Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pronouns.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pronouns."— Transkript prezentace:

1 Pronouns

2 OSOBNÍ předmětný tvar Talk to me. / Talk to him. / Talk to us.
podmětný tvar I am here. / He is there. / They are there. předmětný tvar Talk to me. / Talk to him. / Talk to us.

3 Podmětové tvary: v češtině většinou odpovídají prvnímu pádu (kdo? co?). Používáme je převážně V PODMĚTU věty: I am tall. (Jsem vysoký) She goes to work. (Chodí do práce) They will be sorry! (Toho budu litovat) : Předmětové: v češtině odpovídají pádovým osobním zájmenům (tedy ve druhém, třetím, čtvrtém, šestém a sedmém pádě). V angličtině je používáme následovně: Jako předmět slovesa: Předmět předložky: He saw me. (Viděl mě) He was talking about me.(Mluvil o mně)

4 PŘÍVLASTŇOVACÍ nesamostatný tvar This is my house. / This is his house. / This is our house. samostatný tvar This house is mine. / This house is his. / This house is ours.

5 Nesamostatná přivlastňovací zájmena: Používáme je vždy ve spojitosti s nějakou konkrétní věci (my dog, his car). Jak z název vypovídá, nemohou stát osamocena, musí za nimi vždy následovat to, co přivlastňujeme. My dog hates your cat. ( Můj pes nesnáší tvou kočku.) Samostatná přivlastňovací zájmena: Používají se v případech, kdy za přivlastňovacím zájmenem již nic není nebo také v otázkách typu: Je to tvoje? This red ball is mine. (Tenhle červený míč je můj.)

6 UKAZOVACÍ Ukazovací zájmena pro jednotné číslo (THIS/THAT) vyslovujeme krátce. Ukazovací zájmena pro množné číslo (THESE/THOSE) vyslovujeme dlouze. U ukazovacích zájmen se nerozlišují rody. Zajímá nás pouze skutečnost, zda se jedná o jednotné nebo množné číslo a jestli je objekt u nás (zde) nebo dál (tam

7 TÁZACÍ Tázací slovo: Překlad: Ptáme se na: Použití: WHAT co, jaký věc
What does she do? WHICH který věc určitého počtu Which book do you want? WHERE kde,kam,kudy místo Where do you live? WHEN kdy čas When do you go to bed? WHO kdo,koho, komu osobu Who is it? WHOSE čí vlastnictví Whose pet is it? WHY Proč? důvod Why are you sad? HOW jak způsob How are you?

8 Složená tázací zájmena
Tázací zájmeno: Překlad: Ptáme se na: Použití: HOW MANY HOW MUCH kolik jak mnoho How many books do you have? How much water do you want? HOW FAR HOW LONG HOW OLD HOW OFTEN jak daleko jak dlouhý jak starý jak často How far is it? How long is the film? How old are you? How often do you go swimming? WHAT TIME WHAT KIND v kolik hodin jaký druh přesný čas druh What time do you get up? What kind of food do you like?

9 Pozor na: WHAT Jaká barva se ti líbí? - jakákoli What colour do you like? x WHICH Která barva se ti líbí? – konkrétní výběr Which colour do you like? WHAT Jaká barva se ti líbí? What colour do you like? HOW Jak se máš? How are you? WHOSE Čí kniha je to? (Čí je to kniha?) Whose book is it? X Whose is the book? WHO‘S Kdo je ten muž? Who´s (who is) the man? HOW MANY Kolik je tam lidí? How many people are there? HOW MUCH Kolik vody chceš? How much water do you want?

10 ONE-ZÁJMENO Možná jste již zaznamenali, že slova SOMEBODY, ANYBODY, NOBODY či EVERYBODY mají synonymní výrazy SOMEONE, ANYONE, NO ONE (pozor, píše se jako dvě slova), EVERYONE. Jejich významy jsou skutečně stejné, je jen na vás, co si vyberete. Somebody stole my bag! = Someone stole my bag! I haven't seen anybody. = I haven't seen anyone. Nobody helped me. = No one helped me. Everybody needs someone. = Everyone needs someone.

11 Zájmeno ONE dále může zastupovat neurčitou osobu, např
Zájmeno ONE dále může zastupovat neurčitou osobu, např. když mluvíte obecně o lidech. Často se to objevuje v nejrůznějších zvoláních, rčeních či příslovích. One never knows. (Člověk nikdy neví.) ONE je ale poměrně formální a objevuje se spíše v psané angličtině. V mluvené řeči je běžnější zájmeno YOU. You never know. (Člověk nikdy neví.) Se zájmenem ONE se ale setkáme často i ve slovníku a to především ve tvaru ONE'S (přivlastňovací) a ONESELF (zvratné) Zástupné ONE může nahrazovat jakékoliv počitatelné podstatné jméno (životné i neživotné). Zástupné ONE má dokonce množné číslo, ONES.

12 Konec 


Stáhnout ppt "Pronouns."

Podobné prezentace


Reklamy Google