Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní energetická koncepce Středočeského kraje ve vazbě na aktualizovanou SEK Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní energetická koncepce Středočeského kraje ve vazbě na aktualizovanou SEK Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje Seminář."— Transkript prezentace:

1 Územní energetická koncepce Středočeského kraje ve vazbě na aktualizovanou SEK Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje Seminář AEM

2 Koncepce Území Energetika

3 … je na tom nejhůře Proto ani v ČR energie nemůže zlevňovat!

4 Energetická koncepce I Globální trendy – ochrana klimatu EU – politické dokumenty - direktivy SEK – státní energetická koncepce ÚEK – územní energetická koncepce EKSM – energ. koncepce stat. měst EKO – energetická koncepce obcí

5 Energetická koncepce II SEK – státní energetická koncepce  Energetická politika - schválená usnesením vlády České republiky ze dne 12. ledna 2000 č. 50  SEK - schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004 ÚEK – územní energetická koncepce –ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. –nařízení vlády ČR č. 195/2001 Sb.

6 Energetická koncepce III ÚEK – územní energetická koncepce Středočeského kraje –Období zpracování 20 let –SčK – Etapa I a Etapa II –Programy –Akční plán 5 let –Dotace ČEA – Metodická příručka pro tvorbu akčních plánů zaměřených na realizaci územních energetických koncepcí.

7 Základní charakteristika kraje

8 Krajrozlohapočet km 2 obcíobyvatel Středočeský ČR mimo Prahu

9 Základní charakteristika kraje podíl na celkové Rozloze ČRpočtu obcí ČR počtu obyvatel ČR hustotě obyvatel ČR %ob/km 2 14,118,412,3101

10 Základní charakteristika kraje Srovnání Středočeský kraj a ČR: Rozloha - prvé místo (14,1 % území ČR),- Počet obcí - prvé místo (18,4 % z celkového počtu obcí ČR), Počet obyvatel - třetí místo (12,3 % z počtu obyvatel) a to za krajem Moravskoslezským (14,1 %) a Jihomoravským (12,5 %), Hustota obyvatel - v rámci 13 krajů (pokud se pomine hl.m. Praha) deváté místo. Z hlediska podmínek pro dodávky energie je důležitá velikostní struktura obcí. Ta je zřejmá z následující tabulky.

11 Základní charakteristika kraje početdo 199 od 200 do 499 od 500 do 999 od do od do od do  obcí obyvatel tis podíl obyvatel (%) 3,512,514,412,013,07,637,0100,0 Podíl obcí (%) 27,737,020,18,53,91,11,7100,0

12 Základní charakteristika kraje

13

14 1 PJ (petajoule) 1 PJ = 1000 TJ 1 PJ = GJ 1 PJ = 278 GWh 151 PJ Energetika kraje

15 Energetické vstupy

16 Celkový poměr plynofikovaných obcí ve Středočeském kraji

17 Hlavní spotřebitelé uhlí ve Středočeském kraji Roční spotřeba t% 1.Elektrárna Mělník (ČEZ a.s.) HU40 2Energotrans Mělník HU20 3.ECKG Kladno ČU HU 17 4.Spolana Neratovice HU3,5 5.Příbramská teplárenská HU3,5 6.Ško-energo Mladá Boleslav ČU2,5 7.Elektrárna Kolín ČU HU 1,2 8.ostatní spotřebitelé ,3 celkem

18 OZE Dostupný potenciál využití biomasy výroba tepla by mohla k roku 2020 ve srovnání s rokem 2000 vzrůst až 15 krát tj. z cca 800 TJ/rok na TJ/rok a elektřiny až na 350 GWh/rok. celý problém je však nutné posuzovat z hlediska: –zvyšování energetické bezpečnosti kraje, –zachování krajiny, –sociální problematiky.

19 Klasické zdroje energie sítě – elektřina (STE) –ztráty cca 12% –za reálnou dobou životnosti cca 40% zařízení –potřebné investice cca 5 mld Kč –ročně pouze cca 400 mil. Kč sítě - plyn (SPP) –plynofikováno 38% obcí –počet přípojek 149 tis. –z toho počet neaktivních přípojek 43 tis.

20 Podíl neaktivních přípojek

21 Příklad - Dostupnost ZP a CZT - ORP„Dobříš“

22 MODELOVÁNÍ ENERGETIKY scénář - stávající infrastruktura klasický tržní scénář ( scénář nezasahování – BAU „business as usual“) scénář rozvoje sítí (využití neaktivních přípojek ZP a vyšší zahuštění systému centrálního zásobování teplem) scénář intenzivní využití OZE modelová spotřeba energie kraje v roce 2020 v rozmezí od 200 PJ do 220 PJ intenzivní podporou rozvoje OZE může kraj snížit v té době svoji závislost na primárních zdrojích až o 10%.

23 MODELOVÁNÍ ENERGETIKY Scénáře ReferenčníBAU Rozvoj sítí Programy OZE Neobnovitelné Obnovitelné celkem

24 STRATEGICKÉ CÍLE ÚEK výchova a vzdělávání podpory úspor energie a podpory obnovitelných zdrojů energie zvyšování spolehlivosti zásobování energií

25 STRATEGICKÉ CÍLE AP VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ + PROGRAMY:VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ + PROGRAMY: TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – 1000 projektů v domech soukromých vlastníků. PASIVNÍ, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY - Výstavba alespoň 26 pasivních a 50 nízkoenergetických domů, zlepšení informovanosti. TEPLO SLUNCEM m2 solárních kolektorů = 8 MW instalovaného výkonu = MWh/rok. TEPLO BIOMASOU malých kotlů do domácností = 10 MW instalovaného výkonu = MWh/rok. BIOPLYNOVÉ STANICE - 10 stanic. KOGENERACE - Instalace 100 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem cca 20 MWe s minimální účinností 70 %. REKUPERACE - nejméně 10 projektů.

26 Schématické snížení potřeby fosilních paliv programem

27 Rozhodovací matice pro působení veřejného sektoru

28  strukturální fondy Evropské unie  finanční prostředky z rozpočtu kraje  finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR  mimorozpočtové fondy ČR: Státní fond životního prostředí  finanční spoluúčast investora Možná účast na financování programů

29 Schéma začlenění Akčního plánu v EM kraje

30 Realizace programů a členění Akčního plánu v EM kraje

31 Energetické audity šablona databáze OZE obnovitelné zdroje energie úsporný energetický projekt stupeň energetické náročnosti dotace

32 Energetické audity Celkem 153 EA + 16 VEA= 169 objektů

33 Energetické audity

34 Příklad obec Kněžice I PILOTNÍ PROJEKT STŘEDOČESKÉHO KRAJE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC VODA - OVZDUŠÍ - PŮDA vliv VODA - OVZDUŠÍ - PŮDA ŽÁDNÉ INVESTICE DO VÝSTAVBY KANALIZACÍ ŽÁDNÉ INVESTICE DO VÝSTAVBY KANALIZACÍ Využití tekutého domovního odpadu ze tří obcí Kněžice, Chroustov, Chotěšice (3x IČO) + 7 místních částí (celkem 900 lidí) Využití odpadních produktů z živočišné výroby

35 Příklad obec Kněžice II PROJEKT ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC Využití fytomasy - dřevní odpad z výrob a lesů, odpadní fytomasa ze zemědělství a z veřejných prostranství, fytomasa cíleně pěstovaných bylin Výstavba CZT, BS – KJ, centrální výtopny na fytomasu, peletizační linka Výroba elektřiny, tepla, hygienizovaného tekutého hnojiva a pelet ( pro místní části Dubečno, Osek)

36 Příklad obec Kněžice III Území zdrojů zelené a suché fytomasy pro SCZT + bioplyn s kogenerací + peletizace v Kněžicích (6x převyšující plánované kapacity zpracování) Dosah  zpracování odpadu z jatek  domovních odpadních žump  zvířecích exkrementů  území získávání fytomasy  odbyt topných pelet Nymburk

37 Příklad obec Kněžice IV

38 Závěr Koncepce respektuje principy udržitelného rozvoje Směry (zejména realizace AP) ☺energetický management kraje ☺informovanost ☺energetický portál kraje ☺technologie ☺dotace

39 Středočeský kraj Krajský úřad kontakt: Ing. Jiří Zelenay tel.: mobil: fax: www:kr-stredocesky.cz


Stáhnout ppt "Územní energetická koncepce Středočeského kraje ve vazbě na aktualizovanou SEK Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google