Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literární moderna Konec 19. století. Literární moderna 0 rychlé životní tempo – vynálezy, výstavy, cestování 0 lidé podléhali katastrofickým představám,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literární moderna Konec 19. století. Literární moderna 0 rychlé životní tempo – vynálezy, výstavy, cestování 0 lidé podléhali katastrofickým představám,"— Transkript prezentace:

1 Literární moderna Konec 19. století

2 Literární moderna 0 rychlé životní tempo – vynálezy, výstavy, cestování 0 lidé podléhali katastrofickým představám, chaos, dezorientace → růst napětí, neshod, kritika každodenní reality, odmítnutí hodnot a ideálů měšťanské společnosti 0 pesimistický životní pocit, beznaděj 0 vliv filosofie – Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche → odráží se v literatuře jako proměna směrů, zvláště poezie 0 rozmanitost stylů, směrů, žánrů, různá východiska 0 prosazování nových estetických hodnot 0 společné rysy: 0 soustředění na vnitřní život člověka, jeho sensibilitu (citovost smyslů a nervů na podněty) 0 právo na osobní vidění světa 0 pravdivé a nezastřené vyjádření osobních zkušeností, prožitků a nálad bez falešných ohledů

3 Nové umělecké směry 0 1) Impresionsimus 0 původně malíři ve Francii – obraz Snídaně v trávě 0 Manet, A. Renoire, E. Degas, v hudbě C. Debussy 0 v malířství jasné, čisté barvy, vystižení bezprostředního dojmu, nálady, hra světel a stínů, mozaika barev, neurčité kontury 0 sdílení bezprostředního subjektivního dojmu 0 vyjádření okamžité nálady, neopakovatelné chvíle → melancholie, nostalgie 0 potlačení rozumové účasti na obsahu 0 Jde o melodičnost, v popředí lyrika, zvláště přírodní; lyrizace prózy → uvolnění kompozice, oslabení příběhu, útržkovitost 0 stěžejní jsou francouzští básníci – P. Verlaine, u nás Antonín Sova, Karel Hlaváček, Fáňa Šrámek

4 Nové umělecké směry 0 Symbolismus 0 reakce na realismus, naturalismus i impresionismus 0 vyjádření pomocí náznaků, symbolů, obrazových pojmenování 0 přenášení významů nebo vyslovení abstraktní, skryté představy, často nečekané spojování představ → rozvoj básnické obrazotvornosti 0 důraz na hudebnost verše (často podmanivá působivost) 0 snaha vsugerovat pocit, volný verš 0 Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé 0 u nás O. Březina, A. Sova, K. Hlaváček

5 Nové umělecké směry 0 Dekadence 0 z francouzského slova décadence = úpadek 0 nachází zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, opovržení životem 0 pocity rozkladu a smrti (únik od reálného světa, který básníkům připadal těsný, nedokonalý, úzký v jejich rozletu) 0 únik do světa snů, k mystice 0 víra v nadpřirozený život, v Boha 0 snaha o čisté umění – lartpourlartismus (ľ art pour ľ art) 0 Verlaine, Mallarmé, Oscar Wilde 0 u nás K. Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic

6 Prokletí básníci 0 pobuřovali, ve své době nebyli pochopeni 0 otvírali cestu nové poezii 0 společnost proklínala je, oni proklínali společnost → oboustranné proklínání 0 „Náš titul odpovídá přesně naší nenávisti.“ – Paul Verlaine

7 Charles Baudelaire (1821 - 1867) 0 básník a bohém v Paříži 0 překladatel a objevitel Edgara Allana Poea 0 „otec“ prokletých básníků 0 u nás poprvé přeložen Jaroslavem Vrchlickým 0 Květy zla 0 lyrická sbírka – způsobila skandál v poezii, pobuřující 0 oxymóron – spojení krásy a zla 0 cynismus 0 hledá krásu v ošklivosti 0 „Zdechlina 0 báseň, překládána také jako „Mrcha“ 0 syrový obraz rozkladu a hniloby X v závěru naznačena skutečná krása mrtvých lásek 0 život X smrt 0 krása je v přírodě

8 Paul Verlaine (1844 - 1896) 0 představitel symbolismu 0 Básnické umění – programová báseň, formuluje principy symbolismu 0 bohémský život 0 přítel Rimbauda, spolu organizovali toulky Evropou X nešťastně jej postřelil, dostal se do vězení 0 Písně beze slov 0 Saturnské básně 0 Zpěv podzimu 0 přeloženo mnoha básníky 0 pocity vzbuzení podzimní přírody – pocit beznaděje 0 smyslové vnímání, odstíny citu, okamžitá nálada, volně řazené představy, náznakovost, symboly 0 hudebnost – využití dlouhých vokálů a dvojhlásky ou 0 rytmus verše 0 Galantní slavnosti

9 Jean Arthur Rimbaud (1854 - 1891) 0 odmalička nadaný, toužil po dobrodružství, utíkal z domova 0 spolu s Verlainem putoval po Evropě, Indii, Etiopii 0 svoje dokonalé básnické dílo vytvořil ve svých 15 – 19 letech, poté psaní zanechal a věnoval se cestování 0 z cest se vrací na smrt nemocný, umírá ve Francii na amputaci nohy 0 dílo vychází časopisecky, knižně až po smrti 0 Opilý koráb 0 snová báseň – fantazie, obrazotvornost, obraz bouřlivé plavby 0 řetězce metafor, které přecházejí do symbolického vyjádření 0 symbolický obraz básníka totožného s lodí 0 Spáč v úvalu 0 obraz přírody a spícího vojáka 0 závěrečný verš šokující (hrůzný okamžik – mrtvý voják) 0 bezprostřední osobní zážitek a fantazie – to vše působí na čtenáře šokujícím dojmem

10 Další prokletí básníci 0 Oscar Wilde (1854 - 1900) 0 anglický dramatik, básník, prozaik 0 Obraz Doriana Greye - jediný cíl života – krása, rozkoš 0 Šťastný princ a jiné pohádky - pohádka Slavík a růže 0 Walt Whitman (1819 - 1892) 0 Stébla trávy 0 sbírka i báseň 0 poučení o podnícení myšlenkovou hloubkou i novostí formy


Stáhnout ppt "Literární moderna Konec 19. století. Literární moderna 0 rychlé životní tempo – vynálezy, výstavy, cestování 0 lidé podléhali katastrofickým představám,"

Podobné prezentace


Reklamy Google