Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RODINA – jako nejvýznamnější sociální skupina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RODINA – jako nejvýznamnější sociální skupina"— Transkript prezentace:

1 RODINA – jako nejvýznamnější sociální skupina
Primární skupina, dochází k uspokojování primárních biologických i společenských potřeb jejich členů Základní jednotka společnosti Prolínají se celospolečenské problémy, sociálně třídní charakteristiky i ekologické souvislosti Sociální zařízení, primárním účelem je vytvářet soukromý prostor, chrání své členy, nemění svůj tvar, vnitřní uspořádání ani habitus a změny ve svém okolí vyrovnává

2 M A N Ž E L S T V Í Sociální instituce, reguluje reprodukční proces a vztah mezi pohlavími Sociální kontrola sexuálních vztahů Manželství instituce čistě lidská, rodina společná s ostatními živočichy Soudržnost manželství je ovlivňována vnitřními i vnějšími momenty (vzájemná láska, pocit závazku, společný majetek, rozvoj osobnosti, sankce, tlak veřejného mínění Rozvodovost-závažný sociální problém-velká města, průmyslové aglomerace

3 ETAPIZACE RODINNÉHO CYKLU
BEZDĚTNÉ MANŽELSTVÍ-formování předpokladů pro rodinný život (mater.) RODINA S MALÝMI DĚTMI- žena-mateřská role, posun v dělbě rolí, krize RODINA S DĚTMI ŠKOLNÍHO VĚKU-utváří se pravidla spolupráce RODINA S DOSPÍVAJÍCÍMI DĚTMI-kulminace emancipačních snah dospívajících, závislost na rodič. RODINA PO ODCHODU DĚTÍ-změna životní orientace;vytýčení nové životní perspektivy MANŽELSTVÍ S JEDNÍM PARTNEREM V DŮCHODU-závěrečná etapa, úmrtí partnera

4 ROZVODEM KONČÍ MANŽELSTVÍ, NIKOLI RODINA
Formy kontaktů mezi členy rodiny po rozvodu (kultura styků s otcem) Důsledky vstupu otce či matky do nového manželství, vzniká specifická příbuzenská konfigurace – agregátní rodina- složitá síť vlastních a nevlastních příbuz. vztahů-někdy i ve dvou po sobě následujících generacích-nepřehledná

5 TRVALÉ ZNAKY RODINY Společensky schválená forma stálého soužití
Skládá se z osob navzájem spojených pokrevně, manželstvím nebo adopcí Členové obvykle bydlí pod jednou střechou Členové spolupracují v rámci společensky uznávané dělby rolí, přičemž nejdůležitější je výchova a výživa dětí Skupina založená na manželském svazku a příbuzenských vztazích, význam rodiny i v oblasti psychologické-interakce všech členů

6 FORMY RODINNÉHO ŽIVOTA
MONOGAMIE POLYGAMIE- polyginie a polyandrie Rodina je i kategorie historická: Matriarchát patriarchát Polopatriarchát- vznikl s křesťanstvím, udělalo z manželství svátost, absolutní moc muže omezena vzhledem k blahu a důstojnosti ostatních členů rodiny – do konce 19. st. - demokratická-od 20. st. právní a mravní rovnocennost muže, ženy, dětí

7 Současnou rodinu můžeme charakterizovat podle různých hledisek
Podle úplnosti Úplná – dvougenerační, jasné role, žádný vztah nechybí Neúplná – není obsazena role matky nebo otce Podle původu Orientační – původní, do které se rodíme-odrazový můstek Reprodukční – nově založená, manželství dospělých dětí Podle velikosti Nukleární- jádrová, rodiče a nedospělé děti Rozšířená – zahrnuje i další příbuzné, prarodiče, sourozence Podle funkčnosti Funkční- schopna a ochotna plnit všechny funkce, rozvoj členů Dysfunkční- neplní některou z funkcí, stále funguje jako soc, skupina Afunkční – ztratila význam, neplní funkce, pro dítě ohrožující

8 FUNKCE RODINY Základní funkce: Výchovná, socializační-nejstabilnější
„Rodinná funkce“- souhrn úkolů, které rodina plní vůči svým členům a vůči společnosti. Základní funkce: Výchovná, socializační-nejstabilnější Emocionální – zákl. citové potřeby-lásky, bezpečí, ochrany, sounáležitosti,... Biologická – erotické uspokojování, biologická reprodukce Ekonomická funkce-materiální zabezpečení Kontrolní funkce-společ.kontrola nad svými členy a sankce

9 Charakteristické rysy dnešní rodiny
Snížená stabilita rodiny Nízká připravenost pro rodinný a partnerský život Změněné postavení ženy spojené s vysokou mírou zaměstnanosti Demokratizace vztahů uvnitř rodiny Rozšiřování možností pro seberealizaci jejích členů

10 Přechod k rodičovství ve 4 aspektech
Přechod pod silným kulturním tlakem, orientovaným zejména na ženu (růst počtu rodin s jedním dítětem) Přechod k němuž dochází i mimovolně (první dítě počato neplánovaně) Přechod k mateřství je nerevokovatelný Jde o přechod zlomový-těhotenství připravuje ženu na mateřství fysiologicky, nikoli sociálně, tíživé pro ženy s vyššími profesionálními aspiracemi, frustrace a pocit vlastní nedostatečnosti

11 Změny ve struktuře rodiny
Institucionální rodina Vnější tlak Autoritářství a autokratičnost Tradice a statičnost Povinnost a respekt Podřízení se cílům rodiny Partnerská rodina Vnitřní přitažlivost Přesvědčování a demokratičnost Přizpůsobivost a pokrokovost Osobní štěstí a náklonnost Sebezvýrazňování a seberealizace

12 Nejstabilnější rodiny jsou ty, kde:
Manželka odpovědně a láskyplně pečuje o svého muže Manžel je úspěšný ve svém povolání Nehádají se často kvůli sexu a vzájemným vztahům Podařilo se jim úspěšně integrovat do svých rodinných vztahů obě své širší rodiny a staré přátele Manžel má cit pro nezávislost a kontrolu své ženy

13 Strategie boje o sféry vlivu
Nenechte se v záchvatu zamilovanosti strhnout k tomu, že pro svého drahého uděláte první poslední Rozhodně svého partnera nenuťte dělat to, co doma dělal váš otec Základní modely chování si přinášíte ze své původní rodiny-dohodněte se jak to budete dělat vy Pokud nejste s rozdělením rolí spokojeni, snažte se to změnit hned na začátku Nechcete-li zodpovídat za to, za co v jeho rodině zodpovídala matka, opakovaně to vysvětlujte Snažíte-li se přimět svého partnera dělat to na co není zvyklý, povede se to jen výjimečně Nezmění.li se status quo tak do 2 let, nezmění se pravděpodobně nikdy Pokud se na společné soužití díváte odlišně a nechcete si navzájem vyjít vstříc, raději spolu nebydlete!


Stáhnout ppt "RODINA – jako nejvýznamnější sociální skupina"

Podobné prezentace


Reklamy Google