Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TANEČNÍ STUDIA Struktura a její rysy v rámci taneční podnikatelské komunity Daniela Machová Jana Návratová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TANEČNÍ STUDIA Struktura a její rysy v rámci taneční podnikatelské komunity Daniela Machová Jana Návratová."— Transkript prezentace:

1 TANEČNÍ STUDIA Struktura a její rysy v rámci taneční podnikatelské komunity Daniela Machová Jana Návratová

2 Info o databázi tanečních subjektů Databáze: 641 subjektů v ČR Databáze vytvořena vyhledáváním subjektů nabízejících kurzy tance pro veřejnost na internetu (Google, hesla taneční kurzy, taneční studio apod., vyhledávání po krajích, ve větších městech – 10.000 obyvatel a více) V reálu existuje mnohem více tanečních subjektů – některé nemají internetové stránky, některé se přes vyhledavač nemuselo podařit najít. Do databáze nebyly zařazeny taneční kurzy ve smyslu „tanečních“ kurzy společenského tance pro mládež. Kluby společenského tance zařazeny byly, byť s vědomím, že jejich fungování je specifické.

3 Dotazování Dotazování probíhalo online, tzv. CAWI – respondenti sami vyplnili dotazník na počítači Respondenti z databáze byli kontaktováni pomocí emailu a opakovaně vyzýváni k vyplnění online dotazníku Sběr dat probíhal v období: květen-červen 2014 Počet vyplněných dotazníků: 165 Základní údaje (počet kurzů, nabídka kurzů, počet lektorů) byly znovu dohledány pro celou databázi subjektů.

4 Pojmosloví Subjekt = jednotka pořádající kurzy tance (tj. organizace i jedinec) Příspěvková organizace = veřejnoprávní nezisková organizace (př. Dům dětí a mládeže, Středisko volného času apod.) Kurz = soustava několika lekcí Respondent = dotazovaný, v případě tohoto výzkumu zastupuje respondent celý subjekt

5 V ČR je minimálně 641 subjektů, které nabízejí taneční kurzy pro veřejnost. Počet subjektů nabízejících taneční kurzy

6 Q1. Z hlediska právní formy je subjekt, který organizuje taneční a pohybové kurzy pro veřejnost, evidován jako: Typy subjektů dle právní formy Vzorek: 641 příspěvková organizace spolek nebo ústav OSVČ s.r.o. o.p.s. v.o.s. není známo Kurzy tance většinou nabízí subjekty neziskového sektoru, tedy příspěvkové organizace či spolky. Z doplňkových rozhovorů s respondenty vyplynulo, že právní forma spolku umožnuje subjektu jednak žádat o granty, jednak požadovat nižší kurzovné (spolky nejsou plátci DPH).

7 107 64 28 43 36 23 41 42 30 56 36 64 29 Počty subjektů v krajích 641 KRAJ: V jakém kraji pravidelně působíte (tj. pořádáte pravidelné kurzy a ne pouze příležitostné semináře)? Vzorek: 641

8 Rozložení subjektů v krajích KRAJ: V jakém kraji pravidelně působíte (tj. pořádáte pravidelné kurzy a ne pouze příležitostné semináře)? Vzorek: 641 Zcela logicky se nejvíce subjektů pořádajících kurzy tance nachází v krajích s největšími počty obyvatel. Praha ovšem mírně vyčnívá. Nachází se zde téměř pětina všech subjektů.

9 Počet obyvatel na jeden subjekt KRAJ: V jakém kraji pravidelně působíte (tj. pořádáte pravidelné kurzy a ne pouze příležitostné semináře)? Vzorek: 641 Zohledníme-li počet obyvatel v daném kraji, ukazuje se jiná realita. Nejvíce subjektů je v Libereckém kraji. Zde připadá na 1 subjekt s nabídkou tanečních kurzů na 10 698 obyvatel. Oproti tomu v nejlidnatějším Středočeském kraji připadá na jeden subjekt téměř dvojnásobně obyvatel. Počet obyvatel* připadajících na 1 subjekt Liberecký kraj 10698 Hlavní město Praha 11619 Pardubický kraj 12285 Karlovarský kraj 13057 Královéhradecký kraj 13141 Plzeňský kraj 13336 Zlínský kraj 16286 Kraj Vysočina 17007 Moravskoslezský kraj 19091 Středočeský kraj 20349 Jihomoravský kraj 20894 Olomoucký kraj 21943 Jihočeský kraj 22740 Ústecký kraj 22920 Česká republika 16400 * PROJEKCE V TÉTO STUDII JSOU POČÍTÁNY NA CELKOVÝ POČET OBYVATEL V KRAJI, TJ. JSOU ZAHRNUTI LIDÉ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.

10 Q2. Od jakého roku pořádá subjekt, který zastupujete, taneční a pohybové kurzy? Vzorek: 165respondentů Délka existence subjektů Většina subjektů pořádajících kurzy tance byla založena po roce 1989. Za plodná léta, kdy vznikalo relativně nejvíce subjektů, můžeme považovat rok 1998 a 2010-2011. převážně pouze příspěvkové organizace

11 Taneční kurzy

12 Celkem je v ČR v nabídce přes 7109 tanečních kurzů. Minimální počet kurzů pořádaných subjektem = 1 Maximální počet kurzů pořádaných subjektem = 240 Na jeden subjekt připadá cca 8 kurzů*. * medián Počet tanečních kurzů Q3. Kolik pravidelných tanečních a pohybových kurzů máte MOMENTÁLNĚ na rozvrhu?

13 2113 677 359 357 224 131 332 369 424 207 624 363 666 263 Počet kurzů v krajích Q3. Kolik pravidelných tanečních a pohybových kurzů máte MOMENTÁLNĚ na rozvrhu? Vzorek: 641 7109 Z celkového počtu 7109 kurzů tance se jich koná přes dva tisíce v Praze. Při přepočtu vychází v Praze jeden kurz tance na 588 obyvatel. Naopak nejméně kurzů tance se s ohledem na počet obyvatel v dané lokalitě pořádá v Ústeckém kraji. Zde na jeden kurz připadá dokonce 3684 obyvatel.

14 Rozložení počtu kurzů tance v krajích Rozložení kurzů v krajích Q3. Kolik pravidelných tanečních a pohybových kurzů máte MOMENTÁLNĚ na rozvrhu? Vzorek: 641 Ačkoli se v Praze nachází „jen“ 17% všech subjektů pořádajících kurzy tance, co do objemu pokrývá téměř třetinu celkové nabídky kurzů tance v ČR. Rozložení subjektů v krajích

15 MÉNĚ NEŽ 4%: Africký tanec, pole dance, argentinské tango, roztleskávačky, historické tance, swingové tance, taneční gymnastika, rock n'roll, zouk, flirt dance, akrobacie apod. Nabízené taneční styly Q4. Z následující nabídky prosím vyberte, jaké taneční a pohybové kurzy nabízíte. Příspěvkové organizace napříč celou republikou nabízejí nejčastěji kurzy street dance, taneční průpravy pro děti, ale také ve větší míře orientální tance a častěji než ostatní typy subjektů mají v nabídce kurzy pro mažoretky a country tance. Z hlediska lokality se zdá, že kurzy baletu, současného tance, jazz dance jsou spíše doménou Prahy. Street dance/moderní tanec Taneční a pohybová průprava (pro děti) Společenský tanec Orientální, břišní, etnické tance Zumba Contemporary dance Jóga Balet Mažoretky Country tance Jazz Dance/Modern Jazz Pilates Salsa, Bachata, Merengue apod. Step Lidový/folklórní tanec Flamenco Muzikálový tanec Irské tance/Skotské tance Jiné Vzorek: 641

16 Účastníci tanečních kurzů

17 Počet účastníků tanečních kurzů 12 = počet účastníků na 1 lekci (medián) 85 308 = odhad celkového počtu lidí v ČR, kteří navštěvují taneční kurzy* * Vypočítáno projekcí na celou ČR ze vzorku165 respondentů Q8. Uveďte, i odhadem, prosím, kolik lidí průměrně chodí na Vámi pořádanou 1 taneční/pohybovou lekci.

18 Hlavní město Praha25356 Středočeský kraj8124 Moravskoslezský kraj7992 Jihomoravský kraj7488 Pardubický kraj5088 Královéhradecký kraj4428 Zlínský kraj4356 Jihočeský kraj4308 Plzeňský kraj4284 Liberecký kraj3984 Olomoucký kraj3156 Ústecký kraj2688 Kraj Vysočina2484 Karlovarský kraj1572 Odhad počtu účastníků kurzů v krajích* * Vypočítáno projekcí na celou ČR ze vzorku 165 respondentů Q8. Uveďte, i odhadem, prosím, kolik lidí průměrně chodí na Vámi pořádanou 1 taneční/pohybovou lekci. Pokud vycházíme z předpokladu, že na každý kurz tance chodí přibližně 12 lidí, pak v Praze čítá komunita návštěvníků kurzů odhadem přes 25 tisíc lidí.

19 49 160 148 134 307 191 110 125 101 205 156 135 153 202 Přepočet účastníků tanečních kurzů na počet obyvatel v kraji* Q8. Uveďte, i odhadem, prosím, kolik lidí průměrně chodí na Vámi pořádanou 1 taneční/pohybovou lekci. Mapa ukazuje přepočet počtu návštěvníků tanečních kurzů na počet obyvatel v kraji. Dá se říci, že čím nižší číslo, tím tanečnější kraj. Na jednoho návštěvníka tanečních kurzů připadá v Praze 49 pouze „netanečníků“. Naopak v Ústeckém kraji je to již 307 lidí. * Vypočítáno projekcí na celou ČR ze vzorku 165 respondentů

20 Zájem o taneční kurzy Vzorek: 165 respondentů Q6. Počet lidí, kteří navštěvují vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, je v porovnání s předchozími pěti lety:. Subjekty deklarují v porovnání s předchozími pěti lety spíše rostoucí zájem o taneční kurzy, které pořádají.

21 Zaměření tanečních kurzů Q5. Pro jaké věkové kategorie jsou taneční a pohybové kurzy pořádány? Na jakou věkovou kategorii se vaše kurzy specializují nejvíce? Vypadá to, že subjekty nabízí kurzy tance z hlediska věku pro širokou klientelu. Klíčovou skupinou jsou pro ně ovšem děti ve věku od 6 do 12 let a poté dospělí. Jak vyplynulo z doplňkových rozhovorů, věková kategorie 12-18 let je specifická. V této etapě začínají mladí ve větší míře rozhodovat o náplni svého volného času. Mohou tedy opustit kurzy tance, které jim vybrali jako koníček jejich rodiče. Vzorek: 165 respondentů

22 Lektoři tanečních a pohybových kurzů

23 1028 322 251 204 201 93 205 207 225 182 298 173 380 177 Počet lektorů tanečních kurzů v krajích Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu? 3946 Vzorek: 641respondentů

24 Hlavní město Praha 26% Moravskoslezský kraj 10% Středočeský kraj 8% Jihomoravský kraj 8% Jihočeský kraj 6% Pardubický kraj 6% Plzeňský kraj 5% Ústecký kraj 5% Liberecký kraj 5% Královéhradecký kraj 5% Kraj Vysočina 5% Olomoucký kraj 4% Zlínský kraj 4% Karlovarský kraj 2% Rozložení počtu lektorů v krajích Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu? Vzorek: 641respondentů Podle údajů z webových stránek subjektů je v České republice přibližně čtyři tisíce lektorů tance. Čtvrtina z nich působí v Praze.

25 Hlavní město Praha 1209 Liberecký kraj 2140 Pardubický kraj 2293 Jihočeský kraj 2537 Královéhradecký kraj 2666 Kraj Vysočina 2803 Plzeňský kraj 2811 Moravskoslezský kraj 3215 Karlovarský kraj 3229 Zlínský kraj 3389 Olomoucký kraj 3595 Jihomoravský kraj 3926 Středočeský kraj 4045 Ústecký kraj 4105 Přepočet počtu lektorů tanečních kurzů na počet obyvatel v krajích* Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu? V přepočtu počtu lektorů na počet obyvatel v kraji hraje Praha opět prim. V porovnání s Prahou je však zajímavý spíše Liberecký kraj, kde působí pouze 5% lektorů z celé ČR (tj. 1/5 oproti Praze), přitom ovšem na jednoho lektora připadá pouze cca 2140 obyvatel. (tj. pouze dvojnásobný počet oproti Praze). Podobná situace je i v Pardubickém kraji. Vzorek: 641respondentů

26 Lektoři v rámci jednotlivých subjektů Počet% příspěvková organizace156743 spolek nebo ústav93426 OSVČ73920 společnost s ručením omezeným3399 veřejná obchodní společnost271 obecně prospěšná společnost211 Q10. Kolik lektorů v současnosti vyučuje vámi pořádané taneční a pohybové kurzy, ať už v jakémkoli rozsahu? Zastoupení lektorů v jednotlivých subjektech obecně odráží zastoupení subjektů na trhu, tj. téměř polovina lektorů tance pracuje v příspěvkových organizacích, které tvoří 37% subjektů nabízejících kurzy tance. Vzorek: 641respondentů

27 Způsob zaměstnání lektorů na DPP jako OSVČ jako dobrovolníci v zam. poměru na smlouvu na plný úvazek bez smlouvy, dostávají jednorázovou odměnu „na ruku“. na DPČ na umělecké smlouvy v zam. poměru na smlouvu na částečný úvazek Q11. Z hlediska pracovně právních vztahů vyučují lektoři tanečních a pohybových kurzů: Nejčastěji jsou lektoři tance zaměstnáni na DPP. Důvodem je zřejmě to, že se jedná pro zaměstnavatele o nejvýhodnější formu právního vztahu. Jak vyplynulo z rozhovoru, tak hlavně v příspěvkových organizacích pracují jako lektoři studenti VŠ, kteří si výukou tance přivydělávají. Více než čtvrtina subjektů uvedla, že lektoři pracují jako dobrovolníci, 12% přiznalo, že zaměstnávají lektory tzv. „načerno“. Vzorek: 165respondentů

28 taneční a pohybové kurzy, workshopy v ČR certifikované, akreditované taneční a pohybové kurzy instruktorské kurzy, trenérský certifikát taneční a pohybové kurzy, workshopy/taneční školy v zahraničí středoškolské vzdělání uměleckého zaměření (taneční konzervatoř) vysokoškolské vzdělání uměleckého zaměření (př. pedagogika tance) taneční obor na ZUŠ vysokoškolské vzdělání sportovního trenérského zaměření Vzdělání lektorů Q12. Jaké všechny stupně a druhy tanečního a pohybového vzdělání mají lektoři, kteří u vás vyučují v tanečních a pohybových kurzech? Vzorek: 165respondentů Pouze přibližně čtvrtina subjektů uvedla, že zaměstnává lektory se středoškolským či vysokoškolským uměleckým vzděláním. Důvodem může být fakt, že většina tanečních stylů (př. street dance) neexistuje oficiální vzdělávací instituce typu školy. Lektoři se tak nejčastěji vzdělávají prostřednictví návštěvy (certifikovaných) kurzů a workshopů v ČR, méně často v zahraničí.

29 Informace o lektorech Věk lektorů do 18 let 19- 24 let 25-30 let 31- 40 let 41-50 let 51-60 let starší 60 let muži ženy Q13. Jaká je věková struktura lektorského týmu tanečních a pohybových kurzů? Q14. Uveďte prosím, kolik z lektorů tanečních a pohybových kurzů jsou: muži, ženy. Pohlaví lektorů Výuka tance je spíše doménou žen. Z hlediska věku výrazně převažují mladí. Dvou třetinám lektorů je méně než 30 let. Vzorek: 165respondentů

30 Způsob odměňování lektorů Q16. Jak máte nastavený způsob odměňování lektorů tanečních a pohybových kurzů? Téměř dvě třetiny lektorů dostávají za svou práci fixní odměnu. Na ostatní připadá odměna částečně či zcela odvislá od počtu účastníků v kurzu. V tomto případě se jedná hlavně o lektory pracující jako OSVČ. Vzorek: 165respondentů fixní odměna odměna částečně odvislá od počtu účastníků odměna zcela odvislá od počtu účastníků

31 Výše odměny lektora za 1 lekci Q17. Jaká je přibližně průměrná výše odměny jednoho lektora za jednu lekci? Výše odměny lektora se odvíjí od právní formy subjektu. Svůj vliv na tom hraje i lokalita. Nejvíce si vydělají lektoři pracující ve větších studiích (právní forma s. r. o.). Naopak nejméně peněz dostanou v příspěvkových organizacích. Vzorek: 165respondentů *MEDIAN za 1 lekci (60 min) za 1 lekci (90 min) s.r.o.325 Kč700 Kč OSVČ300 Kč450 Kč spolek nebo ústav200 Kč290 Kč příspěvková organizace100 Kč140 Kč Praha300 Kč500 Kč Čechy150 Kč213 Kč Morava150 Kč

32 Finanční aspekty

33 Výše kurzovného v přepočtu na jednu lekci Q18. Uveďte prosím, nakolik vychází průměrná cena kurzovného pro 1 osobu za 1 lekci ve Vašich tanečních a pohybových kurzech?. Cena jedné lekce o délce 60 minut se pohybuje v závislosti na právní formě subjektu od 40 Kč po 100 Kč. Nejméně platí kurzisté v příspěvkových organizací a nejvíce ve velkých tanečních studiích. Nejdražší kurzovné je v Praze. Vzorek: 165respondentů *MEDIAN 1 lekce (60 min) 1 lekce (90 min) s.r.o.100 Kč200 Kč OSVČ90 Kč110 Kč spolek nebo ústav65 Kč75 Kč příspěvková organizace40 Kč48 Kč Praha100 Kč140 Kč Čechy50 Kč73 Kč Morava63 Kč85 Kč

34 Odhad příjmu subjektů z kurzovného Projekce příjmu z kurzovného byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod. Odhad příjmu z kurzovného 641 subjektů činí za jeden týden přibližně 7,097,892 Kč Tj. za rok* přibližně 283,915,680 Kč

35 Odhad příjmu z kurzovného v krajích Projekce příjmu z kurzovného byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod. Největší příjem z kurzovného teče do Prahy, což je vzhledem k počtu subjektů a jimi pořádaných kurzů tance logické. příjem z kurzovného za 1 týden příjem z kurzovného 1 za rok* Hlavní město Praha2,621,312 Kč104,852,480 Kč Středočeský kraj660,010 Kč26,400,400 Kč Moravskoslezský kraj604,640 Kč24,185,600 Kč Jihomoravský kraj563,274 Kč22,530,960 Kč Pardubický kraj384,972 Kč15,398,880 Kč Jihočeský kraj373,496 Kč14,939,840 Kč Plzeňský kraj344,558 Kč13,782,320 Kč Královéhradecký kraj330,244 Kč13,209,760 Kč Liberecký kraj303,272 Kč12,130,880 Kč Zlínský kraj289,516 Kč11,580,640 Kč Olomoucký kraj200,088 Kč8,003,520 Kč Ústecký kraj172,780 Kč6,911,200 Kč Kraj Vysočina142,082 Kč5,683,280 Kč Karlovarský kraj107,648 Kč4,305,920 Kč

36 Odhad výdajů subjektů za odměny lektorů Odhad výdajů za odměny lektorů ve 641 subjektech činí za jeden týden přibližně 1,653,139 Kč Tj. za rok* přibližně 66,125,560 Kč Projekce výdajů za odměny lektorů byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod.

37 Odhad výdajů subjektů za odměny lektorů v jednotlivých krajích celkové náklady na odměny lektorů v kraji ZA TÝDEN celkové náklady na odměny lektorů v kraji ZA ROK Hlavní město Praha735,563 Kč29,422,520 Kč Středočeský kraj133,972 Kč5,358,880 Kč Jihomoravský kraj126,880 Kč5,075,200 Kč Moravskoslezský kraj123,594 Kč4,943,760 Kč Pardubický kraj77,225 Kč3,089,000 Kč Jihočeský kraj69,167 Kč2,766,680 Kč Plzeňský kraj66,992 Kč2,679,680 Kč Liberecký kraj64,119 Kč2,564,760 Kč Královéhradecký kraj61,743 Kč2,469,720 Kč Zlínský kraj61,451 Kč2,458,040 Kč Olomoucký kraj45,533 Kč1,821,320 Kč Ústecký kraj35,854 Kč1,434,160 Kč Kraj Vysočina29,051 Kč1,162,040 Kč Karlovarský kraj21,995 Kč879,800 Kč Projekce výdajů za odměny lektorů byla počítána s ohledem na právní formu subjektu. * Počítáno za 40 týdnů, tj. bez letních prázdnin, Vánoc, svátků apod. Největší výdaje za odměny na lektory jsou opět zcela logicky v krajích s největším počtem lektorů.

38 Odhad zisku z kurzovného po odečtení výdajů na odměny lektorů za rok Příjmy z kurzovného 283,915,680 Kč - Výdaje za odměny lektorům 66,125,560 Kč = 217,790,120 Kč ! Od zisku je třeba odečíst náklady za pronájmy prostor, spotřebu energie a další výlohy!

39 Modely subjektů výuky tance

40 Modely výuky tance Velká taneční studia Taneční studia 1stylu „Uzavřená“ taneční studia Příspěvkové organizace Z hlediska určitých kritérií by se jednotlivé subjekty pořádající kurzy tance pro veřejnost daly rozdělit do následujících modelů.

41 Příspěvkové organizace Právní forma: příspěvkové organizace V ČR jich je jako pořadatelů kurzů tance nejvíce Širší nabídka tanečních stylů (hlavně street dance, orientální tance, mažoretky apod.) Zaměřeny hlavně na děti a mládež Forma: hlavně výuka, ale i soubory reprezentující organizaci na soutěžích, přehlídkách Více lektorů, většinou při studiu, oproti ostatním nejnižší odměny

42 Velká taneční studia Právní forma: s. r. o. Není jich v ČR mnoho, z hlediska lokality pouze ve větších městech Široká paleta nabízených kurzů tance, i úzce specializovaných (různé styly street dance) Široká cílová skupina Forma: jen komerční výuka V jednom studiu působí vždy více lektorů, mají v porovnání s lektory ostatních subjektů vyšší odměnu

43 „Uzavřená“ taneční studia Právní forma: spolky (dříve občanská sdružení) V ČR jedna z nejčastějších forem pořádání kurzů (výhoda: neplátce DPH, možnost žádat o granty) Často se specializují na jeden styl tance (typické pro street dance, společenský tanec, jevištní formy tance) Vymezená cílová skupina (spíše mládež: 12-18 let) Forma: výuka za účelem veřejného vystoupení, soutěže Lektoři mají průměrné odměny

44 Taneční studia jednoho stylu Právní forma: OSVČ V ČR je přibližně pětina subjektů s právní formou OSVČ Specializují se výhradně na jeden styl tance (typické pro orientální tanec, párové tance typu argentinské tango apod.) Vymezená cílová skupina (spíše dospělí nad 18 let) Forma: pouze komerční výuka Většinou jen jeden lektor, výše odměny odvislá od počtu účastníků kurzu

45 Postoje k výrokům

46 V tanečních studiích/kurzech učí často jejich bývalí i současní žáci. U tanečního pedagoga je mnohem důležitější praxe než teoretické vzdělání. Pedagogem tance se člověk musí narodit. V dnešní době často učí lektoři, kteří sami absolvovali jen několik kurzů. Lektoři tance by měli mít bezpodmínečně pedagogické vzdělání. Současné taneční školství nepřipravuje tanečníky tak, aby byli schopní učit kurzy tance. Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu Vzorek: 165respondentů Výroky o vzdělání Méně než polovina dotázaných si myslí, že by lektoři tance měli mít bezpodmínečně pedagogické vzdělání. Naopak téměř tři čtvrtiny soudí, že se pedagogem tance člověk musí narodit a že praxe je důležitější než teoretické vzdělání.

47 Nabídka tanečních kurzů v mé lokalitě je velmi široká. V mé lokalitě je veliká koncentrace subjektů nabízejících podobné kurzy tance. V dnešní době je problém získat a udržet si klientelu. Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu Vzorek: 165respondentů Výroky o konkurenci Subjekty nabízející kurzy tance vnímají, že mají ve svém oboru velkou konkurenci. Tři čtvrtiny respondentů soudí, že je nabídka tanečních kurzů v jejich lokalitě velmi široká, stejně tak jako koncentrace subjektů s podobnou nabídkou. Dvě třetiny dotázaných také souhlasí s tím, že je v dnešní době problém získat a udržet si klientelu.

48 Lektoři mají často výuku tance jako své vedlejší zaměstnání. Je velmi těžké se výukou tance v současné době uživit. Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu Vzorek: 165respondentů Výroky o finančních záležitostech Už způsob nastavení pracovně právních vztahů (DPP) a výše odměn za výuku (většinou 100-200 Kč za lekci) naznačují to, co potvrdily odpovědi na následující výroky. Valná většina respondentů souhlasila s tvrzením, že je těžké se v současné době výukou tance uživit, a že lektoři mají často výuku tance jako své vedlejší zaměstnání.

49 Je těžké najít taneční sál, který by plně vyhovoval všem technickým požadavkům (prostor, podlaha, vybavení, ozvučení, osvětlení, šatny, sprchy apod.) Pronájmy za taneční sály jsou velmi vysoké. Q15. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky. Vztáhněte prosím výroky k Vašemu kontextu Vzorek: 165respondentů Výroky o finančních záležitostech I z hlediska zázemí pociťují respondenti zastupující subjekty nabízející kurzy tance jisté problémy. Skoro tři čtvrtiny souhlasí s tím, že je obtížné najít taneční sál vyhovující všem podmínkám a za přijatelný nájem.

50 Autorky studie: Natálie Nečasová Eliška Tanzerová Lucie Fabišiková Daniela Machová a Jana Návratová Na výzkumu se podílely:


Stáhnout ppt "TANEČNÍ STUDIA Struktura a její rysy v rámci taneční podnikatelské komunity Daniela Machová Jana Návratová."

Podobné prezentace


Reklamy Google