Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.3 Normalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.3 Normalizace."— Transkript prezentace:

1 Normalizace

2 N o r m a l i z a c e Technická myšlenka Představa technického díla:
Funkce díla Tvar díla Skladba díla Materiál díla NUTNOST PŘESNÉ DEFINICE atd. Jednoznačnost definice Efektivnost vyjádření představy Srozumitelnost vyjádření pro celou technickou obec N o r m a l i z a c e

3 Normalizace Df: Usměrnění a ustálení vztahů v opakujících
se společenských činnostech – tím pádem i technických činnostech Struktura normalizačních institucí: úroveň orgán oblast normalizace Označení normy Svět ISO Obecně Evropa CEN EN CENELEC elektrotechnika IEC ETSI komunikace ETS Česká republika UNMZ --- ČSNI obecně ČSN UNMZ – Úřad pro normalizaci, měření a zkušebnictví ČSNI – Český normalizační institut Doporučuji:

4 Základní normalizace grafických dokumentů:
Pro schémata: Výkresové listy, formáty, úprava výkresových listů Technické písmo Popisová pole Druhy čar Způsob zobrazení Značky pro schématické vyjádření

5 Základní normalizace grafických dokumentů:
Pro výkresy: Výkresové listy, formáty, úprava výkresových listů Technické písmo Popisová pole Viz schémata Druhy čar Způsob zobrazení Měřítka Určení rozměrů a jejich přesností (tolerancí) Určení struktury (jakosti) povrchů a úprav povrchů Určení geometrických tolerancí Určení materiálů

6 Formáty a úprava výkresových listů
ČSN ISO 5457 Výkresy a schémata se zpracovávají na předepsaných rozměrech (formátech) výkresových listů. K přednostnímu užití jsou normou předepsány formáty řady ISO A . Je-li třeba užít delší výkresový list, volí se z řady prodloužených formátů. Formáty řady ISO A: Označení formátu Rozměry formátu h x b (mm) A0 841 x 1189 A1 594 x 841 A2 420 x 594 A3 297 x 420 A4 210 x 297

7 Zásady užití výkresových listů:
Originál výkresu má být zpracován na nejmenším možném formátu. Musí být však zachována přehlednost výkresu a jeho dobrá čitelnost. Na kreslicím listu je kreslicí pole (plocha) ohraničeno dvojitým rámcem z nichž větší slouží k odstřižení formátu Rámce jsou provedeny souvislou čarou tloušťky min. 0,5 mm a od lemu výkres. listu vzdáleny 7 až 20mm (podle velikosti formátu a možnostem tisku). 4. Nedílnou součástí výkresového listu je popisové pole, které se umísťuje v pravém dolním rohu kreslicí plochy formátu. Orientace formátu (delší a kratší strana) je libovolná. 6. Obvykle se všechny formáty (mimo formát A4) užívají tak, že vodorovná strana formátu je delší (u formátu A4 je delší svislá strana). Formát je vybaven: středicími značkami -slouží pro umístění výkresu při kopírování orientačními značkami -slouží pro orientaci při čtení výkresu značkami pro oříznutí 8. Doporučuje se aby formát byl vybaven: souřadnicovou sítí (orientačními poli)- usnadnění orientace (velké formáty) porovnávacím měřítkem – srovnání velikosti originálu výkresu a kopie Ukázky formátů:

8 Rámce Souřad. síť Středicí značka Orientační značka Lem výkresového listu Popisové pole Značka pro oříznutí

9 Popisové pole Df: Tabulkově uspořádané základní organizační údaje o dokumentu Obsahuje: Indentifikační část s povinnými údaji: - evidenční číslo dokumentu - název dokumentu - název vlastníka ( logo vlastníka) dokumentu 2. Další (nepovinné) údaje. Doporučené jsou: - značka způsobu promítání - měřítka zobrazení - údaje o materiálu zobrazených technických předmětů - údaje o souvisejících dokumentech - údaje o přesnosti, tolerování, atd. - jméno zpracovatele dokumentu - údaje o schválení a kontrolách dokumentu - údaje o změnách dokumentu Poznámky: Vlastní uspořádání popisového pole určuje jeho majitel (podnik, instituce) Obvykle bývá provedeno v několika verzích. Na př.: - základní pro výkresy - základní pro schémata, -zjednodušené pro další listy dokumentu

10 Zjednodušené pro další listy dokumentu
Ukázky: základní pro schémata zakladní pro výkresy: Zjednodušené pro další listy dokumentu

11 Druhy a tloušťky čar. Základní pro výkresy Základní pro schémata
Základní druhy čar:

12 Tloušťky čar: Poměr tloušťky: Tenká …………………………1 Tlustá…………………………. 2
Velmi tlustá……………………4 Druh dokumentu tenká čára (mm) tlustá čára (mm) Výkresy a schémata v elektrotechnice – menší formáty 0,25 0,5 Výkresy a schémata v elektrotechnice – větší formáty 0,35 0,7 obrázky do technických zpráv, knih a publikací (odborných článků) 0,13 nebo 0,18 0,35 nebo 0,5

13 Použití čar: Druh a tloušťka čáry Užití čáry
na schématech v elektrotechnice souvislá tenká elektrická spojení všeobecně (bez rozlišení druhu, průřezu a pod.), elektrická vedení, elektrická vazba funkční, logická a pod., pomocné obvody, odkazové čáry (včetně praporků) tlustá elektrická spojení s funkčním významem, vedení při rozlišování různých druhů, hlavní obvody přípojnice, přípojnicové rozvody, kabelové formy, svazky kabelů, vodičů, rámeček výkresu, formát výkresu velmi tlustá vedení při rozlišení různých druhů, přípojnice a přípojnicové rozvody ( jsou-li vedení kreslena tlustou čarou), svazky vodičů ( jsou-li vedení kreslena tlustou čarou), kabelové formy a svazky kabelů nepravidelná přerušení a ukončení obrazců čárkovaná neelektrická ( mechanická, hydraulická, pneumatická atd.) spojení, stínění čerchovaná dělící čára mezi zařízeními (např. v poli rozvaděčů), ohraničení souboru přístrojů nebo prvků téhož přístroje, ochranný vodič uzemňování, pro chráněný rozvod a pod. tečkovaná pokračování, opakování prvků nebo obvodů

14 Použití čar: na výkresech mechanických částí souvislá tenká
obrysy sklopených průřezů, neurčité hrany, šrafování řezů a průřezů, kótovací, vynášecí (pomocné) a odkazové čáry ( včetně praporků), patní kružnice, zobrazení závitů, úhlopříčky hranolů a jehlanů, ohraničení vynášených podrobností tlustá viditelné obrysy a hrany pohledů, řezů, průniků, rámeček výkresu, ukončení závitu velmi tlustá lepený spoj Souvislá nepravidelná přerušení a ukončení obrazců, rozhraní mezi pohledem a částečným řezem čárkovaná zakryté (neviditelné) hrany a obrysy čerchovaná osy souměrnosti, roztečné kružnice a přímky, označení úprav povrchu poloha myšlených rovin řezu; ( k označení rovin lze užít také jen tlustých úseček) čerchovaná se dvěma tečkami krajní polohy pohyblivých předmětů, zobrazení tvaru přetvoření, tížnice, obrysy a hrany sousedících předmětů, čáry ohybu na rozvinutých plochách

15 napojení přerušovaných čar na jiné čáry se provádí bez mezery
Tlouštky čar na dokumentech: Druh dokumentu tenká čára(mm) tlustá čára (mm) Výkresy a schémata – menší formáty 0,25 0,5 Výkresy a schémata – větší formáty 0,35 0,7 obrázky do technických zpráv, knih a publikací 0,13 nebo 0,18 0,35 nebo 0,5 Hlavní zásady použití čar: zvolená skupina čar musí být použita ve všech obrazech výkresu napojení přerušovaných čar na jiné čáry se provádí bez mezery u rovnoběžných přerušovaných čar umístěných blízko sebe se mezery umístí tak, aby čáry nebyly provedeny paralelně čerchované čáry nekončí tečkou (tečkami) čerchované čáry se protínají čarami (nikoliv mezerou či tečkou) jestliže by se při zobrazování součásti měly dvě čáry překrývat, pak se přednostně kreslí (v pořadí): obrysové čáry a viditelné hrany, zakryté obrysy a hrany, osy rotace

16 Normalizace písma ČSN EN ISO 3098-0 (idt 01 3115). Základní informace:
Textové údaje (zápisy rozměrů, údaje v popisovém poli, technické poznámky, atd.) se na grafických dokumentech uvádí technickým písmem. Norma rozlišuje několik typů písem. (typy A, B CA, CB). Tyto typy mohou být provedeny jako kolmé (na základní dotažnici) a šikmé (sklon písma vzhledem k základní dotažnici je 75 stupňů ). Pro ruční popisování technických dokumentů je doporučeno písmo typu B – kolmé (písmo velké abecedy). Ukázka kolmého písma typu B: Poznámka: Pro popis v AUTOCADU je vhodný font SIMPLEX, poměr výška / šířka = 0,8

17 Měřítka: Základní informace:
Měřítko je poměr délkového rozměru prvku předmětu zobrazeného na výkresu ke skutečnému délkovému rozměru téhož prvku na skutečném předmětu. Hlavní měřítko, ve kterém je zhotoveno hlavní zobrazení na výkresu, se uvádí v příslušné rubrice popisového pole. Jestliže jsou některé obrazy na výkresu v jiném než hlavním měřítku, uvede se toto měřítko(a) v závorce vedle hlavního měřítka. Takové měřítko se uvede i u označení obrazů jím provedených (např.: M 5 : 1). Doporučená měřítka pro výkresy: Druh Doporučená měřítka Měřítka zvětšení 50 : 1 20 : 1 10 : 1 5 : 1 2 : 1 Skutečná velikost 1 : 1 Měřítka zmenšení 1 : 2 1 : 5 1 :10 1 : 20 1 : 50 1 :100 1 : 200 1 : 500 1 : 1000 1 : 2000 1 : 5000 1 : 10000


Stáhnout ppt "1.3 Normalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google