Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek,"— Transkript prezentace:

1 1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek, bohatství, libovůle, panství,vrchnost) Jan 1:12 Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

2 1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení,násilí,mocnost, přebytek, bohatství, libovůle, panství, vrchnost) Jan 1:12 Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Moc - rozumí se jako schopnosti (jedinců nebo skupin) prosadit se přes odpor druhých. - „jednosměrka“ - silou, autoritativně, autoritářsky

3 1) Co je to autorita? moc- rozumí se jako schopnosti (jedinců nebo skupin) prosadit se přes odpor dru­hých. - „jednosměrka“ - silou, autoritativně, autoritářsky jedna z definic od jednoho křesťanského sociologa: Autorita je pak taková forma moci, která je uznána za legitimní těmi, kdo jsou jí podřízeni (vyjádření důvěry). „obousměrka“.

4 1) Co je to autorita? Je nutné potvrzení a uznání od těch, na nichž budou vůle a záměry prosazovány. V křesťanském prostředí je za legitimní považována jen taková moc, která nejenom podřizuje druhého své vůli, ale je zároveň sama podřízena – Bohu, Písmu. Je to vládnutí spojené s odpovědností.

5 2) Nebezpečí autority autoritářství – uplatňování moci – mohou být manipulativní rysy, tendence. Je to ta jednosměrka. Ovládání druhých bez svobody. Je to selhání člověka v autoritě nebo selhání lidí pod autoritou?

6 2) Nebezpečí autority Autorita není uplatňována vůbec. není vymezení hranic, odpovědností, - autorita nezasahuje, není si jistá. Vede to k chaosu, každý si dělá co chce – jako v knize soudců.(Soudců 21,25 V oněch dnech nebyl v Izraeli král; každý dělal, co bylo v jeho očích správné.)

7 2) Nebezpečí autority „ Usměrnění“ autority odspoda – jednosměrka odspoda – Jaký je rozdíl mezi touto manipulací a potřebnou zpětnou vazbou?

8 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností

9 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí

10 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem

11 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně- finanční, biblická

12 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně- finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!)

13 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!) f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na souhlase celého společenství.

14 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!) f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na souhlase celého společenství. g)znám svou autoritu a ona ví o mně – vím, komu jsem vykazatelný

15 3) Podmínky uplatňování autority a) je pro službu ne k panování - vládnutí spojené s odpovědností b) respektovat (zachovat) svobodu svědomí c) svoboda víry – respektovat osobní vztah mezi člověkem a Bohem d) vymezené oblasti (s omezením) – nezasahuje necitlivě do soukromí; oblast morální, hmotně-finanční, biblická e) autorita je poddána Kristu (a vyšší autoritě?!) f) otevřenost ke zpětné vazbě – protože jeho služba je kritizovatelná všemi, neboť jeho úřad je postaven na souhlase celého společenství. g)znám svou autoritu a ona ví o mně – vím, komu jsem vykazatelný h) je nutná struktura kompetencí a odpovědností, kdo je komu (v čem) podřízen?!

16 4) Uplatňování autority. a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje, radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat příkazy?)

17 4) Uplatňování autority. a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje, radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat příkazy?) b) negativně – pasivně – reakce na nějakou záležitost (přestoupení pravidel, hřích...)

18 4) Uplatňování autority. a) pozitivně – aktivně (iniciativně) - se vyučuje, radí, doporučuje → přikazuje (Mohou se dávat příkazy?) b) negativně – pasivně – reakce na nějakou záležitost (přestoupení pravidel, hřích...) c) postup – osobně (mezi 4 očima), s jedním nebo 2 svědky, před církví (staršovstvem?!) - viz Mt 18,15-17

19 5) Výhody autority ● duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14 Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.)

20 5) Výhody autority ● duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14 Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.) ● bezpečí – ochrana před bludem, sektáři

21 5) Výhody autority ● duchovní zaopatření a pomoc (Jak 5,14 Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.) ● bezpečí – ochrana před bludem, sektáři ● vedení - obecenství přijímá od Boha vizi a vedení skrze autority;mohu konfrontovat své vedení od Boha

22 6) Druhy (rozdělení) autorit ● všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1 „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“

23 6) Druhy (rozdělení) autorit ● všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1 „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“ ● Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita, pokud není jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením církve. ●

24 6) Druhy (rozdělení) autorit ● všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování - >Ga 6,1 (Galatským 6:1 „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“ ● Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita, pokud není jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením církve. ● Vedoucí skupinky X skupinka. Má vedoucí skupinky kompetenci a odpovědnost spíše v pastorační rovině? Když je problém nad možnosti vedoucího, jdou spolu za staršími.

25 6) Druhy (rozdělení) autorit ● všichni jsme si navzájem autoritou?! Ohledně napravování ->Ga 6,1 (Galatským 6:1 „Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení.“ ● Kazatel a starší jsou nejvyšší autoritou v obecenství. Vztah kazatel a starší? Kazatel je konečná autorita, pokud není jednota. Nebo hledat jednotu? Kazatel má právo veta?! Má konečnou odpovědnost před vedením církve. ● Vedoucí skupinky X skupinka. Má vedoucí skupinky kompetenci a odpovědnost spíše v pastorační rovině? Když je problém nad možnosti vedoucího, jdou spolu za staršími. ● Muž je hlava a autorita v rodině. Děti mají jako autoritu rodiče. Žena je pod autoritou muže. Žena by neměla být v pozici duchovní autority muže ve sboru. Může vést děti, sesterskou skupinku, chvály… Žena jako starší (spolustarší). Jako starší by neměla jednat izolovaně samostatně ?!

26 7) Zneužití autority ● autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne zpětnou vazbu se slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.)

27 7) Zneužití autority ● autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne zpětnou vazbu se slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.) ● Jindy se vyžadovala poslušnost s odkazem na nutnost rezignace vlastního svědomí s odůvodněním, že důsledky za toto rozhodnutí ponese sama autorita, která příkaz vydala.

28 7) Zneužití autority ● autorita prohlašovala, že důvěra jí samotné se rovná důvěře Bohu, který ji ustanovil a kdo proto nedůvěřuje osobě autority, nedůvěřuje Bohu. Kritické zkoumání pak bylo dáno do roviny protivení se Boží vůli. (Nebo autorita odmítne zpětnou vazbu se slovy: Nenechám s sebou manipulovat!“.) ● Jindy se vyžadovala poslušnost s odkazem na nutnost rezignace vlastního svědomí s odůvodněním, že důsledky za toto rozhodnutí ponese sama autorita, která příkaz vydala. ● Dalším zneužitím autority je to, když neumožní ovečkám duchovně dospět a neučí je převzít odpovědnost za svá rozhodování a svůj duchovní stav.

29 8) Ustanovování autority ● NZ misijní situace->jmenování (ustanovení starších) – úloha apoštolů při založení sboru. Nebyl čas čekat, až dozrají - dorostou bratři. Sk 14,23V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. Titus měl pověření ustanovit jmenovat starší podle kritérií.->Tit 1,5 Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal:Sk 20,28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. NZ model – starší byly ustanoveni apoštolem, nadsborovou autoritou.

30 8) Ustanovování autority ● NZ misijní situace->jmenování (ustanovení starších) – úloha apoštolů při založení sboru. Nebyl čas čekat, až dozrají - dorostou bratři. Sk 14,23V každém sboru jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. Titus měl pověření ustanovit jmenovat starší podle kritérií.->Tit 1,5 Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal:Sk 20,28 Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. NZ model – starší byly ustanoveni apoštolem, nadsborovou autoritou. ● Praxe v denominacích jsou: volby nebo pastor si najmenuje své starší („do konce života“)

31 9) Profil autority ● 3 roviny (předpoklady, požadavky): morální, osobnostní, duchovní.

32 10) Starší v místní církvi 3 řecké výrazy – pro jednu službu (překlady: starší, pastor – ale je to jedna služebnost!), ● presbyteros – míněno starší ● episkopos – doslova dohližitel (přejalo se to v denominacích jako biskup- funkce v církvi) ● poimén – (Ef 4,11) – pastýř, přeneseně pastor ●

33 10) Starší v místní církvi 3 řecké výrazy – pro jednu službu (překlady: starší, pastor – ale je to jedna služebnost!), ● presbyteros – míněno starší ● episkopos – doslova dohližitel (přejalo se to v denominacích jako biskup- funkce v církvi) ● poimén – (Ef 4,11) – pastýř, přeneseně pastor ● kvalifikace – být starším, ● duchovní služba – být pastýřem, ● náplň práce(realizace,výkon) - dohled ●

34 10) Starší v místní církvi ● “Vedoucí (starší) místní církve jsou v NZ uváděny v množném čísle“ Sk.ap 14,23; 10,41; 2 Kor 8,19;Sk.ap.20,17;Tit 1,5;Jak 5,14,Fil 1,1;1Tes 5,12;Žd 13,7+17+24; Sk.ap15,2+4+6+22+23 ● (Někde je - apoštolé a starší, apoštol (cestující služebnost) je spolustarší (1Pt 5,1).

35 10) Starší v místní církvi ● “Vedoucí (starší) místní církve jsou v NZ uváděny v množném čísle“ Sk.ap 14,23; 10,41; 2 Kor 8,19;Sk.ap.20,17;Tit 1,5;Jak 5,14,Fil 1,1;1Tes 5,12;Žd 13,7+17+24; Sk.ap15,2+4+6+22+23 (Někde je - apoštolé a starší, apoštol (cestující služebnost) je spolustarší (1Pt 5,1). ● Není nikdo nad staršími místní církve (nějaká vyšší autorita) – model NZ církve. Kolektivní vedení?!

36 10) Starší v místní církvi ● Cestující služebnost nemůže něco diktovat místním vedoucím (starším), ale na druhé straně by měli místní starší rozpoznat autoritu cestující služebnosti.

37 11) Struktura místního sboru ● Filipským 1:1 Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům“. Jednoduchá struktura: svatí, biskupové (starší) a diakoni – v praktické oblasti (sociální?!).

38 11) Struktura místního sboru ● Filipským 1:1 Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům“. Jednoduchá struktura: svatí, biskupové (starší) a diakoni – v praktické oblasti (sociální?!). ● Struktura místního sboru z pohledu služebností: Ef4,11 A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. 1K 12,28 A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. - hlavní služebnosti místní církve (není evangelista- splnil svůj úkol?!) – každá služba má autoritu ve své oblasti. Služba apoštolů a evangelistů je nadsborová – „cestující služebnost“.

39 12) Výzva na konec. 1 Tes 5,12.13 Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. Převelice si jich v lásce (agapé) važte pro jejich práci; žijte mezi sebou pokojně. Není použito slovo parakalein, ale „nouthetein“ – znamená stroze - jen varovat, napomínat (domlouvat, kárat).


Stáhnout ppt "1) Co je to autorita? Řecky eksúsia – právo, moc, pravomoc, autorita, oprávnění – (světský slovník Prachův – možnost, dovolení, násilí, mocnost, přebytek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google