Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje

2 Aktuální informace RR Strategie Krajské dotace Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko Různé

3 Strategie Koncepce cyklodopravy Územní energetická koncepce Krajská energetická skupina Regionální inovační strategie Program rozvoje kraje 2011-2013

4 Koncepce cyklodopravy Schválena ZK 10.9., resp. 22.10. 2009 Kompletně zmapovány všechny trasy Zdůrazněny mezinárodní a nadnárodní trasy Navazují dílčí projekty: - Kuks – Hradec Králové (OPS, projekt, žádost) - Cesta mechu a perníku (územní řízení, …..)

5 Aktualizace Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje 2009 http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=29438

6 Vize a cíl aktualizace Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje  Energetická bezpečnost a spolehlivost  Zlepšení ekologické situace v kraji  Snížení energetické náročnosti

7 Rozdělení spotřeby energie v Královéhradeckém kraji v roce 2008 podle paliva

8 AKČNÍ PLÁN ÚZEMNĚ ENERGETICKÉ KONCEPCE NÁVRŽENÉ PROGRAMY Program P1 Územní energetická koncepce Program P2 Snížení spotřeby energie v bytové a komunální sféře Program P3 Využití biomasy pro výrobu energie Program P4 Využití solární energie Program P5 Využití energie okolí pomocí tepelných čerpadel Program P6 Kogenerace Program P7 Ekologizace zdrojů energie Program P8 Energetická bezpečnost Program P9 Snižování ztrát v rozvodech tepla Program P10 Informace, semináře, poradenství

9 Priority jednotlivých programů PROGRAMPrioritaProjekty P1Územní energetická koncepce vysoká 1. Plnění schválených závěrů a programů ÚEK a AP 2. Aktualizace ÚEK a AP 3. Podpora a spolupráce na ÚEK měst a obcí případně větších územních celků P2Snížení spotřeby energie v bytové a komunální sféře vysoká 1. Snižování spotřeby energie v objektech v majetku kraje 2. Podpora snižování spotřeby energie v objektech a zařízeních a ostatních energetických spotřebitelů 2009

10 P3 Využití biomasy pro výrobu energie vysoká 1. Využití biomasy ve stávajících velkých energetických zdrojích 2. Podpora náhrady malých a středních kotlů na kotle na biomasu 3. Zabezpečení energetické biomasy pro energetické zdroje P4 Využití solární energie vysoká 1. Podpora využití solární energie k výrobě tepla 2. Podpora využití solární energie k výrobě elektrické energie P5 Využití energie okolí pomocí tepelných čerpadel střední 1. Podpora instalace TČ pro oblasti bez přívodu zemního plynu 2. Podpora instalace TČ v ostatních částí kraje 2009

11 P6Kogenerace střední 1. Instalace kogeneračních jednotek s využitím zemního plynu 2. Instalace kogeneračních jednotek s využitím biomasy (bioplynu) P7Ekologizace zdrojů energie střední 1. Podpora výměny uhelných kotlů malých výkonů za kotle moderní 2. Podpora výměny uhelných kotlů malých výkonů za kotle na biomasu P8Energetická bezpečnost vysoká 1. Zabezpečit bezpečnost dodávek elektřiny 2. Zabezpečit bezpečnost dodávek plynu 3. Zabezpečit bezpečnosti zásobování teplem v oblastech CZT P9Snižování ztrát v rozvodu tepla středníPodpora při snižování ztrát v rozvodu tepla P10Informace, semináře, poradenství středníInformace, poradenství a semináře v oblasti úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie 2009

12 Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje Schválena ZK dne 17.6.2010

13 Cíle regionální inovační strategie Být impulsem pro rozvoj potřebných aktivit a iniciovat pilotní projekty v rámci akčního plánu Zvýšit povědomí o důležitosti inovací Získání přehledu o potřebách a bariérách rozvoje inovačního prostředí v kraji Návazat regionální inovační strategii na rozpočet kraje Mobilizace místních aktérů a jejich spolupráce

14 Harmonogram tvorby RIS KHK Přípravná fáze - šetření v regionu březen, duben 2008 Schválena žádost o dotaci z ROP SV na financování tvorby RIS KHK – září 2008 Analytické práce září 2008 - leden 2009 Strategická část včetně Akčního plánu na příští 2 roky březen – říjen 2009 Hodnocení SEA (posouzení vlivu koncepce na životní prostředí) březen 2009 – únor 2010

15 Zabezpečení procesu tvorby Rada pro výzkum, vývoj a inovace KHK – koordinační, rozhodovací, schvalovací role Pracovní skupina „Vzdělávání a výzkum“ Pracovní skupina „Spolupráce“ Pracovní skupina „Progresivní odvětví“ Hodnotitel SEA Zpracovatel – Centrum evropského projektování Pracovní skupina „Poradenství a publicita“

16 Regionální inovační strategie VIZE Královéhradecký kraj je dynamicky rozvíjející se region s mimořádným inovačním potenciálem. HLAVNÍ CÍL Vytvoření prostoru pro dynamický rozvoj inovačních aktivit v regionu na bázi spolupráce všech regionálních inovačních aktérů s vazbou na sekundární a terciární vzdělávání a vybudování prostředí pro posilování progresivních oborů v regionu. PRIORITY PRIORITA 1PRIORITA 2PRIORITA 3PRIORITA 4 Efektivní využití kapacit a potenciálu institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a výzkumných organizací Vytváření podmínek pro spolupráci v oblasti inovací Posilování inovační výkonnosti progresivních odvětví (medicína, farmacie, textil, technické plasty, ICT, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, automobilový průmysl, lesnictví a dřevozpracující průmysl, energetika, obnovitelné zdroje) Rozvoj inovačního prostředí – poradenské služby, publicita Pracovní skupina – Vzdělávání a výzkum Pracovní skupina – Spolupráce Pracovní skupina – Progresivní odvětví Pracovní skupina – Poradenství a publicita

17 PRK a vymezení venkova

18 Seznam grantů v roce 2010 Název grantu Částka v tis. Kč Profesionalizace svazku obcí2.000,- Pořízení, aktualizace a digitalizace ÚP do 2000 obyvatel1.500,- Podpora Místních akčních skupin1.809,- Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech3.500,- Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje 1.500,- Program podpory technického vybavení obce s JPO3.000,- Celkem13.309,-

19 Různé Real Vienna – květen 2010 Urbis Brno – září 2010 Seminář pro obce – energetika – prosinec 2010 Mapa investičních příležitostí Aktualizováno DVD Inzerát v časopisu

20


Stáhnout ppt "Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Miloslav Roman Vedoucí oddělení regionálního rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google