Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anglický jazyk Kristýna Housová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anglický jazyk Kristýna Housová"— Transkript prezentace:

1 Anglický jazyk Kristýna Housová kristyna.housova@sshlfrydlant.cz

2 Zdroje: www.helpforenglish.cz - doporučuji také pro samostudium

3 English phonetic alphabet

4

5 English alphabet

6 Rody podstatných jmen. angličtina rozlišuje rod mužský, ženský a střední rod mužský a ženský se týká pouze životných podstatných jmen – muži jsou tedy rodu mužského a ženy rodu ženského rod střední se týká všech ostatních neživotných podstatných jmen

7 Rody podstatných jmen. rod mužský a ženský se týká pouze životných podstatných jmen – muži jsou tedy rodu mužského a ženy rodu ženského

8 Rody podstatných jmen ženský rod se někdy rozlišuje koncovkou –ess actor (herec) x actress (herečka) waiter (číšník) x waitress (servírka) vyskytují se ale také rodové dvojice a protiklady man (muž) x woman (žena) boy (chlapec) x girl (dívka) podstatná jména končící na -man mají v ženském rodě koncovku - woman policeman (policista) x policewoman (policistka)

9 Rody podstatných jmen Většinou jsou podstatná jména univerzální, mohou označovat muže i ženy: friend přítel / přítelkyně student student /studentka doctor doktor / doktorka Jak ale rozlišit, zda se jedná o muže, či ženu? Tuto skutečnost objasníme pomocí osobního zájmena, které použijeme v další větě. Např.: I have a new doctor. He is very nice.

10 Rody podstatných jmen  rod střední se týká všech ostatních neživotných podstatných jmen  a tree (strom)  a table (stůl)  a chair (židle)  a bike (kolo)

11 Členy podstatných jmen V angličtině existují dva základní druhy členů. U členů není rod ani pád. Je jeden tvar členu určitého (the) a dva tvary členu neurčitého (a/an)

12 Členy podstatných jmen 1. Člen patří před podstatné jméno a car – auto the man – muž, člověk an apple – jablko an hour – hodina the boss - šéf 2. Je-li před podstatným jménem ještě jedno či více přídavných jmen, je člen ještě před nimi: a car - auto a nice car – pěkné auto a nice sports car – pěkné sportovní auto a nice red sports car – pěkné červené sportovní auto

13 Členy podstatných jmen Člen určitý “the” nám říká, že se jedná o něco konkrétního, o něco, o čem se např. už mluvilo, o něco, co je každému jasné, o něco, co vyplývá ze situace. I need the book. (Potřebuji tu knihu.) - Tuto větu řekneme, když jsme např. někomu půjčili knihu a teď ji chceme zpátky. Jedná se o konkrétní knihu a obě strany vědí, o kterou knihu jde.

14 Členy podstatných jmen Neurčitý člen “a” nebo “an” naopak vyjadřuje, že se nejedná o nic, co by dotyčný už měl vědět. Je to tedy něco neurčitého nebo něco, co ještě specifikuji později. I need a book. (Potřebuji knihu.) - Tato věta dotyčnému sdělí, že ještě nemůže ani vědět, jakou knihu mám na mysli, a nebo mu tím dáme najevo, že je úplně jedno, kterou knihu, prostě jakoukoliv knihu.

15 Členy podstatných jmen Neurčitý člen je v angličtině jen jeden. Má však dva různé tvary: 1. a - používá se před slovíčky začínajícími na souhlásku 2. an - používá se před slovíčky začínajícími na samohlásku Rozlišování mezi těmito dvěma tvary je ryze otázkou výslovnosti!!!

16 Členy podstatných jmen Jde o výslovnost slovíček, nikoliv o jejich pravopis!!! Pokud se slovo sice píše na začátku se samohláskou, ale vyslovuje se souhláska, bude člen a: a union, a unit, a young man (tato slovíčka mají ve výslovnosti na začátku souhlásku J)

17 Členy podstatných jmen A naopak - pokud slovo sice má v psané podobě na začátku souhlásku, ale vyslovuje se samohláska, bude tvat an: an hour, an honest man (v těchto slovech se počáteční H nevyslovuje) an SUV, an X-file, an FBI agent (zkratky se čtou jako jednotlivá písmena, která ve výslovnosti často začínají na samohlásku)

18 Množné číslo podstatných jmen U valného množství podstatných jmen se množné číslo tvoří jednoduše, a to koncovkou: -S a car - two cars an apple - two apples

19 Množné číslo podstatných jmen V některých případech dochází k několika pravopisným změnám: 1) Slova končící na -S, -X, -SH, -CH mají v množném čísle koncovku -es: a bus - two buses a box - two boxes

20 Množné číslo podstatných jmen 2) U slov končících na -y, před kterým je souhláska, dochází v množném čísle k změkčení y na i a následuje koncovka -es: a berry - two berries a fly - two flies !Toto neplatí tam, kde je před y samohláska, např. a play - two plays.

21 Množné číslo podstatných jmen - výslovnost Koncovka -s se vyslovuje buď jako / / nebo / / a nebo / /. U slov, kde před koncovkou je neznělá souhláska ( ), se vyslovuje jako / /: a cup - two cups / / a cat - two cats / /

22 Množné číslo podstatných jmen - výslovnost U slov končících na samohlásku nebo znělou souhlásku ( ) se koncovka vyslovuje jako / /: a dog - two dogs / / dva psi

23 Množné číslo podstatných jmen - výslovnost Končí-li slovo na sykavku ( ), koncovku vyslovujeme jako / /: a bus - two buses / / dva autobusy

24 Osobní, předmětová (pádová zájmena) a přivlastňovací zájmena. Předmětová zájmena - česky jim někdy říkáme zájmena "pádová" či předmětová. V češtině jim odpovídají osobní zájmena ve 2. - 7. pádě. Angličtina ale pády nerozlišuje, takže se nemusíme učit množství různých tvarů zájmen. Buď je to zájmeno v prvním pádě, tedy na místě podmětu (kdo? co?) a nebo je "pádové" (koho? čeho? komu? čemu? koho? co? kom? čem? kým? čím?)

25 Osobní, předmětová (pádová zájmena) a přivlastňovací zájmena. pádová osobní zájmena přivlastňovací zájmena Imemy you your hehimhis sheher it its weusour you your theythemtheir

26 Osobní, předmětová (pádová zájmena) a přivlastňovací zájmena. I - me I love my wife. Miluji svoji ženu. My wife loves me. Moje žena mě miluje. you - you Ve druhé osobě jsou oba tvary stejné. You are an idiot. Ty jsi idiot. I don't like you. Nemám tě rád. he - him He is a good teacher. Je to dobrý učitel We like him. Máme ho rádi. we - us We are going home. Jdeme domů. Come with us! Pojď s námi.


Stáhnout ppt "Anglický jazyk Kristýna Housová"

Podobné prezentace


Reklamy Google