Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Pavel Dittrich, CSc."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Pavel Dittrich, CSc.
PSYCHOLOGIE PhDr. Pavel Dittrich, CSc. P.Dittrich

2 Psychologie pro ekonomy IV. (TM, stres, WLB, spokojenost)
Přednáška PhDr. Pavel Dittrich, CSc. P.Dittrich

3 Jak sladit práci a soukromí?
Možnosti: sebepoznání time management a work life balance (WLB) relaxace P.Dittrich

4 Jak jsme na tom (r. 2007) Lidé a práce: 40% pracuje hod. 41% 10 – 12 hod. 11% 12 – 14 hod. Manažeři: 58% velmi často stress 50% málo s rodinou 20% užívá „chytré drogy“ (energet.drinky, …) Jen 20% žen a 33% mužů (s dětmi) nemá problém se sladěním rodinného a pracovního života. P.Dittrich

5 Mladí absolventi (2009) Výsledek průzkumu KPMG v Evropě, Africe a na
Blízkém Východě = nutnost VYVÁŽENÍ SOUKROMÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA! Generace Y ( …) – informační technologie, internet, neohrožené vystupování a vyjadřování toho, co chtějí, loajální k těm, koho obdivují + „neohrožnost v projevu svých představ“ P.Dittrich

6 Kariérové poradenství
Sebepoznání - získání nových náhledů na sebe Identifikace směru „postupu“ Vlastní rozvoj – rozvojové programy (Trainee, „Hipos“, školení v dovednostech i dalších vědomostech ) P.Dittrich

7 Co je dál ve mne? Moje „Hodnotová orientace „
Na co se hodím? (Profesní typy, Inklinace k pracovním rolím) Moje „SWOT analýza“ Moje „Kariérové kotvy“ P.Dittrich

8 Využití vlastního potenciálu
Sebepoznání – cíle – ambice – strategie – EQ - … - koalice - … Řízení vlastní kariéry je stoprocentně vaší zodpovědností a je třeba k ní tak přistupovat. Dávejte si pozor na obecné moudrosti a povědomí. Věřte, že přestože spravedlnost nemusí v daný moment obstát, v dlouhodobém horizontu by měla vždy zvítězit. UŽÍVEJTE POZITIVNÍ MYŠLENÍ A PŘÍSTUPY. Každá úspěšná kariéra přináší výhry a prohry, špatné dny, týdny i měsíce. Každý se musí postavit překážkám a odrazujícím situacím. P.Dittrich

9 Emoční inteligence Významný prvek úspěchu člověka dneška!
Větší vliv než inteligence rozumová (IQ) ! Znalost vlastních emocí (co se ve mně děje?) Zvládání emocí (lidé – práce - … - pohoda) Schopnost sám sebe motivovat (cíle i odklad) Vnímavost k emocím jiných lidí (empatie) Umění mezilidských vztahů P.Dittrich

10 TIME MANAGEMENT (TM) 1. generace = CO ? mám dělat (=„papírky“)
2. generace = CO a KDY? dělat (= „kalendáře“) 3. generace = CO, KDY a JAK? (= cíle, priority, delegování, týmová spolupráce, …) 4. generace = k prioritám přiděluji své úkoly = PROAKLIVITA a VIZE /SMĚR Realita dneška = : operativní řízení + „hasiči“ úkolů + výkon + … ale KDE je ČLOVĚK? P.Dittrich

11 TIMEMANAGEMENT 4. generace
4. Příjemné, ale nedůležité („moji časožrouti“) 2. Příjemné a důležité („prevence“, vztahy, seberozvoj, …) 3. Nepříjemné a nedůležité (cizí „časožrouti“) Nepříjemné, ale důležité (neodkladné, stresující úkoly) P.Dittrich

12 3. vers. 4.generace TM Hodiny vers. kompas
Cíl vers. vize / priorita (= i vzdálený vrchol mé pyramidy) Reakce vers. proaktivita (volnost rozhodování a variantnost řešení) Hlavní rozdíl = Volno (čas) na priority vers. podle priority asertivně řešit úlohy TÝDNE. P.Dittrich

13 První kvadrant důležité a naléhavé úkoly, které prostě musíme řešit (neodkladné problémy, pevně stanovené termíny) vysilující a stresující situace řešit důkladně a ihned. Aneb vyčistěte svůj první kvadrant a snažte se do něj nic nepustit! P.Dittrich

14 Druhý kvadrant prevence přesunu činností do prvního kvadrantu,
vytváření a udržování vztahů, sebezdokonalování se a dlouhodobá příprava, plánování, odpočinek. důsledně řešit problémy „před tím, než vzniknou“ mysl bez stresu a v celkové pohodě, která zlepší všechny další atributy vašeho života. P.Dittrich

15 Třetí kvadrant Činnosti zde jsou naléhavé, ale naštěstí nedůležité.
ubírají životní energii a možnost zaměřit se na důležitější druhý kvadrant. náhlá vyrušení, některé telefonáty, některá korespondence, některé porady, naléhavé záležitosti, ale i oblíbené činnosti. Tyto činnosti omezit. Přinášejí únavu a stres! P.Dittrich

16 Čtvrtý kvadrant Nenaléhavé a nedůležité věci, které jsou obranou proti stresu důležitého a naléhavého. Neunaví vás, ale moc toho nepřinese. Obrana a vysvobození. Patří sem: příjemné činnosti, např. pracovní zaneprázdnění, „důležité“ telefonáty a maily, zbytečné a libé věci. P.Dittrich

17 TM 4.generace Všichni jsme timemanažery
50% času si pevně plánovat a zbytek nechat na „vyrušení“ Důležitost a naléhavost Prevence vers. „hašení“ (7% : 80%) Kvantita vers. kvalita Techniky: myšlenkové mapy, brainstorming, … ČLOVĚK JE VÍCE NEŽ ČAS =….. P.Dittrich

18 STRESS (management) Stres = stav dlouhodobé psychické zátěže
EUSTRES - pozitivní stres, napomáhá k dobrým výsledkům DISTRES - negativní stres, způsobuje psychosomatická onemocnění STRESOR - podnět, který způsobuje stres; příklady stresorů: nezvratitelnost situace nepředvídatelnost subjektivně velké nároky kladené na sebe sama životní tragédie, katastrofa životní změny (změna práce, přestěhování) P.Dittrich

19 VYHOŘENÍ – znaky: chronická únava (čerpání, stálá unavenost, pocit, že jsem fyzicky na dně) hněv vůči těm, kdo zadávají úkoly sebekritika za to, že na sebe nechá nakládat stále více a více cynismus, negativita a podrážděnost pocit tísnění úkoly ze všech stran snadná „výbušnost“ pro zdánlivě nepodstatné věci časté bolesti hlavy, žaludeční potíže hubnutí nebo přibývání na váze ospalost a stavy sklíčenosti či deprese krátkost dechu podezíravost pocit bezmocnosti zvýšený stupeň rizikového chování P.Dittrich

20 Burn-out syndrom Jak ho řešit ? Jak mu předejít? P.Dittrich

21 1. pomoc při stresu I. První pomoc při akutním stresu
V akutním stresu nikdy nic nerozhodujeme nebo se nesnažíme něco řešit. Výjimku tvoří situace kdy jde o záchranu života apod.. Počítejte v klidu do desíti. Soustřeďte se na svůj dech a pomalu zhluboka dýchejte nosem, prodlužujte výdech. P.Dittrich

22 V místnosti vstaňte a projděte se, zkuste jít ven, na chodbu, na WC, někam, kde budete chvilku sami je-li to možné, opláchněte si pomalu obličej studenou vodou podívejte se z okna a pozorujte oblohu, svět je krásný, zajímavý... v klidu pomalu vypijte sklenici chladné vody, soustřeďte se na pocity při polykání narovnejte páteř, přivřete oči a pomalu zhluboka dýchejte P.Dittrich

23 Venku rozhlédněte se a pozorujte krajinu a vaše okolí
prohlédněte si oblohu, uklidňující je pozorování plynoucích mraků nebo korun stromů, letících ptáků apod. pokud máme možnost, opět se pomalu napijeme vody a soustředíme se na pocity při pomalém polykání soustředíme se na uvolňující dýchání, dýcháme zhluboka a prodlouženým výdechem P.Dittrich

24 WORK LIFE BALANCE (WLB)
Vše, co vede ke sladění osobního a pracovního života z oblasti: Rodina, kariéra: timemanagement, stressmanagement, pracovní doba (pružná, individ., homeoffice) Životní rovnováha: Sebepoznání, priority, radost ze života, osobní koučing Dobíjení energie: Sport, hudba, hobby, relaxace, masáže, meditace, wellness, lázně (solničky), aromaterapie, … Osobní rozvoj: Četba, net, školení, zpětná vazba, koučing, konference, … P.Dittrich

25 Audity /průzkumy WLB /spokojenosti
Řešení: Variabilní prac.úvazky - flex.doba, zkrác. či pružná prac.doba, homeoffice, sick days, … Podpora žen po MD - 5 dní otcovské dovolené, podpora MŠ v okolí, podpora návratu po MD, dětský koutek, nákupy, … Family Days Vzdělávání – koučing, mentoring, e-learning doma, školení WLB Zdraví – prohlídky, očkování, zdrav.pomůcky, vitamíny, benefity z cafeterie / FKSP P.Dittrich

26 SOCIÁLNÍ AUDITY / průzkumy
Sondy psychosociálního klimatu: Styl vedení a řízení – zájem o zaměstnance a jeho názory Charakter práce – fyzické prostředí – sociální prostředí Pracovní (ne)spokojenost zaměstnance Motivace – demotivace P.Dittrich

27 Styl vedení a řízení Nejednoznačnost úkolů
Demotivátory: Nejednoznačnost úkolů Konfliktní charakter práce (konflikt rolí) Nadměrná zátěž Atmosféra ve firmě, na pracovišti Chybějící komunikace Chybějící etika, „firemní kultura“, nedodržování „politik“ ….. P.Dittrich

28 Charakter práce (1) Fyzické prostředí:
Fyzikální faktory (světla, teplo, hluk, prach,…) Klimatizace Ergodiagnostické faktory (židle, stůl, PC, pracovní nástroje, …) Prostor pro osobní soukromí P.Dittrich

29 Charakter práce (2) Sociální prostředí: Dobré mezilidské vztahy
Manažerská sociální selhání Hodnocení a pochvaly – styl jednání, řízení procesů a vedení lidí Kooperativnost, komunikace, informace, účast na řízení Decentralizace rozhodování Firemní kultura Personální politika P.Dittrich

30 Charakter práce (3) Povaha práce Různorodost, zajímavost
Užitečnost / zbytečnost Uspokojení přináší: složitější, méně jednotvárná, lehce inovativní, podnětná práce přinášející nové podněty a zkušenosti. P.Dittrich

31 Stimulační a motivační prostředky
Odměny + plat Pracovní podmínky Povzbuzování (od vedoucího či navzájem v kolektivu) Důvěra Přenos informací Způsob řízení Atmosféra ve skupině / firmě Obsah práce Identifikace s prací a firmou (loajalita) P.Dittrich

32 Taktika realizace sondy
Proč to chceme, co očekáváme ? Motivační komunikační kampaň „Oddělení manažerů od zaměstnanců“ Nezávislý „konzultant“ (HR, externí poradce) Nezávislé zpracování a interpretace výsledků Akční programy, „prevence“, posilování pozitivního P.Dittrich

33 TECHNIKY SBĚRU DAT Standardizované dotazníky pracovních faktorů (obvykle na světě 12 až 14 faktorů) Dotazník motivační struktury zaměstnance Nestandardizované dotazníky „spokojenosti s ...“ - konstruované dle potřeb firmy „Volné dotazníky“ – na nápady, náměty, slovní komentáře, vysvětlení, … Rozhovory P.Dittrich

34 Kriteria - faktory Cíle Platy Charakter práce Styl vedení a řízení
Vztahy s nadřízenými Vztahy uvnitř týmu Způsob a úroveň komunikace Kvalita práce Klientská orientace …. P.Dittrich

35 PROČ REALIZOVAT SONDY ? Jednorázově Opakovaně
Aktuální názory, postoje, náměty Před zahájením změn -aktuální stav Akční plán Komunikace co a proč jde a nejde Opakovaně Vývoj názorů, postojů Deklarování zájmu o názory a náměty Nástroj dlouhodobé komunikace Sledování trendů, výsledků práce manažerů – dopady opatření, změn, … Bencharking uvnitř firmy i s konkurencí P.Dittrich

36 VÝSLEDKY - ZPRÁVY Nebránit se výsledkům, ale brát je jako podněty pro přemýšlení, řešení, změnu … Komunikace výsledků respondentům Akční plán – globální (vedení), dílčí (linioví vedoucí) Zapojení zaměstnanců do hledání řešení P.Dittrich

37 PSYCHOHYGIENA Vůle relaxovat, životní priority, ..
Přestávky, hobby, pohyb Opačná činnost než v práci Víkendy a dovolené RELAXAČNÍ CVIČENÍ – viz různá CD P.Dittrich

38 Aromaterapie Vytvoření rovnováhy duševní – fyzické a intelektové složky (pomoc člku jako jednotce) „Bylinná medicína“ – pokožkou a dýchacími cestami (antibakteriální účinky) Pomoc při: stresu, úzkosti, depresi (EMOCE) vers. „drogy“, špatná životospráva, málo spánku, vysoké pracovní napětí a tlak na výkon Při masážích – naučit se relaxaci a odpočinku P.Dittrich

39 Působení esenciální olejů
Bergamot Aktivace ducha a mysli, zlepšení nálady Borovice Aktivace mysli, koncentrace, zlepšení dýchání Cedr Stabilizace, zklidnění a snížení úzkostných stavů Citron, lemongraas (grep) Koncentrace, zlepšení pohody Eukalyptus Zbystření smyslů, zlepšení dýchání Levandule Sedativum, uvolnění napění nervové soustavy, snížení bolestí hlavy Růže Harmonizace, uklidnění, protistresová, sníženi úzkosti (např. při pocitech samoty) Rozmarýn Stimulace soustředění, uvolnění svalových bolestí Skořice Snížení napětí, proti apatii Šalvěj Snižuje bolest hlavy, napětí a pocit stres Ylang Ylang Antidepresivum, afrodisiakum P.Dittrich

40 Reflexní body P.Dittrich

41 Auto/masáž Reflexní masáž / terapie nohou – rukama; míčky /ježci, chůzí naboso; obuv, lázně, pozitivní myšlení Reflexní oblouk: receptor – orgán Stimulace receptorů – viz „mapy“ rukou a nohou Literatura: Masafretová.H.: Základní kniha REFLEXNÍ TERAPIE. Fontána Olomouc, 2002. P.Dittrich

42 Závěrečných 7 kroků k harmonizaci
Dejte sebe na 1. místo Zjistěte, kudy vám uniká energie Vytvořte si návyk pravidelného plánování Dobíjejte baterky Obklopte se sítí pozitivních a příjemných vztahů Přestaňte se bát změn Užívejte štěstí a radosti, rozvíjejte svoji duchovní energii . Stojí za to žít! P.Dittrich

43 Dosažení seberealizace
Realismus – realistická orientace Přijímání sebe, ostatních a přírodního světa jakými jsou Zodpovědnost, obětavá oddanost určitému typu práce Spontánnost, jednoduchost, přirozenost Ocenění dobra v životě Zaměření na problémy a méně na sebe Nezávislost, potřeba soukromí (ne samota) Empatie, sociální zájmy, identifikace s lidstvem Emoční hloubka Demokratické hodnoty Intenzivní tvořivost P.Dittrich

44 Spokojený a motivovaný zaměstnanec =
konkurenční výhoda společnosti. P.Dittrich

45 Psychologie v praxi firmy
Sebepoznání a poznání druhých lidí Celý pracovní cyklus „života“ zaměstnance: Výběry Motivace, řízení procesů a vedení lidí Hodnocení Sociálně-psychologické průzkumy, spokojenost zaměstnanců


Stáhnout ppt "PhDr. Pavel Dittrich, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google