Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec."— Transkript prezentace:

1 TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec

2 Konflikt latinského původu (conflictus) = srážka
vyjádření současného simultánního nároku dvou až zcela na opačných stranách stojících a diametrálně rozdílných zájemců o tutéž věc a s tím spojený boj. střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry navzájem se vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. Počátky teorie konfliktu můžeme nalézt v 19. století v sociálním darwinismu. Teorie konfliktu vzniká v 50. letech 20. stol.

3 Konflikt nastává na všech úrovních společnosti
mezi jednotlivci v rodinách mezi organizovanými skupinami mezi zeměmi, náboženstvími a politickými ideologiemi v komunitách

4 Konflikt je výsledkem neslučitelnosti cílů chybných informací
rozdílnosti hodnot životního stylu, náb. vyznání,… zásad, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou správné potřeby „zachovat si tvář“…

5 Konflikt vzniká když… Nesouhlas Rozpory Trampoty či mrzutosti
Konkurence Nespravedlnost ohrožují něco důležitého.

6 Dynamika konfliktu Peter Block John Crawley Předjímání, očekávání
výbušné a konstruktivní konflikty Peter Block Předjímání, očekávání Nevyjádřená neshoda Otevřený konflikt Otevřený neproduktivní konflikt

7 Rozdělení základních druhů konfliktu
intrapersonální interpersonální skupinové meziskupinové konflikt jedince se Skutečné konflikty jsou vždy smíšeného typu.

8 Dělení konfliktů podle jejich psychologické charakteristiky
Konflikty představ Konflikty názorů Konflikty postojů Konflikty zájmů

9 Styly zvládání konfliktů
Soutěž, konkurence Snaha vyhovět Snaha vyhnout se konfliktu Spolupráce Kompromis

10 Teritorium zvládání konfliktů
Mediace nacházejí uplatnění tam, kde konflikt již vznikl Vyjednávání pro své klienty vyjednají co nejlepší výsledek

11 Jak zvládáte konflikty?
Pro zvládání konfliktních situací používáme různé styly. Náš preferovaný styl zvládání konfliktů jsme si osvojili v průběhu našeho života a je vhodné jej rozšířit i o další způsoby. Platí, že styly používáme v závislosti na situaci. Všechny styly mají své typické situace, ve kterých mají být použity. A žádný z uvedených způsobů chování není vhodný ve všech konfliktních situacích. Existuje pět způsobů, jak takové konflikty zvládnout, výsledky se však od sebe liší… TEST

12 Vyhodnocení Vašich odpovědí.
Čím vyšší počet bodů máte u popisované metody, tím větší sklon máte ji používat a naopak. Hlemýžď- se konfliktu vyhýbá Lev - konflikty vyhledává Otázky: 1, 5, 12, 15, 23 Hlemýžď se skrývá do bezpečí své ulity pokaždé, když je nějaký konflikt na obzoru. Bud se vytratí nebo vypadá tak uraženě, že se ten druhý cítí provinile, dokonce i když se o nějakém problému jen zmíní. Hlemýždi si připadají bezmocní a jsou často nešťastní, protože vlastně nikdy nedostanou to, co chtějí, a ani se neumějí druhým lidem přiblížit; zůstávají totiž ve své ulitě. Otázky: 2, 6, 9, 13, 16 Pro lvy není NE žádná odpověď. Jejich cíle jsou pro ně tak důležité, že jsou připraveni jich dosáhnout za každou cenu. Věří, že mohou jen vyhrát nebo prohrát. Pokud prohrávají, cítí se slabí, a proto nesnesou neúspěch. V konfliktech využívají všech možných taktik, často však ztrácejí přátele. Lvi jsou hrdí a úspěšní a je jim jedno, když je lidé nemají rádi.

13 Vyhodnocení Vašich odpovědí.
Medvídek - konflikty zmírňuje Liška - se snaží o kompromis Sova - konflikty řeší Otázky: 3, 7, 10, 17, 20 Pro medvídky jsou lidské vztahy tak cenné, že by se vzdali všeho, jen aby si udrželi přítele. Proto je lidé často využívají a trhají na kusy. Medvídci potřebují, aby je měl někdo rád, a bojí se, že konflikt druhému ublíží. Nalévají olej na rozbouřené vody s přitom si neuvědomují, že olej zabíjí mořské ptáky a znečišťuje pobřeží. Otázky: 8, 14, 18, 21, 24 Lišky se snaží najít střední cestu, ze které by oba protivníci získali, pro kterou se však oba musí něčeho vzdát. Nemají rády extrémy a snaží se najít řešení, které by prospělo všem. Lišky uzavírají kompromis, aby dosáhly mírové dohody, která je však často jenom dočasná, protože štvanice později začne znovu. Otázky: 4, 11, 19, 22, 25 Sovy jsou moudří ptáci. Vědí, že lidské vztahy se nerozvíjejí, pokud lidé nejsou spokojeni. Konflikty řeší tak, že proti sobě staví všechna možná východiska, což vyžaduje odvahu a čas. Oba protivníci však získají to, co chtějí, a ještě se přitom sblíží. Sovy nikoho neovládají ani na nikom nelpí; jsou to vzácní a zkušení ptáci.

14 Závěrem Zvládání konfliktů, neshod a sporů bude nadále zaměstnávat mysl mnoha teoretiků a praktiků, kteří hledají lepší způsoby, jak dostát svému mandátu a napomáhat míru v mnoha částech světa a nadále bude třeba mu věnovat hodně času, úsilí i jiných prostředků.

15 Použitá literatura Block, Peter, Petrella, Tony, Weisbord, Marvin. Managing Differences and Agreement (Jak zvládat neshodu a shodu). Plainfield,NJ,1985. Crawley, John. Constructive Conflict Management (Konstruktivní zvládání konfliktu). London: Nicholas Vrealey Publishing, 1992 Crumm, Thomas F. The magic of Conflict.New York: Simon and Shuster, 1987. Fisher, Fred. Jak zvládat konflikty a neshody, koncepce a strategie Friends Conflict Resolution Programs. The Conflict Core.1997. Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON 2001. Křivohlavý, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Praha:Portál, 2002.

16 Děkuji za pozornost.

17 Nikdy takto konflikty neřeším Málokdy řeším konflikty takto
Nikdy takto konflikty neřeším Málokdy řeším konflikty takto Někdy tak konflikty řeším Často tak konflikty řeším Konflikty řeším skoro vždycky takto 1. Klidný život je o vyhýbání se konfliktům 1 2 3 4 5 2. Když jde obchod, jdi do toho tvrdě. 3. Tichý hlas si nevšímá slov vyřčených v hněvu. 4. S poctivostí nejdál dojdeš. 5. Když se dva hádají, třetí se směje. 6. Bitvy vyhrává ten, kdo věděl, že je vyhraje. 7. Vlídná slova jsou cenná a stojí málo. 8. I slovo kdyby má svou pravdu. 9. Ten, kdo neutíká, honí ostatní. 10. Hlas mírný odhání hněv. 11. Nejlepší řešení najdete v otevřeném konfliktu.

18 12. V hádce vyhrává ten, kdo mlčí.
3 4 5 13. Silnější má pravdu. 14. Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. 15. Nic není tak důležité, abych se kvůli tomu hádal. 16. Na tomto světě jsou jen vítězové a poražení. 17. Kdo do tebe kamenem, do toho ty chlebem. 18. Když si dva vyjdou vstříc, vždycky se dohodnou. 19. Pro pravdu se musí chodit daleko. 20. Vlídná slova a laskavé ruce získají i tvrdé srdce. 21. Ruka ruku myje. 22. Pojďme si sednout a vyřešíme to.

19 VYHODNOCENÍ 23. Život je každodenní boj. 1 2 3 4 5
24. Spravedlivá dohoda zabrání sporům. 25. Oba máme co nabídnout, ale něco to stojí. VYHODNOCENÍ


Stáhnout ppt "TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec."

Podobné prezentace


Reklamy Google