Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek,"— Transkript prezentace:

1 1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek, bohatství, libovůle, panství,vrchnost) Jan 1:12  Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

2 1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení,násilí,mocnost, přebytek, bohatství, libovůle, panství, vrchnost) Jan 1:12  Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Moc - rozumí se jako schopnosti (jedinců nebo skupin) prosadit se přes odpor druhých. - „jednosměrka“ - silou, autoritativně, autoritářsky

3 1) Co je to autorita? moc- rozumí se jako schopnosti (jedinců nebo skupin) prosadit se přes odpor dru­hých. - „jednosměrka“ - silou, autoritativně, autoritářsky jedna z definic od jednoho křesťanského sociologa: Autorita je pak taková forma moci, která je uznána za legitimní těmi, kdo jsou jí podřízeni (vyjádření důvěry). „obousměrka“.

4 1) Co je to autorita? Je nutné potvrzení a uznání od těch, na nichž budou vůle a záměry prosazovány. V křesťanském prostředí je za legitimní považována jen taková moc, která nejenom podřizuje druhého své vůli, ale je zároveň sama podřízena – Bohu, Písmu. Je to vládnutí spojené s odpovědností.

5 2) Nebezpečí autority autoritářství – uplatňování moci – mohou být manipulativní rysy, tendence. Je to ta jednosměrka. Ovládání druhých bez svobody. Je to selhání člověka v autoritě nebo selhání lidí pod autoritou?

6 2) Nebezpečí autority Autorita není uplatňována vůbec. není vymezení hranic, odpovědností, - autorita nezasahuje, není si jistá. Vede to k chaosu, každý si dělá co chce – jako v knize soudců.(Soudců 21,25  V oněch dnech nebyl v Izraeli král; každý dělal, co bylo v jeho očích správné.)

7 2) Nebezpečí autority „Usměrnění“ autority odspoda – jednosměrka odspoda – Jaký je rozdíl mezi touto manipulací a potřebnou zpětnou vazbou?

8 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností

9 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí

10 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem

11 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně- finanční, biblická

12 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně- finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!)

13 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!) f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na souhlase celého společenství.

14 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!) f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na souhlase celého společenství. g) znám svou autoritu a ona ví o mně – vím, komu jsem vykazatelný

15 3) Podmínky uplatňování autority
a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!) f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na souhlase celého společenství. g) znám svou autoritu a ona ví o mně – vím, komu jsem vykazatelný h) je nutná struktura kompetencí a odpovědností, kdo je komu (v čem) podřízen?!

16 4) Uplatňování autority.
a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje, radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat příkazy?)

17 4) Uplatňování autority.
a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje, radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat příkazy?) b) negativně – pasivně – reakce na nějakou záležitost (přestoupení pravidel, hřích...)

18 4) Uplatňování autority.
a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje, radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat příkazy?) b) negativně – pasivně – reakce na nějakou záležitost (přestoupení pravidel, hřích...) c) postup – osobně (mezi 4 očima), s jedním nebo 2 svědky, před církví (staršovstvem?!) - viz Mt 18,15-17

19 5) Výhody autority duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14  Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.)

20 5) Výhody autority duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14  Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.) bezpečí – ochrana před bludem, sektáři

21 5) Výhody autority duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14  Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.) bezpečí – ochrana před bludem, sektáři vedení - obecenství přijímá od Boha vizi a vedení skrze autority;mohu konfrontovat své vedení od Boha

22 6) Druhy (rozdělení) autorit
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1  „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“

23 6) Druhy (rozdělení) autorit
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1  „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“ Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita, pokud není jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením církve.

24 6) Druhy (rozdělení) autorit
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování - >Ga 6,1 (Galatským 6:1  „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“ Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita, pokud není jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením církve. Vedoucí skupinky X skupinka. Má vedoucí skupinky kompetenci a odpovědnost spíše v pastorační rovině? Když je problém nad možnosti vedoucího, jdou spolu za staršími.

25 6) Druhy (rozdělení) autorit
všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1  „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“ Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita, pokud není jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením církve. Vedoucí skupinky X skupinka. Má vedoucí skupinky kompetenci a odpovědnost spíše v pastorační rovině? Když je problém nad možnosti vedoucího, jdou spolu za staršími. Muž je hlava a autorita v rodině. Děti mají jako autoritu rodiče. Žena je pod autoritou muže. Žena by neměla být v pozici duchovní autority muže ve sboru. Může vést děti, sesterskou skupinku, chvály… Žena jako starší (spolustarší). Jako starší by neměla jednat izolovaně samostatně ?!

26 7) Zneužití autority autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne zpětnou vazbu se slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.)

27 7) Zneužití autority autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne zpětnou vazbu se slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.) Jindy se vyžadovala poslušnost s odkazem na nutnost rezignace vlastního svědomí s odůvodněním, že důsledky za toto rozhodnutí ponese sama autorita, která příkaz vydala.

28 7) Zneužití autority autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne zpětnou vazbu se slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.) Jindy se vyžadovala poslušnost s odkazem na nutnost rezignace vlastního svědomí s odůvodněním, že důsledky za toto rozhodnutí ponese sama autorita, která příkaz vydala. Dalším zneužitím autority je to, když neumožní ovečkám duchovně dospět a neučí je převzít odpovědnost za svá rozhodování a svůj duchovní stav.

29 8) Ustanovování autority
NZ misijní situace->jmenování (ustanovení starších) – úloha apoštolů při založení sboru. Nebyl čas čekat, až dozrají - dorostou bratři. Sk 14,23V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. Titus měl pověření ustanovit jmenovat starší podle kritérií.->Tit 1,5 Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal:Sk 20,28  Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. NZ model – starší byly ustanoveni apoštolem, nadsborovou autoritou.

30 8) Ustanovování autority
NZ misijní situace->jmenování (ustanovení starších) – úloha apoštolů při založení sboru. Nebyl čas čekat, až dozrají - dorostou bratři. Sk 14,23V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. Titus měl pověření ustanovit jmenovat starší podle kritérií.->Tit 1,5 Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal:Sk 20,28  Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. NZ model – starší byly ustanoveni apoštolem, nadsborovou autoritou. Praxe v denominacích jsou: volby nebo pastor si najmenuje své starší („do konce života“)

31 9) Profil autority 3 roviny (předpoklady, požadavky): morální, osobnostní, duchovní.

32 10) Starší v místní církvi
3 řecké výrazy – pro jednu službu (překlady: starší, pastor – ale je to jedna služebnost!), presbyteros – míněno starší episkopos – doslova dohližitel (přejalo se to v denominacích jako biskup- funkce v církvi) poimén – (Ef 4,11) – pastýř, přeneseně pastor

33 10) Starší v místní církvi
3 řecké výrazy – pro jednu službu (překlady: starší, pastor – ale je to jedna služebnost!), presbyteros – míněno starší episkopos – doslova dohližitel (přejalo se to v denominacích jako biskup- funkce v církvi) poimén – (Ef 4,11) – pastýř, přeneseně pastor kvalifikace – být starším, duchovní služba – být pastýřem, náplň práce(realizace,výkon) - dohled

34 10) Starší v místní církvi
“Vedoucí (starší) místní církve jsou v NZ uváděny v množném čísle“ Sk.ap 14,23; 10,41; 2 Kor 8,19;Sk.ap.20,17;Tit 1,5;Jak 5,14,Fil 1,1;1Tes 5,12;Žd 13, ; Sk.ap15, (Někde je - apoštolé a starší, apoštol (cestující služebnost) je spolustarší (1Pt 5,1).

35 10) Starší v místní církvi
“Vedoucí (starší) místní církve jsou v NZ uváděny v množném čísle“ Sk.ap 14,23; 10,41; 2 Kor 8,19;Sk.ap.20,17;Tit 1,5;Jak 5,14,Fil 1,1;1Tes 5,12;Žd 13, ; Sk.ap15, (Někde je - apoštolé a starší, apoštol (cestující služebnost) je spolustarší (1Pt 5,1). Není nikdo nad staršími místní církve (nějaká vyšší autorita) – model NZ církve. Kolektivní vedení?!

36 10) Starší v místní církvi
Cestující služebnost nemůže něco diktovat místním vedoucím (starším), ale na druhé straně by měli místní starší rozpoznat autoritu cestující služebnosti.

37 11) Struktura místního sboru
Filipským 1:1  Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům“. Jednoduchá struktura: svatí, biskupové (starší) a diakoni – v praktické oblasti (sociální?!).

38 11) Struktura místního sboru
Filipským 1:1  Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům“. Jednoduchá struktura: svatí, biskupové (starší) a diakoni – v praktické oblasti (sociální?!). Struktura místního sboru z pohledu služebností: Ef4,11  A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele K 12,28 A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. - hlavní služebnosti místní církve (není evangelista- splnil svůj úkol?!) – každá služba má autoritu ve své oblasti. Služba apoštolů a evangelistů je nadsborová – „cestující služebnost“.

39 12) Výzva na konec. 1 Tes 5,12.13  Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice si jich v lásce (agapé) važte pro jejich práci; žijte mezi sebou pokojně. Není použito slovo parakalein, ale „nouthetein“ – znamená stroze - jen varovat, napomínat (domlouvat, kárat).


Stáhnout ppt "1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google