Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živočichové našich luk - Ptáci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živočichové našich luk - Ptáci"— Transkript prezentace:

1 Živočichové našich luk - Ptáci
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Živočichové našich luk - Ptáci Pří_106_Rozmanitost přírody_Živočichové našich luk – Ptáci Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro rozšiřování znalostí o ekosystému louka, seznámení s nejčastějšími ptáky našich luk. Materiál prostřednictvím fotografií a stručné charakteristice rozvíjí znalosti o způsobu života našich ptáků v ekosystému louka. Je určen pro předmět přírodověda 4. ročník. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět - přírodověda pro 4. ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA s. r. o., 2011, ISBN

3 Louka je přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem
rostou zde hlavně luční trávy a byliny stromy a keře zde chybí trávy a byliny jsou kvalitním krmivem pro hospodářská zvířata louky spásající dobytek nazýváme pastviny louky se sečou na jaře – první senoseč louky se sečou koncem léta – druhá senoseč – otava louka je domovem mnoha živočichů – hmyzu, plazů, savců a ptáků

4 Chřástal polní je menší než koroptev, štíhlý
ozývá se hlavně za soumraku a v noci „réprép réprép“ je chráněn jako silně ohrožený druh hnízdí na vlhkých loukách, loukách s vysokým porostem a na pastvinách živí se hlavně hmyzem, semeny a zelenými částmi rostlin na podzim

5 Strnad obecný malý druh pěvce, r byl zvolen Českou ornitologickou společností Ptákem roku zpívá z vyvýšeného místa jednoduše „cicicicicicicici- cccccíí“ v ČR obývá otevřené krajiny, louky, mýtiny, pastviny aj. na jaře se živí hmyzem, na podzim a v zimě semeny, potravu sbírá na zemi

6 Konipas luční je malý zpěvný pták velikosti vrabce
je velmi proměnlivého zabarvení je převážně tažný hnízdí na podmáčených pastvinách a zaplavených loukách, poblíž vod potravu tvoří jen hmyz, vyjímečně pavouci, červy a měkkýši

7 Linduška luční je malý zpěvný pták velikosti vrabce
ozývá se ostrým, často opakovaným „ist“ hnízdí na vlhkých loukách, pastvinách a v bažinách často se stává hostitelem kukačky obecné klesá její počet

8 Bramborníček hnědý samci zpívají hlasitým flétnovitým zpěvem z vyvýšených míst „fytyk-tyk“ a „jiv jiv“ je tažný, zimuje v Africe v ČR je chráněn jako ohrožený druh hnízdí hlavně na vlhkých loukách

9 Čejka chocholatá pták velikosti holuba se vztyčenou chocholkou na hlavě u obou pohlaví obývá mokřadní louky a pole pohybuje se po zemi chůzí, je to obratný letec, žije v páru i ve skupině párů na zimu odlétá do Afriky potravou jsou pavouci, měkkýši, hmyz a jeho larvy, části rostlin a drobní živočichové

10 Moták lužní je středně velký dravec, menší než káně
je tažný, zimuje v Africe hnízdí v otevřené krajině v ČR hnízdí pravidelně teprve od 40. let 20. století, jeho početnost sice roste, ale stále je u nás vzácný v potravě převládají drobní hlodavci, ale požírá i ptáky, obojživelníky, hmyz a plazy

11 Křepelka polní je malý hrabavý pták nenápadně zbarvený
hnízdí v otevřené zemědělské krajině s pastvinami živí se semeny a pupeny rychle běhá, létá s hlasitými rázy křídel, samec volá vrzavé „kirrek“

12 Ťuhýk obecný je malý pěvec vyskytující se na velké území Eurasie a zimující v tropické Africe nalezneme jej v otevřených krajinách porostlými trnitými keři je to typický masožravec, živí s hlavně hmyzem nebo drobnými savci, které napichuje na ostnaté větve keřů zpěv je nevýrazný a tichý, složený z drsných a vrzavých zvuků

13 Ťuhýk šedý největší evropský ťuhýk velikosti kosa je částečně tažný
hnízdí v březových lesích, na rašeliništích, pasekách aj. potrava závisí na místě a sezoně, převládá hmyz a drobní hlodavci, na podzim i semena a plody rostlin loví i za letu nebo útočí rychlým náletem, kořist zabíjí silným zobákem a nabodává ji na trny keřů, kde slouží jako krátkodobá zásobárna potravin

14 Stehlík obecný je štíhlý pták pestře zbarvený s nápadnou žlutou páskou na křídle, bílou a černou hlavou, červeným obličejem, menší než vrabec částečně tažný pták obývá kulturní krajinu, zahrady a parky obratně šplhá, má rád semena bodláků volá „stiglit“ a tento zvuk splétá v tichý zpěv

15 Chocholouš obecný je o něco větší než skřivan polní, je nenápadně zbarvený na hlavě má zřetelnou chocholku a štíhlý zobák objevuje se celoročně na loukách, polích, v blízkosti lidských obydlí ozývá se hvízdavým „tiuí“ potravou jsou semena různých druhů rostlin, hmyz a drobní bezobratlí živočichové v ČR jeho počet klesá, patří mezi ohrožené druhy

16 Straka obecná patří mezi krkavce, je velká jako hrdlička s výrazným černobílým zbarvením a dlouhým ocasem její let je těžkopádný má rozmanitý jídelníček, je schopna živit se prakticky čímkoliv i odpadky, v přírodě sbírá hmyz, měkkýše, drobné obratlovce, semena, plody, vybírá i vejce a mláďata z hnízd má ráda rozmanitou „parkovou“ krajinu, naučila se žít v blízkosti člověka

17 Čáp bílý váží 2,3 – 4,4 kg, dosahuje výšky 95 – 105 cm, rozpětí křídel 155 – 165 cm má rád vlhké louky a pole, okraje vod, otevřenou krajinu zimuje v Africe, někteří přezimují i v Evropě dožívá se 8 – 10 let, rekord je 35 let, patří mezi ohrožené druhy potravou jsou žáby, obojživelníci, ryby, plazy, hmyz, hraboši, krtci, mláďata savců hnízdo si staví na stromech a komínech

18 Citace: DR. KILLER. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: RICHARD WESLEY. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MAREK SZCZEPANEK. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jpg MMOLEK. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: mmolek.jpg KEN BILLINGTON. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MYOSOTIS SCORPIOIDES. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ARTUR MIKOŁAJEWSKI. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ANDREAS TREPTE. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

19 Citace: CKS3976. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MNOLF. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: jpg?uselang=cs ARTUR MIKOLAJEWSKI. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MATTHIAS BARBY. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: MAREK SZCZEPANEK. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: g ANDREAS TREPTE. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: J.M.GARG. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ultanpur_I_Picture_118.jpg DAVID MERRETT. wikimedia commons [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Daventry_Country_Park,_Daventry,_Northamptonshire

20 Použité zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
EISENREICH, Wilhelm; HANDEL, Alfred; ZIMMER, Ute E.. Nový průvodce přírodou-zvířata a rostliny. Praha-Plzeň: Dobrovský, 2003, ISBN ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět - přírodověda pro ročník. Brno: NOVÁ ŠKOLA s. r. o., 2011, ISBN ANDĚRA, Miloš. Encyklopedie naší přírody. Praha: Slovart, 2000, ISBN


Stáhnout ppt "Živočichové našich luk - Ptáci"

Podobné prezentace


Reklamy Google