Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13.MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol. ve světové literatuře Česká moderna a dekadence © H.Trešlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13.MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol. ve světové literatuře Česká moderna a dekadence © H.Trešlová."— Transkript prezentace:

1 13.MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol. ve světové literatuře Česká moderna a dekadence © H.Trešlová

2 Obsah svět na konci 19. stol. symbolismus volný verš impresionismusdekadence prokletí básníci zahraniční představitelé česká moderna čeští představitelé symbolismu, dekadence, impresionismu a č. moderny

3 Svět na konci 19. stol. velké změny v životě lidí – rychlé životní tempo, konkurenční boj, růst sociálních problémů pesimismus, nejistota, neklid => v literatuře: rozmanitost stylů, směrů, žánrů, nové cesty v umění, svoboda jedince nové umělecké směry: symbolismus, impresionismus, dekadence

4 Symbolismus z řeckého symbolon = znak základním výrazovým prostředkem v lit. nepřímé pojmenování skutečnosti – symbol, náznak, obraznost hudebnost veršů, přenášení významu, volný verš také v malířství - symboly opak k impresionismu a naturalismu

5 Volný verš velmi rozšířen v moderní poezii (opovrhuje „starou“ literaturou – vázaným veršem) zásadně nepracuje s obvyklými prvky poezie (přízvuk, délka samohlásek, počet slabik) často vynechávání interpunkce často žádné metrické prvky, nebo se metrické prvky v průběhu básně mění poprvé použil am. básník Walt Whitman

6 Impresionismus z latinského impressio – otisk, dojem původně výtvarný styl skupiny mladých malířů zachycuje okamžitý dojem nezkreslený racionálním ani empirickým poznáním (proto opak k symbolismu který skutečnost zkresluje) v malířství: Degas, Monet, Renoir v hudbě v lit. bezprostřednost a spontánnost, snaží se oslovit všechny naše smysly, citovost, lyrický jazyk

7 Dekadence z francouzského décadence = úpadek původně souhrnné, hanlivé označení pro francouzskou poezii konce 19.stol. zabývá se tabuizovanými tématy – erotika, morbidita, násilí, zlo, neuctivý vztah k Bohu, oslava Satana...

8 Prokletí básníci Prokletí básníci nejvýznamnější představitelé nových směrů Charles Baudelaire 1821-1867 - básník, překladatel - výtvarná, literární kritika - Květy zla: stěžejní dílo, hledá krásu v ošklivosti lyrická sbírka, vyvolala odpor lyrická sbírka, vyvolala odpor společnosti (mravnostní důvody) společnosti (mravnostní důvody) - Malé básně v próze Stéphane Mallarmé 1842 – 1898 - vůdčí představitel franc. symbolismu - spojuje poezii, hudbu a výtvarné umění - graficky člení básně, hudebnost - Faunovo odpoledne: básnická skladba, klíčové dílo náznakovost, symboly, metafory náznakovost, symboly, metafory

9 Paul Verlaine 1844 – 1896 - představitel symbolismu - bohémský život - s Rimbaudem se toulal po Evropě - Básnické umění: programová báseň formuloval zde principy formuloval zde principy symbolismu symbolismu - Saturnské básně, Galantní slavnosti, Moudrost: básnické sbírky Jean Arthur Rimbaud 1854 – 1891 - nejvýznamnější z prokletých básníků - básnické dílo vzniklo mezi jeho 15. – 20. rokem života - Iluminace: soubor básní, vyšlo posmrtně (vydáno Verlainem) Verlainem) metafory, propracovaná zvuková stránka metafory, propracovaná zvuková stránka verše verše

10 Zahraniční představitelé Walt Whitman 1819 - 1892 - americký básník, publicista - jeho poezie obsahuje lyrická pásma a volný verš - Stébla trávy: básnická sbírka, oslava všedních věcí Rainer Maria Rilke 1875 – 1926 - přední představitel německého impresionismu a dekadence - zabývá se smyslem lidského života, láskou, utrpením, smrtí - Kniha hodin, Nové básně, Sonety Orfeovi - Obětina lárům: básnická sbírka s českými motivy

11 Maurice Maeterlinck 1862 – 1949 - belgický dramatik a básník - psal francouzsky - tvůrce symbolistického dramatu - Nobelova cena za literaturu (1911) - Modrý pták: symbolistické pohádkové drama Oscar Wilde 1854 – 1900 - anglický dramatik a prozaik - anglická dekadence - homosexuál – kontrast s morálkou viktoriánské Anglie - odsouzen proti mravnosti (2 roky ve vězení), vyhnanství

12 - Obraz Doriana Graye: román : Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíři Basilovi Hallwardovi. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian stojí opět Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa - to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let nemilosrdně připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale ten portrét. Jeho přání je naplněno. Z portrétu se stává zrcadlo Dorianovy duše, obraz se mění a odráží hříchy, které Dorian Gray páchá. Dorianova tvář zůstává beze změny, stále mladá a krásná… : Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíři Basilovi Hallwardovi. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian stojí opět Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa - to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let nemilosrdně připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale ten portrét. Jeho přání je naplněno. Z portrétu se stává zrcadlo Dorianovy duše, obraz se mění a odráží hříchy, které Dorian Gray páchá. Dorianova tvář zůstává beze změny, stále mladá a krásná… - Šťastný princ a jiné pohádky: sbírka pohádek - Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa: komedie

13 Česká moderna 90. léta 19. stol. starší generace pokračuje v psaní, mladší generace chce něco jiného 1895: Manifest české moderny → odmítání starých směrů → prosazování individuality (kvůli individualitě autorů se sdružení brzy rozpadlo) → autoři: J.S.Machar, F.X.Šalda → „Chceme individualitu, chceme ji v kritice a v umění, nevážíme si přejatých myšlenek a forem zrýmovaných politických programů, imitací národních písní...“

14 Čeští představitelé Čeští představitelé Karel Hlaváček 1874 - 1898 - představitel české dekadence - narodil se v Praze - spolupracoval s Moderní revue kde uveřejňoval své básně a výtvarné kritiky - zemřel na tuberkulózu - Sokolské sonety: sbírka, zdůrazňuje pozitivní přístup k životu - Mstivá kantiléna: sbírka obsahující 12 básní - Pozdě k ránu: sbírka - dekadence pocity melancholie, zmaru pocity melancholie, zmaru hudebnost veršů hudebnost veršů

15 Otokar Březina 1868 – 1929 - symbolista světového významu - Tajemné dálky: sbírka, odráží se zde neradostnost jeho neradostnost jeho předcházejícího života předcházejícího života pesimismus pesimismus - Svítání na západě: dlouhé volné verše - Větry od pólů: abstraktní sbírka - Stavitelé chrámu, Ruce: sbírky Jiří Karásek ze Lvovic - básně, pokus o román - velký odpor proti všemu - Sodoma: sbírka, zakázána - Zazděná okna: sbírka

16 Josef Svatopluk Machar - Manifest české moderny - prosazoval změny - publicista, literární kritik - Confiteor (Zpověď): sbírka, zabývá se vlastním životem - Zde by měly kvést růže: epická básnická sbírka, osudy žen – zaměření na společenské žen – zaměření na společenské problémy problémy - Tristium Vindobona (Vídeňské žalozpěvy): pesimismus nad situací v Čechách nad situací v Čechách

17 Antonín Sova - básník i prozaik - impresionismus: - Květy intimních nálad: sbírka - symbolismus: - Údolím mrtvého království: sbírka - Ještě jednou se vrátíme: sbírka - protestoval proti soudobé situaci: - Vybouřené smutky: sbírka, protest proti postavení chudých, další sociální problémy


Stáhnout ppt "13.MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol. ve světové literatuře Česká moderna a dekadence © H.Trešlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google