Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Územní energetická koncepce Středočeského kraje ve vazbě na aktualizovanou SEK
Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje Seminář AEM

2 Koncepce Území Energetika

3 … je na tom nejhůře Proto ani v ČR energie nemůže zlevňovat!

4 Energetická koncepce I
Globální trendy – ochrana klimatu EU – politické dokumenty - direktivy SEK – státní energetická koncepce ÚEK – územní energetická koncepce EKSM – energ. koncepce stat. měst EKO – energetická koncepce obcí

5 Energetická koncepce II
SEK – státní energetická koncepce Energetická politika - schválená usnesením vlády České republiky ze dne 12. ledna 2000 č. 50 SEK - schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004 ÚEK – územní energetická koncepce ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. nařízení vlády ČR č. 195/2001 Sb. Energetická koncepce II - SEK –Realizace Státní energetické koncepce předpokládá splnění všech závazků ČR v ochraně životního prostředí podstatným snížením všech druhů emisí, pokles energetické náročnosti k roku 2030 na 37% oproti stavu v roce 2000 a ještě přijatelné zvýšení dovozní energetické závislosti ze současných cca 32%, na cca 58% v roce 2030.

6 Energetická koncepce III
ÚEK – územní energetická koncepce Středočeského kraje Období zpracování 20 let SčK – Etapa I a Etapa II Programy Akční plán 5 let Dotace ČEA – Metodická příručka pro tvorbu akčních plánů zaměřených na realizaci územních energetických koncepcí. Výsledky 1. etapy – uvědomění, podmínky pro realizaci – rozdělení 20 leté etapy ÚEK do doněkolika kratších časových úseků (4-5) let. Ve 2. etapě tento požadavek akceptován a byla zpracovateli vypracována kapitola AP určení konkrétních projektů v oblasti energ. hospodářství. Zmíněný akční plán ja navržen na 5 let a je určitým přechodovým můstkem mezi koncepcí a konkrétními projekty.

7 Základní charakteristika kraje

8 Základní charakteristika kraje
rozloha počet km2 obcí obyvatel Středočeský 11 015 1 148 ČR mimo Prahu 78 370 6 250

9 Základní charakteristika kraje
podíl na celkové Rozloze ČR počtu obcí ČR počtu obyvatel ČR hustotě obyvatel ČR % ob/km2 14,1 18,4 12,3 101

10 Základní charakteristika kraje
Srovnání Středočeský kraj a ČR: Rozloha - prvé místo (14,1 % území ČR),- Počet obcí - prvé místo (18,4 % z celkového počtu obcí ČR), Počet obyvatel - třetí místo (12,3 % z počtu obyvatel) a to za krajem Moravskoslezským (14,1 %) a Jihomoravským (12,5 %), Hustota obyvatel - v rámci 13 krajů (pokud se pomine hl.m. Praha) deváté místo. Z hlediska podmínek pro dodávky energie je důležitá velikostní struktura obcí. Ta je zřejmá z následující tabulky .

11 Základní charakteristika kraje
počet do 199 od 200 do 499 od 500 do 999 od 1 000 do 1 999 od 2 000 do 4 999 od 5 000 do 9 999 10 000 obcí 318 425 231 97 45 13 19 1 148 obyvatel tis. 39 139 160 133 145 85 412 1 113 podíl (%) 3,5 12,5 14,4 12,0 13,0 7,6 37,0 100,0 Podíl 27,7 20,1 8,5 3,9 1,1 1,7

12 Základní charakteristika kraje

13 Základní charakteristika kraje

14 Energetika kraje 151 PJ 1 PJ (petajoule) 1 PJ = 1000 TJ
1 PJ = GJ 1 PJ = 278 GWh 151 PJ

15 Energetické vstupy

16 Celkový poměr plynofikovaných obcí
ve Středočeském kraji

17 Hlavní spotřebitelé uhlí ve Středočeském kraji
Roční spotřeba t % 1. Elektrárna Mělník (ČEZ a.s.) HU 40 2 Energotrans Mělník HU 20 3. ECKG Kladno ČU HU 17 4. Spolana Neratovice HU 3,5 5. Příbramská teplárenská HU 6. Ško-energo Mladá Boleslav ČU 2,5 7. Elektrárna Kolín ČU HU 1,2 8. ostatní spotřebitelé 12,3 celkem 100

18 OZE Dostupný potenciál využití biomasy
výroba tepla by mohla k roku 2020 ve srovnání s rokem 2000 vzrůst až 15 krát tj. z cca 800 TJ/rok na TJ/rok a elektřiny až na 350 GWh/rok. celý problém je však nutné posuzovat z hlediska: zvyšování energetické bezpečnosti kraje, zachování krajiny, sociální problematiky.

19 Klasické zdroje energie
sítě – elektřina (STE) ztráty cca 12% za reálnou dobou životnosti cca 40% zařízení potřebné investice cca 5 mld Kč ročně pouze cca 400 mil. Kč sítě - plyn (SPP) plynofikováno 38% obcí počet přípojek 149 tis. z toho počet neaktivních přípojek 43 tis.

20 Podíl neaktivních přípojek

21 Příklad - Dostupnost ZP a CZT -ORP„Dobříš“

22 MODELOVÁNÍ ENERGETIKY
scénář - stávající infrastruktura klasický tržní scénář ( scénář nezasahování – BAU „business as usual“) scénář rozvoje sítí (využití neaktivních přípojek ZP a vyšší zahuštění systému centrálního zásobování teplem) scénář intenzivní využití OZE modelová spotřeba energie kraje v roce 2020 v rozmezí od 200 PJ do 220 PJ intenzivní podporou rozvoje OZE může kraj snížit v té době svoji závislost na primárních zdrojích až o 10%.

23 MODELOVÁNÍ ENERGETIKY
Scénáře  Referenční BAU Rozvoj sítí Programy OZE Neobnovitelné Obnovitelné 8 377 8 620 8 612 13 528 celkem

24 STRATEGICKÉ CÍLE ÚEK výchova a vzdělávání
podpory úspor energie a podpory obnovitelných zdrojů energie zvyšování spolehlivosti zásobování energií STRATEGICKÉ CÍLE ÚEK Bezpečnost nahrazena spolehlivostí

25 STRATEGICKÉ CÍLE AP VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ + PROGRAMY:
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – 1000 projektů v domech soukromých vlastníků. PASIVNÍ, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY - Výstavba alespoň 26 pasivních a 50 nízkoenergetických domů, zlepšení informovanosti. TEPLO SLUNCEM m2 solárních kolektorů = 8 MW instalovaného výkonu = MWh/rok. TEPLO BIOMASOU malých kotlů do domácností = 10 MW instalovaného výkonu = 25 000 MWh/rok. BIOPLYNOVÉ STANICE - 10 stanic. KOGENERACE - Instalace 100 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem cca 20 MWe s minimální účinností 70 %. REKUPERACE - nejméně 10 projektů. STRATEGICKÉ CÍLE ÚEK Bezpečnost nahrazena spolehlivostí

26 Schématické snížení potřeby fosilních paliv programem

27 Rozhodovací matice pro působení veřejného sektoru

28 Možná účast na financování programů
strukturální fondy Evropské unie finanční prostředky z rozpočtu kraje finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR mimorozpočtové fondy ČR: Státní fond životního prostředí finanční spoluúčast investora

29 Schéma začlenění Akčního plánu v EM kraje

30 Realizace programů a členění Akčního plánu v EM kraje

31 Energetické audity šablona databáze OZE obnovitelné zdroje energie
úsporný energetický projekt stupeň energetické náročnosti dotace OZE – při zpracování EA vytvořena kapitola v EA – OZE – slunce, biomasa, TČ, KJ

32 Energetické audity Celkem 153 EA + 16 VEA = 169 objektů
OZE – při zpracování EA vytvořena kapitola v EA – OZE – slunce, biomasa, TČ, KJ

33 Energetické audity OZE – při zpracování EA vytvořena kapitola v EA – OZE – slunce, biomasa, TČ, KJ

34 ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC
Příklad obec Kněžice I PILOTNÍ PROJEKT STŘEDOČESKÉHO KRAJE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC vliv VODA - OVZDUŠÍ - PŮDA ŽÁDNÉ INVESTICE DO VÝSTAVBY KANALIZACÍ Využití tekutého domovního odpadu ze tří obcí Kněžice, Chroustov, Chotěšice (3x IČO) + 7 místních částí (celkem 900 lidí) Využití odpadních produktů z živočišné výroby

35 Příklad obec Kněžice II
PROJEKT ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC Využití fytomasy - dřevní odpad z výrob a lesů, odpadní fytomasa ze zemědělství a z veřejných prostranství, fytomasa cíleně pěstovaných bylin Výstavba CZT, BS – KJ, centrální výtopny na fytomasu, peletizační linka Výroba elektřiny, tepla, hygienizovaného tekutého hnojiva a pelet (pro místní části Dubečno, Osek)

36 Příklad obec Kněžice III
Území zdrojů zelené a suché fytomasy pro SCZT + bioplyn s kogenerací + peletizace v Kněžicích (6x převyšující plánované kapacity zpracování) Dosah zpracování odpadu z jatek domovních odpadních žump zvířecích exkrementů území získávání fytomasy odbyt topných pelet Nymburk

37 Příklad obec Kněžice IV

38 Koncepce respektuje principy udržitelného rozvoje
Závěr Koncepce respektuje principy udržitelného rozvoje Směry (zejména realizace AP) energetický management kraje informovanost energetický portál kraje technologie dotace

39 Středočeský kraj Krajský úřad
kontakt: Ing. Jiří Zelenay tel.: mobil: fax: www: kr-stredocesky.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Zelenay, KÚ Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google