Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České národní obrození Natálie Peterková.  Situace v Českých zemích  1. etapa – obranná  80. léta 18.stol. - 1800  2. etapa – ofenzivní  1800 - 1830.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České národní obrození Natálie Peterková.  Situace v Českých zemích  1. etapa – obranná  80. léta 18.stol. - 1800  2. etapa – ofenzivní  1800 - 1830."— Transkript prezentace:

1 České národní obrození Natálie Peterková

2  Situace v Českých zemích  1. etapa – obranná  80. léta 18.stol. - 1800  2. etapa – ofenzivní  1800 - 1830  3. etapa – vyvrcholení obrozeneckých snah  1830 - 1848

3 Situace v Českých zemích  Rozvoj průmyslu  Kulturní a společenský rozvoj  Reformy Marie Terezie a Josefa II.  toleranční patent  zrušení nevolnicví  reforma školství (povinná školní docházka + něm.jazyk byl zaveden jako jediný vyučovací jazyk)

4 I. Etapa - obranná  Za vlastence byl považován v podstatě každý,kdo se zabýval českou problematikou  Cíl: čelit germanizaci zachránit a obnovit český jazyk (vzor – veleslavínská čeština) zájem o českou kulturu a historii, přítomnost jim naopak přišla pesimistická

5 „obrany“ jazyka  Bohuslav Balbín  Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého  Obhajuje Český jazyk, snaží se ukázat že má své místo mezi jazyky  Karel Ignác Thám

6 Historie  Gelasius Dobner  Propagátor kritické metoby v dějepisectví  Prošel Hájkovu kroniku a opravil v ní všechny nepřesnosti a smyšlené věci  Josef Dobrovský  Položil základy obrozeneckého hnutí a literatury  Ustálení jazykové normy, základy spisovného jazyka  Základy české moderní vědy – odmítl pravost rukopisů Královédvorského a Zelenohorského

7 Josef Dobrovský - díla  Základy jazyka staroslověnského  Vrací se do počátků české literatury – ukazuje zájem o dějiny celého jazyka,nejen o současný stav  latina  Zevrubná mluvnice jazyka českého  Německy – čeština nebyla uzpůsobena k psaní odborného textu  1. vědecká mluvnice, návaznost na humanistickou čestinu Kralické bible, skeptický k možnosti znovuzrození češtiny  Vymyslel: životnost/neživotnost podst.jm. v mužském rodě, skloňování podst.jm. (vzory), shoda přísudku s podmětem

8  Dějiny české řeči a literatury  Německy (do Čj přeložil Palacký)  Dějiny jazyka v souvislosti s dějinami literatury  Hodnotí každé období podle toho na jaké úrovni byl jazyk  Za vrchol považoval češtinu doby veleslavínské  Německo – český slovník  2 dílný, přepisoval německou slovní zásobu do češtiny, přebíral slova z jiných slovanských jazyků nebo si je vymýšlel

9 Divadlo  Cíl: zajistit česká představení, vliv na národní uvědomování lidu  Lidé neuměli číst, předávání důležitých sdělení  Hrály se frašky a komedie – nenáročné  První scény: divadlo Bouda na Koňském trhu divadlo U Hybernů Stavovské divadlo (tehdy Nosticovo)  Kníže Honzík – první hra, která zazněla česky  Překlady W. Shakespeara, Moliera a F. Schillera  Dramatici: Václav Thám, Vendelín Budil (loutkařství)

10 Noviny  Václav Matěj Kramerius  Vlastnil nakladatelství Česká expedice  Vydával zábavné příběhy  1. české noviny: Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny

11 II. Etapa - ofenzivní  Optimistické období, víra v budoucnost národa  Vzrůstá role měšťanstva – rozsah žánrů, slov. zásoby  Stále se vrací do minulosti – slovanské jazyky patří k sobě  Slovanská vzájemnost  Rukopisy královédvorský a zelenohorský  Autoři asi Václav Hanka a Josef Linda  Pochybnosti o pravosti – J. Dobrovský, T. G. Masaryk, J. Gebauer, J. Goll  Básně byly kvalitní,týkaly se nedoložených historických postav

12 Josef Jungmann  Učitel na střední škole, rektor na Karlově Univerzitě  Slovesnost  uvádí úryvky z lit. Děl a je zároveň učebnicí slohu – čeština už je schopá vyjádřit „vyšší“ styl  Historie literatury české  přehledné dějiny české literatury  viděl naději v budoucím vývoji, ale požadoval vznik náročnějších děl v Čechách  Česko – Německý slovník  5dílný, (120 000 slov)  objevoval stará slova, přejímal je z cizích jazyků a vymýšlel nová

13 Další autoři:  František Ladislav Čelakovský  Důležitost slovanské vzájemnosti,zabýval se lidovou slovesností (i jiných národů)  Mudrosloví národa slovanského v příslovích  Ohlas písní ruských  Obdoba ruských bylin, přetváří je  epická poezie  Ohlas písní českých  Inspirováno českým lidovým životem  lyrická poezie  František Palacký  Dějiny národa českého v Čechách i na Moravě  Výklad dějin jako zápas němectví a slovanství – principu feudálního a demokratického  Hlavní úkol každého národa je rozvíjení tradic a kultury

14  Pavel Josef Šafařík  Slovanské starožitnosti  Provázání historie slov. národů, prospěšnost pro rozvoj světa  Ján Kollár - básník  Slávy dcera  Rozpor mezi tím jestli má být se svou láskou nebo budovat český jazyk a slovanství  Václav Kliment Klicpera - dramatik  Psal veselohry a frašky  Hadrián z římsů  „kuklení“ – ostatní si myslí, že se baví s někým jiným  Každý něco pro vlast – konverzační komedie  Divotvorný klobouk  Rohovín Čtverrohý

15 III. Etapa – vyvrcholení obrozeneckých snah  Stále se bojovalo za český národ, ale už nebyla potřeba budovat jazyk  důraz na uměleckou literaturu, vzdělávání lidí v českém jazyce  Vychovávání lidí k národnímu umění  Psaní umělecky kvalitní literatury z pohledu jednotlivce (vlastní názory atd.)  Počátky realismu a romantismu u nás

16 Spjatost s národním obrozením  Josef Kajetán Tyl  Novinář – založil časopis Květy  Prozaik - povídky  Herec/dramatik – hry s historickým tématem a sociálním podtextem  Fidlovačka – fraška s písněmi, pražské řemeslnické vrstny  Jan Hus, Jan Žižka – historické postavy vyslovují cíle současného národa  Kutnohorští Havíři  Strakonický dudák – láska Dorotky a Švandy, překážky, Švandova cesta do světa za penězi, návrat domů

17  Karel Jaromír Erben  Překladatel, prozaik, básník, novinář  Sbíral české lidové písně a pohádky, jednoduchý jazyk  Výrazný rým, přirovnání, zdrobněliny, opakování veršů  Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původních  Dlouhý, široký a bistrozraký, Zlatovláska,...  Kytice z pověstí národních  13 balad,  Lidské vztahy – vina a trest  Bezmocnost v boji člověka s přírodou a nadpřirozenými jevy  Hlavní roli mají většinou ženy – motivy mateřské lásky

18  Karel Havlíček Borovský  Národní noviny - politická satira, kritika, pobuřující články  Obrazy z Rus – zaostalost, špatné poměry, chudí x bohatí  Epigramy – krátké, satiristicky útočné básně s pointou – církev, stát  Tyrolské elegie – vlastní zážitky (zatčení, vyhnanství v Brixenu), satira  Křest svatého Vladimíra – nejrozsáhlejší dílo, napsáno ve vyhnanství, kritika absolutistického způsobu vlády a katolické církve  pokrytectví  Král Lávra – parafráze pohádky o králi s oslíma ušima, narážky na dobovou situaci, tupost panovníka, odevzdanost poddaných  Karel Sabina  Básník, prozaik, historik, novinář, politik  Oživené hroby – autobiografické prvky, vězeňský deník Počátky českého realismu

19 Božena Němcová (Barbora Novotná)  S babičkou se přestěhovala z Vídně  Sociální otázky, postavení ženy ve společnosti  Babička  Chce ukázat život prostých lidí – vztah k práci, životu, přírodě... Babička = vzor dokonalého člověka – je moudrá a ušlechtilá  Průběh jednoho roku – začíná příjezdem babičky, končí její smrtí  V zámku a v podzámčí  Svět šlechty a svět prostých lidí  Sobectví a bezcitnostna zámku, vzájemná pomoc v podzámčí  povídky:  Divá Bára – dívka nezávislá na muži, nehodí se do společnosti  Karla – matka vydává svého syna za dceru aby nemusel na vojnu

20 Český romantismus  Karel Hynek Mácha  Básník a prozaik - odpor k poměrům doby, protiklady  Máj  Lyrickoepická básnická skladba  Motiv lásky, smrti a trestu – Vilém zabije svého otce protože mu svedl dívku, potom je odsouzen na doživotí  Filosofické úvahy o smyslu života  ostrá kritika společnosti (rozvrácená rodina,citová lhostejnost, chápání spravedlnosti)  Próza:  Cikáni – román – složité lidské vztahy, romantické tragické zápletky  Pouť krkonošská – obrazy přírody, cestovní deník  Márinka – prostředí chudoby / ideál krásy  cyklus Kat – 1.část – román Křivoklad – vnitřní tragédie osamoceného člověka

21 zdroje  Literatura v kostce – Fragment


Stáhnout ppt "České národní obrození Natálie Peterková.  Situace v Českých zemích  1. etapa – obranná  80. léta 18.stol. - 1800  2. etapa – ofenzivní  1800 - 1830."

Podobné prezentace


Reklamy Google