Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ŘÍŠI SOCIÁLNÍ REALITY –ON LINE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ŘÍŠI SOCIÁLNÍ REALITY –ON LINE"— Transkript prezentace:

1 V ŘÍŠI SOCIÁLNÍ REALITY –ON LINE
Na úvod – Kdo není online, jako by ani nebyl. Jaká jsou rizika virtuálních přátelství online? Soc. sítě (SS) mají pevné jádro své popularity především ne Spojených státech, odkud se však neuvěřitelně rychle přenesly také do zbývajícího světa. Hlavní problém všech SS spočívá v jejich až přílišné otevřenosti a jednoduchému použití. Všechno toto dohromady ve výsledku vede k tomu, že řada uživatelů bezhlavě důvěřuje a ráda prozrazuje veškeré detaily o své osobě. Zadejte do Googlu své jméno a možná budete překvapeni, co o vás kdokoliv může najít. Jakmile vás a vaše soukromí někdo zneužije v reálném životě, máte nárok na řízení s nimi. Ale co když někdo pronikne do databáze Facebooku a zneužije vaše citlivé údaje, které doposud byly vymezeny jen pár uživatelům? Kdepak, stačí si přečíst podmínky použití, jež jste odsouhlasili během registrace. Facebook je jen příklad, podobný princip je klasikou i v případě jiných služeb. Michaela Veselá Společně k bezpečí, o.s.

2 Materiály přístup Seznam.cz Uživatelské jméno: Heslo:kybersikana

3 Společně k bezpečí o.s. je
- akreditovaným zařízením MŠMT pro DVPP rozhodnutím Č.j.: / - akreditovanou vzdělávací institucí MV s číslem akreditace AK/I-31/2010 vydaným pod Č.j.MV-58 629-3/EVS-2010 - akreditovanou vysílající organizací v oblasti dobrovolnické služby rozhodnutím MV Č.j.: OP-206-3/DS-2007 - registrovaným poskytovatelem sociálních služeb –terénní programy,rozhodnutím KÚ středočeského kraje pod Č.j.: 82/125180/2007/Soc/Paz - osoba oprávněná k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na základě rozhodnutí KÚ středočeského kraje pod Č.j.: 68139/2008/KUSK Společně k bezpečí o.s. pro Policii ČR: vzdělávání (prevence kriminality – např. povinné kurzy pro PIO, community policing, sociální vyloučení a úloha policie, extremismus, korupce, právo ve škole…), poradenství a konzultace (interdisciplinární spolupráce, community policing, zprostřekování príkladů dobré praxe, právo ve škole…), společné projekty (community policing – např. dopravní asistent s DI Plzeň, pořádání veřejných setkání atp.)

4 Společně k bezpečí o.s. v oblasti ochrany dětí a mládeže: registrovaný poskytovatel sociálních služeb – sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, oprávnění k výkonu sociálně-právní ochrany dětí Společně k bezpečí o.s. pro školy: akreditované zařízení MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; semináře Michaely Veselé pro pedagogické pracovníky k tématům: právo ve škole, prevence kriminality ve škole, školní poradenství, školní preventivní program, školní nekázeň, školní řád, školní program proti šikanování, šikana ve škole, jak učit právní vědomí, záškoláctví, školní násilí; semináře Martiny Kekulové (poruchy učení, syndrom CAN, práce se třídou, prevence sociálně patologických jevů), Michala Mazla (extremismus, sociální vyloučení) a dalších. Kompletní nabídku vzdělávacích aktivit včetně anotací lze najít v našem Katalogu vzdělávacích programů na stránkách , rubrika SKB pro školy).

5 Společně k bezpečí o.s. pro veřejnou správu:
vzdělávání - akreditace MV pro vzdělávání úředníků v územních samosprávných celcích, témata: extremismus, právo a sociální vyloučení, korupce, prevnce kriminality, community policing zpracování odborných studií v oblasti pedagogiky, bezpečnosti, prevence kriminality a community policing pořádání veřejných setkání, diskusí a kulatých stolů ke konkrétním bezpečnostním problémům na místní úrovni zprostředkování zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti prevence kriminality a community policing spolupráce a asistence při tvorbě projektů a dalších aktivit v oblasti prevence kriminality a community policing

6 PORADNA poradna@spolecnekbezpeci.cz /PORADNA/ Tel.:604 554 231
KONTAKTNÍ ÚDAJE Společně k bezpečí o.s. adresa: Holandská 2437, Kladno 1, Webové stránky: /katalog a info/ PORADNA /PORADNA/ Tel.: Kontaktní mail.: /OBJEDNÁVKY/ SAS pro rodiny s dětmi Středočeský kraj : Petra Jelínková Tel:

7 LEKTORKA Michaela Veselá , 1969 FF UK v Praze
Profesionální zkušenosti v oboru vzdělávání: Pedagogické : Základní škola, gymnázium, učiliště VOŠ, VŠ Terapeutické: Dětská psychiatrická léčebna Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Nyní: sociální práce v rámci aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,poradenství a lektorská činnost PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S TEXTY V PREZENTACI – texty je možné používat pouze pro vlastní potřebu. Úmysl text jakkoliv zveřejnit nebo šířit je nutné dopředu konzultovat se Společně k bezpečí o.s.

8 SOCIÁLNÍ ZMĚNY Termíny: sociální analýza, sociální změna
Industrializace, expanze demokracie, lidských práv (19.stol.) Dnes – změny probíhají neustále a ty nejdynamičtější v důsledku technologií Automobily, antibiotika,televize, počítače. Říše sociální reality – každá funguje na jiném principu a sleduje jiné cíle techno-ekonomická struktura (současné náboženství) Politický systém (uspořádání společností) Kultura (rodiny, jednotlivci) Napětí mezi nimi Ve vší té hrůze a nejistotě kolem představuje virtuální prostor jedinečné území SVOBODY – pro každého a se vším, co k tomu patří.

9 VOLBA IDENTITY Je možné dostat se do prostoru, kterým nevládnou kulturní očekávání ani fyzická realita. Možnost maskování pohlaví, etnicity, věku, sexuální orientace, sociálního statutu,fyzických schopností, vzhledu.. Vznikají nové sociální formace Vznikají nové jazykové praktiky Konstruuje se kolektivní identita Projevuje se dynamika moci Prostor pro všechny sociálně i fyzicky znevýhodněné, pro experimentátory, hledající i pro devianty a profesionální „zláky“ Čím méně poučený člověk používá techniku, tím se stává zranitelnějším vůči druhým – zejména těm zkušenějším a zabezpečenějším vlastní klíč řidičák vlastní peníze mobil internet

10

11 TECHNIKA A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ CHOVÁNÍ
Ubližování pomocí techniky – faxy, telefony, fotoaparáty, kamery…. Rozmach zábavního průmyslu - STAR JAK TO ZAČALO? KDY SE TO VYMKLO? Oblíbenost TV a filmových hvězd, ztotožňování se s nimi za pomocí co nejdetailnějších zpráv z jejich života. Stimulace lidské zvědavosti – těžko zvladatelné rozměry 50.léta 20.stol. – začátek vytváření PARASOCIÁLNÍCH VZTAHŮ „vyrůstal jsem s tím…a s tím…“ Producenti začínají vytvářet zpěvákům a hercům image PROMINENTI – mimořádné osobnosti těšící se zvláštní přízni veřejnosti CELEBRITY – osoby plnící bulvár

12 Diana zůstala stále středem pozornosti, bohužel také bulvárních novinářů, kteří se snažili vytěžit co nejvíce z její nové známosti s egyptským multimilionářem Dodim al-Fayedem. Posledního srpna roku 1997 jejich vůz havaroval v pařížském tunelu při rychlé jízdě před paparazzi a Diana i s Dodim na následky zranění zemřeli. Oficiální vyšetřování této nehody bylo definitivně uzavřeno až v roce 2002 a jeho závěry jednoznačně potvrdily, že šlo o nehodu, při níž se podnapilý řidič snažil ujet dotěrným fotografům.

13 PRONÁSLEDOVÁNÍ HVĚZD – STAR STALKING
PŮVODNĚ – takové chování chápáno jako normální (Dante – Beatrice, Petrarka – Laura, Kirkegaard – Regina) POZDĚJI – termín PSYCHICKÉ ZNÁSILNĚNÍ STAR – někdo postává před barákem STAR – neustále někdo telefonuje STAR – dostávají obtěžující dopisy Úmyslné, zlovolné, systematické pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu života a ohrožuje její bezpečnost. Přímým následkem je závažné narušování soukromí,osobní svobody a lidské důstojnosti oběti, v závažných případech poškození duševního a tělesného zdraví.

14 OD STAR STALKINGU KE STALKINGU
(kohokoliv kýmkoliv) BOD ZLOMU – 1989 zavraždění mladé herečky rebeccy Schaefferové jejím obdivovatelem v Los Angeles (oblast) a po ní vraždy tří mladých žen jejich bývalými partnery tamtéž a následná medializace případů napomohla vzniku první speciální policejní jednotky v roce 1990. KDO JE STALKER? Mentálně nebo psychicky slabí jedinci M-iracionální P-narušení

15 Pachatel a oběť se znají
STALKING Zahrnuje obtěžování nebo ohrožování, které jedinec působí jiné osobě, jako sledování, objevování se v místě jejího bydliště nebo zaměstnání, obtěžování telefonními hovory, zanechávání psaných vzkazů nebo předmětů nebo ničení jejího vlastnictví STATISTICKÉ ÚDAJE Oběti: 52% žen a 48% mužů; z toho je 10-20% smyšlených případů (duševní poruchy, upoutání pozornosti) výhružky 65% ničení majetku 40% fyzické útoky 36% napadání třetí osoby 6% vražda 2% FORMA opakované pokusy o kontakt vyhledávání fyzické blízkosti oběti, slídění přímé nebo nepřímé hrozby osočování, nátlak, psychické deptání ničení věcí zneužití osobních údajů fyzické násilí Pachatel a oběť se znají

16 TRESTNÍ ZÁKONÍK (40/2009) OD 1.1.2010 § 354 Nebezpečné pronásledování
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, b) se zbraní, nebo c) nejméně se dvěma osobami.

17 VÝKLAD § 354 TZ (stanovisko OBP)
jednání dlouhodobé intenzita hrozeb pronásledovatele a míra, jakou jsou schopny ovlivnit psychiku oběti Minimální hranice obecně – kombinace počtu útoků (8-10) a týdnů, které pronásledování trvá (4-6). Čím nebezpečnější je jednání pachatele, tím kratší doba splňuje podmínku dlouhodobosti. Vždy je potřeba pracovat s odolností konkrétní oběti – kdy je pachatelovo jednání způsobilé vzbudit důvodnou obavu. Opakované a přetrvávající pokusy o kontakt s obětí, které svou délkou trvání a intenzitou překračují běžné normy sociální interakce (délka 4-10 týdnů, intenzita cca min. 10 nevyžádaných kontaktů). Pokusy jsou doplněné o více či méně zjevné výhružky. Oběť má důvodný strach, který se projevuje omezováním obvyklého způsobu života.

18 RIZIKOVÉ FAKTORY z hlediska POVAHY pronásledování
- zásahy do soukromí, narušení dobré pověsti, forma kontaktování, hrozby fyzickým násilím, stupňování z hlediska četnosti a krutosti, čas a úsilí věnované pronásledování z hlediska PRONÁSLEDOVATELE -zlost, posedlost, nestoudnost, úzkostnost, sociální izolovanost, životní stresory, aktuální problémy, závislosti, KZO dopouštějící se majetkové nebo násilné TČ z hlediska ZRANITELNOSTI pronásledované osoby rozporuplné chování k pronásledovateli, podceňuje rizika, nepřerušení kontaktů s pronásledovatelem, ochromující strach snižující sebezáchranné chování, sociální izolace, nedostatečné zázemí v práci nebo doma, úzkostnost

19 POLICISTA/POLICISTKA V KONTAKTU S OBĚTÍ
Individuální přístup Ptát se na přítomný nebo minulý výskyt domácího násilí Zjistit veškerá fakta o pronásledovateli Dynamika pronásledování Pečlivě zvážit další postup Poučit pronásledovanou osobu DOPORUČENÍ PRONÁSLEDOVANÉ OSOBĚ důrazně a ihned přerušit veškeré kontakty s pronásledovatelem důsledně ignorovat veškeré pokusy o kontakt informovat své okolí zapojit třetí osobu shromažďovat důkazy v případě přímého ohrožení volat policii ČR maximálně zajistit své bezpečí – BEZPEČNOSTNÍ PLÁN

20 OD STALKINGU KE CYBERSTALKINGU
Cyberstalking NENÍ rozšíření stalkingu, média rozlišují, oběti také rozlišují, někteří pachatelé používají pouze internet Cyberstalkeři nejsou obsesivní a zdaleka nejsou všichni psychicky nemocní, je to často zábava, msta, vyplnění volna… Cyberstalkeši nemusí nutně znát své oběti, navíc zde znovu hraje roli volba identity Cyberstalkeři nedělají méně škod, než stalkeři – většího poškození dokážou dosáhnout třeba rozesíláním pomluv apod. Mohou pronásledovat více obětí najednou

21 od klasiky k nové formě :PŘÍPAD ANNY HALMANOVÁ
20.října 2006 průběh skutku V třídě II.F gymnázia v Gdaňsku obstoupí o přestávce čtyři chlapci povzbuzení ostatními vyděšenou A.H. a začnou jí štípat do prsou. Lukasz P. ji chytí za ruce, ostatní jí plácají po zadku. Když se dívka předkloní z bolesti z vykroucených rukou, Mateusz W. se začne kolenem otírat o její hýždě a v tutéž chvíli jí Lukasz chytí za krk a donutí, aby dala hlavu do jeho rozkroku. Dívka se vytrhne a schová pod lavici. Odtamtud ji kluci vytáhnou a David m. ji povalí na katedru. Arkadiusz P. ji sundá kalhotky a celá třída propuká v hurónský smích. Pak ji Arkadiusz sáhne mezi nohy. A.H. křičí strachy a poslední ze čtveřice útočníků, Michal S. vše nahrává na mobilní telefon.

22 následek skutku A.H. utíká domů a není schopna mluvit. Na Internetu už koluje nahrávka z mobilního telefonu, kterou pořídil Michal. Kamarádce, která ji večer navštíví se svěří, že už se do školy nevrátí, že se raději oběsí. Druhý den ráno jí matka nalezne v dětském pokoji oběšenou na švihadle. reakce školy a státu Vedení školy nijak nezasahuje a nedělá žádné kroky vedoucí k potrestání žáků. Až policie, která případ vyšetřuje, umístí všechny útočníky do tříměsíční vazby. Soud umístní útočníky do nápravných ústavů pro mladistvé. reakce rodičů útočníků Jsou přesvědčeni, že šlo o nevinnou dětskou hru a proti rozsudku protestují.

23 PREVENCE

24 Děti střední školní věk
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NA INTERNETU Výběr CÍLOVÉ SKUPINY Děti, které se s prostředím netu seznamují, začínají používat mobily („příprava na řidičák“); všeobecná primární prevence. Ve škole: třída Doma: před předáním mobilu, připojením na net Děti začátečníci 2. Děti, které už prostředí znají, pohybují se v něm a jsou potenciálně rizikovými O i P; selektivní primární prevence Ve škole: třída Doma: dítě chce být on-line, hodně času tráví komunikací prostřednictvím ICT Děti střední školní věk

25 Všechny cílové skupiny
3. Děti stále „on-line“ – prevence zaměřená na konkrétní situace; indikovaná primární prevence Ve škole: třída Doma: před předáním mobilu, připojením na net Děti starší školní věk učitelka 4. Učitelky a učitelé Jak se bránit útokům na netu, postup školy v takovém případě 5. Rodiče Seznámit děti s riziky, s prostředím, právní vědomí. rodiče Všechny cílové skupiny

26 Všechny cílové skupiny
INFORMAČNÍ PREVENCE OVCE.SK Využití v prostředí celé ZŠ a dokonce se dá použít jako komiks i v prostředí SŠ Anglické, německé titulky – dá se využít i při Aj, rómsky Bez kožušteka (zveřejňování fotografií a videí s odhalenými částmi těla.) Netancuj s vlkom (Zneužití fotografií a videí.) Zatajovaný kamarát (Navazování kontaktů za účelem sexuálního zneužití – Grooming.) Biele ovce (diskriminace a rasismus na internetu)

27 Deväťdesiatdeväť – řetězové listy štěstí (hoaxy)
Ogrgeľ – Internet si vždy pamatuje tvé chyby z minulosti Korunka krásy (Anorexie, recepty „krásy“ na internetu.) Pomsta (Virtuální pronásledování – Cyberstalking.) Hlásna trúba (vyzrazení údajů a majetkových poměrů– Phishing.) PŘIPRAVUJE SE: Fašiangy (Nápodoba mediálních vzorů v nebezpečných scénách.) Sociálna sieť (virtuální přátelství.) Karneval (Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně internetu nebo mobilu) Ruky hore (vulgární mluva a gesta.) Jazero (Sociální rovnost) Medovník (respektujte soukromí svého přítele, etiketa mobilní komunikace.) Ohňostroj (nebezpečí výroby a použití výbušnin.)

28 Nositelé základních informací Tvorba komiksů na riziková témata
Děti začátečníci PREVENCE ZAČÁTEČNÍCI Obsluha mobilů – jaké má funkce, kdy je vhodné ho používat, kdy ne, jak to máme ve škole Jak se mobil VYPÍNÁ, kdy se vypíná atd. Jak NETELEFONOVAT, ale vyrovnat se s některými situacemi sám/sama Využití příběhů – někdo dostal mobilem zprávu s útočným a zlým obsahem, posílání fotek (ovce.sk) Co je HAPPY SLAPPING a jak na něj reagovat Nositelé základních informací Děti starší školní věk INTERMEDIÁTOR Tvorba komiksů na riziková témata ..\Documents\BYZNYS\násilí\šikana\Kyberšikana\komix.pdf

29 HAPPY SLAPPING „legrační fackování“, druh šikanování, spočívá v natočení útoku na nic netušící oběť a následné rozesílání záznamu dalším lidem pomocí mobilu, anebo internetu za účelem zesměšnění oběti Výuková podoba:

30 AMATÉR SI FOTIL NEZLETILÉ DÍVKY V EROTICKÝCH PÓZÁCH
Čtyři dívky od čtrnácti do sedmnácti let fotil ve svém provizorním ateliéru a na jiných místech čtyřiačtyřicetiletý amatérský fotograf z Uherskohradišťska. Policisté muže dopadli a nalezli snímky s mladistvými dívkami poté, co na případ upozornili rodiče patnáctileté dcery pocházející z jedné menší obce na Uherskohradišťsku. V erotických pózách je amatér fotil po předchozím seznámení na internetu. Dnes 14:06 - Uherské Hradiště „Podařilo se nám prokázat, že podezřelý opakovaně fotil dívky, kterým ještě nebylo osmnáct let, tedy děti, v až pornografických polohách. Vyrobil tedy pornografické fotografie dětí, kdy focené dívky k tomu úmyslně zlákal a přemlouval,“ uvedl uherskohradišťský policejní mluvčí Aleš Mergental. Hradišťští kriminalisté fotografa obvinili ze spáchání trestných činů výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožování výchovy dítěte a ohrožování výchovy mládeže. Ze zákona mu hrozí až pětiletý žalář. Děti starší školní věk rodiče

31 CHAT –CHATOVÁNÍ –ČET – ČETOVÁNÍ
BLOGY weblog, „internetový deníček“, zápisky, názory, myšlenky, zkušenosti a dojmy publikované na internetu. Uživatelé se setkávají na tematických blozích (blogách), kde spolu komunikují na určité téma. Blog může být veřejný i soukromý. CHAT –CHATOVÁNÍ –ČET – ČETOVÁNÍ Rozhovor, písemná konverzace dvou, anebo více lidí v reálném čase prostřednictvím počítačové sítě.Dají se posílat přílohy (textové soubory, obrázky, video). FLAMING - zveřejňování urážlivých zpráv, hrubé nebo cholerické chování v průběhu rozhovoru, chatování, případně v internetových diskusních fórech

32 CYBERBULLYING - KYBERŠIKANA
GROOMING Vytváření dětské identity dospělými z nejrůznějších, většinou pedofilních účelů, navázání kontaktu – přilákání nebo přímo vychování si oběti ..\Documents\BYZNYS\násilí\šikana\Kyberšikana\šikana.jpg CYBERBULLYING - KYBERŠIKANA Šikanování prostřednictvím nových ICT, zejména přes internet a mobilní telefon. Zahrnuje v sobě jak obtěžování prostřednictvím ů nebo krátkých textových zpráv, tak nenávistné zprávy, vášnivé nebo jinak útočně obtěžující.

33 DEN KOPÁNÍ DO ZRZOUNŮ Los Angeles - Sílu globální internetové sítě na vlastní kůži pocítil dvanáctiletý chlapec v Calabassu v jižní Kalifornii. Jeho spolužáci ho v pátek ve škole dvakrát zbili. Důvod? Měl  zrzavé vlasy. Děti k útokům inspirovala stránka na komunitní síti Facebook, která na 20. listopad vyhlásila "Den kopání do zrzounů" (Kick a Ginger Day), oznámila kalifornská policie, která případ prošetřuje. K bití dvanáctiletého chlapce se připojilo asi 14 spolužáků.Chlapce kopali a bili pěstmi do různých částí těla. Zrzaví jsou zlí. Řekli to v South Parku Ředitel školy přivolal po incidentu policii. Vyšetřovatelé pak obtelefonovali i další školy v okolí. Zjistili, že další děti internetový žert naštěstí doslova nevzaly. Tvůrce stránky zřejmě pro svůj vtip čerpal inspiraci v jedné z epizod satirického seriálu South Park. V jednom z dílů z roku 2005 si animované postavičky v nadsázce posvítily na předsudky vůči lidem se zrzavými vlasy. Cartman v něm mimo jiné prohlásil, že zrzaví jsou zlí, nemají duši a trpí zrzavou nemocí.K podobným incidentům došlo v souvislosti se "Dnem kopání do zrzounů" také před rokem, kdy se k obdobné stránce na Facebooku přihlásilo na 5000 fanoušků. V Kanadě pak spolužáci zbili třináctiletého zrzavého chlapce. Během dne od nich inkasoval asi 80 kopanců. Čtrnáctiletý chlapec, který tehdy stránku na Facebooku založil, se pak omluvil s tím, že šlo o vtip.

34 "Vazena pani reditelko, Jsme opravdu zdeseni
"Vazena pani reditelko, Jsme opravdu zdeseni!!! Pote co nam Robert rekl, ze se mu spoluzaci smeji a mluvi pritom o nejake strance na Facebooku, jsme si tuto stranku nechali vyhledat a vytisknout z ni nekolik stran... Muzete se podivat sama - viz priloha. To je sikana !!! Zadame okamzite vysetreni a exemplarni potrestani viniku - hlavni organizatori jsou videt hned na druhe strane. At uz je Robert jakykoliv, tohle si rozhodne nezaslouzi. Ocekavame, ze tomu skola ucini pritrz a potresta viniky, o cemz budeme informovani."

35

36 PIKTOGRAMY U HER - varování
rodiče učitelka Ve hře je zobrazeno užívání drog Hra obsahuje vulgarismy Hra obsahuje prvky diskriminace – zobrazení nebo materiály které k ní mohou nabádat Hra zobrazuje násilí Hra působí děsivě Hra vyučuje nebo oslavuje hazardní hry Hra zobrazuje nahotu nebo některé formy sexuálního chování Doporučené věkové limity slovník zkratek.rtf

37 DEN ÚTOKU NA UČITELE učitelka
V USA zatkli šest školaček, organizovaly den útoků na učitele V nevadském Carsonu zadrželi minulou středu šest školaček ve věku 12 a 13 let ze dvou místních středních škol. Na Facebooku vyzvaly sto svých spolužáků, aby se v pátek účastnili dne útoků na učitele. Přidalo se k nim osmnáct dalších, uvedl list Daily Mail. Dnes 10:41 - Carson City Dívky byly už propuštěny a na tři až pět dnů vyloučeny ze školy. Uvedly, že šlo o vtip. Všechny měly výborný prospěch. Řediteli jedné ze dvou škol Danu Sadlerovi ale výzva moc vtipná nepřipadá. „Ke střelbám na školách dochází, proto jsme to vzali vážně.“ U útoků přitom žákyně neuvedly, jak by měly být provedeny. Jen spolužáky vyzvaly, aby napsali jména učitelů, na které se bude útočit. Jedna ze školaček ovšem před jméno neoblíbeného učitele napsala "zemři". Kromě šesti zmíněných zadržených dívek bylo vyslechnuto dalších pět dívek, které na Facebook napsaly konkrétní hrozby vůči konkrétním pedagogům. Na případ upozornili rodiče dívek, jeden z nich také stránku z Facebooku odstranil. Jedna z učitelek, Kathy Haasová, která odváděla dvě ze zadržených školaček, byla případem šokována: „Nerozumím jejich motivaci. Nevíte, co se jim děje v hlavě. Nemyslely na dopady, protože jsou mladé a hodně nezralé.“

38 Učitel dal žákovi hlavičku, rodiče se za lektora postavili
Maďarsko žije poslední dva týdny kauzou učitele dějepisu Atilly Domotora, který se neudržel a drzému žákovi uštědřil takovou hlavičku, že by se za ni nemusel stydět ani fotbalista Zinedine Zidane. Lektor byl za svůj přečin, který jiný žák natočil na video, ze školy propuštěn. Rodiče žáka se však paradoxně za kantora postavili a škola jej přijala zpět. Dnes 10:29 - Orkeny Maďarské město Orkeny a posléze celou zemi rozdělil koncem ledna na dva tábory případ učitele, který neudržel své nervy, sprostému žákovi dal hlavičku a následně ho vyhodil ze třídy. Vzhledem k tomu, že byl incident natočený mobilem, netrvalo dlouho, než se dostal na internet. Poté, co záběry spatřilo vedení školy, kantora propustilo. Dějepisář Attila Domotor své nervy opravdu neudržel, avšak po jeho propuštění se na za něj začalo stavět více a více lidí. Nakonec i rodiče žáka, který od něj úder hlavou obdržel. A to rozhodlo, škola povolila a kantora přijala pod podmínkou, že se podobnému excesu již musí vyvarovat. "Měli jsme s naším synem už mnoho problémů. Konečně mu někdo ukázal, že není středem vesmíru," řekl směrem k učiteli s pochopením otec drzého chlapce.

39 DRONY Drone firmy Parrot, lze nyní pořídit už za 300 eur (7300 Kč). Stroj je vybaven dvěma kamerami, dosáhne rychlosti až pět metrů za sekundu a dá se snadno, intuitivně ovládat na dálku pomocí iPhonu, iPodu Touch nebo iPadu. AR. Drone disponuje řadou technologií používaných pro profesionální a vojenské účely Jsou malé, lehké a stále levnější. Bezpilotní miniletouny, "drony", si dnes může koupit prakticky každý - a tak se stát vzdušným špionem.

40 KYBERŠIKANA Kyberšikana je šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování, apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií. zasílání urážlivých, zesměšňujících nebo jinak ztrapňujících zpráv či pomluv ( , SMS, chat, ICQ, Skype) pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky) zneužívání cizího účtu ( ového, diskusního apod.) obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním a další

41 PODOBY ŠIKANY zasílání výhrůžných a krutých SMS zpráv, e-mailů,
výhrůžné a obtěžující telefonáty (často i v noci, několikrát – desítky či stovky – denně), obtěžování přes CHAT, vytváření webových stránek, které různými způsoby (verbálně, graficky, zvukově…) oběť uráží a zesměšňují, úpravy profilů jedince na různých portálech (lidé, seznamka, facebook…) posílání obrázků, fotografií a video nahrávek spolužákům online – kde je oběť zesměšňována a karikována, vyvěšení pornografických fotografií s tváří oběti na internetu, případy, kdy agresoři získají hesla a identifikační údaje oběti a pod jeho/jejím jménem zasílají ostatním vulgární, obtěžující zprávy, fotografie, videa

42 KYBERŠIKANA –TRADIČNÍ ŠIKANA
Specifické znaky kyberšikany, kterými se vymezuje oproti tradiční šikaně: útočníci jsou anonymní mění se profil útočníků a profil obětí mění se místo a čas útoků ve virtuálním prostředí se lidé chovají jinak než ve skutečném světě při šíření kyberšikany pomáhá útočníkovi publikum dopady kyberšikany na oběť není snadné rozpoznat kyberšikana může být způsobena i neúmyslně

43 KYBERGROOMING Termín kybergrooming označuje chování uživatelů internetu (predátorů, kybergroomerů), které má v oběti vyvolat falešnou důvěru a přimět ji k osobní schůzce. nejčastěji na veřejném chatu na internetových seznamkách na ICQ, Skype na sociálních sítích (Facebook, Twitter, MySpace, Bebo a další) na inzertních portálech, na kterých nabízející dětem různé možnosti výdělku či kariéry (např. v oblasti modelingu) na portálech zaměřených přímo na nezletilé uživatele internetu (dětské portály, portály zaměřené na volnočasové aktivity, herní portály a další internetové stránky).

44 ETAPY KYBERGROOMINGU Příprava kontaktu
Kontakt s obětí, navázání a prohlubování vztahu Příprava na osobní schůzku Osobní schůzka Příprava kontaktu s obětí vytvoření falešné identity 2. Kontakt s obětí, navázání a prohlubování vztahu efekt zrcadlení snaha získat co nejvíce osobních informací o oběti profilování obětí vábení a uplácení oběti snižování zábran dětí a mládeže zaváděním sexuálního obsahu do konverzace snahy o izolaci oběti od okolí

45 ETAPY KYBERGROOMINGU 3. Příprava na osobní schůzku
útočník již disponuje diskriminujícími informacemi a osobními údaji oběti využívá techniky cílené manipulace vyhrožuje a vydírá oběť 4. Osobní schůzka útok na oběť (sexuální, fyzický apod.)

46 CHOVÁNÍ KYBERGROOMERA
komunikuje se svou obětí několik měsíců, někdy i přes rok enormně se zajímá o rozvíjení vzájemného vztahu s vámi chce vztah udržet v tajnosti hovoří o milujícím vztahu do konverzace vkládá i témata sexuální povahy často žádá o fotografie vyžaduje kybersex s použitím web kamery apod.

47 PŘÍPADY KYBERGROOMINGU
Douglas Lindsell (Velká Británie), pošťák v důchodu. Vydával se za 15letého teenagera a na internetu se seznamoval s nezletilými dívkami (více než 70). O dětech si vedl podrobné záznamy, ve kterých si plánoval také jejich znásilnění. U dvou případů se mu podařilo zmanipulovat dívky (13, 14 let) k osobní schůzce, přičemž u jedné z nich se pokusil o znásilnění. Dívkám se podařilo před Lindsellem utéct. Byl odsouzen na 5 let vězení.

48 PŘÍPADY KYBERGROOMINGU
Pavel Hovorka, vrátný. Manipuloval děti pomocí chatu, diskusních fór a inzerce. Vydával se za ředitele nadace Dítě VIP, která podporuje děti z dětských domovů. Vítězové si pro svou cenu přijeli do Prahy - tam pak došlo k jejich sexuálnímu zneužití. „Strýček Pavel" často děti pomocí jejich fotografií vydíral, stejně jako je manipuloval dárky (např. odměna 5000,- Kč). Hovorka byl v roce 2008 odsouzen za sedm pohlavních zneužití a třináct případů vydírání dětí k 8 letům nepodmíněně.

49 KYBERGROOMING A ZÁKONY
Pachatel kybergroomingu se může dopustit trestného činu: omezování osobní svobody (§ 171, až 2 roky) obchodování s lidmi (§ 168, až 1 rok) vydírání (§ 175, 6 měsíců až 3 roky) podvod (§ 209, až 2 roky) pohlavní zneužívání (§ 187, 1-8 let) znásilnění (§ 185, 6 měsíců až 5 let) ohrožování výchovy mládeže (§ 201, až 2 roky) výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192, až 2 roky) zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193, 1 až 5 let) nebezpečné vyhrožování (§ 353, až 1 rok) nebezpečné pronásledování (§ 354, až 1 rok)

50 JAK SE NESTAT OBĚTÍ důkladně přemýšlejte o „online přátelstvích“ a zejména o těch, která se zdají být až moc perfektní vždy si ukládejte kopie vašich rozhovorů a znovu čtěte staré rozhovory, abyste mohli rozpoznat jakékoliv nesrovnalosti v příběhu zvažte, proč někdo chce udržet vztah v tajnosti, nebo proč se vás ptá na otázky mimořádně osobního charakteru držte se zpátky, když se v konverzaci vyskytnou otázky sexuální povahy, odmítněte kybersex neposkytujte osobní informace lidem, které jste zrovna potkali v online prostředí, na chatu, při užívání ICQ, Skype apod. vytyčte si své osobní hranice s ohledem na rozhovory o sexu online přátelé by měli zůstat online přáteli.

51 JAK SE NESTAT OBĚTÍ nereagovat
uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat y, SMSky, apod. jako důkazní materiál. změnit svou virtuální identitu nikde neuvádět svou skutečnou identitu kontaktovat poskytovatele serveru, ze kterého nás agresor šikanuje a zamezit mu přístup svěřit se rodičům, učitelům

52

53 PRAXE Žáci 9. třídy si založili internetové stránky Spolužáci. Původní záměr byl, aby jim tyto stránky sloužily ke vzájemné komunikaci pro školní práci. Výsledek byl ovšem zcela opačný, neboť je někteří žáci začali používat ke slovní šikaně spolužáků, k vulgárním urážkám rodičů žákyně, i některých učitelů. Do této skutečnosti jsem pronikla pomocí žákyně, která neunesla ponižování sebe a svých rodičů.…jsou takovéto případy ze zákona postižitelné a zda se ze strany školy dá těmto případům předejít. Zatím jsem uskutečnila rozhovor s žáky a jejich rodiči.

54 PRAXE Pan učitel vede velmi úspěšně pěvecký sbor. Mají www stránky, kde je i diskusní fórum a může se tam kdokoli přihlásit. Jsou to současné i bývalé členky sboru. Nyní mu přicházejí hanlivé a urážlivé maily od současné členky sboru. Ta však tvrdí, že se jí někdo naboural do adresy a ona to neposílá. Po osobním rozhovoru s tímto závěrem, kdy nikdo jiný o něm nevěděl, přišel panu učiteli večer další mail se slovy - " ty si myslíš, že neumím zapírat?". Vzhledem k tomu, že jde o inteligentní děvče, se kterým nejsou závažné problémy a s panem učitelem ona i rodiče vycházeli vždy dobře, nemohu to pochopit. Pana učitele to trápí a nevíme, jak dále postupovat. Jestli přes rodiče nebo policii apod. Snad je ta informace trochu srozumitelná. Velmi těžko se to popisuje.

55

56

57

58

59 Kam s nevychovanci? Server Alík.cz je určen především dětem. Pokud se setkáš s někým, kdo nedodržuje pravidla chování na serveru Alík, obrať se na správce serveru. Pokud se setkáš s nevhodným chováním na internetu vůbec, pak můžeš využít internet hot line Nadace Naše dítě: Mám samozřejmě na internetu plno osobních informací jako jméno, vlastnosti atd., ale nevyplňuju na libku kolonku Intimně... to fakt ne, všechno má své meze. Upřímně se přiznám, že i já, když si s někým píšu, tak když se mě zeptá: "Kde bydlíš?", tak mu to normálně napíšu. Vůbec v tom nic nevidím, co je na tom, že někomu řeknete, kde bydlíte - natož svoje jméno. Co vám udělá? Kdyby se mě někdo zeptal ještě na moje číslo popisné, tak to bych mu vážně neřekla.


Stáhnout ppt "V ŘÍŠI SOCIÁLNÍ REALITY –ON LINE"

Podobné prezentace


Reklamy Google