Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky"— Transkript prezentace:

1 Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky
Podpora výroby elektřiny z biomasy, bioplynu a druhotných energetických zdrojů Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky

2 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ
Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní legislativa - změny Podpora výroby elektřiny z biomasy na rok 2010 Podpora výroby elektřiny z bioplynu na rok 2010 Druhotné energetické zdroje Statistika a dopad podpory na konečné zákazníky 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

3 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ
Představení ERÚ Energetický regulační úřad je ústředním orgánem státní správy se samostatnou kapitolou státního rozpočtu, vznikl v roce na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění Základní úlohy ERÚ : podpora hospodářské soutěže, tj. podpora vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou a plynem ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence podpora využívání obnovitelných zdrojů energie dále druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla rozhoduje spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi držiteli licencí a zákazníkem - možnost řešení sporů mimosoudně, pokud se na tom účastníci dohodnou vydává licence právo podnikat v energetických odvětvích 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

4 Základní legislativa – změny
Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění (novela č. 364/2007 Sb., resp. 409/2009 Sb.) Novelizace parametrů každé 2 roky (2007, 2009, …) Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE: 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

5 Podpora biomasy 2010 Technicko-ekonomické parametry – beze změn
Předpokládaná cena biomasy na rok 2010 – beze změn Kategorie 1 – 175 Kč/GJ Kategorie 2 – 120 Kč/GJ Kategorie 3 – Kč/GJ Nová kategorie pro spalování čisté biomasy ve stávajících lokalitách tzn. u zdrojů, kde proběhla změna paliva z uhlí na biomasu a to bez investice do elektrárenského bloku Nárůst stávajících výkupních cen o 2 % Výrazný nárůst zelených bonusů Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] Zdroj spalující čistou biomasu < 75 000 > 5 000 Zdroj zplyňující biomasu > 5 000 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

6 Podpora biomasy 2010 (Cenové rozhodnutí č. 4/2009)
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových výrobnách nebo zdrojích od do 4580 (4490) 3610 (2950) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových výrobnách nebo zdrojích od do 3530 (3460) 2560 (1920) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových výrobnách nebo zdrojích od do 2630 (2570) 1660 (1030) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 3900 (3820) 2930 (2280) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 3200 (3130) 2230 (1590) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 2530 (2480) 1560 (940) Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 ve stávajících výrobnách 2830 1860 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 ve stávajících výrobnách 2130 1160 Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 ve stávajících výrobnách 1460 490 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2009

7 Datum uvedení do provozu
Podpora biomasy 2010 (Cenové rozhodnutí č. 4/2009) Datum uvedení do provozu Zelené bonusy v Kč/MWh Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv 1370 (1350) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv 700 (690) Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv 50 (40) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv 1640 (1620) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv 970 (960) Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv 320 (310) V závorkách jsou uvedeny hodnoty zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2009 Zohledněn nárůst ceny uhlí (průměr ceny uhlí u spolusp. zdrojů) Zohlednění ceny emisních povolenek 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

8 Vývoj výroby elektřiny z biomasy
10. prosince 2009 Zdroj: Statistika ERÚ TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

9 Podpora bioplynu 2010 Nové technicko-ekonomické parametry
Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWe] Roční využití instalovaného výkonu [kWh/kWe] Výrobny spalující skládkový plyn, kalový plyn < > 7 000 Výrobny spalující bioplyn včetně nové technologie produkce bioplynu < 110 000 (120 000) > 7 500 (7 800) Výrobny spalující důlní plyn < 50 000 V závorkách jsou uvedeny hodnoty parametrů podle vyhlášky č. 364/2007 Sb. U bioplynových stanic zohledněn pokles palivových nákladů – Agregovaného indexu, výkupní ceny ponechány na úrovni roku 2009 Skládkový, kalový a důlní plyn – nárůst výkupní ceny o 2 % Nárůst ceny zelených bonusů - pokles ceny SE o více než 30 % 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

10 Podpora bioplynu 2010 (Cenové rozhodnutí č. 4/2009)
Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 4120 (4120) 3150 (2580) Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 3550 (3550) 2580 (2010) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV po 1. lednu 2006 2470 (2420) 1500 (880) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 2790 (2730) 1820 (1190) Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV před 1. lednem 2004 2900 (2840) 1930 (1300) Spalování důlního plynu z uzavřených dolů V závorkách jsou uvedeny hodnoty výkupních cen a zelených bonusů pro dané kategorie pro rok 2009 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

11 Vývoj výroby elektřiny z bioplynu
Zdroj: Statistika ERÚ 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

12 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ
Druhotné zdroje Degazační plyn (důlní plyn z otevřených dolů) příspěvek 1210 Kč/MWh (600 Kč/MWh) nárůst způsoben poklesem ceny silové elektřiny Ostatní druhotné zdroje jednotný příspěvek ve výši 45 (45) Kč/MWh Kategorizace druhotných zdrojů Na základě studie ČVUT není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální ERÚ nevylučuje možnou kategorizaci v budoucnosti V závorkách jsou uvedeny hodnoty příspěvků pro dané kategorie pro rok 2009 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

13 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ
Statistika OZE za rok 2008 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

14 Statistika – podíl OZE (2000 – pol. 2009)
Vývoj výroby elektřiny z OZE směrem k indikativnímu cíli Zdroj: Statistika ERÚ 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

15 Dopad podpory OZE na KZ - 2
10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

16 Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen konečných zákazníků - 2
Vícenáklady na fungování nastaveného systému podpory OZE : 2004 1,785 miliard Kč 2005 2,017 miliard Kč 2006 1,958 miliard Kč 2007 2,659 miliard Kč 2008 3,203 miliard Kč 2009 2,033 miliard Kč 2010 7,414 miliard Kč 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

17 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ
Shrnutí Postupné úpravy/ zlepšování legislativy, legislativa reaguje na vývoj v oblasti OZE Biomasa nárůst podpory o 2 %, nová kategorie čisté biomasy ve stávajících lokalitách Bioplyn stagnace podpory z důvodu poklesu palivových nákladů Na základě studie ČVUT není kategorizace druhotných zdrojů v současné době aktuální Obrovský nárůst podpory OZE do cen pro konečné zákazníky 10. prosince 2009 TECHNICKÉ SYSTÉMY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rostislav Krejcar odbor elektroenergetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google