Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol"— Transkript prezentace:

1 13. MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol
13.MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol. ve světové literatuře Česká moderna a dekadence © H.Trešlová

2 Obsah svět na konci 19. stol. symbolismus volný verš impresionismus
dekadence prokletí básníci zahraniční představitelé česká moderna čeští představitelé symbolismu, dekadence, impresionismu a č. moderny

3 Svět na konci 19. stol. velké změny v životě lidí – rychlé životní tempo, konkurenční boj, růst sociálních problémů pesimismus, nejistota, neklid => v literatuře: rozmanitost stylů, směrů, žánrů, nové cesty v umění, svoboda jedince nové umělecké směry: symbolismus, impresionismus, dekadence

4 Symbolismus z řeckého symbolon = znak
základním výrazovým prostředkem v lit. nepřímé pojmenování skutečnosti – symbol, náznak, obraznost hudebnost veršů, přenášení významu, volný verš také v malířství - symboly opak k impresionismu a naturalismu

5 Volný verš velmi rozšířen v moderní poezii (opovrhuje „starou“ literaturou – vázaným veršem) zásadně nepracuje s obvyklými prvky poezie (přízvuk, délka samohlásek, počet slabik) často vynechávání interpunkce často žádné metrické prvky, nebo se metrické prvky v průběhu básně mění poprvé použil am. básník Walt Whitman

6 Impresionismus z latinského impressio – otisk, dojem
původně výtvarný styl skupiny mladých malířů zachycuje okamžitý dojem nezkreslený racionálním ani empirickým poznáním (proto opak k symbolismu který skutečnost zkresluje) v malířství: Degas, Monet, Renoir v hudbě v lit. bezprostřednost a spontánnost, snaží se oslovit všechny naše smysly, citovost, lyrický jazyk

7 Dekadence z francouzského décadence = úpadek
původně souhrnné, hanlivé označení pro francouzskou poezii konce 19.stol. zabývá se tabuizovanými tématy – erotika, morbidita, násilí, zlo, neuctivý vztah k Bohu, oslava Satana...

8 Prokletí básníci nejvýznamnější představitelé nových směrů
Charles Baudelaire básník, překladatel výtvarná, literární kritika Květy zla: stěžejní dílo, hledá krásu v ošklivosti lyrická sbírka, vyvolala odpor společnosti (mravnostní důvody) Malé básně v próze Stéphane Mallarmé 1842 – 1898 vůdčí představitel franc. symbolismu spojuje poezii, hudbu a výtvarné umění graficky člení básně, hudebnost Faunovo odpoledne: básnická skladba, klíčové dílo náznakovost, symboly, metafory

9 Paul Verlaine 1844 – 1896 představitel symbolismu bohémský život s Rimbaudem se toulal po Evropě Básnické umění: programová báseň formuloval zde principy symbolismu Saturnské básně, Galantní slavnosti, Moudrost: básnické sbírky Jean Arthur Rimbaud 1854 – 1891 nejvýznamnější z prokletých básníků básnické dílo vzniklo mezi jeho 15. – 20. rokem života Iluminace: soubor básní, vyšlo posmrtně (vydáno Verlainem) metafory, propracovaná zvuková stránka verše

10 Zahraniční představitelé
Walt Whitman americký básník, publicista jeho poezie obsahuje lyrická pásma a volný verš Stébla trávy: básnická sbírka, oslava všedních věcí Rainer Maria Rilke 1875 – 1926 přední představitel německého impresionismu a dekadence zabývá se smyslem lidského života, láskou, utrpením, smrtí Kniha hodin, Nové básně, Sonety Orfeovi Obětina lárům: básnická sbírka s českými motivy

11 Maurice Maeterlinck 1862 – 1949 belgický dramatik a básník psal francouzsky tvůrce symbolistického dramatu Nobelova cena za literaturu (1911) Modrý pták: symbolistické pohádkové drama Oscar Wilde 1854 – 1900 anglický dramatik a prozaik anglická dekadence homosexuál – kontrast s morálkou viktoriánské Anglie odsouzen proti mravnosti (2 roky ve vězení), vyhnanství

12 Obraz Doriana Graye: román
: Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíři Basilovi Hallwardovi. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian stojí opět Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa - to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let nemilosrdně připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale ten portrét. Jeho přání je naplněno. Z portrétu se stává zrcadlo Dorianovy duše, obraz se mění a odráží hříchy, které Dorian Gray páchá. Dorianova tvář zůstává beze změny, stále mladá a krásná… Šťastný princ a jiné pohádky: sbírka pohádek Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa: komedie

13 Česká moderna 90. léta 19. stol.
starší generace pokračuje v psaní, mladší generace chce něco jiného 1895: Manifest české moderny → odmítání starých směrů → prosazování individuality (kvůli individualitě autorů se sdružení brzy rozpadlo) → autoři: J.S.Machar, F.X.Šalda → „Chceme individualitu, chceme ji v kritice a v umění, nevážíme si přejatých myšlenek a forem zrýmovaných politických programů, imitací národních písní...“

14 Čeští představitelé Karel Hlaváček 1874 - 1898
představitel české dekadence narodil se v Praze spolupracoval s Moderní revue kde uveřejňoval své básně a výtvarné kritiky zemřel na tuberkulózu Sokolské sonety: sbírka, zdůrazňuje pozitivní přístup k životu Mstivá kantiléna: sbírka obsahující 12 básní Pozdě k ránu: sbírka - dekadence pocity melancholie, zmaru hudebnost veršů

15 Otokar Březina 1868 – 1929 symbolista světového významu Tajemné dálky: sbírka, odráží se zde neradostnost jeho předcházejícího života pesimismus Svítání na západě: dlouhé volné verše Větry od pólů: abstraktní sbírka Stavitelé chrámu, Ruce: sbírky Jiří Karásek ze Lvovic básně, pokus o román velký odpor proti všemu Sodoma: sbírka, zakázána Zazděná okna: sbírka

16 Josef Svatopluk Machar
Manifest české moderny prosazoval změny publicista, literární kritik Confiteor (Zpověď): sbírka, zabývá se vlastním životem Zde by měly kvést růže: epická básnická sbírka, osudy žen – zaměření na společenské problémy Tristium Vindobona (Vídeňské žalozpěvy): pesimismus nad situací v Čechách

17 Antonín Sova básník i prozaik impresionismus: Květy intimních nálad: sbírka symbolismus: Údolím mrtvého království: sbírka Ještě jednou se vrátíme: sbírka protestoval proti soudobé situaci: Vybouřené smutky: sbírka, protest proti postavení chudých, další sociální problémy


Stáhnout ppt "13. MO Moderní umělecké směry z konce 19. stol"

Podobné prezentace


Reklamy Google