Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora výroby elektřiny z biomasy, bioplynu a druhotných energetických zdrojů Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora výroby elektřiny z biomasy, bioplynu a druhotných energetických zdrojů Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky."— Transkript prezentace:

1 Podpora výroby elektřiny z biomasy, bioplynu a druhotných energetických zdrojů Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky

2 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ2 10. prosince 2009 Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní legislativa - změny Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2010 Podpora výroby elektřiny z bioplynu na rok 2010 Druhotné energetické zdroje Statistika a dopad podpory na konečné zákazníky

3 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ3 10. prosince 2009 Představení ERÚ Energetický regulační úřad je ústředním orgánem státní správy se samostatnou kapitolou státního rozpočtu, vznikl v roce 2001 na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění Základní úlohy ERÚ :  podpora hospodářské soutěže, tj. podpora vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou a plynem  ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence  podpora využívání obnovitelných zdrojů energie dále druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla  rozhoduje spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi držiteli licencí a zákazníkem - možnost řešení sporů mimosoudně, pokud se na tom účastníci dohodnou  vydává licence právo podnikat v energetických odvětvích

4 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ4 10. prosince 2009 Základní legislativa – změny Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění (novela č. 364/2007 Sb., resp. 409/2009 Sb.)  Novelizace parametrů každé 2 roky (2007, 2009, …)  Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE:

5 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ5 10. prosince 2009 Technicko-ekonomické parametry – beze změn Předpokládaná cena biomasy na rok 2010 – beze změn  Kategorie 1 – 175 Kč/GJ  Kategorie 2 – 120 Kč/GJ  Kategorie 3 – 70 Kč/GJ Nová kategorie pro spalování čisté biomasy ve stávajících lokalitách tzn. u zdrojů, kde proběhla změna paliva z uhlí na biomasu a to bez investice do elektrárenského bloku Nárůst stávajících výkupních cen o 2 % Výrazný nárůst zelených bonusů Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kW e ] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kW e ] Zdroj spalující čistou biomasu< 75 000> 5 000 Zdroj zplyňující biomasu< 75 000> 5 000 Podpora biomasy 2010

6 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ6 10. prosince 2009 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových výrobnách nebo zdrojích od 1.1.2008 do 31.12.2010 4580 (4490)3610 (2950) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových výrobnách nebo zdrojích od 1.1.2008 do 31.12.2010 3530 (3460)2560 (1920) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových výrobnách nebo zdrojích od 1.1.2008 do 31.12.2010 2630 (2570)1660 (1030) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1.1.2008 3900 (3820)2930 (2280) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 1.1.2008 3200 (3130)2230 (1590) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 1.1.2008 2530 (2480)1560 (940) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 ve stávajících výrobnách 28301860 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 ve stávajících výrobnách 21301160 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 ve stávajících výrobnách 1460490 V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2009 Podpora biomasy 2010 ( Cenové rozhodnutí č. 4/2009)

7 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ7 10. prosince 2009 Zohledněn nárůst ceny uhlí (průměr ceny uhlí u spolusp. zdrojů) Zohlednění ceny emisních povolenek Datum uvedení do provozuZelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv 1370 (1350) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv 700 (690) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv 50 (40) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv 1640 (1620) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv 970 (960) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv 320 (310) V závorkách jsou uvedeny hodnoty zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2009 Podpora biomasy 2010 ( Cenové rozhodnutí č. 4/2009)

8 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ8 10. prosince 2009 Vývoj výroby elektřiny z biomasy Zdroj: Statistika ERÚ

9 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ9 10. prosince 2009 Nové technicko-ekonomické parametry Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] Výrobny spalující skládkový plyn, kalový plyn < 50 000> 7 000 Výrobny spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu < 110 000 (120 000)> 7 500 (7 800) Výrobny spalující důlní plyn < 50 000> 7 000 U bioplynových stanic zohledněn pokles palivových nákladů – Agregovaného indexu, výkupní ceny ponechány na úrovni roku 2009 Skládkový, kalový a důlní plyn – nárůst výkupní ceny o 2 % Nárůst ceny zelených bonusů - pokles ceny SE o více než 30 % Podpora bioplynu 2010 V závorkách jsou uvedeny hodnoty parametrů podle vyhlášky č. 364/2007 Sb.

10 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ10 10. prosince 2009 Podpora bioplynu 2010 ( Cenové rozhodnutí č. 4/2009) Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 4120 (4120)3150 (2580) Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 3550 (3550)2580 (2010) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV po 1. lednu 2006 2470 (2420)1500 (880) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2790 (2730)1820 (1190) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV před 1. lednem 2004 2900 (2840)1930 (1300) Spalování důlního plynu z uzavřených dolů 2470 (2420)1500 (880) V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2009

11 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ11 10. prosince 2009 Vývoj výroby elektřiny z bioplynu Zdroj: Statistika ERÚ

12 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ12 10. prosince 2009 Druhotné zdroje Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů)  příspěvek 1210 Kč/MWh (600 Kč/MWh)  nárůst způsoben poklesem ceny silové elektřiny Ostatní druhotné zdroje  jednotný příspěvek ve výši 45 (45) Kč/MWh Kategorizace druhotných zdrojů  Na základě studie ČVUT není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální  ERÚ nevylučuje možnou kategorizaci v budoucnosti V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2009

13 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ13 10. prosince 2009 Statistika OZE za rok 2008

14 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ14 10. prosince 2009 Statistika – podíl OZE (2000 – pol. 2009) Zdroj: Statistika ERÚ Vývoj výroby elektřiny z OZE směrem k indikativnímu cíli

15 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ15 10. prosince 2009 Dopad podpory OZE na KZ - 2

16 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ16 10. prosince 2009 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen konečných zákazníků - 2 Vícenáklady na fungování nastaveného systému podpory OZE :  20041,785 miliard Kč  20052,017 miliard Kč  20061,958 miliard Kč  20072,659 miliard Kč  20083,203 miliard Kč  20092,033 miliard Kč  20107,414 miliard Kč

17 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ17 10. prosince 2009 Shrnutí Postupné úpravy/ zlepšování legislativy, legislativa reaguje na vývoj v oblasti OZE Biomasa nárůst podpory o 2 %, nová kategorie čisté biomasy ve stávajících lokalitách Bioplyn stagnace podpory z důvodu poklesu palivových nákladů Na základě studie ČVUT není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální Obrovský nárůst podpory OZE do cen pro konečné zákazníky

18 Děkuji za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Podpora výroby elektřiny z biomasy, bioplynu a druhotných energetických zdrojů Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google