Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha"— Transkript prezentace:

1 Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha
Ing. Marie Kučerová, vedoucí OŽPPR

2 Zentiva, a.s. název Zentiva od roku 2003
tři výrobní závody – závod v Praze, Dolních Měcholupech (Léčiva a VÚFB), závod v Hlohovci (Slovakofarma), závod v Bukurešti (Sicomed) výrobní program: výzkum a vývoj API (aktivní farmaceutické substance), vývoj a výroba léčivých látek, léčivých přípravků, kosmetiky a potravinových doplňků zavedeny a certifikovány systémy řízení ochrany ŽP podle ISO od roku 2000 a řízení BOZP podle OHSAS od roku 2005 (integrovaný systém řízení)

3 systém řízení ŽP a BOZP v Zentiva, a.s.

4 spalovna spalovna nebezpečných odpadů společnosti Zentiva je v provozu od roku 1993 3 pece pro spalování odpadů: muflová pro spalování kapalných odpadů rotační převážně pro spalování drceného tuhého odpadu a odvodněného kalu z ČOV (kontinuální provoz) pyrolýzní pec je určena k pálení tuhých odpadů drcených i nedrcených (diskontinuální provoz)

5 spalovna odpadů trvalý provoz od roku 1994 s muflovou (HTBK-5-855), rotační (D 6,8-310) a pyrolýzní pecí (PL-6-100/90) a s dvoustupňovým čištěním spalin (tkaninové filtry a mokrá vypírka) v roce 2003 doplněn 3. stupeň čištění spalin (odstraňování PCDD/F) v roce 2004 rozšířeno kontinuální měření emisí kapacita spalovny 1000 t odpadů za rok příklady spalovaného odpadu: kapalný odpad – kapalné odpady, které nelze vypouštět do ČOV pevný odpad – odpad z farmaceutických a chemických výrob, použité sorbenty, filtry, nevyhovující výrobky apod.

6 spalovací část muflová pec společná dopalovací komora rotační pec
odpad muflová pec rotační pec pyrolýzní pec dopalovací komora společná dopalovací komora NK = nouzový komín 1000 – 1300 °C do 800 °C na konci 500 – 800 °C 900 – 1200 °C

7 spalinová část – 1. stupeň čištění (TZL)
cca °C cca 220 °C společná dopalovací komora tepelný výměník tkaninový filtr By-pass Venturiho dýza pračka spalinová část spalovací část

8 dávkování NaOH (odstraňování Br2)
spalinová část – 2. a 3. stupeň čištění HK = hlavní komín By-pass p r a č k a dávkování NaOH (odstraňování Br2) absorbér (H2O, NaOH) parní ohřev spalin filtr PCDD/F 3.stupeň 2. stupeň Br2 + 2 S2O32- = 2 Br- + S4O6- cca 40°C 80°C

9 Filtrace spalin na tkaninovém filtru
spalinová část – 1. stupeň čištění odstraňování tuhých znečišťujících látek (TZL) Filtrace spalin na tkaninovém filtru hadicová textilní filtrační jednotka s pulzní regenerací filtračních hadic sestava 2 samostatných jednotek s výsypkami přívod spalin z vnější strany filtračních hadic, TZL odloučeny na vnějším povrchu, vyčištěné spaliny procházejí vnitřním prostorem hadic uvnitř hadic vloženy filtrační koše s dýzou pro usměrnění proudu tlakového vzduchu při regeneraci

10 prací voda vstupuje tangenciálně do hlavy Venturiho dýzy
spalinová část – 2. stupeň čištění Venturiho dýza prací voda vstupuje tangenciálně do hlavy Venturiho dýzy voda se rozpráší náhlým zvýšením rychlosti spalin na jemné kapičky, které se odpařují a odebírají spalinám teplo ochlazené spaliny následně proudí do spodního vstupního otvoru pračky spalin Pračka spalin pračka spalin (náplňová kolona) se skládá ze dvou kolon a mokrého ventilátoru prací roztok: 30 % roztok NaOH

11 spalinová část – 2. stupeň čištění
cirkulace prací vody, odloučení vodních kapiček v demistru Absorbér (plněná kolona) vstup spalin z pračky do další náplňové kolony rozprašování prací vody (roztok NaOH) přes celý průměr absorpční věže, jímání kyselých spalin NaOH + HCl → NaCl + H2O 2 NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O (Na2SO3 + ½O2 → Na2SO4) odlučování vodních kapének v demistru na výstupu z věže

12 3. stupeň čištění

13 Odstraňování PCDD/F (dioxiny a furany)
spalinová část – 3. stupeň čištění Odstraňování PCDD/F (dioxiny a furany) adsorpční filtr s náplní hnědouhelného koksu (povrch 300 m2 na 1 g koksu) odstranění vlhkosti ohřevem spalin na 80°C ± 3°C na sorbentu dochází k fyzikální adsorpci PCDD/F limitující pro nasycení sorbentu jsou ostatní kontaminanty ve spalinách

14 spalinová část – 3. stupeň čištění
odpouštění využitého sorbentu v pravidelných intervalech (po 24 h provozu) systém snímání teplot před a za filtrem systém snímání koncentrací CO ve spalinách před a za filtrem zahlcování adsorberu inertním plynem (N2)– při havarijním stavu při pokračování havarijní situace se do zařízení přivádí voda

15 emisní monitoring kontinuální měření emisí ve smyslu zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Měření emisí Princip – metoda CO – oxid uhelnatý FTIR SO2 – oxid siřičitý FTIR NOX – oxidy dusíku FTIR HCl – chlorovodík FTIR HF – fluorovodík FTIR H2O – vlhkost FTIR O2 – kyslík ZrO2

16 emisní monitoring Měření emisí Princip – metoda
TOC – suma těkavých FID organických uhlovodíků TZL – tuhé znečišťující látky fotometrie Další měření Princip – metoda průtok diferenční tlak tlak piezoelektricky teplota Pt 100 jednorázová měření – pravidelně 1x za rok jako doplnění kontinuálního měření v souladu se zněním NV č. 354/2002 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. viz tabulka

17 znečišťující látky (TZL)
emisní limity platí pro konc. příslušné látky v suchém plynu při 101,32 kPa, 0°C a obsahu O2 11% 2001 2002 2003 2004 2005 2006* látka mg/m3 do od tuhé znečišťující látky (TZL) 30 10 1,5 5,2 4,1 1,1 < 5 0,4  SO2 300 50 19 9 35  2 oxidy dusíku jako NO2 500 400 126 210 133 212 117 167  CO 100 12 57 11 6 1,7  org. sloučeniny jako TOC 20 4,4 5,3 2,6 1,4 3,1  plynné slouč. chlóru jako HCl 0,4 2,3 0,285 1,73 0,948 < 1,4  plynné sl. fluoru jako HF 2 1 0,02 0,06 0,09 < 0,1 < 0,05  0,1 součet PCDD + PCDF 0,1 ng/m3 1,92 4,2 0,015 0,004 0,01 0,061 0,017 * za období do 10/2006

18 emisní monitoring 0,1 ng = 0, g

19 emisní monitoring v souladu s § 10 odst. 2 písm. c) NV č. 354/2002 Sb. 2x za kalendářní rok, v intervalu ne kratším než tři měsíce, jednorázové měření emisí dále uvedených látek: Hg, Tl, Cd, As, Ni, Cr, Co, Pb, Cu, Mn a jejich sloučenin, suma PCDD+PCDF ng TEQ/m3, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google