Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení Salmon software - aplikace pro řízení a optimalizace Cash Flow. Salmon Software Květen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení Salmon software - aplikace pro řízení a optimalizace Cash Flow. Salmon Software Květen 2012."— Transkript prezentace:

1 Představení Salmon software - aplikace pro řízení a optimalizace Cash Flow. Salmon Software Květen 2012

2 Několik slov úvodem Rok 2008 a následná Euro krize postihla naše podniky na všech úrovních finančního řízení, Manažeři jsou si plně vědomi potřeby efektivnějšího řízení finančních prostředků a provozních procesů. To s sebou přináší celou řadu náročných úkolů vyplývajících z jednotlivých činností treasury, které jsou často fragmentovány mezi jednotlivé pobočky a nejsou automatizovány. Řízení treasury je často soustředěno v jednotlivých dceřiných společnostech, které pak řídí svojí cash pozici nezávisle na centrálním treasury. To způsobuje, že nedochází k vyrovnávání přebytků oproti deficitům na účtech společností patřících do skupiny (např. s využitím cash poolingu). Z operativního pohledu často chybí jednotný systém řízení treasury, což vede k fragmentaci informací a nepravidelné manuálně prováděné rekonciliaci dat. Platby jsou prováděny ručně, existuje velká míra pravděpodobnosti chybného zadání. Stejně tak oprávněné osoby jsou často rozptýleny napříč společností. Ze strategického pohledu výše uvedené vede k řadě omezení. Náklady jsou vyšší díky převaze ručních zásahů a zdvojených činností. Údaje, z nichž jsou sestaveny reporty, postrádají celistvost, je velmi těžké získat ucelený a aktuální pohled na cash pozici a s tím související rizika. Několik slov úvodem Rok 2008 a následná Euro krize postihla naše podniky na všech úrovních finančního řízení, Manažeři jsou si plně vědomi potřeby efektivnějšího řízení finančních prostředků a provozních procesů. To s sebou přináší celou řadu náročných úkolů vyplývajících z jednotlivých činností treasury, které jsou často fragmentovány mezi jednotlivé pobočky a nejsou automatizovány. Řízení treasury je často soustředěno v jednotlivých dceřiných společnostech, které pak řídí svojí cash pozici nezávisle na centrálním treasury. To způsobuje, že nedochází k vyrovnávání přebytků oproti deficitům na účtech společností patřících do skupiny (např. s využitím cash poolingu). Z operativního pohledu často chybí jednotný systém řízení treasury, což vede k fragmentaci informací a nepravidelné manuálně prováděné rekonciliaci dat. Platby jsou prováděny ručně, existuje velká míra pravděpodobnosti chybného zadání. Stejně tak oprávněné osoby jsou často rozptýleny napříč společností. Ze strategického pohledu výše uvedené vede k řadě omezení. Náklady jsou vyšší díky převaze ručních zásahů a zdvojených činností. Údaje, z nichž jsou sestaveny reporty, postrádají celistvost, je velmi těžké získat ucelený a aktuální pohled na cash pozici a s tím související rizika. Hotovost, pokud je náležitě řízena, může sloužit jako nástroj, který podnikům pomáhá překonávat překážky v neklidném (nejistém, turbulentním) ekonomickém prostředí. - Gerry Barber, Managing Director, Strategic Development Group, BNY Mellon

3 Co můžeme zlepšit? Dostat pod kontrolu pracovní kapitál. Centralizovat činnosti treasury. Centralizovat financování společnosti/skupiny. Centralizovat platební styk. Automatizovat importy dat z účetního systému, z elektronického bankovnictví a dalších informačních zdrojů ve společnosti. Zavést nový reportingový model pro řízení a predikci cash flow. Co nám to umožní? Koncentrovat informace o očekávaných finančních tocích poskytující větší přehled pro rozhodování o jejich zhodnocování nebo naopak nutnosti financování, a tím tak snížit náklady na financování. Zavést nový přehledný reportingový standard pro vedení společnosti. Přiřazovat finanční toky do definovaných cash flow skupin tak, aby informace byly přesné a konzistentní pro potřeby reportingu dle projektů. Automatizovat rutinní práce, ušetřený čas věnovat predikci a plánování. Co můžeme zlepšit? Dostat pod kontrolu pracovní kapitál. Centralizovat činnosti treasury. Centralizovat financování společnosti/skupiny. Centralizovat platební styk. Automatizovat importy dat z účetního systému, z elektronického bankovnictví a dalších informačních zdrojů ve společnosti. Zavést nový reportingový model pro řízení a predikci cash flow. Co nám to umožní? Koncentrovat informace o očekávaných finančních tocích poskytující větší přehled pro rozhodování o jejich zhodnocování nebo naopak nutnosti financování, a tím tak snížit náklady na financování. Zavést nový přehledný reportingový standard pro vedení společnosti. Přiřazovat finanční toky do definovaných cash flow skupin tak, aby informace byly přesné a konzistentní pro potřeby reportingu dle projektů. Automatizovat rutinní práce, ušetřený čas věnovat predikci a plánování. Myšlenka reorganizace působila jako katalyzátor pro zavedení centralizovaného systému řízení treasury. - Marco Tierno, Head of Group Treasury & Short Term Financial Planning, Alitalia Italiana

4 The Salmon Of Knowledge SalmonTreasurer Trading Platform Integration IC DealingCash Management Bank Account Management Payment Processing Accounting System integration Hedge Accounting Cash Pooling Risk Valuations Netting Limits In House Banking Jak vypadá Váš den v roli treasurera s aplikací Salmon

5 Na začátku pracovního dne… Stažení bankovních výpisů Ze všech bankovních účtů automaticky staženy elektronické bankovní výpisy (např. ve formátu MT940) a následně importovány do Salmonu. Integrace ostatních systémů Salmon je schopen snadno importovat nebo exportovat data přes importní modul do ostatních systémů, jako např. SAP, MS Dynamics atd. Automatická rekonciliace Během vaší jízdy do práce již v Salmonu probíhá rekonciliace bankovních výpisů proti otevřeným položkám, které jsou na platby párovány podle několika kritérií. Výsledkem je update jejich stavu v cash flow. Import výpisu ve formátu MT940 MT940 Import file MT940 Import Mapping made easy

6 Přihlášení se do svého CockpituYour Cockpit První věc, co musíte udělat, je přihlásit se do vašeho kokpitu, který si můžete snadno přizpůsobit podle vašich požadavků. Prohlédněte si vaší aktuální pozici (Mark to Market) Přehled vašich obchodů FX, MM, IC….

7 Cash ManagementRozpočet - Plán - Skutečnost Nyní pijete svou ranní kávu a prohlížíte si cash management report, můžete zkontrolovat nerekonciliované položky a podívat se na forecast cash flow pomocí multi-úrovňových nástrojů pro plánování cash flow. Současně jsou k dispozici další požadované reporty. Při použití funkce „What if scrach pad“ si pak můžete nasimulovat převody/cash pooling, money market nebo FX operace, které se během dne chystáte provést. Jakmile jste s navrženou strukturou spokojeni, můžete provést schválení a vypořádání jednotlivých obchodů, což se provede automaticky.. Zobrazení plánovaného Cash Flow v „Cash Flow Worksheet“

8 Dealing & Electronic dealing Partneři pro elektronické obchodní platformy V uživatelském nastavení si můžete nastavit autorizaci na principu dvojích očí, workflow transakcí dle stavů zamítnutí/potvrzení/ či nastavení uživatelských práv pro Front, Middle nebo Back office. Aplikace Salmon treasurer může být provázána s vaší obchodní platformou, takže jakékoliv rozhodnutí o provedení treasury operace bude realizováno automaticky. Systémové informace nebo záznamy o denních obchodních aktivitách jsou automaticky ukládány stejně jako záznamy o kritických událostech, jako je např. překročení limitů. Pokud si přejete, můžete být o těchto aktivitách automaticky informováni prostřednictvím emailu. Salmon komunikuje ze systémem MYSIS usnadňující konfirmační proces mezi SWIFT a NON-SWIFT protistranami, takže back office bude mít méně úkolů.

9 Cash pozice uvnitř skupinyVnitroskupinové transakce Jak již bylo zmíněno výše, elektronické zpracování v rámci cash poolingu probíhá automaticky stejně tak jako aktualizace vnitroskupinové cash pozice a výpočet z ní plynoucí úroků. K dispozici je také podrobný přehled cash pozice a informace o provedených transakcích s možností jejich konverze do různých měn.

10 Risk management a Reporting Hlavní část ranní práce je již hotová, můžete si tedy uvařit další kávu, v klidu se podívat na vaší expozici vůči různým druhům rizik a jejich zajištění díky široké nabídce možností reportingu. Můžete si nastavit interní nebo externí limity na protistrany či skupiny zemí, ze kterých protistrany pocházejí, jakož i na jednotlivé dealery. Můžete rychle a snadno vyhodnotit zajišťovací strategie. Můžete revidovat hodnoty otevřených pozic nebo přecenit uzavřené obchody dle aktuálních tržních cen. Vaše informace budou neustále aktuální díky on-line propojení na datovou základnu z Bloomberg, Thomson/ Reuters nebo Vašeho preferovaného dodavatele tržních informací. Mark to Market Hedging your Risk & Cash Exposure

11 Zpracování platebNetting Payments Automatické generování elektronických platebních příkazů v libovolném formátu může probíhat přímo ze systému Salmon. Platby projdou vámi nastaveným autorizačním a schvalovacím procesem, než budou odeslány do banky ke zpracování. Platební příkazy jsou odesílány ke zpracování buď přímo do banky nebo prostřednictvím integrované služby, jako např. Swift Alliance Lite, Bottomline či MultiCash. Automatické zpracování plateb zároveň zajistí aktualizaci údajů ve vašem účetním systému a samozřejmě také v cash flow forecastu.

12 Ostatní funkceGrafický reporting ovládaný myší Široká nabídka modulů a funkcí dělá systém Salmon „future proof“ a svojí funkcí pokrývá další oblasti treasury jako je: Cash Pooling Netting Commodities processing atd….

13 Cost & Simplicity?Internetové ‘Cloud’ řešení Salmon Treasurer je komplexním pomocníkem, přitom se však primárně zaměřuje na jednoduchost a přívětivost pro uživatele. Co lze udělat automaticky, udělá sám. Pro zbytek Vám nabízí příjemné a přehledné prostředí a řadu ulehčení.

14

15 Závěrem V Treasury na velikosti nezáleží. Úspěch řízení Treasury nezáleží na velikosti, ať už se jedná o množství operací, počet účtů nebo objem transakcí. Na čem opravdu záleží, jsou znalosti týmu a kvalita systému, který týmu poskytuje relevantní a spolehlivá data. Ve výsledku je důležité, aby pracovní kapitál byl řízen maximálně efektivně.

16 Více jak 25 let zkušeností – založeno v roce 1985 Společnost Salmon Software Limited byla založena v roce 1985 v Dublinu a má více jak 25 let zkušeností v oblasti treasury. Ve společnosti pracuje více jak 25 kvalifikovaných pracovníků. Skutečnost, že systém byl postaven na technologii od Microsoftu, dává záruku jeho dalšího vývoje i v budoucnosti. Společnost velice dbá na další vývoj software a velice si váží zpětné vazby od zákazníků. Důkazem toho jsou další vyvíjené funkcionality systému pro ještě efektivnější řízení treasury podporující Váš růst. Jednoduchý, účinný a uživatelsky lehce ovladatelný, tak by se dal charakterizovat způsob ovládání a propojení Salmonu na další informační systémy. Salmon také disponuje širokou nabídkou reportů a zobrazovacích nástrojů. Cíl Salmon Software: Umožnit naším zákazníkům co nejlépe řídit svůj Pracovní Kapitál a Cash Flow za pomoci softwarového řešení, které pokrývá všechny požadavky Treasury managementu. Více jak 25 let zkušeností – založeno v roce 1985 Společnost Salmon Software Limited byla založena v roce 1985 v Dublinu a má více jak 25 let zkušeností v oblasti treasury. Ve společnosti pracuje více jak 25 kvalifikovaných pracovníků. Skutečnost, že systém byl postaven na technologii od Microsoftu, dává záruku jeho dalšího vývoje i v budoucnosti. Společnost velice dbá na další vývoj software a velice si váží zpětné vazby od zákazníků. Důkazem toho jsou další vyvíjené funkcionality systému pro ještě efektivnější řízení treasury podporující Váš růst. Jednoduchý, účinný a uživatelsky lehce ovladatelný, tak by se dal charakterizovat způsob ovládání a propojení Salmonu na další informační systémy. Salmon také disponuje širokou nabídkou reportů a zobrazovacích nástrojů. Cíl Salmon Software: Umožnit naším zákazníkům co nejlépe řídit svůj Pracovní Kapitál a Cash Flow za pomoci softwarového řešení, které pokrývá všechny požadavky Treasury managementu.


Stáhnout ppt "Představení Salmon software - aplikace pro řízení a optimalizace Cash Flow. Salmon Software Květen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google