Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živočichové našich luk - Ptáci Pří_106_Rozmanitost přírody_Živočichové našich luk – Ptáci Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živočichové našich luk - Ptáci Pří_106_Rozmanitost přírody_Živočichové našich luk – Ptáci Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres."— Transkript prezentace:

1 Živočichové našich luk - Ptáci Pří_106_Rozmanitost přírody_Živočichové našich luk – Ptáci Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro rozšiřování znalostí o ekosystému louka, seznámení s nejčastějšími ptáky našich luk.  Materiál prostřednictvím fotografií a stručné charakteristice rozvíjí znalosti o způsobu života našich ptáků v ekosystému louka.  Je určen pro předmět přírodověda 4. ročník.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět - přírodověda pro 4. ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA s. r. o., 2011, ISBN

3 Louka  je přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem  rostou zde hlavně luční trávy a byliny  stromy a keře zde chybí  trávy a byliny jsou kvalitním krmivem pro hospodářská zvířata  louky spásající dobytek nazýváme pastviny  louky se sečou na jaře – první senoseč  louky se sečou koncem léta – druhá senoseč – otava  louka je domovem mnoha živočichů – hmyzu, plazů, savců a ptáků

4 Chřástal polní  je menší než koroptev, štíhlý  ozývá se hlavně za soumraku a v noci „réprép réprép“  je chráněn jako silně ohrožený druh  hnízdí na vlhkých loukách, loukách s vysokým porostem a na pastvinách  živí se hlavně hmyzem, semeny a zelenými částmi rostlin na podzim

5 Strnad obecný  malý druh pěvce, r byl zvolen Českou ornitologickou společností Ptákem roku  zpívá z vyvýšeného místa jednoduše „cicicicicicicici- cccccíí“  v ČR obývá otevřené krajiny, louky, mýtiny, pastviny aj.  na jaře se živí hmyzem, na podzim a v zimě semeny, potravu sbírá na zemi 

6 Konipas luční  je malý zpěvný pták velikosti vrabce  je velmi proměnlivého zabarvení  je převážně tažný  hnízdí na podmáčených pastvinách a zaplavených loukách, poblíž vod  potravu tvoří jen hmyz, vyjímečně pavouci, červy a měkkýši

7 Linduška luční  je malý zpěvný pták velikosti vrabce  ozývá se ostrým, často opakovaným „ist“  hnízdí na vlhkých loukách, pastvinách a v bažinách  často se stává hostitelem kukačky obecné  klesá její počet

8 Bramborníček hnědý  samci zpívají hlasitým flétnovitým zpěvem z vyvýšených míst „fytyk-tyk“ a „jiv jiv“  je tažný, zimuje v Africe  v ČR je chráněn jako ohrožený druh  hnízdí hlavně na vlhkých loukách

9 Čejka chocholatá  pták velikosti holuba se vztyčenou chocholkou na hlavě u obou pohlaví  obývá mokřadní louky a pole  pohybuje se po zemi chůzí, je to obratný letec, žije v páru i ve skupině párů  na zimu odlétá do Afriky  potravou jsou pavouci, měkkýši, hmyz a jeho larvy, části rostlin a drobní živočichové

10 Moták lužní  je středně velký dravec, menší než káně  je tažný, zimuje v Africe  hnízdí v otevřené krajině  v ČR hnízdí pravidelně teprve od 40. let 20. století, jeho početnost sice roste, ale stále je u nás vzácný  v potravě převládají drobní hlodavci, ale požírá i ptáky, obojživelníky, hmyz a plazy

11 Křepelka polní  je malý hrabavý pták nenápadně zbarvený  hnízdí v otevřené zemědělské krajině s pastvinami  živí se semeny a pupeny  rychle běhá, létá s hlasitými rázy křídel, samec volá vrzavé „kirrek“

12 Ťuhýk obecný  je malý pěvec vyskytující se na velké území Eurasie a zimující v tropické Africe  nalezneme jej v otevřených krajinách porostlými trnitými keři  je to typický masožravec, živí s hlavně hmyzem nebo drobnými savci, které napichuje na ostnaté větve keřů  zpěv je nevýrazný a tichý, složený z drsných a vrzavých zvuků

13 Ťuhýk šedý  největší evropský ťuhýk velikosti kosa  je částečně tažný  hnízdí v březových lesích, na rašeliništích, pasekách aj.  potrava závisí na místě a sezoně, převládá hmyz a drobní hlodavci, na podzim i semena a plody rostlin  loví i za letu nebo útočí rychlým náletem, kořist zabíjí silným zobákem a nabodává ji na trny keřů, kde slouží jako krátkodobá zásobárna potravin

14 Stehlík obecný  je štíhlý pták pestře zbarvený s nápadnou žlutou páskou na křídle, bílou a černou hlavou, červeným obličejem, menší než vrabec  částečně tažný pták  obývá kulturní krajinu, zahrady a parky  obratně šplhá, má rád semena bodláků  volá „stiglit“ a tento zvuk splétá v tichý zpěv

15 Chocholouš obecný  je o něco větší než skřivan polní, je nenápadně zbarvený  na hlavě má zřetelnou chocholku a štíhlý zobák  objevuje se celoročně na loukách, polích, v blízkosti lidských obydlí  ozývá se hvízdavým „tiuí“  potravou jsou semena různých druhů rostlin, hmyz a drobní bezobratlí živočichové  v ČR jeho počet klesá, patří mezi ohrožené druhy

16 Straka obecná  patří mezi krkavce, je velká jako hrdlička s výrazným černobílým zbarvením a dlouhým ocasem  její let je těžkopádný  má rozmanitý jídelníček, je schopna živit se prakticky čímkoliv i odpadky, v přírodě sbírá hmyz, měkkýše, drobné obratlovce, semena, plody, vybírá i vejce a mláďata z hnízd  má ráda rozmanitou „parkovou“ krajinu, naučila se žít v blízkosti člověka

17 Čáp bílý  váží 2,3 – 4,4 kg, dosahuje výšky 95 – 105 cm, rozpětí křídel 155 – 165 cm  má rád vlhké louky a pole, okraje vod, otevřenou krajinu  zimuje v Africe, někteří přezimují i v Evropě  dožívá se 8 – 10 let, rekord je 35 let, patří mezi ohrožené druhy  potravou jsou žáby, obojživelníci, ryby, plazy, hmyz, hraboši, krtci, mláďata savců  hnízdo si staví na stromech a komínech

18 Citace: 1.DR. KILLER. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2.RICHARD WESLEY. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3.MAREK SZCZEPANEK. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jpg jpg 4.MMOLEK. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: mmolek.jpg mmolek.jpg 5.KEN BILLINGTON. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 6.MYOSOTIS SCORPIOIDES. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7.ARTUR MIKOŁAJEWSKI. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8.ANDREAS TREPTE. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

19 Citace: 9.CKS3976. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10.MNOLF. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jpg?uselang=cs jpg?uselang=cs 11.ARTUR MIKOLAJEWSKI. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12.MATTHIAS BARBY. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 13.MAREK SZCZEPANEK. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: g g 14.ANDREAS TREPTE. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 15.J.M.GARG. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ultanpur_I_Picture_118.jpg ultanpur_I_Picture_118.jpg 16.DAVID MERRETT. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Daventry_Country_Park,_Daventry,_Northamptonshire

20 Použité zdroje:    EISENREICH, Wilhelm; HANDEL, Alfred; ZIMMER, Ute E.. Nový průvodce přírodou-zvířata a rostliny. Praha-Plzeň: Dobrovský, 2003, ISBN  ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět - přírodověda pro 4. ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA s. r. o., 2011, ISBN  ANDĚRA, Miloš. Encyklopedie naší přírody. Praha: Slovart, 2000, ISBN


Stáhnout ppt "Živočichové našich luk - Ptáci Pří_106_Rozmanitost přírody_Živočichové našich luk – Ptáci Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres."

Podobné prezentace


Reklamy Google