Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.3 Normalizace. Technická myšlenka Představa technického díla: Funkce díla Tvar díla Skladba díla Materiál díla atd. NUTNOST PŘESNÉ DEFINICE Jednoznačnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.3 Normalizace. Technická myšlenka Představa technického díla: Funkce díla Tvar díla Skladba díla Materiál díla atd. NUTNOST PŘESNÉ DEFINICE Jednoznačnost."— Transkript prezentace:

1 1.3 Normalizace

2 Technická myšlenka Představa technického díla: Funkce díla Tvar díla Skladba díla Materiál díla atd. NUTNOST PŘESNÉ DEFINICE Jednoznačnost definice Efektivnost vyjádření představy Srozumitelnost vyjádření pro celou technickou obec N o r m a l i z a c e

3 Df: Usměrnění a ustálení vztahů v opakujících se společenských činnostech – tím pádem i technických činnostech úroveňorgánoblast normalizace Označení normy SvětISOObecněISO EvropaCENObecněEN CENELECelektrotechnikaIEC ETSIkomunikaceETS Česká republika UNMZ --- ČSNI obecněČSN Struktura normalizačních institucí: UNMZ – Úřad pro normalizaci, měření a zkušebnictví ČSNI – Český normalizační institut Doporučuji: http://domino.csni.cz/

4 Základní normalizace grafických dokumentů: Pro schémata: Výkresové listy, formáty, úprava výkresových listů Popisová pole Technické písmo Druhy čar Způsob zobrazení Značky pro schématické vyjádření

5 Základní normalizace grafických dokumentů: Pro výkresy: Výkresové listy, formáty, úprava výkresových listů Popisová pole Měřítka Technické písmo Druhy čar Způsob zobrazení Určení rozměrů a jejich přesností (tolerancí) Určení struktury (jakosti) povrchů a úprav povrchů Určení geometrických tolerancí Určení materiálů Viz schémata

6 Formáty a úprava výkresových listů ČSN ISO 5457 Výkresy a schémata se zpracovávají na předepsaných rozměrech (formátech) výkresových listů. K přednostnímu užití jsou normou předepsány formáty řady ISO A. Je-li třeba užít delší výkresový list, volí se z řady prodloužených formátů. Formáty řady ISO A: Označení formátu Rozměry formátu h x b (mm) A0841 x 1189 A1594 x 841 A2420 x 594 A3297 x 420 A4210 x 297

7 Zásady užití výkresových listů: 1.Originál výkresu má být zpracován na nejmenším možném formátu. Musí být však zachována přehlednost výkresu a jeho dobrá čitelnost. 2.Na kreslicím listu je kreslicí pole (plocha) ohraničeno dvojitým rámcem z nichž větší slouží k odstřižení formátu 3.Rámce jsou provedeny souvislou čarou tloušťky min. 0,5 mm a od lemu výkres. listu vzdáleny 7 až 20mm (podle velikosti formátu a možnostem tisku). 4. Nedílnou součástí výkresového listu je popisové pole, které se umísťuje v pravém dolním rohu kreslicí plochy formátu. 5.Orientace formátu (delší a kratší strana) je libovolná. 6. Obvykle se všechny formáty (mimo formát A4) užívají tak, že vodorovná strana formátu je delší (u formátu A4 je delší svislá strana). 7.Formát je vybaven: středicími značkami -slouží pro umístění výkresu při kopírování orientačními značkami -slouží pro orientaci při čtení výkresu značkami pro oříznutí 8. Doporučuje se aby formát byl vybaven: souřadnicovou sítí (orientačními poli)- usnadnění orientace (velké formáty) porovnávacím měřítkem – srovnání velikosti originálu výkresu a kopie Ukázky formátů:

8 Lem výkresového listu Středicí značka Orientační značka Souřad. síť Popisové pole Značka pro oříznutí Rámce

9 Popisové pole Df: Tabulkově uspořádané základní organizační údaje o dokumentu Obsahuje: 1.Indentifikační část s povinnými údaji: - evidenční číslo dokumentu - název dokumentu - název vlastníka ( logo vlastníka) dokumentu 2. Další (nepovinné) údaje. Doporučené jsou: - značka způsobu promítání - měřítka zobrazení - údaje o materiálu zobrazených technických předmětů - údaje o souvisejících dokumentech - údaje o přesnosti, tolerování, atd. - jméno zpracovatele dokumentu - údaje o schválení a kontrolách dokumentu - údaje o změnách dokumentu Poznámky: Vlastní uspořádání popisového pole určuje jeho majitel (podnik, instituce) Obvykle bývá provedeno v několika verzích. Na př.: - základní pro výkresy - základní pro schémata, -zjednodušené pro další listy dokumentu

10 Ukázky: zakladní pro výkresy: základní pro schémataZjednodušené pro další listy dokumentu

11 Druhy a tloušťky čar. Základní druhy čar: Základní pro výkresy Základní pro schémata

12 Tloušťky čar: Tenká …………………………1 Tlustá…………………………. 2 Velmi tlustá……………………4 Poměr tloušťky: Druh dokumentutenká čára (mm)tlustá čára (mm) Výkresy a schémata v elektrotechnice – menší formáty 0,25 0,5 Výkresy a schémata v elektrotechnice – větší formáty 0,35 0,7 obrázky do technických zpráv, knih a publikací (odborných článků) 0,13 nebo 0,18 0,35 nebo 0,5

13 Použití čar: Druh a tloušťka čáryUžití čáry na schématech v elektrotechnice souvislátenkáelektrická spojení všeobecně (bez rozlišení druhu, průřezu a pod.), elektrická vedení, elektrická vazba funkční, logická a pod., pomocné obvody, odkazové čáry (včetně praporků) tlustáelektrická spojení s funkčním významem, vedení při rozlišování různých druhů, hlavní obvody přípojnice, přípojnicové rozvody, kabelové formy, svazky kabelů, vodičů, rámeček výkresu, formát výkresu velmi tlustávedení při rozlišení různých druhů, přípojnice a přípojnicové rozvody ( jsou-li vedení kreslena tlustou čarou), svazky vodičů ( jsou-li vedení kreslena tlustou čarou), kabelové formy a svazky kabelů nepravidelnátenkápřerušení a ukončení obrazců čárkovanátenkáneelektrická ( mechanická, hydraulická, pneumatická atd.) spojení, stínění čerchovanátenkádělící čára mezi zařízeními (např. v poli rozvaděčů), ohraničení souboru přístrojů nebo prvků téhož přístroje, ochranný vodič uzemňování, pro chráněný rozvod a pod. tečkovanátenkápokračování, opakování prvků nebo obvodů

14 Použití čar: na výkresech mechanických částí souvislátenkáobrysy sklopených průřezů, neurčité hrany, šrafování řezů a průřezů, kótovací, vynášecí (pomocné) a odkazové čáry ( včetně praporků), patní kružnice, zobrazení závitů, úhlopříčky hranolů a jehlanů, ohraničení vynášených podrobností tlustáviditelné obrysy a hrany pohledů, řezů, průniků, rámeček výkresu, ukončení závitu souvislávelmi tlustálepený spoj Souvislá nepravidelná tenkápřerušení a ukončení obrazců, rozhraní mezi pohledem a částečným řezem čárkovanátenkázakryté (neviditelné) hrany a obrysy čerchovanátenkáosy souměrnosti, roztečné kružnice a přímky, označení úprav povrchu čerchovanátlustápoloha myšlených rovin řezu; ( k označení rovin lze užít také jen tlustých úseček) čerchovaná se dvěma tečkami tenkákrajní polohy pohyblivých předmětů, zobrazení tvaru přetvoření, tížnice, obrysy a hrany sousedících předmětů, čáry ohybu na rozvinutých plochách

15 Hlavní zásady použití čar: Druh dokumentutenká čára(mm)tlustá čára (mm) Výkresy a schémata – menší formáty 0,25 0,5 Výkresy a schémata – větší formáty 0,35 0,7 obrázky do technických zpráv, knih a publikací 0,13 nebo 0,18 0,35 nebo 0,5 Tlouštky čar na dokumentech: zvolená skupina čar musí být použita ve všech obrazech výkresu napojení přerušovaných čar na jiné čáry se provádí bez mezery u rovnoběžných přerušovaných čar umístěných blízko sebe se mezery umístí tak, aby čáry nebyly provedeny paralelně čerchované čáry nekončí tečkou (tečkami) čerchované čáry se protínají čarami (nikoliv mezerou či tečkou) jestliže by se při zobrazování součásti měly dvě čáry překrývat, pak se přednostně kreslí (v pořadí): obrysové čáry a viditelné hrany, zakryté obrysy a hrany, osy rotace

16 Normalizace písma Textové údaje (zápisy rozměrů, údaje v popisovém poli, technické poznámky, atd.) se na grafických dokumentech uvádí technickým písmem. Norma rozlišuje několik typů písem. (typy A, B CA, CB). Tyto typy mohou být provedeny jako kolmé (na základní dotažnici) a šikmé (sklon písma vzhledem k základní dotažnici je 75 stupňů ). Pro ruční popisování technických dokumentů je doporučeno písmo typu B – kolmé (písmo velké abecedy). ČSN EN ISO 3098-0 (idt 01 3115). Základní informace: Ukázka kolmého písma typu B: Poznámka: Pro popis v AUTOCADU je vhodný font SIMPLEX, poměr výška / šířka = 0,8

17 Měřítka: Základní informace: Měřítko je poměr délkového rozměru prvku předmětu zobrazeného na výkresu ke skutečnému délkovému rozměru téhož prvku na skutečném předmětu. Hlavní měřítko, ve kterém je zhotoveno hlavní zobrazení na výkresu, se uvádí v příslušné rubrice popisového pole. Jestliže jsou některé obrazy na výkresu v jiném než hlavním měřítku, uvede se toto měřítko(a) v závorce vedle hlavního měřítka. Takové měřítko se uvede i u označení obrazů jím provedených (např.: M 5 : 1). Doporučená měřítka pro výkresy: Druh Doporučená měřítka Měřítka zvětšení50 : 120 : 110 : 1 5 : 1 2 : 1 Skutečná velikost1 : 1 Měřítka zmenšení1 : 21 : 51 :10 1 : 201 : 501 :100 1 : 2001 : 5001 : 1000 1 : 20001 : 50001 : 10000


Stáhnout ppt "1.3 Normalizace. Technická myšlenka Představa technického díla: Funkce díla Tvar díla Skladba díla Materiál díla atd. NUTNOST PŘESNÉ DEFINICE Jednoznačnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google