Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Medovice Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Medovice Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin."— Transkript prezentace:

1 Medovice Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin

2 Význam medovice ● Zdroj medovicového medu ● Max. výskyt v době, kdy je výskyt nekatarodárných rostlin omezen ● V mnoha oblastech jediný zdroj hlavní snůšky

3 Složení medovice ● Cukry – glukóza, fruktóza, sacharóza, složité cukry ● Minerální látky ● Barviva ● Aromatické látky

4

5

6 Hmyz, který ji tvoří = producent medovice Rostlina, na které se hmyz vyskytuje = hostitel producentů medovice

7 Producenti medovice Hmyz – řád stejnokřídlých Nejčastější : mšice, červci a mery Výskyt : u nás asi 800 druhů mšic, 250 červců

8

9 Charakteristika producentů Mšice Červci Mery Drobný hmyz,zavalité tělo,dlouhá tykadla, dlouhý chobotek, určité generace okřídlené P ohlavně dvoutvarý hmyz – samečkové drobní,okřídlení,velmi pohybliví, bez sosáku Samičky velké, štítkovité, nehybné Drobný hmyz, kožovitá křídla, nymfy s nápadně odstávajícími základy křídel

10 Mšice ● Medovnicovití ( Lachnidae ) - tělo bohatě obrvené, největší z mšic, tykadla u dospělců 6 článková, u larev 4-5 článková; tvoří hodně medovice – nejvýznamější producenti, na jehličnanech a listanáčích ● Brvnatkovití ( Chaitophoridae ) - střední velikost,bohaté obrvení, netvoří vosk, na listnáčích ● Zdobnatkovití (Callaphidadae) – okřídlené samičky, tvoří vosk ( chrání vajíčka ), 6 článková tykadla, u larev 3-5 článková, na listnáčích ● Mšicovkovití (Thelaxidae) – tykadla 3-6 článková

11

12 Význam mšic ● Pro včelařství – někteří producenti ● Pro zemědělství a zahradnictví – parazité ( škůdci ) ● Pro lesnictví – parazité ● Pro ekologii – začátek potravních řetězců

13 Červci ● Puklicovití – velké tělo, samičky vypouklé, se zakrnělýmí nohami i tykadly, pokožka sklerotizované, impregnovaná voskem; specializovaní i polyfágové; tvoří mnoho medovice – důležití producenti ● Červcovití – největší význam podč. Klenutci – samičky lesklé, polokulovité, silně klenuté, pestře zbarvené, tělo nečleněné, žijí v početných koloniích; tvoří hodně medovice

14 Mery ● Méně významní

15 Životní cyklus producentů ● Samičky rodí mnoho mláďat nebo kladou mnoho vajíček = mohou se snadno přemnožit ( při příznivých podmínkách, tj. počasí a výskyt přirozených nepřátel ) ● Značně rozdílný u jednotlivých skupin ● Produkce medovice pouze v určitých stádiích

16 Životní cyklus u mšic Poměrně složitý – řada odlišných forem U producentů medovice ( jednodomé ) se střídá pohlavní generace s několika generacemi partenogenetickými Rozmnožování probíhá v cyklech - přezimují vajíčka - z nich se líhnou larvy, 4 x se svlékají a dospívají v zakladatelky - zakladatelky rodí larvy dceřinné generace – jejich potomstvo tvo- ří panny a těch se vystřídá několik generací -.na konci léta se objeví mateřské samičky – plodonosky, rodí larvy, které dospívají v samečky a samičky ( rodičovská genera- ce), po spáření kladou vajíčka = pět odlišných forem = pentamorfní cyklus ( s pěti, sedmi nebo i méně generacemi)

17

18

19 Životní cyklus červců Jednodušší – mají většinou pouze 1 generaci do roka Sameček – larva 1, larva 2, předkukla, kukla a dospělec Samička – larva 1, larva 2 a dospělec Dospělá samička – 4 vývojové úseky 1. světle zbarvená – pohlavní dospívání 2. červená nebo jasně žlutá - dospělá 3. skvrnitá – klade vajíčka 4. tmavá - odumírání

20

21 Životní cyklus mer Je jednoduchý - většinou 1 generace do roka Přezimují vajíčka, na jaře se líhnou larvy – 5 stádií a dospělec

22

23 Nejdůležitější hostitelé ● Smrk ● Jedle ● Borovice ● Modřín ● Zerav ● Jalovec ● Javory ● Duby ● Buk lesní ● Lípy ● Bříza ● Vrby ● Jilmy atd.

24 Jedle ● Jedle bělokorá – druh z pahorkatin a hor, 30-50m, tmavozelené lesklé jehlice s proužky, hluboký kořenový systém; ● Hluboké půdy,vlhčí, čisté ovzduší

25 Producenti na jedli ● Medovnice jedlová - mezi jehlicemi na starších větvích - velmi významný producent - VII. - VIII. ( IX ) ● Medovnice dvoupásá - na jaře na kůře silnějších větví, později na kmeni, na podzim zpět do korun - zdroj medovice v jaře a v časném létě, podletí ● Mšicovka jedlová

26

27 Smrk ztepilý ● Domácí dřevina ● 30 m, mělce koření, náročný na vláhu a čisté ovzdušší

28 Producenti na smrku ● Puklice poloskrytá - hlavně mladší, neprosvětlené porosty, na kůře, v paždí rozdvojených větévek nebo na základnách letorostů - velmi významný producent - ½ VI. - ½ VII. ● Puklice smrková - hlavně starší stromy, osluněnná stanoviště - i okrasné druhy - tvoří hodně medovice – konce V - ½ V

29

30

31 ● Medovnice smrková - všechny věkové kategorie, hlavně osluněnná stanoviště - významný producent VI. - VII. ( VIII. ) ● Medovnice zelenavá - hlavně na 2 – 4 letých větvích, hlavně na soliterách - významný producent VI. - VIII. ● Medovnice velká - 3 leté větve a kmeny, početné kolonie - bohatý zdroj VI.-VII. ● Medovnice nahá - zastíněné větve, často s m. zelenavou - velmi významný producent VI. - VII. ( VIII. ) ● Medovice ojíněná - velmi hojná na kůře starších větví - menší význam ½ V. - ½ VII.

32

33

34

35 Borovice ● Obsáhlý rod – stromy, méně keře ● Mohutný kořenový systém ● Jehlice ve svazcích – po 2, 3 nebo 5 ● Naše : borovice lesní ( 2 ), kleč ( 2 ) ● Cizí druhy : borovice černá ( 2), borovice vejmutovka ( 5 ) atd.

36

37

38

39

40 Producenti na borovici ● Medovnice borová – velmi hojná ve všech porostech borovice lesní, hlavně na mladých výhonech, v létě na star- ších větvích - bohatý producent VI – VII ( VIII.) ● Medovnice lesklá - hojně rozšířená, b.lesní, mladé výhony později na 2 – 3 letých větvích významný producent konec V – začátek VII ● Medovnice hladká – na černé borovici

41

42 Modřín ● Domácí – modřín opadavý, 30 m, - rychle rostoucí, opadavý, srdčité kořeny, světlomilný, - relativně odolný vůči znečištění, na půdu nenáročný

43 Producenti na modřínu ● Medovnice černoskvrnná – na kůře 3 – 5 letých větví, na kmenech velmi početné kolonie, velmi hojná - významný producent, 2. ½ VI. - konce VIII. ● Medovnice modřínová - na mladých jednoletých vý- honech( často na růstových vrcholech), velmi hojný druh - významný producent VII. ( V., VII a IX ) ● Medovnice prýtová – na kmeni a na spodní straně větví nesnáší přímé slunce

44

45

46 Zerav ● Dřeviny cizího původu, hustý růst, šupinovité listy, drobné šištičky, odolné vůči zněčištěnému prostředí, zahrady, parky, hřbitovy

47 Producenti na zeravech ● Puklice zeravová – u nás hojně rozšířená - velká produkce medovice V. - VI.

48

49 Javory ● Domácí ( j.mléč, klen a babyka) ● Cizí ( j.stříbrný, cukrový,mandžuský …) ● Vzrůst, vzhled a nároky odlišné i jednotlivých druhů

50

51 Producenti na javorech ● Brvnatka dvojtvará – hojná mšice na j.mléči, na mla- dých listech ( v létě pauza) - vynikající producent 2. ½ V. - VI. ● Brvnatka javorová - velmi hojná na j.mléči, na listech a řapících - významný producent V. - VII. ( VIII.) ● Stromovice javorová – na hroznech květů, spodní straně listů, řapících i na dozrávajících plodech, na j.klenu - významný producent V. - VII

52 stromovnice

53

54 Lípy ● Krásné, mohutné stromy ● Domácí – lípa srdčitá, velkolistá ● Cizí – lípa stříbrná, zelená....

55 Producenti na lípách ● Zdobnatka lípová – na spodní straně listů, velmi roz- šířená - významný producent medovice VII. - VIII.

56

57 Duby ● Mohutné, dlouhověké stromy ● Domácí – dub letní, zimní, pýřitý ● Cizí – dub červený........

58 Producenti na dubech ● Medovnice dubová – na kůře 1 – 2 letých větévek, hlavně na soliterách, na všech dubech - významný producent 2. ½ V. - VII ● Puklice dubová – nejčastěji na d.letním, solitery, teplá stanoviště, jižní větve - dobrý producent – VI. ● Klenutec dubový – místně velmi hojný, vlhká, teplá sta- noviště - na příhodných stanovištích dobrý zdroj V. - VII.

59 ● Mšicovka dubová – velmi hojný druh, na spodní straně listů - dobrý producent, doplněk snůšky VI. - VII. ● Zdobnatka dubová – hojný druh na spodní straně listů, při přemnožení i na svrchní - významný producent VI. - VII.

60 Puklice dubová

61

62 Buk lesní ● Domácí dřevina – buk lesní – 30, podhorské a nižšší hor- ské oblasti

63 Producenti na buku ● Stromovnice buková – na spodní straně listů, velmi hoj- ná na původním druhu i kultivarech - velmi významný producent ( hlavní snůška ) V. - VI.

64

65

66

67 Ostatní ● Vrby – medovnice vrbová ● Jilmy – mera jilmová, zdobnatka jilmová ● Hlohy – mera hlohová ● Švestka – mšice švestková, puklice švestková ● Trnka – puklice trnková ● Osika - brvnatka osiková ● Olše – mšicovka olšová ● Líska – zdobnatka lísková ● Habr – zdobnatka habrová ● Broskvoň – mšice broskvoňová.......

68 Vznik medovice ● Producenti nabodávají pletiva a cévní svazky ● Potrava proudí na těla producenta ● Prochází jícnem až do filtrační komory – jejími stěnami látky s jednoduchou stavbou ( jed.cukry ), zbytek zůstává v žaludku ● Velmi složité pochody = vznik i složitých cukrů ( přeskupo- váním vazeb ) - různí producenti na 1 rostině = různé složení medovice ● Medovice nahromaděná ve vakovém konečníku je vystři- kována nebo volně vytéká

69

70 Předvídání medovicová snůšky ● Výskyt medovice – nepravidelný, ovlivněný celou řadou faktorů, které je nutno brát v úvahu ● Základ : přemnožení producentů - - -vnitřní činitelé – biologie producenta, odolnost, počet pokolení do roka, bionomie -vnější činitelé – počasí, početnost nepřátel, stav rostlin

71 1. Nutnost znalosti bionomie producenta - podzim, jaro – předběžné prognózy, ½ V – konečná prog. 2. Nutost sledování počasí – porovnání se zjištěními v minu- lých letech a vyhledání zákonitostí

72 Vlivy působící na sběr medovice ● Teplota ● Vlhkost ● Srážky ● Vítr


Stáhnout ppt "Medovice Cukerná tekutina vylučovaná hmyzem nejčastěji na listech dřevin."

Podobné prezentace


Reklamy Google