Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr1 IPPC v cementářském a vápenickém průmyslu -teorie -skutečnost -připravovaná novela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr1 IPPC v cementářském a vápenickém průmyslu -teorie -skutečnost -připravovaná novela."— Transkript prezentace:

1 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr1 IPPC v cementářském a vápenickém průmyslu -teorie -skutečnost -připravovaná novela

2 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr2 Vývoj uplynulého desetiletí včasná privatizace obnova, modernizace a zefektivňování výroby investice do ochrany životního prostředí úsporná těžba vápenců alternativní suroviny odklon od ušlechtilých paliv alternativní paliva

3 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr3 Alternativní paliva celý pecní systém, sestávající z výměníků tepla, rotační pece, chladiče slínku představuje dokonalý systém pro zachycení a bezodpadové zneškodnění škodlivin alternativní paliva pro výrobu cementu představují certifikovaný systém popsaný výrobkovými normami a bezpečnostními listy završený prohlášením o shodě

4 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr4 Nejlepší dostupné techniky (BAT) přihlíží se k rovnováze nákladů a výhod obsažených v definici BAT referenční dokumenty nestanovují právně závazné normy vhodné mezní hodnoty pro konkrétní případy je třeba určit s přihlédnutím k cílům IPPC a místním podmínkám

5 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr5 BAT – volba postupu rotační pec se suchým způsobem výroby, s vícestupňovým výměníkem a předkalcinací

6 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr6 BAT – obecná primární opatření plynulý a stabilní provoz pece minimalizace spotřeby energie z paliv minimalizace spotřeby elektrické energie pečlivá volba a kontrola látek, vstupujících do procesu

7 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr7 BAT – oxidy dusíku kombinace obecných primárních opatření a primární opatření k omezování NO x –ochlazování plamene –hořáky s nízkou produkcí NO x stupňovitý výpal selektivní nekatalytická redukce (SNCR)

8 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr8 BAT – oxidy síry kombinace obecných primárních opatření a pro počáteční emisní úroveň  1200 mg.m -3 –přidávání absorbentu pro počáteční emisní úroveň  1200 mg.m -3 –mokrá vypírka odpadních plynů –suchá vypírka odpadních plynů

9 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr9 BAT – prachové emise kombinace obecných primárních opatření a minimalizace a prevence prachových emisí ze sekundárních zdrojů efektivní odstraňování částic z bodových zdrojů použitím –elektrostatických odlučovačů s rychlým měřením a řídícím zařízením – minimalizace emisí CO –tkaninových filtrů s více komorami a s detektory těsnosti

10 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr10 BAT - odpady recyklace zachycených částic do výrobního procesu kdykoli, kdy je to proveditelné využití tohoto prachu v jiných komerčních produktech, pokud to jeho charakter umožňuje

11 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr11 Srovnání emisních úrovní BAT s vývojem legislativy

12 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr12 Další informace k cementářským BAT např.: Metodický pokyn k používání „Referenčního dokumentu BAT“ (BREF) pro cementářský a vápenický průmysl (Cembureau – srpen 2000) Zavedení BAT v německém cementářském průmyslu (Schneider, Hoenig, Hoppe – ZKG – 1/2000)

13 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr13 IRZ cementárny i vápenky v předstihu připravily detailní studii, která na základě analýzy procesu a dlouhodobého sledování emisí vymezuje možné látky studie akceptována vedením MŽP Příručka pro ohlašování do IRZ (MŽP, květen 2005) –z cementářského hlediska obsahuje odborné omyly

14 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr14 Praktické zkušenosti podklady pro žádost povolení a rozhodnutí závazné podmínky provozu

15 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr15 Připravovaná novela Problematické body: definice zařízení definice podstatné změny provozu zařízení –změnové řízení požadavek uvedení případných hlavních alternativ technologie prověřených provozovatelem Potřeba novely vyhl. č. 554/2002 Sb.

16 13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "13. 10. 2005Seminář „ Vápno, cement, ekologie“, Skalský dvůr1 IPPC v cementářském a vápenickém průmyslu -teorie -skutečnost -připravovaná novela."

Podobné prezentace


Reklamy Google