Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."— Transkript prezentace:

1 EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_2_11 Název vzdělávacího materiálu Výstupní zařízení - tiskárny Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblast Hardware počítačů a operační systémy Vzdělávací oborVšechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník1. a 2. ročník Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, pracovní, sociální, komunikativní a personální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.

2 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka. Časový harmonogram1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012

3

4 Tiskárna je výstupní periferní zařízení počítače sloužící k převodu dat nebo obrazu na papír. Umožňuje tak viditelně a zejména trvale pro archivaci zaznamenat výsledky naší práce. Tiskárny můžeme dělit podle způsobu tisku, dosažené kvality tisku, použité technologie, atd. Podle způsobu tisku rozdělujeme tiskárny: 1.písmo vzniká dotykem papíru se světelným válcem, tepelnou hlavou, teplotně závislou barvící fólií, nebo inkoustem (dotekové – tzv. neimpaktní) 2.pracující na principu psacího (příklepové – tzv. impaktní)

5 Mezi dotekové tiskárny řadíme: 1.inkoustové 2.laserové 3.LED 4.termální (tepelné) Mezi příklepové tiskárny řadíme: 1.řádkové 2.jehličkové 3.s kulovou hlavou nebo typovým kolečkem (zastaralé, dnes již málo využívané)

6 Stručný popis nejčastěji používaných tiskáren 1.Jehličková tiskárna – (zástupce příklepových tiskáren) Využívají k tisku jednotlivých znaků metodu sestavovaných znaků. Princip tisku metodou sestavovaných znaků je založen na zvýrazňování určitých bodů ve zvoleném rastru. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dot_matrix_example_text.png Autor: Fourohfour

7 Tisk spočívá v tom, že jehla umístěná posuvně ve vodítku je v daný okamžik a na určité poloze přirážena kladívkem k barvicí pásku a za ní se nacházející papír. Jehličky jsou pomocí elektromagnetů vystřelovány vpřed a z barvicí pásky přenášejí na papír jednotlivé body. Průměr jehličky se pohybuje od 0,2 do 0,3 mm. Pro potlačení bodového charakteru písma vykonává tisková hlava pro každou řádku textu dva průchody.

8 Výhody jehličkových tiskáren: malé provozní náklady možnost tisku přes kopírovací papír tisk na volné listy i na nekonečný papír Nevýhody: hlučnost provozu nízká kvalita tisku nízká rychlost při tisku grafických souborů Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Star-LC-10-printer-01.jpg

9 2. Inkoustové (tryskové) tiskárny Jedná se o tiskárnu dotekovou s maticí trysek. Tisková hlava nepřichází do styku s papírem. Tento typ tiskárny má principielně velmi podobný mechanismus jako tiskárna jehličková, ale místo jehel jsou v tiskové hlavě trysky, ze kterých je vypuzován inkoust v podobě malých kapiček na papír. K vypuzování inkoustu z trubiček se používají tři principy: tepelné působení piezoelektrický jev tuhé inkousty

10 Principielní schéma inkoustové tiskárny Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Printer.jpg 1.elektronika tiskárny 2.válec tiskárny 3.zásobníky s barevnými inkousty 4.tisková hlava s tryskami 5.papír

11 Výhody inkoustových tiskáren: nehlučné podstatně rychlejší při tisku grafiky kvalitní barevný tisk (zejména vosky) Nevýhody: vysoké provozní náklady, zvláště při tisku fotografií rychlé opotřebení tiskových hlav rozpíjení inkoustu na nekvalitním papíře

12 3.Laserové tiskárny Je to tiskárna doteková, stránková, podle způsobu její práce. V paměti tiskárny je nejprve vytvořen obsah celé stránky, ta je potom vytištěna. Před tiskem se nejprve vytvoří rastrová bitová mapa výsledného obrazu, kterou tvoří síť bodů, které se budou následně tisknout. Bitová mapa je před přenosem do tiskové mechaniky naplněna logickými hodnotami, které určují, které konkrétní body se budou, nebo nebudou tisknout.

13 Princip činnosti 1.Princip činnosti laserových tiskáren je založen na vzájemném silovém působení částí, které jsou nabity náboji (souhlasně nabité částice se odpuzují a nesouhlasně se přitahují). 2.Využívá fotocitlivých vlastností světelného válce, který je potažen speciální polovodičovou vrstvou. 3.Jeden pracovní cyklus se skládá z těchto kroků: a) nabití světelného válce záporným nábojem b) osvit světelného válce c) přenos toneru na světelný válec d) přenos toneru z válce na papír e) fixace toneru na papír f) vyčištění světelného válce

14 Principielní schéma laserové tiskárny 1.elektronika tiskárny 2.selenový válec, deflektor a laser 3.zásobník s tonerem 4.pec 5.odlučovač náboje a podavač potištěných listů Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laser_printer_(cutaway_diagram).jpg

15 Výhody laserových tiskáren : rychlost a preciznost tisku nedisponuje tiskovou hlavou (ticho při práci) snadná údržba tiskárny Nevýhody: vysoká cena tonerů (především barevných) tisk fotografií a obrázků není tak kvalitní jako u inkoustů (zejména voskových) větší rozměr než inkoustové, zabírají větší místo na stole

16

17 Zadání 1 Zjistěte z literatury nebo na Internetu, jaké vlastnosti jsou typické pro řádkové tiskárny a pro tiskárny s kulovou hlavou. Na jakém principu pracují a v čem se liší od jehličkových tiskáren? Zadání 2 V čem se liší LED tiskárna od laserové tiskárny? Najděte na Internetu alespoň dva typy LED tiskáren a popište, na jakém principu pracují.

18

19 1.Mezi příklepové tiskárny patří: a)jehličková tiskárna b)inkoustová tiskárna c)laserová tiskárna 2.Mezi dotekové patří: a)laserová tiskárna b)jehličková tiskárna c)řádková tiskárna

20 3.Jehličková tiskárna využívá pro tisk: a)inkoust b)práškový toner c)jehličky 4.Laserová tiskárna využívá pro tisk: a)práškový toner b)jehličky c)inkoust

21 5.Fotocitlivých vlastností světelného válce využívá pro tisk: a)inkoustová tiskárna b)laserová tiskárna c)jehličková tiskárna 6.Piezoelektrický jev využívá pro tisk: d)laserová tiskárna e)jehličková tiskárna f)inkoustová tiskárna

22 Seznam odkazů a použité literatury: 1.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 2.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. 3.Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP, České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-206-0


Stáhnout ppt "EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google