Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniela Machová Jana Návratová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniela Machová Jana Návratová"— Transkript prezentace:

1 Daniela Machová Jana Návratová
TANEČNÍ STUDIA Struktura a její rysy v rámci taneční podnikatelské komunity Daniela Machová Jana Návratová

2 Info o databázi tanečních subjektů
Databáze: 641 subjektů v ČR Databáze vytvořena vyhledáváním subjektů nabízejících kurzy tance pro veřejnost na internetu (Google, hesla taneční kurzy, taneční studio apod., vyhledávání po krajích, ve větších městech – obyvatel a více) V reálu existuje mnohem více tanečních subjektů – některé nemají internetové stránky, některé se přes vyhledavač nemuselo podařit najít. Do databáze nebyly zařazeny taneční kurzy ve smyslu „tanečních“ kurzy společenského tance pro mládež. Kluby společenského tance zařazeny byly, byť s vědomím, že jejich fungování je specifické.

3 Dotazování Dotazování probíhalo online, tzv. CAWI – respondenti sami vyplnili dotazník na počítači Respondenti z databáze byli kontaktováni pomocí u a opakovaně vyzýváni k vyplnění online dotazníku Sběr dat probíhal v období: květen-červen 2014 Počet vyplněných dotazníků: 165 Základní údaje (počet kurzů, nabídka kurzů, počet lektorů) byly znovu dohledány pro celou databázi subjektů.

4 Pojmosloví Subjekt = jednotka pořádající kurzy tance (tj. organizace i jedinec) Příspěvková organizace = veřejnoprávní nezisková organizace (př. Dům dětí a mládeže, Středisko volného času apod.) Kurz = soustava několika lekcí Respondent = dotazovaný, v případě tohoto výzkumu zastupuje respondent celý subjekt

5 Počet subjektů nabízejících taneční kurzy
V ČR je minimálně subjektů, které nabízejí taneční kurzy pro veřejnost.

6 Typy subjektů dle právní formy
příspěvková organizace spolek nebo ústav OSVČ s.r.o. o.p.s. v.o.s. není známo Kurzy tance většinou nabízí subjekty neziskového sektoru, tedy příspěvkové organizace či spolky. Z doplňkových rozhovorů s respondenty vyplynulo, že právní forma spolku umožnuje subjektu jednak žádat o granty, jednak požadovat nižší kurzovné (spolky nejsou plátci DPH). Vzorek: 641 Q1. Z hlediska právní formy je subjekt, který organizuje taneční a pohybové kurzy pro veřejnost, evidován jako:

7 Počty subjektů v krajích
107 64 28 43 36 23 41 42 30 56 29 641 Vzorek: 641 KRAJ: V jakém kraji pravidelně působíte (tj. pořádáte pravidelné kurzy a ne pouze příležitostné semináře)?

8 Rozložení subjektů v krajích
Zcela logicky se nejvíce subjektů pořádajících kurzy tance nachází v krajích s největšími počty obyvatel. Praha ovšem mírně vyčnívá. Nachází se zde téměř pětina všech subjektů. Vzorek: 641 KRAJ: V jakém kraji pravidelně působíte (tj. pořádáte pravidelné kurzy a ne pouze příležitostné semináře)?

9 Počet obyvatel na jeden subjekt
Počet obyvatel* připadajících na 1 subjekt Liberecký kraj 10698 Hlavní město Praha 11619 Pardubický kraj 12285 Karlovarský kraj 13057 Královéhradecký kraj 13141 Plzeňský kraj 13336 Zlínský kraj 16286 Kraj Vysočina 17007 Moravskoslezský kraj 19091 Středočeský kraj 20349 Jihomoravský kraj 20894 Olomoucký kraj 21943 Jihočeský kraj 22740 Ústecký kraj 22920 Česká republika 16400 Zohledníme-li počet obyvatel v daném kraji, ukazuje se jiná realita. Nejvíce subjektů je v Libereckém kraji. Zde připadá na 1 subjekt s nabídkou tanečních kurzů na obyvatel. Oproti tomu v nejlidnatějším Středočeském kraji připadá na jeden subjekt téměř dvojnásobně obyvatel. * PROJEKCE V TÉTO STUDII JSOU POČÍTÁNY NA CELKOVÝ POČET OBYVATEL V KRAJI, TJ. JSOU ZAHRNUTI LIDÉ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. Vzorek: 641 KRAJ: V jakém kraji pravidelně působíte (tj. pořádáte pravidelné kurzy a ne pouze příležitostné semináře)?

10 převážně pouze příspěvkové organizace
Délka existence subjektů Většina subjektů pořádajících kurzy tance byla založena po roce Za plodná léta, kdy vznikalo relativně nejvíce subjektů, můžeme považovat rok 1998 a převážně pouze příspěvkové organizace Vzorek: 165respondentů Q2. Od jakého roku pořádá subjekt, který zastupujete, taneční a pohybové kurzy?

11 Taneční kurzy

12 Počet tanečních kurzů Celkem je v ČR v nabídce přes 7109 tanečních kurzů. Minimální počet kurzů pořádaných subjektem = 1 Maximální počet kurzů pořádaných subjektem = 240 Na jeden subjekt připadá cca 8 kurzů*. Q3. Kolik pravidelných tanečních a pohybových kurzů máte MOMENTÁLNĚ na rozvrhu? * medián

13 Počet kurzů v krajích Z celkového počtu 7109 kurzů tance se jich koná přes dva tisíce v Praze. Při přepočtu vychází v Praze jeden kurz tance na 588 obyvatel. Naopak nejméně kurzů tance se s ohledem na počet obyvatel v dané lokalitě pořádá v Ústeckém kraji. Zde na jeden kurz připadá dokonce obyvatel. 7109 2113 677 359 357 224 131 332 369 424 207 624 363 666 263 Q3. Kolik pravidelných tanečních a pohybových kurzů máte MOMENTÁLNĚ na rozvrhu? Vzorek: 641

14 Rozložení kurzů v krajích
Rozložení počtu kurzů tance v krajích Ačkoli se v Praze nachází „jen“ 17% všech subjektů pořádajících kurzy tance, co do objemu pokrývá téměř třetinu celkové nabídky kurzů tance v ČR. Rozložení subjektů v krajích Q3. Kolik pravidelných tanečních a pohybových kurzů máte MOMENTÁLNĚ na rozvrhu? Vzorek: 641

15 Nabízené taneční styly
Street dance/moderní tanec Taneční a pohybová průprava (pro děti) Společenský tanec Orientální, břišní, etnické tance Zumba Contemporary dance Jóga Balet Mažoretky Country tance Jazz Dance/Modern Jazz Pilates Salsa, Bachata, Merengue apod. Step Lidový/folklórní tanec Flamenco Muzikálový tanec Irské tance/Skotské tance Jiné Příspěvkové organizace napříč celou republikou nabízejí nejčastěji kurzy street dance, taneční průpravy pro děti, ale také ve větší míře orientální tance a častěji než ostatní typy subjektů mají v nabídce kurzy pro mažoretky a country tance. Z hlediska lokality se zdá, že kurzy baletu, současného tance, jazz dance jsou spíše doménou Prahy. MÉNĚ NEŽ 4%: Africký tanec, pole dance, argentinské tango, roztleskávačky, historické tance, swingové tance, taneční gymnastika, rock n'roll, zouk, flirt dance, akrobacie apod. Q4. Z následující nabídky prosím vyberte, jaké taneční a pohybové kurzy nabízíte. Vzorek: 641

16 Účastníci tanečních kurzů

17 Počet účastníků tanečních kurzů
12 = počet účastníků na 1 lekci (medián) = odhad celkového počtu lidí v ČR, kteří navštěvují taneční kurzy* *Vypočítáno projekcí na celou ČR ze vzorku165 respondentů Q8. Uveďte, i odhadem, prosím, kolik lidí průměrně chodí na Vámi pořádanou 1 taneční/pohybovou lekci.

18 Odhad počtu účastníků kurzů v krajích*
Hlavní město Praha 25356 Středočeský kraj 8124 Moravskoslezský kraj 7992 Jihomoravský kraj 7488 Pardubický kraj 5088 Královéhradecký kraj 4428 Zlínský kraj 4356 Jihočeský kraj 4308 Plzeňský kraj 4284 Liberecký kraj 3984 Olomoucký kraj 3156 Ústecký kraj 2688 Kraj Vysočina 2484 Karlovarský kraj 1572 Pokud vycházíme z předpokladu, že na každý kurz tance chodí přibližně 12 lidí, pak v Praze čítá komunita návštěvníků kurzů odhadem přes 25 tisíc lidí. *Vypočítáno projekcí na celou ČR ze vzorku 165 respondentů Q8. Uveďte, i odhadem, prosím, kolik lidí průměrně chodí na Vámi pořádanou 1 taneční/pohybovou lekci.

19 Přepočet účastníků tanečních kurzů na počet obyvatel v kraji*
Mapa ukazuje přepočet počtu návštěvníků tanečních kurzů na počet obyvatel v kraji. Dá se říci, že čím nižší číslo, tím tanečnější kraj. Na jednoho návštěvníka tanečních kurzů připadá v Praze 49 pouze „netanečníků“. Naopak v Ústeckém kraji je to již 307 lidí. 49 160 148 134 307 191 110 125 101 205 156 135 153 202 *Vypočítáno projekcí na celou ČR ze vzorku 165 respondentů Q8. Uveďte, i odhadem, prosím, kolik lidí průměrně chodí na Vámi pořádanou 1 taneční/pohybovou lekci.

20 Zájem o taneční kurzy Subjekty deklarují v porovnání s předchozími pěti lety spíše rostoucí zájem o taneční kurzy, které pořádají. Vzorek: 165 respondentů Q6. Počet lidí, kteří navštěvují vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, je v porovnání s předchozími pěti lety:.

21 Zaměření tanečních kurzů
Vypadá to, že subjekty nabízí kurzy tance z hlediska věku pro širokou klientelu. Klíčovou skupinou jsou pro ně ovšem děti ve věku od 6 do 12 let a poté dospělí. Jak vyplynulo z doplňkových rozhovorů, věková kategorie let je specifická. V této etapě začínají mladí ve větší míře rozhodovat o náplni svého volného času. Mohou tedy opustit kurzy tance, které jim vybrali jako koníček jejich rodiče. Vzorek: 165 respondentů Q5. Pro jaké věkové kategorie jsou taneční a pohybové kurzy pořádány? Na jakou věkovou kategorii se vaše kurzy specializují nejvíce?

22 Lektoři tanečních a pohybových kurzů

23 Počet lektorů tanečních kurzů v krajích
1028 322 251 204 201 93 205 207 225 182 298 173 380 177 3946 Vzorek: 641respondentů Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu?

24 Rozložení počtu lektorů v krajích
Hlavní město Praha 26% Moravskoslezský kraj 10% Středočeský kraj 8% Jihomoravský kraj Jihočeský kraj 6% Pardubický kraj Plzeňský kraj 5% Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj 4% Zlínský kraj Karlovarský kraj 2% Podle údajů z webových stránek subjektů je v České republice přibližně čtyři tisíce lektorů tance. Čtvrtina z nich působí v Praze. Vzorek: 641respondentů Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu?

25 Přepočet počtu lektorů tanečních kurzů na počet obyvatel v krajích*
Hlavní město Praha 1209 Liberecký kraj 2140 Pardubický kraj 2293 Jihočeský kraj 2537 Královéhradecký kraj 2666 Kraj Vysočina 2803 Plzeňský kraj 2811 Moravskoslezský kraj 3215 Karlovarský kraj 3229 Zlínský kraj 3389 Olomoucký kraj 3595 Jihomoravský kraj 3926 Středočeský kraj 4045 Ústecký kraj 4105 V přepočtu počtu lektorů na počet obyvatel v kraji hraje Praha opět prim. V porovnání s Prahou je však zajímavý spíše Liberecký kraj, kde působí pouze 5% lektorů z celé ČR (tj. 1/5 oproti Praze), přitom ovšem na jednoho lektora připadá pouze cca obyvatel. (tj. pouze dvojnásobný počet oproti Praze). Podobná situace je i v Pardubickém kraji. Vzorek: 641respondentů Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu?

26 Lektoři v rámci jednotlivých subjektů
Počet % příspěvková organizace 1567 43 spolek nebo ústav 934 26 OSVČ 739 20 společnost s ručením omezeným 339 9 veřejná obchodní společnost 27 1 obecně prospěšná společnost 21 Zastoupení lektorů v jednotlivých subjektech obecně odráží zastoupení subjektů na trhu, tj. téměř polovina lektorů tance pracuje v příspěvkových organizacích, které tvoří 37% subjektů nabízejících kurzy tance. Vzorek: 641respondentů Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu?

27 Způsob zaměstnání lektorů
na DPP jako OSVČ jako dobrovolníci v zam. poměru na smlouvu na plný úvazek bez smlouvy, dostávají jednorázovou odměnu „na ruku“. na DPČ na umělecké smlouvy v zam. poměru na smlouvu na částečný úvazek Nejčastěji jsou lektoři tance zaměstnáni na DPP. Důvodem je zřejmě to, že se jedná pro zaměstnavatele o nejvýhodnější formu právního vztahu. Jak vyplynulo z rozhovoru, tak hlavně v příspěvkových organizacích pracují jako lektoři studenti VŠ, kteří si výukou tance přivydělávají. Více než čtvrtina subjektů uvedla, že lektoři pracují jako dobrovolníci, 12% přiznalo, že zaměstnávají lektory tzv. „načerno“. Vzorek: 165respondentů Q11. Z hlediska pracovně právních vztahů vyučují lektoři tanečních a pohybových kurzů:

28 Vzdělání lektorů Pouze přibližně čtvrtina subjektů uvedla, že zaměstnává lektory se středoškolským či vysokoškolským uměleckým vzděláním. Důvodem může být fakt, že většina tanečních stylů (př. street dance) neexistuje oficiální vzdělávací instituce typu školy. Lektoři se tak nejčastěji vzdělávají prostřednictví návštěvy (certifikovaných) kurzů a workshopů v ČR, méně často v zahraničí. taneční a pohybové kurzy, workshopy v ČR certifikované, akreditované taneční a pohybové kurzy instruktorské kurzy, trenérský certifikát taneční a pohybové kurzy, workshopy/taneční školy v zahraničí středoškolské vzdělání uměleckého zaměření (taneční konzervatoř) vysokoškolské vzdělání uměleckého zaměření (př. pedagogika tance) taneční obor na ZUŠ vysokoškolské vzdělání sportovního trenérského zaměření Vzorek: 165respondentů Q12. Jaké všechny stupně a druhy tanečního a pohybového vzdělání mají lektoři, kteří u vás vyučují v tanečních a pohybových kurzech?

29 Informace o lektorech Výuka tance je spíše doménou žen.
Věk lektorů do 18 let let 25-30 let let 41-50 let 51-60 let starší 60 let Výuka tance je spíše doménou žen. Z hlediska věku výrazně převažují mladí. Dvou třetinám lektorů je méně než 30 let. Pohlaví lektorů muži ženy Vzorek: 165respondentů Q13. Jaká je věková struktura lektorského týmu tanečních a pohybových kurzů? Q14. Uveďte prosím, kolik z lektorů tanečních a pohybových kurzů jsou: muži, ženy.

30 Způsob odměňování lektorů
fixní odměna odměna částečně odvislá od počtu účastníků odměna zcela odvislá od počtu účastníků Téměř dvě třetiny lektorů dostávají za svou práci fixní odměnu. Na ostatní připadá odměna částečně či zcela odvislá od počtu účastníků v kurzu. V tomto případě se jedná hlavně o lektory pracující jako OSVČ. Vzorek: 165respondentů Q16. Jak máte nastavený způsob odměňování lektorů tanečních a pohybových kurzů?

31 Výše odměny lektora za 1 lekci
*MEDIAN za 1 lekci (60 min) za 1 lekci (90 min) s.r.o. 325 Kč 700 Kč OSVČ 300 Kč 450 Kč spolek nebo ústav 200 Kč 290 Kč příspěvková organizace 100 Kč 140 Kč Výše odměny lektora se odvíjí od právní formy subjektu. Svůj vliv na tom hraje i lokalita. Nejvíce si vydělají lektoři pracující ve větších studiích (právní forma s. r. o.). Naopak nejméně peněz dostanou v příspěvkových organizacích. Praha 300 Kč 500 Kč Čechy 150 Kč 213 Kč Morava Vzorek: 165respondentů Q17. Jaká je přibližně průměrná výše odměny jednoho lektora za jednu lekci?

32 Finanční aspekty

33 Výše kurzovného v přepočtu na jednu lekci
*MEDIAN 1 lekce (60 min) 1 lekce (90 min) s.r.o. 100 Kč 200 Kč OSVČ 90 Kč 110 Kč spolek nebo ústav 65 Kč 75 Kč příspěvková organizace 40 Kč 48 Kč Cena jedné lekce o délce 60 minut se pohybuje v závislosti na právní formě subjektu od 40 Kč po 100 Kč. Nejméně platí kurzisté v příspěvkových organizací a nejvíce ve velkých tanečních studiích. Nejdražší kurzovné je v Praze. Praha 100 Kč 140 Kč Čechy 50 Kč 73 Kč Morava 63 Kč 85 Kč Vzorek: 165respondentů Q18. Uveďte prosím, nakolik vychází průměrná cena kurzovného pro 1 osobu za 1 lekci ve Vašich tanečních a pohybových kurzech? .

34 Odhad příjmu z kurzovného 641 subjektů činí za jeden týden přibližně
Odhad příjmu subjektů z kurzovného Odhad příjmu z kurzovného 641 subjektů činí za jeden týden přibližně 7,097,892 Kč Tj. za rok* přibližně 283,915,680 Kč Projekce příjmu z kurzovného byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod.

35 Odhad příjmu z kurzovného v krajích
příjem z kurzovného za 1 týden příjem z kurzovného 1 za rok* Hlavní město Praha 2,621,312 Kč 104,852,480 Kč Středočeský kraj 660,010 Kč 26,400,400 Kč Moravskoslezský kraj 604,640 Kč 24,185,600 Kč Jihomoravský kraj 563,274 Kč 22,530,960 Kč Pardubický kraj 384,972 Kč 15,398,880 Kč Jihočeský kraj 373,496 Kč 14,939,840 Kč Plzeňský kraj 344,558 Kč 13,782,320 Kč Královéhradecký kraj 330,244 Kč 13,209,760 Kč Liberecký kraj 303,272 Kč 12,130,880 Kč Zlínský kraj 289,516 Kč 11,580,640 Kč Olomoucký kraj 200,088 Kč 8,003,520 Kč Ústecký kraj 172,780 Kč 6,911,200 Kč Kraj Vysočina 142,082 Kč 5,683,280 Kč Karlovarský kraj 107,648 Kč 4,305,920 Kč Největší příjem z kurzovného teče do Prahy, což je vzhledem k počtu subjektů a jimi pořádaných kurzů tance logické. Projekce příjmu z kurzovného byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod.

36 66,125,560 Kč 1,653,139 Kč Odhad výdajů subjektů za odměny lektorů
Odhad výdajů za odměny lektorů ve 641 subjektech činí za jeden týden přibližně 1,653,139 Kč Tj. za rok* přibližně 66,125,560 Kč Projekce výdajů za odměny lektorů byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod.

37 Odhad výdajů subjektů za odměny lektorů v jednotlivých krajích
celkové náklady na odměny lektorů v kraji ZA TÝDEN celkové náklady na odměny lektorů v kraji ZA ROK Hlavní město Praha 735,563 Kč 29,422,520 Kč Středočeský kraj 133,972 Kč 5,358,880 Kč Jihomoravský kraj 126,880 Kč 5,075,200 Kč Moravskoslezský kraj 123,594 Kč 4,943,760 Kč Pardubický kraj 77,225 Kč 3,089,000 Kč Jihočeský kraj 69,167 Kč 2,766,680 Kč Plzeňský kraj 66,992 Kč 2,679,680 Kč Liberecký kraj 64,119 Kč 2,564,760 Kč Královéhradecký kraj 61,743 Kč 2,469,720 Kč Zlínský kraj 61,451 Kč 2,458,040 Kč Olomoucký kraj 45,533 Kč 1,821,320 Kč Ústecký kraj 35,854 Kč 1,434,160 Kč Kraj Vysočina 29,051 Kč 1,162,040 Kč Karlovarský kraj 21,995 Kč 879,800 Kč Největší výdaje za odměny na lektory jsou opět zcela logicky v krajích s největším počtem lektorů. Projekce výdajů za odměny lektorů byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod.

38 Výdaje za odměny lektorům 66,125,560 Kč
Odhad zisku z kurzovného po odečtení výdajů na odměny lektorů za rok Příjmy z kurzovného 283,915,680 Kč - Výdaje za odměny lektorům 66,125,560 Kč = 217,790,120 Kč ! Od zisku je třeba odečíst náklady za pronájmy prostor, spotřebu energie a další výlohy!

39 Modely subjektů výuky tance

40 Příspěvkové organizace
Modely výuky tance Z hlediska určitých kritérií by se jednotlivé subjekty pořádající kurzy tance pro veřejnost daly rozdělit do následujících modelů. Příspěvkové organizace „Uzavřená“ taneční studia Velká taneční studia Taneční studia 1stylu

41 Příspěvkové organizace
Právní forma: příspěvkové organizace V ČR jich je jako pořadatelů kurzů tance nejvíce Širší nabídka tanečních stylů (hlavně street dance, orientální tance, mažoretky apod.) Zaměřeny hlavně na děti a mládež Forma: hlavně výuka, ale i soubory reprezentující organizaci na soutěžích, přehlídkách Více lektorů, většinou při studiu, oproti ostatním nejnižší odměny

42 Velká taneční studia Právní forma: s. r. o.
Není jich v ČR mnoho, z hlediska lokality pouze ve větších městech Široká paleta nabízených kurzů tance, i úzce specializovaných (různé styly street dance) Široká cílová skupina Forma: jen komerční výuka V jednom studiu působí vždy více lektorů, mají v porovnání s lektory ostatních subjektů vyšší odměnu

43 „Uzavřená“ taneční studia
Právní forma: spolky (dříve občanská sdružení) V ČR jedna z nejčastějších forem pořádání kurzů (výhoda: neplátce DPH, možnost žádat o granty) Často se specializují na jeden styl tance (typické pro street dance, společenský tanec, jevištní formy tance) Vymezená cílová skupina (spíše mládež: let) Forma: výuka za účelem veřejného vystoupení, soutěže Lektoři mají průměrné odměny

44 Taneční studia jednoho stylu
Právní forma: OSVČ V ČR je přibližně pětina subjektů s právní formou OSVČ Specializují se výhradně na jeden styl tance (typické pro orientální tanec, párové tance typu argentinské tango apod.) Vymezená cílová skupina (spíše dospělí nad 18 let) Forma: pouze komerční výuka Většinou jen jeden lektor, výše odměny odvislá od počtu účastníků kurzu

45 Postoje k výrokům

46 Výroky o vzdělání Méně než polovina dotázaných si myslí, že by lektoři tance měli mít bezpodmínečně pedagogické vzdělání. Naopak téměř tři čtvrtiny soudí, že se pedagogem tance člověk musí narodit a že praxe je důležitější než teoretické vzdělání. V tanečních studiích/kurzech učí často jejich bývalí i současní žáci. U tanečního pedagoga je mnohem důležitější praxe než teoretické vzdělání. Pedagogem tance se člověk musí narodit. V dnešní době často učí lektoři, kteří sami absolvovali jen několik kurzů. Lektoři tance by měli mít bezpodmínečně pedagogické vzdělání. Současné taneční školství nepřipravuje tanečníky tak, aby byli schopní učit kurzy tance. Vzorek: 165respondentů Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu

47 Výroky o konkurenci Subjekty nabízející kurzy tance vnímají, že mají ve svém oboru velkou konkurenci. Tři čtvrtiny respondentů soudí, že je nabídka tanečních kurzů v jejich lokalitě velmi široká, stejně tak jako koncentrace subjektů s podobnou nabídkou. Dvě třetiny dotázaných také souhlasí s tím, že je v dnešní době problém získat a udržet si klientelu. Nabídka tanečních kurzů v mé lokalitě je velmi široká. V mé lokalitě je veliká koncentrace subjektů nabízejících podobné kurzy tance. V dnešní době je problém získat a udržet si klientelu. Vzorek: 165respondentů Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu

48 Výroky o finančních záležitostech
Už způsob nastavení pracovně právních vztahů (DPP) a výše odměn za výuku (většinou Kč za lekci) naznačují to, co potvrdily odpovědi na následující výroky. Valná většina respondentů souhlasila s tvrzením, že je těžké se v současné době výukou tance uživit , a že lektoři mají často výuku tance jako své vedlejší zaměstnání. Lektoři mají často výuku tance jako své vedlejší zaměstnání. Je velmi těžké se výukou tance v současné době uživit. Vzorek: 165respondentů Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu

49 Výroky o finančních záležitostech
I z hlediska zázemí pociťují respondenti zastupující subjekty nabízející kurzy tance jisté problémy. Skoro tři čtvrtiny souhlasí s tím, že je obtížné najít taneční sál vyhovující všem podmínkám a za přijatelný nájem. Je těžké najít taneční sál, který by plně vyhovoval všem technickým požadavkům (prostor, podlaha, vybavení, ozvučení, osvětlení, šatny, sprchy apod.) Pronájmy za taneční sály jsou velmi vysoké. Vzorek: 165respondentů Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu

50 Na výzkumu se podílely:
Autorky studie: Daniela Machová a Jana Návratová Na výzkumu se podílely: Natálie Nečasová Eliška Tanzerová Lucie Fabišiková


Stáhnout ppt "Daniela Machová Jana Návratová"

Podobné prezentace


Reklamy Google