Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec. Konflikt latinského původu (conflictus) = srážka latinského původu (conflictus) = srážka vyjádření současného simultánního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec. Konflikt latinského původu (conflictus) = srážka latinského původu (conflictus) = srážka vyjádření současného simultánního."— Transkript prezentace:

1 TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec

2 Konflikt latinského původu (conflictus) = srážka latinského původu (conflictus) = srážka vyjádření současného simultánního nároku dvou až zcela na opačných stranách stojících a diametrálně rozdílných zájemců o tutéž věc a s tím spojený boj. vyjádření současného simultánního nároku dvou až zcela na opačných stranách stojících a diametrálně rozdílných zájemců o tutéž věc a s tím spojený boj. střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry navzájem se vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry navzájem se vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. Počátky teorie konfliktu můžeme nalézt v 19. století v sociálním darwinismu. Počátky teorie konfliktu můžeme nalézt v 19. století v sociálním darwinismu. Teorie konfliktu vzniká v 50. letech 20. stol. Teorie konfliktu vzniká v 50. letech 20. stol.

3 mezi jednotlivci mezi jednotlivci v rodinách v rodinách mezi organizovanými skupinami mezi organizovanými skupinami mezi zeměmi, náboženstvími a politickými ideologiemi mezi zeměmi, náboženstvími a politickými ideologiemi v komunitách v komunitách Konflikt nastává na všech úrovních společnosti

4 neslučitelnosti cílů neslučitelnosti cílů chybných informací chybných informací rozdílnosti hodnot životního stylu, náb. vyznání,… rozdílnosti hodnot životního stylu, náb. vyznání,… zásad, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou správné zásad, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou správné potřeby „zachovat si tvář“… potřeby „zachovat si tvář“… Konflikt je výsledkem

5 Nesouhlas Nesouhlas Rozpory Rozpory Trampoty či mrzutosti Trampoty či mrzutosti Konkurence Konkurence Nespravedlnost Nespravedlnost ohrožují něco důležitého. Konflikt vzniká když…

6 Dynamika konfliktu John Crawley John Crawley výbušné a konstruktivní konflikty výbušné a konstruktivní konflikty Peter Block Peter Block Předjímání, očekávání Předjímání, očekávání Nevyjádřená neshoda Nevyjádřená neshoda Otevřený konflikt Otevřený konflikt Otevřený neproduktivní konflikt Otevřený neproduktivní konflikt

7 Rozdělení základních druhů konfliktu intrapersonální intrapersonální interpersonální interpersonální skupinové skupinové meziskupinové meziskupinové konflikt jedince se konflikt jedince se Skutečné konflikty jsou vždy smíšeného typu.

8 Dělení konfliktů podle jejich psychologické charakteristiky Konflikty představ Konflikty představ Konflikty názorů Konflikty názorů Konflikty postojů Konflikty postojů Konflikty zájmů Konflikty zájmů

9 Styly zvládání konfliktů Soutěž, konkurence Soutěž, konkurence Snaha vyhovět Snaha vyhovět Snaha vyhnout se konfliktu Snaha vyhnout se konfliktu Spolupráce Spolupráce Kompromis Kompromis

10 Teritorium zvládání konfliktů Mediace Mediace nacházejí uplatnění tam, kde konflikt již vznikl nacházejí uplatnění tam, kde konflikt již vznikl Vyjednávání Vyjednávání pro své klienty vyjednají co nejlepší výsledek pro své klienty vyjednají co nejlepší výsledek

11 Jak zvládáte konflikty? Pro zvládání konfliktních situací používáme různé styly. Pro zvládání konfliktních situací používáme různé styly. Náš preferovaný styl zvládání konfliktů jsme si osvojili v průběhu našeho života a je vhodné jej rozšířit i o další způsoby. Náš preferovaný styl zvládání konfliktů jsme si osvojili v průběhu našeho života a je vhodné jej rozšířit i o další způsoby. Platí, že styly používáme v závislosti na situaci. Všechny styly mají své typické situace, ve kterých mají být použity. A žádný z uvedených způsobů chování není vhodný ve všech konfliktních situacích. Platí, že styly používáme v závislosti na situaci. Všechny styly mají své typické situace, ve kterých mají být použity. A žádný z uvedených způsobů chování není vhodný ve všech konfliktních situacích. Existuje pět způsobů, jak takové konflikty zvládnout, výsledky se však od sebe liší… Existuje pět způsobů, jak takové konflikty zvládnout, výsledky se však od sebe liší…

12 Vyhodnocení Vašich odpovědí. Čím vyšší počet bodů máte u popisované metody, tím větší sklon máte ji používat a naopak. Čím vyšší počet bodů máte u popisované metody, tím větší sklon máte ji používat a naopak. Hlemýžď- se konfliktu vyhýbá Hlemýžď- se konfliktu vyhýbá Lev - konflikty vyhledává Lev - konflikty vyhledává Otázky: 1, 5, 12, 15, 23 Hlemýžď se skrývá do bezpečí své ulity pokaždé, když je nějaký konflikt na obzoru. Bud se vytratí nebo vypadá tak uraženě, že se ten druhý cítí provinile, dokonce i když se o nějakém problému jen zmíní. Hlemýždi si připadají bezmocní a jsou často nešťastní, protože vlastně nikdy nedostanou to, co chtějí, a ani se neumějí druhým lidem přiblížit; zůstávají totiž ve své ulitě. Otázky: 2, 6, 9, 13, 16 Pro lvy není NE žádná odpověď. Jejich cíle jsou pro ně tak důležité, že jsou připraveni jich dosáhnout za každou cenu. Věří, že mohou jen vyhrát nebo prohrát. Pokud prohrávají, cítí se slabí, a proto nesnesou neúspěch. V konfliktech využívají všech možných taktik, často však ztrácejí přátele. Lvi jsou hrdí a úspěšní a je jim jedno, když je lidé nemají rádi.

13 Otázky: 8, 14, 18, 21, 24 Lišky se snaží najít střední cestu, ze které by oba protivníci získali, pro kterou se však oba musí něčeho vzdát. Nemají rády extrémy a snaží se najít řešení, které by prospělo všem. Lišky uzavírají kompromis, aby dosáhly mírové dohody, která je však často jenom dočasná, protože štvanice později začne znovu. Vyhodnocení Vašich odpovědí. Medvídek - konflikty zmírňuje Medvídek - konflikty zmírňuje Liška - se snaží o kompromis Liška - se snaží o kompromis Sova - konflikty řeší Sova - konflikty řeší Otázky: 3, 7, 10, 17, 20 Pro medvídky jsou lidské vztahy tak cenné, že by se vzdali všeho, jen aby si udrželi přítele. Proto je lidé často využívají a trhají na kusy. Medvídci potřebují, aby je měl někdo rád, a bojí se, že konflikt druhému ublíží. Nalévají olej na rozbouřené vody s přitom si neuvědomují, že olej zabíjí mořské ptáky a znečišťuje pobřeží. Otázky: 4, 11, 19, 22, 25 Sovy jsou moudří ptáci. Vědí, že lidské vztahy se nerozvíjejí, pokud lidé nejsou spokojeni. Konflikty řeší tak, že proti sobě staví všechna možná východiska, což vyžaduje odvahu a čas. Oba protivníci však získají to, co chtějí, a ještě se přitom sblíží. Sovy nikoho neovládají ani na nikom nelpí; jsou to vzácní a zkušení ptáci.

14 Závěrem Zvládání konfliktů, neshod a sporů bude nadále zaměstnávat mysl mnoha teoretiků a praktiků, kteří hledají lepší způsoby, jak dostát svému mandátu a napomáhat míru v mnoha částech světa a nadále bude třeba mu věnovat hodně času, úsilí i jiných prostředků. Zvládání konfliktů, neshod a sporů bude nadále zaměstnávat mysl mnoha teoretiků a praktiků, kteří hledají lepší způsoby, jak dostát svému mandátu a napomáhat míru v mnoha částech světa a nadále bude třeba mu věnovat hodně času, úsilí i jiných prostředků.

15 Použitá literatura Block, Peter, Petrella, Tony, Weisbord, Marvin. Managing Differences and Agreement (Jak zvládat neshodu a shodu). Plainfield,NJ,1985. Block, Peter, Petrella, Tony, Weisbord, Marvin. Managing Differences and Agreement (Jak zvládat neshodu a shodu). Plainfield,NJ,1985. Crawley, John. Constructive Conflict Management (Konstruktivní zvládání konfliktu). London: Nicholas Vrealey Publishing, 1992 Crawley, John. Constructive Conflict Management (Konstruktivní zvládání konfliktu). London: Nicholas Vrealey Publishing, 1992 Crumm, Thomas F. The magic of Conflict.New York: Simon and Shuster, 1987. Crumm, Thomas F. The magic of Conflict.New York: Simon and Shuster, 1987. Fisher, Fred. Jak zvládat konflikty a neshody, koncepce a strategie. 2002. Fisher, Fred. Jak zvládat konflikty a neshody, koncepce a strategie. 2002. Friends Conflict Resolution Programs. The Conflict Core.1997. Friends Conflict Resolution Programs. The Conflict Core.1997. Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON 2001. Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: SLON 2001. Křivohlavý, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Praha:Portál, 2002. Křivohlavý, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Praha:Portál, 2002.

16 Děkuji za pozornost.

17 Nikdy takto konflikty neřeším Málokdy řeším konflikty takto Někdy tak konflikty řeším Často tak konflikty řeším Konflikty řeším skoro vždycky takto 1. Klidný život je o vyhýbání se konfliktům 12345 2. Když jde obchod, jdi do toho tvrdě. 12345 3. Tichý hlas si nevšímá slov vyřčených v hněvu. 12345 4. S poctivostí nejdál dojdeš. 12345 5. Když se dva hádají, třetí se směje. 12345 6. Bitvy vyhrává ten, kdo věděl, že je vyhraje. 12345 7. Vlídná slova jsou cenná a stojí málo. 12345 8. I slovo kdyby má svou pravdu. 12345 9. Ten, kdo neutíká, honí ostatní. 12345 10. Hlas mírný odhání hněv. 12345 11. Nejlepší řešení najdete v otevřeném konfliktu. 12345

18 12. V hádce vyhrává ten, kdo mlčí. 12345 13. Silnější má pravdu. 12345 14. Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. 12345 15. Nic není tak důležité, abych se kvůli tomu hádal. 12345 16. Na tomto světě jsou jen vítězové a poražení. 12345 17. Kdo do tebe kamenem, do toho ty chlebem. 12345 18. Když si dva vyjdou vstříc, vždycky se dohodnou. 12345 19. Pro pravdu se musí chodit daleko. 12345 20. Vlídná slova a laskavé ruce získají i tvrdé srdce. 12345 21. Ruka ruku myje. 12345 22. Pojďme si sednout a vyřešíme to. 12345

19 23. Život je každodenní boj. 12345 24. Spravedlivá dohoda zabrání sporům. 12345 25. Oba máme co nabídnout, ale něco to stojí. 12345


Stáhnout ppt "TEORIE KONFLIKTU Lukáš Hronec. Konflikt latinského původu (conflictus) = srážka latinského původu (conflictus) = srážka vyjádření současného simultánního."

Podobné prezentace


Reklamy Google