Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma : Obnovitelné zdroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma : Obnovitelné zdroje"— Transkript prezentace:

1 Téma : Obnovitelné zdroje 20.04.2011
Projektový den Téma : Obnovitelné zdroje

2 Vyčerpatelné zdroje teplárny tepelné elektrárny spalovací motory
atomové elektrárny

3 Co jsou obnovitelné zdroje ? Proč obnovitelné zdroje ? Ano/Ne?
Kde a jak je používáme nyní ? Kde a jak by mohly být požívány ?

4 Obnovitelné zdroje historie

5 Rozdělení obnovitelných zdrojů energie:
Obnovitelné zdroje Rozdělení obnovitelných zdrojů energie: energie Slunce fototermika, fotovoltaika (přímé využití) energie vody, větru, biomasa (nepřímé využití) energie Země geotermální energie, energie jádra planety, energie Měsíce gravitační energie, příliv a odliv. Proč jsou to obnovitelné zdroje ?

6 Obnovitelné zdroje Slovníček :
Fosilní paliva - Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadí se sem především ropa, zemní plyn a uhlí.

7 fototermika, fotovoltaika (přímé využití) energie vody, větru, biomasa
Obnovitelné zdroje Rozdělení energie Slunce fototermika, fotovoltaika (přímé využití) energie vody, větru, biomasa (nepřímé využití) energie Země geotermální energie, energie jádra planety energie Měsíce gravitační energie, příliv a odliv.

8 Obnovitelné zdroje energie Slunce Co je slunce ?
Slunce je nejbližší hvězda Zemi a je zatím jediná, jejíž povrch můžeme detailněji sledovat Slunce je centrální těleso naší sluneční soustavy. Obsahuje 99 % hmotnosti celé soustavy Slunce je mohutným zdrojem energie, kterou vyzařuje ve všech oblastech elektromagnetického záření, čímž ovlivňuje všechna tělesa sluneční soustavy. Je to obrovská žhavá plazmová koule současné modely předpokládají, že Slunce zůstane „v rovnováze“ ještě dalších 4 až 5 miliard let.

9 Obnovitelné zdroje energie Slunce
Množství sluneční energie dopadající na zemský povrch je tak obrovské, že by současnou spotřebu pokrylo 6000 krát ! Solární energie má také nejvyšší hustotu výkonu ze všech známých zdrojů obnovitelné energie (celosvětový průměr je 170 W/m2).

10 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie Slunce Solární energie v České republice Celkové množství solární energie, které na zem (nebo střechu rodinného domu) dopadne za určitou časovou jednotku (den, rok) ovlivňují zeměpisné podmínky. Jiná je intenzita slunečního záření v  jižních státech Evropy, jiná v severských zemích. V České republice je intenzita slunečního záření odhadována na 950–1 340 kW na metr čtvereční za rok. Intenzita solárního záření se pochopitelně mění i v průběhu ročního období. V České republice je nejvyšší mezi dubnem a zářím. Dalším důležitým údajem je počet slunečních hodin, které se v České republice odhadují na 1 330–1 800 hodin Dopadající sluneční energie

11 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fototermika - je využití tepelného záření na ohřev látek různého skupenství solární panely sluneční pec sluneční elektrárna

12 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fototermika - solární panely/kolektory „V létě, kdy je obloha bez mráčku, je možné pomocí 1 m2 plochého kolektoru ohřát až 100 l vody (na teplotu kolem 55 °C).“ „Tzn. stačí 1 metr čtvereční na osobu” !

13 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fototermika - sluneční pec neboli solární tavicí pec je sběrač, který soustřeďuje sluneční paprsky do jednoho místa. Využívá se odrazu světla od speciálně tvarovaných a orientovaných zrcadel. Maximálních teploty v peci 3800 °C v metalurgii absolutní maximum ! Odeillo ve francouzských Pyrenejích, do provozu byla uvedena roku 1969 (první a zároveň největší solární pec).

14 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fototermika - sluneční elektrárna

15 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fototermika Trombeho stěna

16 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fotovoltaika je přímá přeměna slunečního záření v elektrickou energii. fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom tzv. fotovoltaický jev. je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Problémy : skladování …

17 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fotovoltaika Během výroby elektrické energie fotovoltaický systém neznečišťuje životní prostředí. Fotovoltaické systémy vyžadují minimální údržbu po jejich nainstalování. Provozní náklady jsou tudíž extrémně nízké ve srovnání s existujícími technologiemi. Bohužel náklady na vybudování těchto systémů nejsou triviální. Pokud je fotovoltaický systém připojen na síť tak energie může být spotřebována místně a tudíž snížit celkové ztráty rozvodné soustavy. Do výzkumu solárních systémů bylo investováno poměrně málo ve srovnání s prostředky, které byly investovány do výzkumu produkce energie z fosilních a jaderných zdrojů.

18 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fotovoltaika

19 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fotovoltaika

20 energie Slunce – přímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – přímé využití Fotovoltaika – příklady instalací

21 Rozvodná elektrická síť
Obnovitelné zdroje Rozvodná elektrická síť Rozvodná elektrická síť má jedno specifikum. Je potřeba v ní udržovat rovnováhu mezi okamžitou spotřebou elektrické energie a její výrobou. Jinak může dojít k přetížení sítě a následnému výpadku nebo dokonce až ke kompletnímu zhroucení. Problém se bude navíc v budoucnu ještě prohlubovat. Nejen, že se počítá s dalším masivním rozvojem obnovitelných zdrojů, ale výzvou bude i postupné rozšiřování elektromobilů. Jejich hromadné zavádění zapříčiní v následujících letech velké požadavky na okamžité dodávky elektrické energie. Například v nočních hodinách, kdy bude drtivá většina uživatelů své elektromobily dobíjet.

22 Rozvodná elektrická síť
Obnovitelné zdroje Rozvodná elektrická síť Řešením by mohly být obrovské baterie, které by přebytek elektřiny ze sítě skladovaly a v době zvýšené spotřeby by elektrickou energii dodávaly zpět do sítě. Příklad : 20 MWh úložiště je dostatečně velké pro zásobovaní 2000 domácnosti na jeden celý den.

23 Obnovitelné zdroje Příklady využití Solar Impulse – solární letadlo

24 Obnovitelné zdroje

25 Obnovitelné zdroje Příklady využití
planetSolar – solární loď na cestě kolem světa

26 Rozvodná elektrická síť
Obnovitelné zdroje Rozvodná elektrická síť . Čeští vědci pracují na revoluční technologii 3D baterií

27 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití energie vody - Vodní elektrárny Princip

28 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití energie vody - Vodní elektrárny Tři soutěsky v Číně Délka hráze v koruně: m Výška hráze: 185 m Šířka hráze: 126 m V současnosti probíhá rozšíření elektrárny do finálního počtu 32 turbin, 6 nově plánovaných bude umístěno v podzemí přehrady tím pádem stoupne výkon na MW, což bude zhruba 13x převyšovat výkon Dukovanské jaderné elektrárny, nebo 1125x Vranovské přehrady. Zatím největší hydroelektrárna Itaipů na jihoamerické řece Paraná měla výkonu MW.

29 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití energie vody - Vodní elektrárny Tři soutěsky v Číně

30 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití energie Vody Přečerpávací vodní elektrárna je speciální typ vodní elektrárny, která slouží ke skladování (akumulaci) elektrické energie prostřednictvím gravitační potenciální energie vody. Umožňuje řešit problém rozdílné spotřeby elektrické energie během pracovního dne, kdy ráno a v podvečer bývají v odběru elektrické energie z elektrorozvodné sítě výkonové spotřební špičky, kdežto v noci je odběr elektrické energie malý. Během přečerpávání se energie samozřejmě ztrácí, za každou kilowathodinu elektrické energie, kterou je třeba během špičky použít, je nutné mimo špičku akumulovat asi 1,3 kWh do potenciální energie vody. Celková energetická účinnost obvykle nepřevyšuje 80 %.

31 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie vody – přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

32 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití energie vody – přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně výškový rozdíl nádrží 510,7 m. Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m a má provozní objem 2 580 000 m3 (celkový objem 2 719 750 m³) a zabírá plochu 15,4 ha, s největší hloubkou 26 m. Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m a má celkový objem 3 405 000 m³ a plochu 16,3 ha. Při plném načerpání horní nádrže stoupne její hladina o 21,5 m a hladina dolní nádrže klesne o 22,2 m Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW (Francisovy turbíny)

33 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Příklady řešení Dánsko je s ohledem na obnovitelné zdroje energie jednou z nejprogresivnějších zemí světa. Tamní architektonické studio Gottlieb Paludan aktuálně přišlo s novým nápadem. Ten počítá s využitím klasických solárních či větrných elektráren v kombinaci s vodními přečerpávacími elektrárnami. Tak by se vyřešil dlouhodobý problém alternativních zdrojů, totiž jejich nestálost. Dánsko již dnes získává 20% energie z větrných turbín. Jsou umístěné jak na pevnině, tak v moři. Podíl větrné energie se neustále zvyšuje, ale spolu s tím se objevují také problémy. Ten hlavní spočívá v tom, že energie větru je nestálá. Někdy fouká hodně, někdy málo, někdy vůbec. Rozvodová síť však musí být zásobována konstantně.

34 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie větru - Větrná elektrárna Větrné elektrárny využívají síly větru k roztočení vrtule (větrná turbína). K ní je pak připojen elektrický generátor. V historii se místo převodu na elektřinu konala přímo nějaká mechanická práce. Větrný mlýn například mlel obilí, větrnými stroji se čerpala voda, lisoval olej, stloukala plsť nebo poháněly katry Vítr se také používá k pohonu dopravních prostředků, nejvíc u lodí (plachetnice).

35 Obnovitelné zdroje Energie větru Větrná elektrárna Teorie
Větrné elektrárny využívají síly větru k roztočení vrtule (větrná turbína). K ní je pak připojen elektrický generátor. Získaná energie je přímo úměrná třetí mocnině rychlosti proudící vzdušné masy, proto větrné elektrárny po většinu doby nedosahují nominálních hodnot generovaného výkonu. V historii se místo převodu na elektřinu konala přímo nějaká mechanická práce. Větrný mlýn například mlel obilí, větrnými stroji se čerpala voda, lisoval olej, stloukala plsť nebo poháněly katry. Vítr se také používá k pohonu dopravních prostředků, nejvíc u lodí (plachetnice).

36 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Princip větrné elektrárny, virtuální prohlídka

37 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie větru

38 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Co je slunce ?

39 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Jaké to je v gondole větrné elektrárny a mimo ní.

40 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití

41 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie větru - malé větrné elektrárny vhodné pro použití v městském prostředí. Tyto větrné turbíny jsou určeny pro použití na střechách a jiných součástech budov či velkých mostů.

42 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie větru Velké větrné farmy

43 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie větru Příklady použití v městské zástavbě, nebo na dopravních tepnách

44 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie větru - Příklady použití v městské zástavbě

45 Obnovitelné zdroje Příklady využití Maglevova větrná turbína

46 Obnovitelné zdroje Příklady využití Ať žije technologie …

47 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie biomasy Energie biomasy je další formou transformované sluneční energie. Má výhodu ve snadném skladování. V současné době se biomasa nejčastěji využívá pro spalování. Je to sice nejlevnější způsob využití, ale také nejméně šetrný k životnímu prostředí. Je pravdou, že do atmosféry se dostane stejné množství CO2, jaké bylo absorbováno při růstu rostlin.

48 energie Slunce – nepřímé využití
Obnovitelné zdroje energie Slunce – nepřímé využití Energie biomasy - bioplyn zpracování biomasy tzv. anaerobní fermentací, vzniká bioplyn. Tento proces probíhá ve vlhkém prostředí působením metanových bakterií – metanogenů. Ve fermentačních nádobách (vlhké prostředí, ve kterém působí metanové bakterie) jsou uloženy organické materiály (palivo) bez přístupu vzduchu. Ty při fermentaci produkují bioplyn (s vysokým obsahem metanu). Tento je následně využit jako palivo k výrobě elektřiny. Kromě ní je výstupem také teplo v podobě horké vody. Palivo (např. kukuřičná siláž , řepné řízky a kořínky) je uloženo ve skladech a dostatečně překryto těsnícím materiálem. Jako vstupní suroviny jsou uvažovány kukuřičná siláž a vedlejší cukrovarské produkty.

49 Obnovitelné zdroje Rekuperace tepla Co je to rekuperace?
Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. Účinnost rekuperace? Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou.

50 Obnovitelné zdroje Rekuperace tepla Princip tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako chladnička, která uvnitř odebírá teplo potravinám (chladí) a v zadní části topí. Podobně pracuje tepelné čerpadlo, ale s mnohem větším výkonem. Odebírá teplo venkovnímu prostředí (vodě, vzduchu nebo zemi) a v domě topí pomocí topné soustavy, např. radiátorů nebo podlahového topení.

51 Obnovitelné zdroje Rekuperace tepla
Rozdíl mezi vrtanou a povrchovou technologií Zřízení tepelného čerpadla není limitováno pozemkem ani druhem podloží, jde jen o volbu správného typu. Existují zařízení odebírající teplo ze vzduchu, země a vody, přičemž jako topné médium využívají buď vzduch nebo vodu. Odtud vyplývají označení soustav jako vzduch/vzduch, vzduch/voda a země/voda. V případě systému vzduch-voda se odebírá tepelná energie ze vzduchu pomocí výparníku s ventilátorem. U systémů země-voda se tepelná energie odebírá ze země pomocí vrtů nebo kolektorů a u systémů voda-voda ze studní nebo vodního toku.

52 geotermální energie energie jádra planety
Obnovitelné zdroje Rozdělení energie Slunce fototermika, fotovoltaika (přímé využití) energie vody, větru, biomasa (nepřímé využití) energie Země geotermální energie energie jádra planety energie Měsíce gravitační energie, příliv a odliv.

53 Obnovitelné zdroje Energie Země geotermální energie
energie jádra planety

54 Obnovitelné zdroje energie Země Geotermální energie
má potenciál stát se jedním z nejlevněji dostupných typů obnovitelných zdrojů. Jeden z principů získávání energie z hlubin země spočívá v tom, že se do hloubky až několika kilometrů vyvrtá díra. Pevná hornina na dně vrtu popraská a do prasklin se vhání z povrchu voda. Ta se tam ohřeje, přemění na páru a s pomocí dalšího vrtu je odváděna na povrch. Se vzrůstající hloubkou se teplota zvyšuje.

55 Obnovitelné zdroje energie Země Geotermální elektrárny
jsou zařízení, využívající páry vystupující z hlubin Země (gejzíry) nebo, kde se teplo (pára) předává přes výměník do uzavřeného okruhu), který pohání parní turbínu nebo soustavu turbín pro výrobu elektrické energie. Geotermální výtopny využívají geotermální energii ve formě tepla k vytápění a ohřevu TUV. Geotermální teplárny v sobě spojují obě výše uvedené varianty, kdy se zbytkové teplo z výroby elektrické energie dále využívá k vytápění a ohřevu TUV. Jedná se o optimální využití. Znáte nějaké místo na světě,kde je geotermální aktivita velmi výrazná ?

56 Obnovitelné zdroje Jaké jsou fyzikální jednotky (otázka do testu ..?)

57 energie Měsíce Obnovitelné zdroje Rozdělení
energie Slunce fototermika, fotovoltaika (přímé využití) energie vody, větru, biomasa (nepřímé využití) energie Země geotermální energie energie jádra planety energie Měsíce gravitační energie, příliv a odliv

58 Obnovitelné zdroje energie Měsíce Co je Měsíc ?
Měsíc je jediný známý přirozený satelit Země Slapové jevy představují zvyšování a snižování hladiny moře v důsledku působení slapových sil. Zvýšení hladiny se označuje jako příliv, snížení jako odliv, souhrnně se mluví o dmutí mořské hladiny. Příčiny vzniku Slapové jevy jsou důsledkem deformace povrchu oceánu vlivem sil, kterými na vodní masu působí nebeská tělesa, v případě Země především Měsíc a Slunce. Příliv a odliv je důsledkem působení slapových sil Měsíce a Slunce. Na výšku přílivu a odlivu má zásadní vliv tvar pobřeží (nejvyšší známý příliv je u Nového Skotska v USA - o plných 20 m).

59 Obnovitelné zdroje energie Měsíce Le Mont Saint-Michel

60 Přílivová elektrárna v estuáru řeky La Rance ve francouzském St. Malo
Obnovitelné zdroje energie Měsíce Přílivová elektrárna v estuáru řeky La Rance ve francouzském St. Malo

61 Obnovitelné zdroje energie Měsíce Podmořské vrtulové turbíny ..

62 Obnovitelné zdroje energie Měsíce
Elektrárna poháněná mořskými vlnami ..

63 Obnovitelné zdroje energie Měsíce
Elektrárna poháněná mořskými vlnami ..

64 Obnovitelné zdroje energie Měsíce Draci jako podmořské elektrárny
Přílivová elektrárna, která připomíná draka vznášející se pod vodou. Sto metrů nad mořským dnem se bude vznášet volně upoutaný „podmořský drak", který bude vybaven speciální turbínou. Drak má „prolétávat“ vodou a opisovat jakési "osmičky". Jeho pohyb bude až 10x rychlejší než pohyb aktuálního přílivového nebo odlivového proudu. Taková konstrukce tedy bude vhodná i pro oblasti s velmi pomalým prouděním vody. Drak bude také fungovat i v poměrně velkých hloubkách, kde už nehrozí kolize s čímkoliv, co pluje na hladině. Množství produkované energie má být několikrát vyšší, než je tomu u klasických upoutaných generátorů.                                                                                                                

65 Obnovitelné zdroje energie Měsíce Podmořští draci

66 Obnovitelné zdroje „Jiné“ energie ...
Vodík Společnost Suzuki má velký trumf a náskok před ostatními: dokončený prototyp motocyklu s vodíkovým pohonem, který je připraven k sériové produkci. Motocykl Crosscage pohání malý motor o objemu 125 ccm, který umí spalovat vodíkové palivo a místo škodlivých emisí vypouští jen čistou vodu. „Motocykl má speciálně upravené palivové články, které vydrží déle, jsou kompaktnější, účinnější a z výfuku nejde žádný oxid uhličitý.“

67 Obnovitelné zdroje „Jiné“ energie ... Vodík
Motocykl Crosscage od Suzuki

68 Obnovitelné zdroje „Jiné“ energie ...
Vodík a automobily? Reálné – funkční – dostupné! Vodíkové vyjíječe je možno namontovat na všechny typy motorů (nafta, benzín, LPG), jelikož směs plynu vodíku a kyslíku je přisávána do vzduchového potrubí za vzduchový filtr. Tento plyn je vyráběn ve vyvíječi efektivní elektrolýzou pomocí frekvenčního regulátoru. Plyn pak napomáhá k lepšímu spalování pohonné hmoty, a tak dochází k vyššímu výkonu motoru. Proč to automobilový (a jiný) průmysl nepoužívá ?

69 Obnovitelné zdroje „Jiné“ energie ... Vodík v automobilu

70 „Jiné“ formy získávání a úspory energií ...
Obnovitelné zdroje „Jiné“ formy získávání a úspory energií ... Bakterie které vyrábějí zemní plyn Zásoby zemního plynu jsou na rozdíl od ropných stále poměrně značné. Přesto se už dnes objevují technologie, které umožní znovuvyužití již vytěžených ložisek. Princip spočívá v tom, že do uhelných žil se vhání voda a živiny a bakterie. To nastartuje proces, při kterém bakterie zpracovávají uhlí a přeměňují jej v metan, hlavní součást zemního plynu.

71 „Jiné“ formy získávání a úspory energií ...
Obnovitelné zdroje „Jiné“ formy získávání a úspory energií ... Trvalá udržitelnost ve městěch? Jednou z cest mají být i tzv. “vertikální farmy”. Ty mohou produkovat lokálně pěstované potraviny, čímž výrazně sníží emise oxidu uhličitého vznikající při dopravě. Navíc pomohou pročistit znečištěné městské ovzduší a přidají zase o něco více zelené do smutných šedých sklo-betonových džunglí. Jedinečný projekt pro kanadský Vancouver. Jde o mrakodrap, který nabízí pěstování ovoce a zeleniny, pláň pro dobytek, komerční prostory, obnovitelné zdroje energie a další ekologické “fíčury”. Celý projekt se jmenuje příhodně “Harvest Green Tower”. Věž dokáže posloužit jako zdroj energie, potravin, vzduchu i prácovních příležitostí. Dokonce by mělo být možné v ní chovat ryby nebo kuřata.

72 Obnovitelné zdroje Mrakodrap jako farma pro Vancouver Jiná vize :

73 Obnovitelné zdroje Jiné vize : „Vážka“

74 Obnovitelné zdroje Jiné vize : „Vážka“
Mrakodrap – městská farma je navržen tak, aby znovu propojil spotřebitele potravin s jejich producenty. “Vážka” je 100% soběstačná. Vertikální farma je gigantická, rozprostírá se přes 132 poschodí a 600 metrů, přitom se do ní vejde 28 různých zemědělských oblastí pro produkci ovoce, zeleniny, obilnin, ale třeba i chování dobytka a drůbeže. Mezi pěstírnami jsou pak natěsnány výzkumné laboratoře, kanceláře i komunitní prostory. Do detailu je rozpracováno využití biologického odpadu. Energii získává gigantická budova za pomoci solárních panelů a větrných turbín.

75 Jaké způsoby úspor znáte ?
Obnovitelné zdroje Nutnost neplýtvat a šetřit jak zdroje, tak vlastními energiemi Jak spořit energiemi : dvě oblasti úspor úspora tepla úspora elektrické energie Proč šetřit ? Jaké způsoby úspor znáte ?

76 Obnovitelné zdroje Planeta Země v noci

77 10 tipů jak uspořit elektrickou energii !
Obnovitelné zdroje 10 tipů jak uspořit elektrickou energii ! 1. Otevírejte ledničku či mrazničku co nejméně. Každé zbytečné otevření znamená vyšší ztráty energie. 2. Vypínejte elektrospotřebiče, které to umožňují úplně. Nenechávejte je pouze v pohotovostním režimu. Příkladem jsou televize, počítače nebo rádia. 3. Víte, že 90 % energie, kterou spotřebuje pračka, jde na vrub ohřevu vody a navíc, že teplou vodu většinou k praní nepotřebujete? Tam kde je to možné, používejte pro praní studenou vodu. 4. Dejte si pozor na přebíjení vašich mobilů, MP3 přehrávačů a jiných elektronických zařízení. I když je baterie přístroje plně nabitá, tak i poté pokud je připojená k dobíječce spotřebovává elektrickou energii ze sítě. 5. Při mytí nádobí v myčce nepoužívejte horkovzdušné sušení. Stačí trochu pootevřít dvířka a vzduch udělá své. 6. Pořiďte si digitální měřič spotřeby energie. Stačí koupit jeden a postupně jej přepojovat mezi jednotlivými přístroji, jako je lednička, mraznička, pračka, televize, počítač atd.

78 10 tipů jak uspořit elektrickou energii !
Obnovitelné zdroje 10 tipů jak uspořit elektrickou energii ! 7. Opravdu máte všude nízkoenergetické šetrné žárovky? Ceny spadly již na minimum. Neváhejte a zbavte se všech klasických žárovek. 8. Prozkoumejte možnosti svého počítače (ale i jiných moderních elektronických zařízení). Pohrajte si s nastavením monitoru či procesoru. Existují programy, díky kterým můžete regulovat spotřebu elektrické energie vašeho počítače. 9. Používáte často varnou konvici? Vařte jen tolik vody, kolik opravdu potřebujete. Jedno kafe? Nalijte potřebné množství vody do kávového hrnku a přelijte do varné konvice. Více vody = více energie potřebné k ohřevu. 10. Používáte elektrickou varnou desku? Vždy vařte se zakrytým hrncem. Teplo nutné k ohřevu vody či potravin tak zbytečně neuniká pryč. Pro všechny své pokusy s úsporou energie můžete použít zmiňovaný měřič elektrické energie. Získáte přehled o tom, jak velkou spotřebu energie mají jednotlivé přístroje a kolik vás jejich provoz stojí. Změřte si spotřebu před úpravou a po úpravě. Tak můžete snadno spočítat, kolik ušetříte elektrické energie.

79 Obnovitelné zdroje 6 jednoduchých kroků jak globálně snížit spotřebu / zdroj USA Zhubnout - Američané jsou nejobéznější národ na světě, mají nejvíce automobilů na světě a tráví v nich nejvíce času. Snížení váhy řidičů i pasažérů (pokud nějací jsou) by ale prospělo spotřebě automobilů na celém světě. Inteligentní semafory - Světové metropole i menší města jsou protkány křižovatkami a semafory. V Londýně strávíte na světlech při cestě přes město dlouhé minuty a možná i desítky minut. Trochu chytřejší semafory by neuškodily. Proč spolu v době internetu a vůbec všeobecného propojování nedokáže městský dopravní systém komunikovat? Dražší benzin a nafta - Ropa je stále dražší, zdražuje také benzin a ropa a spotřebitelé to začínají pociťovat. V Los Angeles v těchto dnech jezdí výrazně méně aut než v minulosti. Jezdit pomaleji - nižší rychlost = nižší spotřeba. Více lidí v autě - Stoupněte si na chvíli k nejrušnější křižovatce ve městě a pozorujte, kolik lidí sedí v projíždějících osobních autech všech velikostí a typů. Jestli spočítáte, že jedno z deseti aut má více než jednoho člověka, můžete si ještě radostí výskat. Snížit zákonem spotřebu - Kdyby v USA nebyla minimální spotřeba automobilů stanovena zákonem na 10,6 l/100 km, byla by ještě vyšší. V Evropě je situace lepší, nicméně zákonné snížení spotřeby automobilů by znamenalo výrazné úspory, které by svým objemem jednoznačně překonaly všechny výše zmíněné kroky.

80 Obnovitelné zdroje Jeden z výhled využití zdrojů energií ..

81 Obnovitelné zdroje Fyzikální jednotky a převody : …….
Fyzikální jednotky a převody : ……. Příklad 2MW … el.pro x domácností na rok …

82 Obnovitelné zdroje Tesla ?

83 Děkujeme Vám za pozornost !
Obnovitelné zdroje Děkujeme Vám za pozornost ! Jan Lesák jednatel společnosti Solar Time, s.r.o. rodič a otec , Mirek Čáslavský rodič a otec Jan Duda „lesák“ , rodič a otec


Stáhnout ppt "Téma : Obnovitelné zdroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google