Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Architektura 20. století Daniela Kubáňová, 2.S.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Architektura 20. století Daniela Kubáňová, 2.S."— Transkript prezentace:

1 Architektura 20. století Daniela Kubáňová, 2.S

2 Secese Hlavní znaky: vyvážení harmonie a kontrastu, průhlednost, dekorativnost a ornamentálnost s vlnícími se křivkami, záliba v neobyčejných barevných odstínech a v estetickém využití přírodních tvarů (listů, květů, lidských a zvířecích těl) i nových materiálů (železa, oceli, betonu a skla). Představitelé: Victor Horta - Dům Tasselových v Bruselu, Hector Guimard - vstupy do pařížského metra, Antonín Balšánek a Osvald Polívka - Obecní dům v Praze.

3 Osvald Polívka - Obecní dům v Praze

4 Kubismus Hlavní znaky: rozkladu zobrazovaného předmětu na jednoduché geometrické tvary (především krychle - latinsky cubus) a v jejich opětovném skládání do obrazu. Zobrazené předměty pak působily dojmem, že jsou deformované a objevovaly se zároveň z několika pohledů. V jejich vzájemném vztahu pak vznikalo mnoho průhledů s neobvyklými úhly pohledu. Hlavy a figury byly utvářeny tak, aby se navzájem prolínaly jak v pohledu zepředu, tak i z boků.

5 Chochol – dům v Praze

6 Učitelské domy Praha

7 Novoklasicismus Hlavní znaky: Stylová a tvarová kázeň a jednota, kompoziční vyváženost, přesnost a preciznost vyjádření, důraz na intelekt a svébytný tvar uměleckého díla.

8 Národní muzeum v Praze

9 Expresionismus Hlavní znaky: Expresionismus byl protikladem k mělkému, tvarově neurčitému impresionismu. Podporoval vyjádření prudkých duševních hnutí a představoval uměleckou tendenci, snažící se co nejvěrněji zobrazit pochody v lidské mysli, emoce, city, vášně a pudy . Zabýval se otázkami ceny a důstojnosti lidského života v dobách těžkého pokoření národa. Projevoval rozhodný nesouhlas s ignorancí a bezcitností a hledal nové morálních hodnoty. Představitelé: a) světoví - Bruno Taut, Erich Mendelsohn, Fritz Höger, Hans Poelzig b) čeští - Wenzel Hablik, Fritz Lehmann, Rudolf Perthen, Paul Sydow, Josef Zasche

10 Expresionistický dům v Trutnově

11 Nefigurativní umění Hlavní znaky: Výtvarná díla, která nezobrazují žádný viditelný předmět nebo jev označujeme jako nefigurativní, bezpředmětná, abstraktní. Taková díla jsou kompozicemi "čistých" forem, geometrických nebo přírodních (organických). I ony však chtějí zachytit něco skutečného, například duševní stav, přírodní děj nebo výtvarný řád. Například Constantin Brancusi soustavně hledal nejzákladnější přírodní formy. Své sochy postupně oprostil od všech detailů. Dospěl k hlavě (vejci), ptáku (vřetenu), rybě (oválu). Jindy pro své sochy využil geometrických tvarů ( polokoule, hranoly, komolé jehlany, šroubové plochy ).

12 Konstruktivismus Hlavní znaky: Byl to styl, který přeceňoval konstrukce na úkor ostatních složek. Zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty a účelnost stavby. Prolínal se s raným funkcionalismem. Na rozdíl od něj však kladl větší důraz na dynamismus (vertikalitu konstrukcí, diagonály). Představitelé: Konstantin Melnikov

13 Konstantin Melnikov – Frunze klub

14 Purismus Hlavní znaky: Purismus byl reprezentován dvěma směry. Bylo pro něj charakteristické přísné lpění na tzv. čistém slohu, které se projevovalo odstraňováním veškerých pozdějších úprav. Proti takovémuto přístupu pak vystupovali zastánci analytické památkové péče.

15 Rekonstrukce průčelí chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře

16 Dadaismus Hlavní znaky: Dadaisté popírali vše, co bylo vytvořeno v uměleckých ateliérech, vytvářeli si vlastní vztah k hmotě a k materiálům i předmětům, které je obklopovaly. Netvořili sochy, ale montovali objekty. Využívali náhod, překvapení a hry bez pravidel, které vedly k souvislostem vymykajícím se racionálnímu chápání. Objevili nové tvůrčí metody - koláže, ready-made (předem zhotovené).

17

18 Futurismus Hlavní znaky: Ústředními tématy futurismu byly pohyb, rychlost, síla a destrukce. Futuristé oslavovali sílu a rychlost strojů. Viděli krásu v technické civilizaci, obdivovali automobily, letadla i zámořské parníky. Zachycovali pohyb tím, že ho rozložili do jednotlivých, postupných fází. Neprojevovali však jen obdiv k technické civilizaci, ale i radikální odpor ke způsobu života předindustriální společnosti a k mocenskému postavení katolické církve. Představitelé: Josef Čapek

19

20 Surrealismus Hlavní znaky: čistý psychický automatismus a jako diktát myšlení bez jakéhokoliv rozumového dozoru mimo jakékoliv estetické nebo mravní zřetele. Dal mu také program prezentovaný formou manifestu.

21 Miró – žena a pták

22 Funkcionalismus Funkcionalistům šlo o oproštění od zbytečných komplikovaností, okázalostí a kultu strojené estetiky, které byly elegantně nahrazovány geometrickou čistotou tvarů. Představitelé: Le Corbusier

23 Le Corbusier

24 Art deco Hlavní znaky: Nový dekorativní styl propagoval pevné linie a dekorativní interiér, který byl zpočátku velmi luxusní a byl určen především pro boháče (hotel Alcron). Brzy však získal velkou oblibu v široké veřejnosti, protože byl v mnoha oborech využitelný i v masovém měřítku. Představitelé: Alois Kroft

25 Alois Kroft – hotel Alcron


Stáhnout ppt "Architektura 20. století Daniela Kubáňová, 2.S."

Podobné prezentace


Reklamy Google