Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.
Autor výukového materiálu: Denisa Dosoudilová Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VII. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tématický okruh: Botanika Téma: Les Anotace: Prezentace slouží žákům jako přehledný průvodce daným tématem. Obsahuje motivační otázky a odkazy (červeně) a odpovědi a zajímavosti (modře). Text psaný černě slouží žákům jako „zápis“. Pro lepší názornost jsou součástí prezentace odkazy na obrázky. Tato PowerPointová prezentace je využitelná i v učebnách bez interaktivní tabule. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Denisa Dosoudilová. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 LES

3 Vysvětli pojmy: společenstvo, ekosystém
Jak dělíme ekosystémy? suchozemské a vodní umělé a přirozené Jaký ekosystém je les? umělý, suchozemský

4 Které 3 typy lesa podle zastoupení stromů znáš
Které 3 typy lesa podle zastoupení stromů znáš? listnaté - jehličnaté - smíšené Lesní rostliny vytvářejí lesní patra: kořenové mechové bylinné keřové stromové

5 Co se děje v kořenovém patře?
rozklad na org. látky, příjem vody a živin kořeny MYKORRHIZA druh symbiozy soužití mezi houbami a kořeny stromů houba si z kořenů stromu odebírá živiny houba pomáhá kořenům nasávat vodu (její podhoubí nahrazuje kořenové vlásky) např. hřib dubový, křemenáč osikový, kozák březový, ...

6 lužní les: - nížiny, kolem řek (do 200 m n. m.)
Vegetační stupně lesa lužní les: - nížiny, kolem řek (do 200 m n. m.) - vrba, topol, olše, jasan, lípa, javor, ... doubrava: - nížiny → pahorkatiny (do 500 m n. m.) - dub, habr, lípa, javor, ... bučina: - pahorkatiny → vrchoviny (do 800 m n. m.) - buk, jilm, javor, jedle, ... smrčina: - horské oblasti (do m n. m.) - smrk, modřín, borovice, ... borovice kleč: nad horní hranicí lesa (nad m n. m.)

7 Jakou část území ČR pokrývají lesy
Jakou část území ČR pokrývají lesy ? asi 1/3 Z toho 80% je tvořeno lesy (jakými) jehličnatými (hlavně smrky) O jakých lesích se zpívá v naší hymně? bory = borové lesy str „Víš, že…“ (1)

8 Lesům škodí člověk těžba dřeva (navíc těžkou technikou)
znečištěné ovzduší (průmysl, auta) → kyselý déšť (opadávání jehlic, usychání) vysazování monokultur = stejně staré stromy jednoho druhu Čím škodí vysazování monokultur? vznik polomů a vývratů Přiřaď a zdůvodni: borovice polomy smrky vývraty ODKAZ

9 kůrovci → odumírání stromů
škůdci kůrovci → odumírání stromů (např. lýkožrout smrkový) prohlédni si požerky motýl bekyně mniška - její housenky žerou jehlice dřevokazné houby → trouchnivění = rozklad dřeva (např. václavky, choroše) FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO

10 chemická = PESTICIDY (postřiky proti škůdcům)
Ochrana lesa chemická = PESTICIDY (postřiky proti škůdcům) - škodí však životnímu prostředí ! biologická - úmyslné vysazování nepřátel škůdce (např. parazit nebo dravec) - feromonové lapače (uměle vyrobené feromony lákají samečky) feromony = pachové látky vylučované samičkami hmyzu k přilákání samečků

11 vyhlašování chráněných území
nejpřísnější ochrana platí v národních parcích Zakresli do mapky a popiš všechny NP na území ČR. NP + CHKÚ uč. str.137

12 Význam lesa brání erozi (EROZE - odnos půdy vodou, větrem) zadržují vláhu tvorba kyslíku zdroj dřeva (papír, nábytek, stavby, ...) úkryt a zdroj potravy pro živočichy houby, lesní plody (borůvky, maliny, ...) odpočinek

13 Jak dlouho roste vánoční stromeček do výšky 180 cm
Jak dlouho roste vánoční stromeček do výšky 180 cm? asi 5 let asi 8 let víc než 10 let Ke způsobům biologické ochrany před škůdci patří: a) nasazení predátorů, kteří se škůdcem živí b) chemické postřiky, které škůdce hubí c) sběr škůdců d) lapače škůdců a) c) d)

14 Pokud se lýkožrout smrkový přemnoží, je schopen
zničit velkou část lesa. Jedním ze způsobů, jak proti němu bojovat, je umístit v lese lapače: a) někteří lýkožrouti do lapače narazí a spadnou do nádoby s vodou b) lapače obsahují pachové látky - feromony, které lákají samečky (ti do lapače narazí a spadnou do nádoby s vodou) c) lapače obsahují nařezané dřevo, které láká lýkožrouty   b)

15 Zdroje: Dobroruka L., Gutzerová N., Havel L., Kučera T.:
Přírodopis II, Scientia, Praha, 1998, ISBN Čabradová V., Hasch F., Sejpka J., Vaněčková I.: Přírodopis 7, Fraus, Plzeň, 2005, ISBN Čížková V.: Učební úlohy z biologie, Olomouc, 2003, ISBN Švecová M., Toběrná V.: Botanika, ČGS, Praha, 1998, ISBN GRACLÍK, Petr. wiki.rvp.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google