Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková. GEORELIÉF plocha styku litosféry s, a – zabývá se studiem georeliéfu části georeliéfu: – GEORELIÉF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková. GEORELIÉF plocha styku litosféry s, a – zabývá se studiem georeliéfu části georeliéfu: – GEORELIÉF."— Transkript prezentace:

1 GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková

2 GEORELIÉF plocha styku litosféry s, a – zabývá se studiem georeliéfu části georeliéfu: – GEORELIÉF

3 PŘEMĚNA GEORELIÉFU – vnitřní, původ pod zemským povrchem – – – EXOGENNÍ POCHODY – vnější, na zemském povrchu – – – – – – –

4 EXOGENNÍ ČINITELÉ faktory působící mimo zemské těleso – na povrchu nebo těsně pod ním (krasové oblasti, jeskyně) – projevy: – činnosti rušivé – eroze (vymílání něčeho) – činnosti přenosové – transport (odnos zvětralin) – činnosti tvořivé – sedimentace, akumulace (usazováním)

5 Exogenní pochody - SVAHOVÉ pohyb uvolněných hornin po svazích způsobený zemskou tíží – sesuvy půdy – řícení balvanů – bahenní proudy OSYP = SUŤOVÉ KUŽELY =

6 Exogenní pochody - ŘÍČNÍ RON = – RONOVÉ RÝHY – STRŽE VODNÍ TOK – HLUBOKÁ EROZE – voda modeluje koryto unášeným materiálem ve svislém směru (prohlubuje koryto) – BOČNÍ EROZE – voda modeluje koryto unášeným materiálem v horizontálním směru (rozšiřuje koryto) – – hrubozrnné úlomky vlečené po dně – – jemnozrnný materiál rozptýlený ve vodě

7 Exogenní pochody - ŘÍČNÍ VODNÍ TOK – ČÁSTI – HORNÍ – STŘEDNÍ – DOLNÍ

8 Exogenní pochody - KRYOGENNÍ modelační činitel – voda v pevném skupenství LEDOVEC = = překrystalizovaný sníh (tlakem) – (Antarktida, Grónsko) – (pokrývají vrcholové oblasti plochých hornatin, Skandinávie) – (vyplňují údolí horských masivů)

9 HORSKÝ LEDOVEC - části: – VYŽIVOVACÍ OBLAST KAR = – LEDOVCOVÝ SPLAZ – – LEDOVCOVÉ ÚDOLÍ = TROG – FJORDY

10 Ledovcová eroze = EXARACE – EXARAČNÍ RÝHY Ledovcové ohlazování = DETERZE – OBLÍKY MORÉNA – ČELNÍ MORÉNA – BOČNÍ MORÉNU – SPODNÍ MORÉNA – STŘEDNÍ MORÉNU – VNITŘNÍ MORÉNU

11 Exogenní pochody - VĚTRNÉ významné v oblastech s nedostatečným krytím rostlinným porostem (pouště, stepi, mořské pláže, …) prach a písek unášený větrem naráží na stěny skal a ty se obrušují v méně odolných částech skal vznikají: – – vátý písek vytváří: – = drobné vlnky – = písečné přesypy, na návětrné straně jsou zrnéčka písku vynášena hřeben přesypu, závětrná strana je strmější, zrnéčka klesají vlastní vahou

12 Exogenní pochody - MOŘSKÉ činitelé: příliv, odliv, příboj – vyvolán větrem ABRAZE marinní formy reliéfu: – = příkrý sráz, podemleté břehy nebo skály se zřítí do moře – = skalnatá plošina v úrovni mořské hladiny výklenky, jeskyně – = izolovaná skaliska – = štěrk, písek, bahno unášené při odlivu => vrstvy sedimentů (mechanické) chemické usazeniny (soli), organické (těla a schránky mořských živočichů) – = podmořské písečné valy, které se postupně vynořují nad mořskou hladinu, v závislosti na mořských proudech => KOSY (poloostrovy)

13 Exogenní pochody - BIOGENNÍ organismy působí na georeliéf tvořivými i rušivými činnostmi –– mechanické a chemické živočichové urychlují zvětrávací proces tvořivé činnosti většinou odumřelých organizmů – schránky – na dně moří – vznik vápnitých, křemitých a fosforečných hornin – organické zbytky těl – živice rašelina uhlí korálové útesy

14 Exogenní pochody - ANTROPOGENNÍ činnost lidské společnosti antropogenní tvary: – – – – činnosti člověka (regulace řek, betonování a asfaltování povrch) činnosti člověka (obdělávání půdy, odlesňování, povrchová těžba) člověk v současné době

15 ČLENĚNÍ GEORELIÉFU PODLE ABSOLUTNÍ NADMOŘSKÉ VÝŠKY: – – PODLE RELATIVNÍHO VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU (na území 16 km 2, rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem): – ROVINY – PAHORKATINY – VRCHOVINY – HORNATINY – VELEHORNATINY


Stáhnout ppt "GEORELIÉF Mgr. Jana Nováková. GEORELIÉF plocha styku litosféry s, a – zabývá se studiem georeliéfu části georeliéfu: – GEORELIÉF."

Podobné prezentace


Reklamy Google