Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin"— Transkript prezentace:

1 Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin
Medovice Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin

2 Význam medovice Zdroj medovicového medu
Max. výskyt v době, kdy je výskyt nekatarodárných rostlin omezen V mnoha oblastech jediný zdroj hlavní snůšky

3 Složení medovice Cukry – glukóza, fruktóza, sacharóza, složité cukry
Minerální látky Barviva Aromatické látky

4

5

6 Hmyz, který ji tvoří = producent medovice
Rostlina, na které se hmyz vyskytuje = hostitel producentů medovice

7 Producenti medovice Hmyz – řád stejnokřídlých
Nejčastější : mšice, červci a mery Výskyt : u nás asi 800 druhů mšic, 250 červců

8

9 Charakteristika producentů
Mšice Drobný hmyz,zavalité tělo,dlouhá tykadla, dlouhý chobotek, určité generace okřídlené Červci Pohlavně dvoutvarý hmyz – samečkové drobní,okřídlení,velmi pohybliví, bez sosáku Samičky velké, štítkovité, nehybné Mery Drobný hmyz, kožovitá křídla, nymfy s nápadně odstávajícími základy křídel

10 Mšice Medovnicovití ( Lachnidae ) - tělo bohatě obrvené, největší z mšic, tykadla u dospělců 6 článková, u larev 4-5 článková; tvoří hodně medovice – nejvýznamější producenti, na jehličnanech a listanáčích Brvnatkovití ( Chaitophoridae ) - střední velikost,bohaté obrvení, netvoří vosk, na listnáčích Zdobnatkovití (Callaphidadae) – okřídlené samičky, tvoří vosk ( chrání vajíčka ), 6 článková tykadla, u larev 3-5 článková, na listnáčích Mšicovkovití (Thelaxidae) – tykadla 3-6 článková

11

12 Význam mšic Pro včelařství – někteří producenti
Pro zemědělství a zahradnictví – parazité ( škůdci ) Pro lesnictví – parazité Pro ekologii – začátek potravních řetězců

13 Červci Puklicovití – velké tělo, samičky vypouklé, se zakrnělýmí nohami i tykadly, pokožka sklerotizované, impregnovaná voskem; specializovaní i polyfágové; tvoří mnoho medovice – důležití producenti Červcovití – největší význam podč. Klenutci – samičky lesklé, polokulovité, silně klenuté, pestře zbarvené, tělo nečleněné, žijí v početných koloniích; tvoří hodně medovice

14 Mery Méně významní

15 Životní cyklus producentů
Samičky rodí mnoho mláďat nebo kladou mnoho vajíček = mohou se snadno přemnožit ( při příznivých podmínkách, tj. počasí a výskyt přirozených nepřátel ) Značně rozdílný u jednotlivých skupin Produkce medovice pouze v určitých stádiích

16 Životní cyklus u mšic Poměrně složitý – řada odlišných forem
U producentů medovice ( jednodomé ) se střídá pohlavní generace s několika generacemi partenogenetickými Rozmnožování probíhá v cyklech - přezimují vajíčka - z nich se líhnou larvy, 4 x se svlékají a dospívají v zakladatelky - zakladatelky rodí larvy dceřinné generace – jejich potomstvo tvo- ří panny a těch se vystřídá několik generací -.na konci léta se objeví mateřské samičky – plodonosky, rodí larvy, které dospívají v samečky a samičky ( rodičovská genera- ce), po spáření kladou vajíčka = pět odlišných forem = pentamorfní cyklus ( s pěti, sedmi nebo i méně generacemi)

17

18

19 Životní cyklus červců Jednodušší – mají většinou pouze 1 generaci do roka Sameček – larva 1, larva 2, předkukla, kukla a dospělec Samička – larva 1, larva 2 a dospělec Dospělá samička – 4 vývojové úseky 1. světle zbarvená – pohlavní dospívání 2. červená nebo jasně žlutá - dospělá 3. skvrnitá – klade vajíčka 4. tmavá - odumírání

20

21 Životní cyklus mer Je jednoduchý - většinou 1 generace do roka
Přezimují vajíčka, na jaře se líhnou larvy – 5 stádií a dospělec

22

23 Nejdůležitější hostitelé
Smrk Jedle Borovice Modřín Zerav Jalovec Javory Duby Buk lesní Lípy Bříza Vrby Jilmy atd.

24 Jedle Jedle bělokorá – druh z pahorkatin a hor, 30-50m, tmavozelené lesklé jehlice s proužky, hluboký kořenový systém; Hluboké půdy,vlhčí, čisté ovzduší

25 Producenti na jedli Medovnice jedlová mezi jehlicemi na starších větvích velmi významný producent - VII. - VIII. ( IX ) Medovnice dvoupásá na jaře na kůře silnějších větví, později na kmeni , na podzim zpět do korun zdroj medovice v jaře a v časném létě, podletí Mšicovka jedlová

26

27 Smrk ztepilý Domácí dřevina
30 m, mělce koření, náročný na vláhu a čisté ovzdušší

28 Producenti na smrku Puklice poloskrytá hlavně mladší , neprosvětlené porosty, na kůře, v paždí rozdvojených větévek nebo na základnách letorostů velmi významný producent - ½ VI . - ½ VII. Puklice smrková hlavně starší stromy, osluněnná stanoviště i okrasné druhy tvoří hodně medovice – konce V - ½ V

29

30

31 Medovnice smrková všechny věkové kategorie, hlavně osluněnná stanoviště - významný producent VI. - VII. ( VIII. ) Medovnice zelenavá hlavně na 2 – 4 letých větvích, hlavně na soliterách významný producent VI. - VIII. Medovnice velká leté větve a kmeny, početné kolonie bohatý zdroj VI.-VII. Medovnice nahá zastíněné větve, často s m. zelenavou velmi významný producent VI. - VII. ( VIII. ) Medovice ojíněná velmi hojná na kůře starších větví menší význam ½ V. - ½ VII.

32 Medovnice smrková

33

34

35 Borovice Obsáhlý rod – stromy, méně keře Mohutný kořenový systém
Jehlice ve svazcích – po 2, 3 nebo 5 Naše : borovice lesní ( 2 ), kleč ( 2 ) Cizí druhy : borovice černá ( 2) , borovice vejmutovka ( 5 ) atd.

36

37

38

39

40 Producenti na borovici
Medovnice borová – velmi hojná ve všech porostech borovice lesní, hlavně na mladých výhonech, v létě na star ších větvích bohatý producent VI – VII ( VIII.) Medovnice lesklá - hojně rozšířená, b.lesní, mladé výhony později na 2 – 3 letých větvích významný producent konec V – začátek VII Medovnice hladká – na černé borovici

41

42 Modřín Domácí – modřín opadavý, 30 m, rychle rostoucí, opadavý, srdčité kořeny, světlomilný, relativně odolný vůči znečištění, na půdu nenáročný

43 Producenti na modřínu Medovnice černoskvrnná – na kůře 3 – 5 letých větví , na kmenech velmi početné kolonie, velmi hojná významný producent, 2. ½ VI. - konce VIII. Medovnice modřínová na mladých jednoletých vý honech( často na růstových vrcholech), velmi hojný druh významný producent VII. ( V., VII a IX ) Medovnice prýtová – na kmeni a na spodní straně větví nesnáší přímé slunce

44

45

46 Zerav Dřeviny cizího původu, hustý růst, šupinovité listy, drobné šištičky, odolné vůči zněčištěnému prostředí, zahrady, parky, hřbitovy

47 Producenti na zeravech
Puklice zeravová – u nás hojně rozšířená velká produkce medovice V. - VI.

48

49 Javory Domácí ( j.mléč, klen a babyka)
Cizí ( j.stříbrný, cukrový,mandžuský …) Vzrůst, vzhled a nároky odlišné i jednotlivých druhů

50

51 Producenti na javorech
Brvnatka dvojtvará – hojná mšice na j.mléči , na mla dých listech ( v létě pauza) vynikající producent 2. ½ V. - VI. Brvnatka javorová - velmi hojná na j.mléči, na listech a řapících významný producent V. - VII. ( VIII.) Stromovice javorová – na hroznech květů, spodní straně listů, řapících i na dozrávajících plodech, na j.klenu významný producent V. - VII

52 stromovnice

53

54 Lípy Krásné, mohutné stromy Domácí – lípa srdčitá, velkolistá
Cizí – lípa stříbrná, zelená ....

55 Producenti na lípách Zdobnatka lípová – na spodní straně listů, velmi roz šířená významný producent medovice VII. - VIII.

56

57 Duby Mohutné, dlouhověké stromy Domácí – dub letní, zimní, pýřitý
Cizí – dub červený

58 Producenti na dubech Medovnice dubová – na kůře 1 – 2 letých větévek, hlavně na soliterách, na všech dubech významný producent 2. ½ V. - VII Puklice dubová – nejčastěji na d.letním, solitery, teplá stanoviště, jižní větve dobrý producent – VI. Klenutec dubový – místně velmi hojný, vlhká, teplá sta noviště na příhodných stanovištích dobrý zdroj V. - VII.

59 Mšicovka dubová – velmi hojný druh, na spodní straně listů dobrý producent, doplněk snůšky VI. - VII. Zdobnatka dubová – hojný druh na spodní straně listů, při přemnožení i na svrchní významný producent VI. - VII.

60 Puklice dubová

61

62 Buk lesní Domácí dřevina – buk lesní – 30, podhorské a nižšší hor ské oblasti

63 Producenti na buku Stromovnice buková – na spodní straně listů, velmi hoj ná na původním druhu i kultivarech velmi významný producent ( hlavní snůška ) V. - VI.

64

65

66

67 Ostatní Vrby – medovnice vrbová
Jilmy – mera jilmová, zdobnatka jilmová Hlohy – mera hlohová Švestka – mšice švestková, puklice švestková Trnka – puklice trnková Osika - brvnatka osiková Olše – mšicovka olšová Líska – zdobnatka lísková Habr – zdobnatka habrová Broskvoň – mšice broskvoňová

68 Vznik medovice Producenti nabodávají pletiva a cévní svazky
Potrava proudí na těla producenta Prochází jícnem až do filtrační komory – jejími stěnami látky s jednoduchou stavbou ( jed.cukry ), zbytek zůstává v žaludku Velmi složité pochody = vznik i složitých cukrů ( přeskupo váním vazeb ) - různí producenti na 1 rostině = různé složení medovice Medovice nahromaděná ve vakovém konečníku je vystři kována nebo volně vytéká

69

70 Předvídání medovicová snůšky
Výskyt medovice – nepravidelný, ovlivněný celou řadou faktorů, které je nutno brát v úvahu Základ : přemnožení producentů vnitřní činitelé – biologie producenta, odolnost, počet pokolení do roka, bionomie vnější činitelé – počasí, početnost nepřátel, stav rostlin

71 1. Nutnost znalosti bionomie producenta - podzim, jaro – předběžné prognózy, ½ V – konečná prog.
2. Nutost sledování počasí – porovnání se zjištěními v minu lých letech a vyhledání zákonitostí

72 Vlivy působící na sběr medovice
Teplota Vlhkost Srážky Vítr


Stáhnout ppt "Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin"

Podobné prezentace


Reklamy Google