Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSNOVA  ZNAKY UMĚLECKÉHO SMĚRU KUBISMUS  FÁZE KUBISMU  PŘEDSTAVITELÉ KUBISMU V MALÍŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSNOVA  ZNAKY UMĚLECKÉHO SMĚRU KUBISMUS  FÁZE KUBISMU  PŘEDSTAVITELÉ KUBISMU V MALÍŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1

2 OSNOVA  ZNAKY UMĚLECKÉHO SMĚRU KUBISMUS  FÁZE KUBISMU  PŘEDSTAVITELÉ KUBISMU V MALÍŘSTVÍ

3 ZNAKY  přírodní tvary jsou stylizovány do geometrických forem – válce, koule, kužele  vícepohledovost – deformace reality spojením několika pohledů  předměty jsou rozloženy na jednotlivé části a znovu skládány dohromady  vzniká nový obrazový prostor – sestává z průniku prostoru a tvaru

4 FÁZE  první – převažuje zjednodušování předmětů na základní geometrické tvary, bez znázornění prostoru a perspektivy  druhá – analytický kubismus – rozbíjení předmětů na jednotlivé části a přenášení různých pohledů do jedné plochy  třetí – syntetický kubismus – propojení s koláží, vlepování kousků materiálů do obrazu

5  postava je rozložena do geometrických tvarů  Picasso dokázal odvahu rozdílného malířova pohledu na svět  nový způsob ztvárňování reality se zpočátku jevil jako provokace  zavrhl tradiční perspektivu a modelaci

6  jeden z nejproslulejších autorových obrazů  radikální převedení námětu na základní tělesné objemy  „Tvůrčí úsilí znamená boj, z něhož vzejde vždy nějaká škaredost.“ (Picasso)

7  dílo syntetického kubismu  tajuplné maškarní figury sestavené z geometrických tvarů mohou připomínat nejen muzikanty, ale i například tribunál

8  nazývaný také Ateliér nebo Interiér s kreslící dívkou  prostor je vyznačen lineárně  stylizace postav a předmětů dosahuje až k abstrakci

9  dílo vyjadřuje odpor k válce a násilí až expresionisticky  vzniklo po bombardování obce Guernica za španělské občanské války

10  seskupení budov je nahlíženo z mnoha stran a pak sestaveno do nové výtvarné představy  zrození syntetického kubismu

11  obraz muže hrajícího na kytaru  monochromní ladění  lze vypozorovat několik realistických detailů odkazujících na námět  v analytickém kubismu si dokázal divák vyložit zobrazované jen díky své představivosti

12  ukázka syntetického kubismu  lyrický a citově zabarvený způsob vyjadřování – jemná barevnost, věrohodnější znázornění a tvary, soudržnost námětu

13  poslední etapa malířovy tvorby – zalíbení v dekorativnosti

14  obraz je podle autora organismem  funkce obrazu je v analýze námětu (geometrické zjednodušení) a jednotě výtvarného zpracování (barevnost, lineární členitost)

15  princip obrazové skladby připomíná kužele a válce – základní tělesa pro zjednodušování přírodních tvarů  střídmý kolorit  dynamičnost  vyvolává představu robotů a budoucího světa

16  kontrast forem – velké barevné plochy a roztříštění znázorňovaných postav nebo předmětů

17  poslední tvůrčí období  řada studií cyklistů ve Spojených státech  snažil se vytvořit lidový výtvarný jazyk srozumitelný všem – pojmenování „primitiv moderní doby“

18  barva je zde odloučena od tvaru a získává naprostou svébytnost  barva živá, často až zářivá  maximální výtvarné působnosti lze dosáhnout jen rovnováhou linií, forem a barev

19  znázornění reality v duchu kubistických zásad a zároveň velmi dynamicky  konstrukce věže i staveb ji obklopující

20  autor pokračoval ve vývoji ke geometrické abstrakci – suprematismu  důsledek jeho kubistických experimentů

21  dojem plastičnosti díky silným obrysům – předsunutí předmětů  nová forma rozrušení obrysů  malíř byl zván básníkem tvarů

22  jeden z nejvýznačnějších malířů a teoretiků kubismu  řídil se vždy racionální úvahou

23  vlivem hudby se přiklonil k abstrakci a umění naprosté negace a zálibě v provokativních abnormalitách  známý dadaistický rebelant  „evokace, která podobně jako hudební harmonie znázorňuje ideu“

24  PIJOAN, José. Dějiny umění / 9. Praha: Odeon, 1990. ISBN 80-207-0098-6.  PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin výtvarného umění pro výuku dějin umění na středních školách. Sokolov: O.K.-Soft, 2000.


Stáhnout ppt "OSNOVA  ZNAKY UMĚLECKÉHO SMĚRU KUBISMUS  FÁZE KUBISMU  PŘEDSTAVITELÉ KUBISMU V MALÍŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google