Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha Ing. Marie Kučerová, vedoucí OŽPPR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha Ing. Marie Kučerová, vedoucí OŽPPR."— Transkript prezentace:

1 Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha Ing. Marie Kučerová, vedoucí OŽPPR

2 název Zentiva od roku 2003 tři výrobní závody – závod v Praze, Dolních Měcholupech (Léčiva a VÚFB), závod v Hlohovci (Slovakofarma), závod v Bukurešti (Sicomed) výrobní program: výzkum a vývoj API (aktivní farmaceutické substance), vývoj a výroba léčivých látek, léčivých přípravků, kosmetiky a potravinových doplňků zavedeny a certifikovány systémy řízení ochrany ŽP podle ISO 14001 od roku 2000 a řízení BOZP podle OHSAS 18001 od roku 2005 (integrovaný systém řízení) Zentiva, a.s.

3 systém řízení ŽP a BOZP v Zentiva, a.s.

4 spalovna nebezpečných odpadů společnosti Zentiva je v provozu od roku 1993 3 pece pro spalování odpadů: muflová pro spalování kapalných odpadů rotační převážně pro spalování drceného tuhého odpadu a odvodněného kalu z ČOV (kontinuální provoz) pyrolýzní pec je určena k pálení tuhých odpadů drcených i nedrcených (diskontinuální provoz) spalovna

5 trvalý provoz od roku 1994 s muflovou (HTBK-5-855), rotační (D 6,8-310) a pyrolýzní pecí (PL-6-100/90) a s dvoustupňovým čištěním spalin (tkaninové filtry a mokrá vypírka) v roce 2003 doplněn 3. stupeň čištění spalin (odstraňování PCDD/F) v roce 2004 rozšířeno kontinuální měření emisí kapacita spalovny 1000 t odpadů za rok příklady spalovaného odpadu: kapalný odpad – kapalné odpady, které nelze vypouštět do ČOV pevný odpad – odpad z farmaceutických a chemických výrob, použité sorbenty, filtry, nevyhovující výrobky apod. spalovna odpadů

6 spalovací část odpadodpad muflová pec rotační pec pyrolýzní pec dopalovací komora společná dopalovací komora NK = nouzový komín 1000 – 1300 °C do 800 °C na konci 500 – 800 °C 900 – 1200 °C

7 spalinová část – 1. stupeň čištění (TZL) cca 1 000 °C cca 220 °C společná dopalovací komora tepelný výměník tkaninový filtr By-pass Venturiho dýzapračka spalinová část spalovací část

8 spalinová část – 2. a 3. stupeň čištění HK = hlavní komín By-pass p r a č k a dávkování NaOH (odstraňování Br 2 ) absorbér (H 2 O, NaOH) parní ohřev spalin filtr PCDD/F HK 3.stupeň2. stupeň Br 2 + 2 S 2 O 3 2- = 2 Br - + S 4 O 6 - cca 40°C80°C

9 odstraňování tuhých znečišťujících látek (TZL) Filtrace spalin na tkaninovém filtru hadicová textilní filtrační jednotka s pulzní regenerací filtračních hadic sestava 2 samostatných jednotek s výsypkami přívod spalin z vnější strany filtračních hadic, TZL odloučeny na vnějším povrchu, vyčištěné spaliny procházejí vnitřním prostorem hadic uvnitř hadic vloženy filtrační koše s dýzou pro usměrnění proudu tlakového vzduchu při regeneraci spalinová část – 1. stupeň čištění

10 Venturiho dýza prací voda vstupuje tangenciálně do hlavy Venturiho dýzy voda se rozpráší náhlým zvýšením rychlosti spalin na jemné kapičky, které se odpařují a odebírají spalinám teplo ochlazené spaliny následně proudí do spodního vstupního otvoru pračky spalin Pračka spalin pračka spalin (náplňová kolona) se skládá ze dvou kolon a mokrého ventilátoru prací roztok: 30 % roztok NaOH spalinová část – 2. stupeň čištění

11 cirkulace prací vody, odloučení vodních kapiček v demistru Absorbér (plněná kolona) vstup spalin z pračky do další náplňové kolony rozprašování prací vody (roztok NaOH) přes celý průměr absorpční věže, jímání kyselých spalin NaOH + HCl → NaCl + H 2 O 2 NaOH + SO 2 → Na 2 SO 3 + H 2 O (Na 2 SO 3 + ½O 2 → Na 2 SO 4 ) odlučování vodních kapének v demistru na výstupu z věže spalinová část – 2. stupeň čištění

12 3. stupeň čištění

13 Odstraňování PCDD/F (dioxiny a furany) adsorpční filtr s náplní hnědouhelného koksu (povrch 300 m 2 na 1 g koksu) odstranění vlhkosti ohřevem spalin na 80°C ± 3°C na sorbentu dochází k fyzikální adsorpci PCDD/F limitující pro nasycení sorbentu jsou ostatní kontaminanty ve spalinách spalinová část – 3. stupeň čištění

14 odpouštění využitého sorbentu v pravidelných intervalech (po 24 h provozu) systém snímání teplot před a za filtrem systém snímání koncentrací CO ve spalinách před a za filtrem zahlcování adsorberu inertním plynem (N 2 )– při havarijním stavu při pokračování havarijní situace se do zařízení přivádí voda spalinová část – 3. stupeň čištění

15 kontinuální měření emisí ve smyslu zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Měření emisíPrincip – metoda CO – oxid uhelnatýFTIR SO 2 – oxid siřičitýFTIR NO X – oxidy dusíkuFTIR HCl – chlorovodíkFTIR HF – fluorovodíkFTIR H 2 O – vlhkostFTIR O 2 – kyslíkZrO 2 emisní monitoring

16 Měření emisíPrincip – metoda TOC – suma těkavých FID organických uhlovodíků TZL – tuhé znečišťující látkyfotometrie Další měření Princip – metoda průtokdiferenční tlak tlakpiezoelektricky teplotaPt 100 jednorázová měření – pravidelně 1x za rok jako doplnění kontinuálního měření v souladu se zněním NV č. 354/2002 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. viz tabulka emisní monitoring

17 emisní limity platí pro konc. příslušné látky v suchém plynu při 101,32 kPa, 0°C a obsahu O 2 11% 200120022003200420052006* látka mg/m 3 do 31.5.02od 1.6.02 tuhé znečišťující látky (TZL) 3010 1,5 5,24,11,1< 50,4 SO 2 30050 19 1093519 2 oxidy dusíku jako NO 2 500400 126 210133212117167 CO10050 12 9571161,7 org. sloučeniny jako TOC 20104,45,34,12,61,43,1 plynné slouč. chlóru jako HCl 30100,42,30,2851,730,948< 1,4 plynné sl. fluoru jako HF 210,020,060,09< 0,1< 0,05 0,1 součet PCDD + PCDF 0,1 ng/m 3 1,924,20,015 0,004 0,06 0,01 0,061 0,017 * za období do 10/2006

18 emisní monitoring 0,1 ng = 0,000 000 000 1 g

19 v souladu s § 10 odst. 2 písm. c) NV č. 354/2002 Sb. 2x za kalendářní rok, v intervalu ne kratším než tři měsíce, jednorázové měření emisí dále uvedených látek: Hg, Tl, Cd, As, Ni, Cr, Co, Pb, Cu, Mn a jejich sloučenin, suma PCDD+PCDF ng TEQ/m 3, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity emisní monitoring

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Spalovna odpadů společnosti Zentiva, a.s. Praha Ing. Marie Kučerová, vedoucí OŽPPR."

Podobné prezentace


Reklamy Google