Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obdivuhodné zázraky Život - náhoda nebo záměr? Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obdivuhodné zázraky Život - náhoda nebo záměr? Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Obdivuhodné zázraky Život - náhoda nebo záměr? Jozef Bajusz

3

4

5 video

6 VESMÍR - prostor a čas ROK 1609: -Galileo G. = 5119 hvězd DNES: 100 miliard galaxií a v každé 200 - 500 miliard hvězd. Každá hvězda je milionkrát větší než naše Země. Za 24 hodin urazí 2,4 miliony km rychlostí 105 000 km/hod. Nejbližší hvězda - 38 bilionů km. raketa 40 000 km/h = 120 000 let!!

7 „Náš domov ve vesmíru je spirálou, kterou tvoří 200 miliard hvězd a sluncí vířících vesmírem jako velké ohnivé kolo.“ Fritz Conn, astronom

8 „Neexistuje žádný důkaz, že vesmír funguje automaticky, nebo že má sám v sobě ukrytou schopnost vytvářet zákony, které ve vesmíru platí. Hmota samotná tuto schopnost nemá. Vesmír není nahodilý shluk těles, která se pohybují bez systému a řádu. Vesmír je dílem všemohoucnosti.“ Dr. Edwin B. Frost, bývalý ředitel observatoře v Yerkey

9 „Podle mého názoru víra začíná tím, že si člověk uvědomí, že nadpřirozená inteligence uvedla do pohybu celý vesmír a stvořila člověka. Není obtížné tomu uvěřit, protože tam, kde existuje určitý plán, existuje také rozum, který ho vytvořil - vesmír, který byl vytvořen podle určitého řádu, dává za pravdu výroku: Na počátku stvořil Bůh…“ Dr. Arthur Compton, fyzik, nositel Nobelovy ceny „Podle mého názoru víra začíná tím, že si člověk uvědomí, že nadpřirozená inteligence uvedla do pohybu celý vesmír a stvořila člověka. Není obtížné tomu uvěřit, protože tam, kde existuje určitý plán, existuje také rozum, který ho vytvořil - vesmír, který byl vytvořen podle určitého řádu, dává za pravdu výroku: Na počátku stvořil Bůh…“ Dr. Arthur Compton, fyzik, nositel Nobelovy ceny

10 „Ve vesmíru existují neměnné přírodní zákony, jejichž autorem je sám Bůh. Prvky, uspořádání podle určitého klíče svědčí o existenci původní inteligence.“ Heizenberg, největší fyzik a matematik století

11 „Dle mého názoru byl vesmír stvořen Bohem… Moje víra nemá původ v Bibli, ale zrodila se z osobního styku s božskou bytostí, s kterou přicházím do styku při svém bádání. Každý má rozdílnou cestu k Bohu.“ B. Fildbertis - Nobelova cena - „Dle mého názoru byl vesmír stvořen Bohem… Moje víra nemá původ v Bibli, ale zrodila se z osobního styku s božskou bytostí, s kterou přicházím do styku při svém bádání. Každý má rozdílnou cestu k Bohu.“ B. Fildbertis - Nobelova cena - obj. elektromagnetismu Video/let

12 „Vyjadřuji svůj obdiv odvážnému budovateli této originální věže, neboť mám úctu ke všem budovatelům, největší pak k vrcholně geniálnímu budovateli - k Bohu.“ T.A. Edison

13 Umístnění Země vzdálenost od Slunce vzdálenost od Měsíce otáčení Země naklonění zemské osy atmosféra složení vzduchu ……. „Za přírodními zákony je nějaký vyšší rozum. Je to příliš chytré, než aby to bylo nahodilé.“ Prof. J.Hořejší, DrSc. / mat-fyz UK NÁHODA ? Video/vzdalenost

14 Troufám si proto tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa, jak to kdysi tak předvídavě a výstižně vyjádřil žalmista Páně: "Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje" (žalm 19,2).... RNDr. J.Grygar, CSc

15 „Člověk by musel být slepý, kdyby neviděl v uspořádání věcí moudrost Všemohoucího Stvořitele, a byl by blázen, kdyby to nechtěl doznat.“ I. Newton

16 „Jeho věčnou moc a božství … lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle.“ Římanům 1,20 Neomezuje víra ve vědeckém bádání? „Když jsme dostali rozum jako dar od Boha, tak je přece potřeba ho využívat.“ RNDr. J.Grygar, CSc.

17 „Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví … … mořské ryby vyprávět ti budou, že ruka Hospodinova to učinila.“ Job 12,7-9

18 „Bez Boha nelze přemýšlet o vzniku života. Přírodovědec musí věřit v cílevědomé uspořádání světa, kde se projevuje Boží Duch. Čím více poznáváme, tím větší úžas se nás zmocňuje z nepoznaného.“ J. Schrödinger - nositel Nobelovy ceny/ kv.t Video/oves

19 Magazín Dnes 1999/7, str.13

20 „Za atomem stojí pro mě Bůh.“ RNDr. J.Mrázek, geofyzik „Bůh je skvělý inženýr.“ E.A.Cernan, astronaut Bůh vesmír stvořil, ale také nad ním stále bdí. „Samotná existence vesmíru je neobyčejná, podivuhodná záležitost. Neumíme pochopit, proč to pořád funguje.“ RNDr. J.Grygar, CSc.

21 Na otázku co přesvědčilo vás?: Biblické poselství. V něm nacházím i motivaci pro vědeckou práci. Dokonale to vystihuje osmý Žalm: „Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, které jsi tak upevnil, říkám: Co jest člověk, že jsi naň pamětliv.“ Tento žalm dokonale vystihuje úžas nad velikostí a krásou Božího stvoření.“ Prof. P.Hájek, DrSc. ředitel ústavu informatiky AV

22 Matematik Frederik Hoyle, který je evolucionistou a ateistou, odhaduje, že pravděpodobnost, že pouhá první mutace, která je nezbytná pro zahájení dlouhého procesu vývoje koně, je 1:10 3 milionu. To je jednička s milionem nul, která by zaplnila tři knihy s 500 stranami.

23 MARNÉ HLEDÁNÍ PŘECHODNÝCH FOREM Při všech dosavadních bádáních nebyly ve fosiliích nikdy nalezeny žádné přechodné formy života. Ve fosilních nálezech nejsou stopy po vývoji. Fosilie svědčí o různých jednoduchých, ale dokonalých formách života.

24 „Říká blázen v srdci svém: Není Boha…“ Žalm 14,1

25

26 „Člověk nikdy neměl tak velikou a strhující představu Boha, jako právě za našich dnů, díky objevům fyziky, chemie, astronomiky a biologie. On řídí vesmírné hodiny a víra v Boha se stává silnější a podloženější…“ A. Einstein

27 Vývojová teorie je: VíraNelogickáNedokázanáBeznadějná

28 EVOLUCE A ATEISMUS NEDÁVAJÍ ŽÁDNOU NADĚJI Jestliže se člověk na světě objevil náhodou a není-li Boha, pak vesmír ani naše bytí nemají žádný smysl.

29 Je-li tedy NIC před námi a za námi také NIC, pak by skutečným základem bytí bylo zřejmě NIC. Tedy nicota a prázdnota. K čemu pak to naše zápolení, rozčilování a usilování o NĚCO?

30 „Přírodní vědy jsou velice dobrý způsob řešení otázek JAK, ale když chceme odpovídat na dětskou otázku PROČ, příroda mlčí. Každé dítě utře i nositele Nobelovy ceny. A právě náboženská víra je jeden ze způsobů, jak odpovídat.“ RNDr. J.Grygar, CSc. „Víra je pro mne jakousi kotvou. Víra dává jistotu, že to pachtění má smysl.“ RNDr. J.Grygar, CSc.

31 „Dvě věci, čím častěji a usilovněji o nich přemýšlím, naplňují mou mysl vždy novým a větším údivem a úctou: hvězdnaté nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“ I. Kant

32 „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi…“ Jan 1,1.14

33 „Kdo vidí mne, vidí otce.“ Jan 14,9 Bůh není: nemilosrdný soudce krutý vládce policajt.. Bůh je: Bůh který ti rozumí je laskavý může ti pomoci

34 „Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje.“ Job 22,21

35 „Pokud někdo nevěří v Boha, pak nevěří ničemu, a zároveň věří všemu!“

36 Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. 1. Kdekdo říkal, že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím Otčenáš, dojdu-li ke tvým dveřím,otevři, Pane náš. Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. 1. Kdekdo říkal, že nejsi, nejvíc ti, co lhali nám, proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám. I když dnes málo věřím, neumím Otčenáš, dojdu-li ke tvým dveřím,otevři, Pane náš.

37 Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. 2. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a o všem, co se chystá, ať víme také my. Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. 2. Dej, ať můžem všechno zpívat, dej, ať můžem všechno říct, ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic. Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí a o všem, co se chystá, ať víme také my.

38 Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. 3. Zbav nás, Bože, hříchu, bázně, zbav nás hanby, mlčení, další zkoušky, další strázně ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej, jen tou tíhou temných časů už nás netrestej. Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. 3. Zbav nás, Bože, hříchu, bázně, zbav nás hanby, mlčení, další zkoušky, další strázně ať nám už duše nezmění. Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej, jen tou tíhou temných časů už nás netrestej.

39 Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš. Svou vlídnou lásku dej nám, ó Pane náš, ať jsme tvůj zástup přej nám, ó Pane náš, ať líp se dýchá dej nám, ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš.

40 „Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš… nikdy tě neopustím…“ 1.Mojžíšova 28,15

41 Konec Zveme vás na pokračování v úterý 16.ledna v 19.00 hod. v úterý 16.ledna v 19.00 hod.


Stáhnout ppt "Obdivuhodné zázraky Život - náhoda nebo záměr? Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google