Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference ABECEDA aneb „První kroky do života“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference ABECEDA aneb „První kroky do života“"— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference ABECEDA aneb „První kroky do života“
Řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj Místo realizace: Moravskoslezský kraj

2 Obsah Návaznost na dříve realizované projekty
Základní informace o projektu vč. složení realizačního týmu Popis realizace projektu vč. výstupů Výstupy z evaluační zprávy

3 Základní informace o projektu
Projekt ABECEDA aneb „První kroky do života“ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Poskytovatel grantu: Moravskoslezský kraj Financování projektu: z ESF a z rozpočtu ČR Řešitel projektu: Ostravská univerzita v Ostravě Doba trvání projektu: 24 měsíců ( – ) Hlavní cíl: tvorba zážitkového programu „ABECEDA“ Celková výše dotace: ,80 Kč

4 Manažerský tým projektu
Vedoucí projektu: Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. Výkonný manažer: Gabriela Matýsková Finanční manažer: Bc. Michaela Palová Ing. Jana Uhlařová Administrativa a organizace: Eva Kaštovská Mgr. Stanislav Dlouhý

5 Cíle projektu Hlavní cíle: 1. Tvorba zážitkového programu „ABECEDA“
pro děti a mladé dospělé žijící v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 2. Realizace 5 běhů zážitkového programu pro skupinu 100 dětí ve věkové struktuře 15 – 20 let z dětských domovů a výchovných ústavů Moravskoslezského kraje.

6 Cíle projektu Dílčí cíle:
Projekt si kladl za cíl pomoci cílové skupině s přípravou na samostatný život zejména formou prožitků, sociálních her, testování znalostí, soutěží či především simulacemi reálných životních situací. Aktivity projektu vedly k rozvoji osobnosti a klíčových kompetencí cílové skupiny.

7 Cílová skupina Děti z dětských domovů a výchovných ústavů
ve věkové struktuře 15 – 20 let Vzhledem k tematickému zaměření aktivit byl předpoklad účasti těch dětí, jichž se odchod z dětského domova či výchovného ústavu bezprostředně týkal.

8 Počet zapojených zařízení
18 zařízení z Moravskoslezského kraje – 17 dětských domovů a 1 výchovný ústav DD Budišov n/B., DD Bukovanského Ostrava, DD Čeladná, DD Frýdek-Místek, DD Fulnek, DD Havířov, DD Horní Těrlicko, DD Karviná, DD Lichnov, DD Melč, DD Nový Jičín, DD Opava, DD Na Vizině Ostrava, DD Ostrava–Hrabová, DD Ostrava-Kunčice, DD Příbor, DD Vrbno pod Pradědem, VÚ Ostrava-Hrabůvka

9 Počet absolventů plánovaných 100 dětí skutečných 123 dětí

10 Klíčové aktivity projektu
Tvorba zážitkového programu ABECEDA 2. Realizace vzdělávací fáze zážitkového programu ABECEDA 3. Hodnocení zážitkového programu ABECEDA 4. Tvorba a aktualizace brožurky „Tak už jsme dospělí“

11 1. klíčová aktivita – Tvorba zážitkového programu
Vytvoření zážitkového programu ABECEDA 35h časová dotace prezenční výuky 2 dny – část Ostrava – 16 h 2 dny – část Beskydy – 19 h

12 1. klíčová aktivita – Tvorba zážitkového programu – 8 měsíců
8 samostatných témat (obsahová náplň, vytvoření 3 cvičebnice): Část Ostrava: Finanční gramotnost - 4 h + cvičebnice Osobnost – 4 h Nástrahy trávení volného času – 4 h Blok s Městskou policií, úsek prevence – 4 h Část Beskydy: Etiketa – 4 h + cvičebnice Mezilidské vztahy – 4 h Sociální dovednosti – 6 h Pohovor do zaměstnání – 5 h + cvičebnice

13 1. klíčová aktivita – Tvorba zážitkového programu
vytvoření herní aplikace „Domácí rozpočet“

14 Webové stránky a leták projektu

15 Webové stránky a leták projektu

16 2. klíčová aktivita – Realizace vzdělávací fáze zážitkového programu
6 běhů zážitkového programu od listopadu 2012 – března 2014 úspěšných absolventů: 123 dětí

17 1. blok – Nástrahy trávení volného času
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: sídlo společnosti RENARKON Lektoři: Jan Hlaváč, Martina Schottnerová, Pavla Solnická (RENARKON, o.p.s.)

18 Obsahová náplň bloku sepsání volnočasových aktivit účastníky programu
rizikové chování v kontextu volnočasových aktivit zaměření na problematiku netolismu (vznik netolismu v souvislosti s potřebami člověka; základní rozdělení her, míra rizikovosti z  pohledu netolismu; život na sociální sít) kyberšikana (vymezení pojmu kyberšikana; charakteristické znaky kyberšikany (ve srovnání s  tradičním modelem šikany); prostředky a formy kyberšikany; řešení kyberšikany)

19 2. blok – Osobnost Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Místo konání: učebna Ostravské univerzity Lektoři: Mgr. Vladislav Kos

20 Obsahová náplň bloku základní informace o osobnosti jednotlivce (z čeho se skládá osobnost: Schopnosti x Temperament x Charakter x Rysy) osobní poznání vlastního temperamentu (flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik) pochopení silných a slabých stránek jednotlivých temperamentů význam temperamentů v pracovním zařazení odlišnosti osobnosti jednotlivců a důležitost kooperace osobnost v praxi – bambusová tyč, vajíčko (spolupráce v malých skupinách; schopnost, temperament, charakter)

21

22

23

24 3. blok – Finanční gramotnost
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: PC učebna Ostravské univerzity Lektoři: Mgr. Viktor Rímeš, Bc. David Wysoudil

25 Obsahová náplň bloku bydlení a domácnost (možnosti získání bydlení, podnájmu, pronájmu, koupě bytu, práva a povinnosti majitele bytu a uživatele bytu, placení bytu a dalších služeb s bydlením spojených, co se stane, když přestanu platit poplatky apod.) rodinný rozpočet (jak ho vést, priority výdajů, jak řešit nedostatek peněz. Práce jako základní nástroj pro získávání financí, státní sociální pomoc a podpora. řešení finančních potíží (banky a jejich produkty) herní aplikace „Domácí rozpočet“ - formou herní aplikace procvičit získané znalosti, vyzkoušet si rozhodování při různých životních situacích, reagovat na nenadálé situace a cílem dosáhnout co nejvyššího zisku. videoukázka z dokumentárního cyklu Pološero – ukázka životního příběhu chlapce a dívky z dětského domova, jak se museli vyrovnat s odchodem z domova a startem do života.

26 4. blok – Městská policie Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Místo konání: učebna Ostravské univerzity Lektoři: tým lektorů Městské policie, úsek prevence

27 Obsahová náplň bloku předcházení konfliktů s policií,
omezení kriminality páchané na mládeži a mládeží, snížení nehodovosti na pozemních komunikacích zamezení finančních a pojistných podvodů páchaných na mládeži. Modelové situace – prokazování totožnosti

28 – podávání alkoholu mládeži
Dospělí a děti sedí spolu u stolu v restauraci a nalévají dětem, posléze je provedena v restauraci policejní kontrola na podávání alkoholu mládeži. Děti názorně vidí jak takováto kontrola vypadá a jaké jsou její důsledky v případě porušení zákona.

29

30 - poskytnutí první pomoci na místě dopravní nehody

31 5. blok – Etiketa Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Místo konání: Beskydy, hotel Mesit, hotel Duo, Lektor: Mgr. Judita Kachlová

32 Obsahová náplň bloku Co je to etiketa a má vůbec smysl?
Formou hraní scének přiblížit mladým lidem teoretické informace v praxi, na příkladech - základy společenského chování, pozdrav, podání ruky, představování, chování na ulici a v dopravních prostředcích. Jak se chovat v prostředí, kam chodíme za kulturou. Stolování, návštěvy, tanec.

33 6. blok – Sociální dovednosti
Časová dotace: 6 vyučovacích hodin Místo konání: Beskydy, hotel Mesit, hotel Duo, Lektor: Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D., Mgr. Věra Filipi, Ph.D., Lucie Bitterová, Bc. Ilona Symerská, Irena Matrosová

34 Obsahová náplň bloku naučit se přijmout odpovědnost za své jednání, respektovat sebe i druhé poznání sebe sama, uvědomění si sebe sama seznámení se širokým spektrem hodnot, vyjasňování hodnot, které jsou žádoucí pro mezilidské vztahy a začlenění do společnosti poznat, najít vlastnost, kterou potřebuji změnit ke splnění svých cílů a snů.

35

36

37 7. blok – Mezilidské vztahy
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny Místo konání: Beskydy, hotel Mesit, hotel Duo, Lektor: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D., Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D., Mgr. Vladislav Kos, Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

38 Obsahová náplň bloku Pojmenování parametrů zdravé komunikace- Jak chcete, aby s vámi ostatní komunikovali? Když si nerozumíme - vyzkoušet si jednání v konfliktní situaci, nastartovat dovednost jednat v konfliktních situacích. Jak různě komunikujeme - vyzkoušet si různé možnosti komunikace, posílit význam komunikace nonverbální.

39 8. blok – Pracovní pohovor
Časová dotace: 5 vyučovacích hodiny Místo konání: Beskydy, hotel Mesit, hotel Duo Lektoři: Bc. Pavla Pohludková, Ing. Miroslav Konvičný (AHRA - Human Resource Agency, s.r.o.)

40 Obsahová náplň bloku Pochopení důležitosti co tvoří 1. dojem
Zvládnutí verbálních a neverbálních zásad komunikace při přijímacím pohovoru (praktický nácvik) Otázky zaměstnavatele při přijímacím pohovoru Otázky uchazeče o zaměstnání

41 Certifikát o absolvování kurzu
Podmínky pro získání certifikátu: absolvování 35 h prezenční výuky

42 3. klíčová aktivita – Hodnocení zážitkového programu
hodnotící dotazníky (webové stránky, anonymní, dobrovolné)

43 Hodnocení – zpětná vazba od účastníků
Návratnost dotazníků: 68 dotazníků

44 Hodnocení – zpětná vazba od účastníků
Přínos kurzu

45 Hodnocení – zpětná vazba od účastníků Styl výuky

46 Hodnocení – zpětná vazba od účastníků Herní aplikace „Domácí rozpočet“

47 Hodnocení – zpětná vazba od účastníků Organizační stránka pobytu

48 Hodnocení – zpětná vazba od účastníků Která probraná oblast vás nejvíce zaujala

49 Hodnocení – zpětná vazba od účastníků
Celkové hodnocení kurzu: 1,5 Hodnocení lektorů: 1,4 (průměrná známka všech lektorů, kteří v kurzu byli zapojeni)

50 Poděkování Realizačnímu týmu Odbornému týmu
Administrativnímu zázemí Ostravské univerzity Poskytovateli dotace – pracovníkům odboru strukturálních fondů Externím dodavatelům (ubytování, stravování, doprava dětí, tisky učebních materiálů, grafické práce, mediální publicita)

51 Poděkování účastníkům
Dětem a mládeži z dětských domovů a výchovného ústavu Vedení dětských domovů a výchovného ústavu Vychovatelům za odborný dozor

52 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Závěrečná konference ABECEDA aneb „První kroky do života“"

Podobné prezentace


Reklamy Google