Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České národní obrození

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České národní obrození"— Transkript prezentace:

1 České národní obrození
Natálie Peterková

2 Situace v Českých zemích 1. etapa – obranná 2. etapa – ofenzivní
80. léta 18.stol 2. etapa – ofenzivní 3. etapa – vyvrcholení obrozeneckých snah

3 Situace v Českých zemích
Rozvoj průmyslu Kulturní a společenský rozvoj Reformy Marie Terezie a Josefa II.  toleranční patent  zrušení nevolnicví  reforma školství (povinná školní docházka + něm.jazyk byl zaveden jako jediný vyučovací jazyk)

4 I. Etapa - obranná Za vlastence byl považován v podstatě každý,kdo se zabýval českou problematikou Cíl: čelit germanizaci zachránit a obnovit český jazyk (vzor – veleslavínská čeština) zájem o českou kulturu a historii, přítomnost jim naopak přišla pesimistická

5 „obrany“ jazyka Bohuslav Balbín Karel Ignác Thám
Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého Obhajuje Český jazyk, snaží se ukázat že má své místo mezi jazyky Karel Ignác Thám

6 Historie Gelasius Dobner Josef Dobrovský
Propagátor kritické metoby v dějepisectví Prošel Hájkovu kroniku a opravil v ní všechny nepřesnosti a smyšlené věci Josef Dobrovský Položil základy obrozeneckého hnutí a literatury Ustálení jazykové normy, základy spisovného jazyka Základy české moderní vědy – odmítl pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského

7 Josef Dobrovský - díla Základy jazyka staroslověnského
Vrací se do počátků české literatury – ukazuje zájem o dějiny celého jazyka,nejen o současný stav latina Zevrubná mluvnice jazyka českého Německy – čeština nebyla uzpůsobena k psaní odborného textu 1. vědecká mluvnice, návaznost na humanistickou čestinu Kralické bible, skeptický k možnosti znovuzrození češtiny Vymyslel: životnost/neživotnost podst.jm. v mužském rodě, skloňování podst.jm. (vzory), shoda přísudku s podmětem

8 Dějiny české řeči a literatury
Německy (do Čj přeložil Palacký) Dějiny jazyka v souvislosti s dějinami literatury Hodnotí každé období podle toho na jaké úrovni byl jazyk Za vrchol považoval češtinu doby veleslavínské Německo – český slovník 2 dílný, přepisoval německou slovní zásobu do češtiny, přebíral slova z jiných slovanských jazyků nebo si je vymýšlel

9 Divadlo Cíl: zajistit česká představení, vliv na národní uvědomování lidu Lidé neuměli číst, předávání důležitých sdělení Hrály se frašky a komedie – nenáročné První scény: divadlo Bouda na Koňském trhu divadlo U Hybernů Stavovské divadlo (tehdy Nosticovo) Kníže Honzík – první hra, která zazněla česky Překlady W. Shakespeara, Moliera a F. Schillera Dramatici: Václav Thám, Vendelín Budil (loutkařství)

10 Noviny Václav Matěj Kramerius Vlastnil nakladatelství Česká expedice
Vydával zábavné příběhy 1. české noviny: Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny

11 II. Etapa - ofenzivní Optimistické období, víra v budoucnost národa
Vzrůstá role měšťanstva – rozsah žánrů, slov. zásoby Stále se vrací do minulosti – slovanské jazyky patří k sobě  Slovanská vzájemnost Rukopisy královédvorský a zelenohorský Autoři asi Václav Hanka a Josef Linda Pochybnosti o pravosti – J. Dobrovský, T. G. Masaryk, J. Gebauer, J. Goll Básně byly kvalitní,týkaly se nedoložených historických postav

12 Josef Jungmann Historie literatury české Česko – Německý slovník
Učitel na střední škole, rektor na Karlově Univerzitě Slovesnost uvádí úryvky z lit. Děl a je zároveň učebnicí slohu – čeština už je schopá vyjádřit „vyšší“ styl Historie literatury české přehledné dějiny české literatury viděl naději v budoucím vývoji, ale požadoval vznik náročnějších děl v Čechách Česko – Německý slovník 5dílný, ( slov) objevoval stará slova, přejímal je z cizích jazyků a vymýšlel nová

13 Další autoři: František Ladislav Čelakovský František Palacký
Důležitost slovanské vzájemnosti,zabýval se lidovou slovesností (i jiných národů) Mudrosloví národa slovanského v příslovích Ohlas písní ruských Obdoba ruských bylin, přetváří je  epická poezie Ohlas písní českých Inspirováno českým lidovým životem  lyrická poezie František Palacký Dějiny národa českého v Čechách i na Moravě Výklad dějin jako zápas němectví a slovanství – principu feudálního a demokratického Hlavní úkol každého národa je rozvíjení tradic a kultury

14 Václav Kliment Klicpera - dramatik
Pavel Josef Šafařík Slovanské starožitnosti Provázání historie slov. národů, prospěšnost pro rozvoj světa Ján Kollár - básník Slávy dcera Rozpor mezi tím jestli má být se svou láskou nebo budovat český jazyk a slovanství Václav Kliment Klicpera - dramatik Psal veselohry a frašky Hadrián z římsů „kuklení“ – ostatní si myslí, že se baví s někým jiným Každý něco pro vlast – konverzační komedie Divotvorný klobouk Rohovín Čtverrohý

15 III. Etapa – vyvrcholení obrozeneckých snah
Stále se bojovalo za český národ, ale už nebyla potřeba budovat jazyk  důraz na uměleckou literaturu, vzdělávání lidí v českém jazyce Vychovávání lidí k národnímu umění Psaní umělecky kvalitní literatury z pohledu jednotlivce (vlastní názory atd.) Počátky realismu a romantismu u nás

16 Spjatost s národním obrozením
Josef Kajetán Tyl Novinář – založil časopis Květy Prozaik - povídky Herec/dramatik – hry s historickým tématem a sociálním podtextem Fidlovačka – fraška s písněmi, pražské řemeslnické vrstny Jan Hus, Jan Žižka – historické postavy vyslovují cíle současného národa Kutnohorští Havíři Strakonický dudák – láska Dorotky a Švandy, překážky, Švandova cesta do světa za penězi, návrat domů

17 Karel Jaromír Erben Překladatel, prozaik, básník, novinář
Sbíral české lidové písně a pohádky, jednoduchý jazyk Výrazný rým, přirovnání, zdrobněliny, opakování veršů Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původních Dlouhý, široký a bistrozraký, Zlatovláska, ... Kytice z pověstí národních 13 balad, Lidské vztahy – vina a trest Bezmocnost v boji člověka s přírodou a nadpřirozenými jevy Hlavní roli mají většinou ženy – motivy mateřské lásky

18 Počátky českého realismu
Karel Havlíček Borovský Národní noviny - politická satira, kritika, pobuřující články Obrazy z Rus – zaostalost, špatné poměry, chudí x bohatí Epigramy – krátké, satiristicky útočné básně s pointou – církev, stát Tyrolské elegie – vlastní zážitky (zatčení, vyhnanství v Brixenu), satira Křest svatého Vladimíra – nejrozsáhlejší dílo, napsáno ve vyhnanství, kritika absolutistického způsobu vlády a katolické církve  pokrytectví Král Lávra – parafráze pohádky o králi s oslíma ušima, narážky na dobovou situaci, tupost panovníka, odevzdanost poddaných Karel Sabina Básník, prozaik, historik, novinář, politik Oživené hroby – autobiografické prvky, vězeňský deník

19 Božena Němcová (Barbora Novotná)
S babičkou se přestěhovala z Vídně Sociální otázky, postavení ženy ve společnosti Babička Chce ukázat život prostých lidí – vztah k práci, životu, přírodě... Babička = vzor dokonalého člověka – je moudrá a ušlechtilá Průběh jednoho roku – začíná příjezdem babičky, končí její smrtí V zámku a v podzámčí Svět šlechty a svět prostých lidí Sobectví a bezcitnostna zámku, vzájemná pomoc v podzámčí povídky: Divá Bára – dívka nezávislá na muži, nehodí se do společnosti Karla – matka vydává svého syna za dceru aby nemusel na vojnu

20 Český romantismus Karel Hynek Mácha
Básník a prozaik - odpor k poměrům doby, protiklady Máj Lyrickoepická básnická skladba Motiv lásky, smrti a trestu – Vilém zabije svého otce protože mu svedl dívku, potom je odsouzen na doživotí Filosofické úvahy o smyslu života  ostrá kritika společnosti (rozvrácená rodina,citová lhostejnost, chápání spravedlnosti) Próza: Cikáni – román – složité lidské vztahy, romantické tragické zápletky Pouť krkonošská – obrazy přírody, cestovní deník Márinka – prostředí chudoby / ideál krásy cyklus Kat – 1.část – román Křivoklad – vnitřní tragédie osamoceného člověka

21 zdroje Literatura v kostce – Fragment


Stáhnout ppt "České národní obrození"

Podobné prezentace


Reklamy Google