TABULCE A ODPOVÍDÁ NEJVÝŠE JEDEN ZÁZNAM V TABULCE B A NAOPAK N:N ZÁZNAMU V PRVNÍ TABULCE A ODPOVÍDÁ VÍCE ZÁZNAMŮ V TABULCE B A NAOPAK. TO JE VŠAK MOŽNÉ POUZE POMOCÍ DEFINICE TŘETÍ TABULKY, TZV. SPOJOVACÍ TABULKY.

12 NORMALIZACE DAT NORMALIZACE DAT JE ČINNOST, PŘI KTERÉ UPRAVUJEME NÁVRHY DATOVÝCH STRUKTUR TAK, ABY SPLŇOVALY ZVOLENÉ NORMALIZAČNÍ FORMY – ÚROVNĚ. DATOVÝ MODEL KTERÝ PORUŠUJE NĚKTEROU Z NORMALIZAČNÍCH FOREM NENÍ NAVRŽENÝ OPTIMÁLNĚ.

13 NORMALIZAČNÍ FORMY NORMALIZAČNÍ FORMA
(MULTIZÁVISLOST) VĚTA OBSAHUJE POLOŽKY, KTERÉ SE NEOPAKUJÍ (FUNKČNÍ ZÁVISLOST) POLOŽKY, VĚTY KTERÉ NEJSOU RELAČNÍM KLÍČEM JSOU VÝZNAMOVĚ PLNĚ ZÁVISLÉ NA TĚCHTO KLÍČOVÝCH POLOŽKÁCH PROBLÉM TZV. TRANZITIVNÍ ZÁVISLOSTI. POLOŽKA KTERÁ NENÍ KLÍČOVÁ NESMÍ BÝT ZÁVISLÁ NA JINÉ NEKLÍČOVÉ POLOŽCE.

14 SAMOSTATNÁ PRÁCE MÁTE ZA ÚKOL NAVRHNOUT DATOVÝ MODEL PRO EVIDENCI STUDENTŮ A JEJICH ZKOUŠEK. PROVEĎTE NORMALIZACI DAT TÉTO TABULKY DLE UVEDENÝCH ZÁSAD.

15 End of Lecture Good Night.


Stáhnout ppt "DATOVÉ MODELY (c) 1999. Tralvex Yeap. All Rights Reserved."

Podobné prezentace


Reklamy Google