Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. 3. 20101 Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. 3. 20101 Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková."— Transkript prezentace:

1 5. 3. 20101 Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková

2 5. 3. 20102 Mgr. Petra Vondráčková Cíle Analýzy Poskytnout Pardubickému kraji podklady o NNO sektoru, jeho struktuře, zaměstnavatelské funkci a o jeho potřebách Napomoci lepší specifikaci služeb orientovaných na NNO Porovnat výsledky s obdobnou analýzou z roku 2006 Analýza NNO v Pardubickém kraji

3 5. 3. 20103 Cílová skupina Analýzy 5 516 NNO v Pardubickém kraji (k 31. 8. 2009) Dotazníkem osloveno celkem 1 338 NNO, tj. 24,3 % Šetření probíhalo od 16. 11. do 4. 12. Návratnost: 204 dotazníků, tj. 15,2 % 93 dotazníků (7 %) se vrátilo nedoručitelných Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

4 5. 3. 20104 Charakteristika NNO – územní rozložení a územní působnost Téměř 42 % NNO v PK lokalizováno v SO ORP Pardubice a Chrudim Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

5 5. 3. 20105 Charakteristika NNO – hlavní činnost Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

6 5. 3. 20106 Charakteristika NNO – cílová skupina Většina NNO je orientována na 2 věkové skupiny Dominantní cílovou skupinou jsou dospělí, ostatním cílovým skupinám se věnuje přibližně stejně velký podíl NNO Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji OdpověďPočet% děti (do 14 let)7335,78 mládež (15 - 18 let)6029,41 dospělí v produktivním věku (18 - 60 let)13968,14 senioři (nad 60 let)6129,90

7 5. 3. 20107 Hospodaření NNO – příjmy 50 % NNO příjmy max. do 100 tis. Kč, 25 % NNO v rozmezí 100 – 499 tis. Kč Podíl NNO dle příjmů je v letech 2006 – 2010 stabilní Organizace s příjmy nad 2 mil. Kč jsou koncentrovány do 2 měst - Pardubic a Chrudimi Koncentrace NNO působících na krajské, nadregionální či mezinárodní úrovni Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

8 5. 3. 20108 Hospodaření NNO – příjmy dle hlavní činnosti NNO 50 % NNO příjmy max. do 100 tis. Kč, 25 % NNO v rozmezí 100 – 499 tis. Kč Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

9 5. 3. 20109 Hospodaření NNO – zdroje příjmů Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

10 5. 3. 201010 Hospodaření NNO – výdaje S vyšším rozpočtem roste podíl osobních nákladů Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

11 5. 3. 201011 NNO jako zaměstnavatel 43 % NNO má alespoň 1 zaměstnance, 26 % NNO zaměstnance nemá, ale rádo by mělo Osoby na HPP zaměstnává 19 % NNO Vysoká koncentrace zaměstnanosti – 6 NNO zaměstnává 585 osob, tj. 49 % zaměstnanců prokázaných v dotazníkovém šetření Odhad zaměstnanosti celého sektoru NNO v PK: Min. 16 500 zaměstnanců (tj. min. 7 % pracovní síly PK), z toho 6 700 v HPP, 2 500 ve VPP a 7 300 na DPP a DPČ NNO jsou zaměstnavatelem často nabízejícím zkrácené úvazky Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

12 5. 3. 201012 NNO jako zaměstnavatel – struktura zaměstnanců ¾ zaměstnanců tvoří ženy Vzdělanostní struktura převyšuje průměr kraje Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

13 5. 3. 201013 NNO jako zaměstnavatel – struktura zaměstnanců Struktuře vzdělanosti však neodpovídá průměrná hrubá měsíční mzda Vyšší než průměrnou hrubou měsíční mzdu PK dostává pouze 12,7 % zaměstnanců NNO, přičemž VŠ vzdělání má 19,5 % zaměstnanců ¾ zaměstnanců NNO mají hrubou měsíční mzdu nižší než 15 tis. Kč Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

14 5. 3. 201014 NNO jako zaměstnavatel – poptávka po pracovní síle 55 % respondentů chybí zaměstnanci Tyto NNO by mohly zaměstnat 93 odborných pracovníků a 32 pracovníků na manažerské a administrativní pozice Velká koncentrace potenciálních volných pracovních míst 4 NNO schopné zaměstnat 10 administrativních a manažerských pracovníků, tj. 31 % 6 NNO schopné zaměstnat 38 odborných pracovníků, 41 % Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

15 5. 3. 201015 NNO jako zaměstnavatel – potenciální volná pracovní místa Odhad potenciálních volných míst v NNO sektoru PK: 2 515 potenciálních volných míst pro odborné pracovníky 865 potenciálních volných míst na administrativních a manažerských pozicích Příčinou nevytvoření pracovních míst je pro 96,6 % respondentů NEDOSTATEK FINANCÍ Situace by byla horší bez strukturálních fondů EU, díky nim vzniklo v oslovených NNO 65 pracovních míst v rámci projektů. 58 míst z fondů EU vzniklo v 6 NNO Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

16 5. 3. 201016 Problémy NNO Nedostatek finančních prostředků Zaměstnanci vč. administrativních Údržba nemovitého majetku Režijní náklady Administrace NNO – obava z pochybení Nesystémové financování NNO Neatraktivita sektoru pro zaměstnance z důvodu nízkých mezd – vysoká fluktuace zaměstnanců Úbytek dobrovolníků Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

17 5. 3. 201017 Doporučení Podpora veřejné správy při získávání dalších finančních prostředků Podpora projektů žádajících o podporu z EU fondů Podpora spolupráce nevládního sektoru a podnikatelů (za účelem spolupráce a získávání zdrojů z firem) Podpora sociálního podnikání, podpora vedlejší (hospodářské) činnosti NNO, která bude sloužit k financování Další nové formy fundraisingu (místní a regionální nadace) Mgr. Petra Vondráčková Analýza NNO v Pardubickém kraji

18 5. 3. 201018 Děkuji za pozornost! Mgr. Petra Vondráčková vondrackova@konep.cz Analýza NNO v Pardubickém kraji


Stáhnout ppt "5. 3. 20101 Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji Mgr. Petra Vondráčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google