Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2  schopnost zahájit a realizovat pohybový úkol v co nejkratší době nebo maximální frekvencí  pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2  schopnost zahájit a realizovat pohybový úkol v co nejkratší době nebo maximální frekvencí  pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost."— Transkript prezentace:

1

2 2  schopnost zahájit a realizovat pohybový úkol v co nejkratší době nebo maximální frekvencí  pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost do 20 s v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu nebo s malým odporem) co nejrychleji (Choutka, 1987)

3 3  schopnost reagovat pokud možno co nejrychleji na podnět nebo provést při působení minimálního odporu pohyb co nejrychleji (Martin et al., 1992)

4 4  v TV i sportovní praxi se běžně používá zkrácené označení – „rychlost“  rychlost je pouze fyzikální veličinou – dráha za čas › v = s/t ; jednotkou je podle SI soustavy ms -1 › 1 ms -1 = 3,6 kmh -1  v tomto smyslu je rychlost popisnou charakteristikou každého, i pomalého pohybu

5 5  pohybová činnost je prováděna: › vysokou až maximální rychlostí › velkým až maximálním úsilím a intenzitou  může trvat jen krátce (15-20 s), a proto při ní nevzniká únava  nelze překonávat žádný nebo jen malý odpor  při větším odporu než 20% maxima začínají být dominantní explozivně silové schopnosti

6 6  tradiční zařazení rychlostních schopností mezi schopnosti kondiční se opouští  považuje se za schopnost hybridní, koordinačně-kondiční  rychlostní schopnost je determinována úrovní individuálních kondičních a koordinačních předpokladů současně

7 7  svalový systém – vysoký podíl FT vláken ve svalech (až 90 %)  nervový systém – rychlost vedení vzruchu a přenosu informací při řízení nervosvalové činnosti  energetický systém – vysoká zásoba kreatinfosfátu, rychlá syntéza ATP aj.  psychické předpoklady  technika, somatotyp, další schopnosti

8 8 rychlostní schopnost akční-realizační rychlost reakční rychlost  někdy se uvádí ještě frekvenční rychlost (Čelikovský et al., 1990)

9 9  REAKČNÍ RYCHLOSTNÍ SCHOPNOST - mechanismy řízení a regulace pohybu - kvalita nerv. drah, velikost a typ podnětu…  AKČNÍ - REALIZAČNÍ RYCHLOSTNÍ SCHOPNOST - přistupují vlastnosti pohybového ústrojí – rychlá svalová vlákna, vlastnosti skeletu…  FREKVENČNÍ RYCHLOSTNÍ SCHOPNOST - elasticita svalstva, kloubní pohyblivost…

10 10  schopnost realizovat určitý pohybový úkol v nejkratším čase od započetí pohybu (eventuálně maximální frekvencí)  akční rychlostní sch. se dále dělí na: › acyklické rychlostní schopnosti – jednorázové provedení pohybu maximální rychlostí proti malému odporu › cyklické rychlostní schopnosti – více fází (fáze startu, fáze zrychlování, fáze dosažení max. rychlosti, fáze poklesu rychlosti)

11 11  LABORATORNÍ MĚŘENÍ - analýza časoprostorových a dynamických charakteristik pozorovaných pomocí videozáznamu  MOTORICKÉ TESTY – nejčastěji hodnocena tzv. běžecká rychlost (běh na krátké vzdálenosti, člunkové běhy)

12 12 Pohybový úkol – krátké běhyCo se měříPříklad běh na přímé trati s pevným startem časběh na 50 m s letmým startemčasběh na 20 m běh se změnami směru člunkový běhčas4 x 15 m slalomový běhčasobíhání met běh na místě po stanovenou dobupočet cyklůběh po dobu 10 s (Měkota & Blahuš, 1983)

13 13  schopnost odpovídat pohybem na daný podnět, eventuálně zahájit pohyb v nejkratším čase  dále se člení na: › reakce na jednoduchý podnět 0,15 – 0,35 s › reakce na složitý podnět > 0,25 s › výběrová reakce – volba řešení > 0,5 s

14 14  rozhodnutí o způsobu pohybové odpovědi a rychlost jejího provedení jsou úzce spjaty s anticipací  výkony spojené s rychlostní výběrovou reakcí jsou ovlivněny individuálními zkušenostmi, které umožňují předvídat další průběh činnosti  anticipace = psychický proces, pomocí kterého je odhadován další průběh a výsledek pohybu podle jeho zahájení a náznaků určité situace

15 15  LABORATORNÍ MĚŘENÍ - analýza reakcí na vizuální, zvukový nebo taktilní vjem - využití reaktometrů  MOTORICKÉ TESTY – testy typu signál - reakce

16 16  reakce ruky stisknutím tlačítka reaktometru › výsledkem čas reakce - zpoždění pohybu oproti signálu  zachycení padajícího předmětu › padajícím předmětem gymnastická tyč nebo ploché pravítko › test je možno využít i pro dolní končetiny › spolehlivost r stab = 0,89

17 17  schopnost maximálně rychle opakovat shodnou strukturu pohybu  příklady: › cyklistika › veslování

18 18  LABORATORNÍ MĚŘENÍ - různé druhy „tappingu“  MOTORICKÉ TESTY – hodnocen počet opakování (cyklů) při pohybu končetin apod. (tzv. talířový tapping, frekvence běhu na místě)

19 19  frekvence = počet cyklů / čas zkoušky  příklad tappinku rukou › deska se dvěma terči vzdálenými 81 cm › účastní se dominantní ruka, která se střídavě dotýká obou disků › výsledkem maximální frekvence za 20 s › každý dotyk terče skóruje 0,5 bodu › test se opakuje 2x, počítá se lepší výsledek

20 20  Schnebel et al. (2003) uvádí 2 skupiny rychlostních schopností:  základní rychlost › je podmíněna výhradně rychlostními psychofyzickými předpoklady › nemá přímou vazbu na ostatní výkonnostní předpoklady  komplexní rychlost › vazba na ostatní výkonové předpoklady › uplatňují se i silové, příp. další schopnosti

21 21 Rychlost komplexní rychlostní výkon reakční rychlostakční pohybová rychlost výběrová reakcejednoduchá reakcecyklická- frekvenční lokomoční rychlost rychlost jednoduchého pohybu sprintérská rychlost tappink proti malému odporu anticipace stanovený podnět určená odpověď

22 22  závislost na věku je výrazná  rozdíly v závislosti na pohlaví méně patrné než u silových schopností  rychlostní schopnosti kulminují dříve než schopnosti silové a vytrvalostní, ale dříve začíná jejich regres

23 23  výrazný pozitivní trend v dětství  asi do 15ti let se reakční časy zřetelně zkracují › nejvíce mezi 8-12 lety  další progres asi do 18-20ti let je mírný  za dekádu od 8 do 18ti let se jednoduchá reakční doba zkrátí asi o 100 ms  po 30. roce prodlužování reakčních časů › regres je mírný › v 60ti letech jednoduchá reakce trvá asi 250 ms

24 24  nejvíce srovnatelných údajů poskytují populační šetření běhu na 50 m z vysokého startu  největší vývojová dynamika › do 14 let u chlapců – kulminace18-23 let › do 13 let u dívek – kulminace dříve než u mužů  20-60 let se časy prodluží asi o 2 s a dostanou se až na úroveň osmiletých dětí

25 25  do 13 let malé (0,3 s)  výrazně narůstají v dospělosti  v 18ti letech je diference 1,3 s  sprinterský výkon dospělé ženy je asi na úrovni 85 % výkonu můžů › na vrcholové úrovni je to až 90 % výkonu můžů

26 26  velká interindividuální variabilita  odhad – 10 % padesátiletých mužů podává výkony, kterých jiných 10 % mužů nedosáhne ani v období max. výkonnosti  změny vlivem stárnutí lze zpomalit, ale pohybové aktivity rychlostního charakteru jsou obtížnější než u aerobní vytrvalosti

27 27  mezi jednotlivými druhy rychlosti existuje poměrně malý transfer (přenos)  používají se ta cvičení, jejichž průběh odpovídá druhu rozvíjené rychlosti › např. starty z různých poloh › startovní signál je shodný se závodní disciplínou

28 28  metody opakování jsou založené na: › zatížení je přerušováno plným intervalem odpočinku › cvičení je prováděno maximální intenzitou a maximálním úsilím › délka zatížení okolo 5 s

29 29  maximální intenzita cvičení  délka provádění je závislá na udržení maximální rychlosti, nesmí nastoupit fáze poklesu  doba odpočinku by měla zabezpečit plné obnovení práceschopnosti  technika cvičení musí být plně zvládnuta a stabilizována

30 30  svalstvo musí být dostatečně protaženo a uvolněno  trénink nesmí ovlivňovat rušící faktory, které by ovlivňovali koncentraci  i poměrně krátká přerušení tréninku rozvoje rychlostních schopností se projeví poklesem úrovně jednotlivých faktorů rychlosti

31 31 100 m BURKE – USA – 12,0 s BAILEY – CAN – 9,84 s 400 m BURKE – USA – 54,2 s JOHNSON – USA – 43,49 s 1896 ATÉNY 1996 ATLANTA WR 2009 BOLT– JAMAJKA – 9,58 sJOHNSON – USA – 43,18 s Km/h 30,0 36,6 37,633,3 33,1 27,0

32


Stáhnout ppt "2  schopnost zahájit a realizovat pohybový úkol v co nejkratší době nebo maximální frekvencí  pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google