Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATOMY - malé částečky SLOUČENINY – látky složené PRVKY – látky jednoduché MOLEKULA – spojení více atomů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATOMY - malé částečky SLOUČENINY – látky složené PRVKY – látky jednoduché MOLEKULA – spojení více atomů."— Transkript prezentace:

1

2

3 ATOMY - malé částečky SLOUČENINY – látky složené PRVKY – látky jednoduché MOLEKULA – spojení více atomů

4

5 - nositelé kladných nábojů - kolik je protonů, tolik je elektronů - jsou asi 1800x těžší PROTONOVÉ ČÍSLO - počet protonů v jádře

6

7 NUKLEONY = protony a neutrony NUKLEONOVÉ ČÍSLO = počet nukleonů v jádře NUKLIDY = látky složené z atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo IZOTOPY = látky, které mají stejné protonové, ale různé nukleonové číslo

8

9 -Radioaktivita je vyzařování jaderného záření nestabilními jádry atomů. - Záření alfa, které je proudem částic alfa, je málo pronikavé, ale je nebezpečné, působí – li uvnitř organismů. - Záření beta je tvořeno proudem rychle letících elektronů nebo pozitronů a pohlcuje se již tenkým plechem. - Nejpronikavější je záření gama a záření neutronové

10 - Radionuklidy se samovolně přeměňují na nuklidy jiné. - Doba, za kterou se přemění právě polovina z celkového počtu jader radionukleidu, je poločas přeměny. - Kromě přirozených radionukleidů lze vyrábět i radionuklidy umělé

11

12 -Radionuklidy jsou velmi užitečné ve vědě, technice i v lékařství. - Metodu značených atomů je možné sledovat koloběh látek v organizmech a v přírodě. - Pomocí radionuklidů se dá určovat stáří organických látek a hornin.

13 - Ozařováním radionuklidy je možno ničit zhoubné nádory, sterilizovat předměty, chránit potraviny - V průmyslu slouží radionuklidy k měření a kontrole kvality výrobků, radionukleidy mohou být i zdrojem elektrické energie, např. na odlehlých místech či v kosmu

14

15 - Při jaderných reakcích se mohou přeměňovat jádra jednoho nuklidu v jádra jiných nuklidů. Přitom zůstává elektrický náboj i počet nukleonů stejný před reakcí i po reakci.

16

17 - Jaderná energie se uvolňuje při řetězové jaderné reakci ve štěpeném materiálu (uran 235, plutonium 239 nebo uran 233). - Aby mohla proběhnout řetězová reakce, musí mít štěpný materiál kritickou hmotnost. - Energie se při řetězové reakci může uvolnit buď v procesu výbuchu, nebo může být uvolněna postupně, řízené jako v jaderných reaktorech.

18 - Jadernou energii je možno uvolňovat také slučováním jader vodíku; tento proces probíhá v nitru Slunce a hvězd - Při reakcích mezi částicemi a antičásticemi dochází k úplnému uvolnění energie, která je v látce obsažena

19

20

21 - Řetězová jaderná reakce probíhá v aktivní zóně jaderného reaktoru. - Štěpný materiál je součástí palivových článků - Neutrony uvolněné při štěpení se zpomalují moderátorem, např. vodou

22 - K oválnému reaktoru slouží regulační tyče, k zastavení řetězové reakce havarijní tyče - Aktivní zóna je chlazená např. vodou v tlakové nádobě - Teplo, které odevzdá horká voda parogenerátoru, slouží k vytváření páry k pohánění turbíny.

23

24

25 -Jaderné elektrárny dnes vyrábějí asi 15% elektrické energie na světě. - Při normálním provozu je jaderná elektrárna bezpečná a neznečišťuje životní prostředí jako elektrárny na klasické paliva. - Bezpečnost jaderné elektrárny zajišťují systémy automatického odstavení reaktoru, dodatečného chlazení, betonový kontejnment. Dnes se vyvíjejí nové typy jaderných elektráren, které se v případě nebezpečí samy odstaví i bez zásahu člověka. - Vyhořelé palivo se skladuje ve vodním bazénu na území elektrárny, pak v meziskladu a v současné době se hledají perspektivní metody jeho trvalého uložení nebo likvidace.

26

27 - Jaderné záření může vyvolat rakovinu a genetické změny, a proto je třeba vystavovat se mu co nejméně a chránit se před ním. - Při práci s radionuklidy je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. - Jaderný výbuch ohrožuje člověka především pronikavým zářením, dále vysokými teplotami, tlakovou vlnou a dlouhodobým zamořením přírodního prostředí

28

29 -Havárie jaderné elektrárny Černobyl 26. dubna 1986 – je největší jaderná nehoda v historii jaderné energetiky. K události došlo ve 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu, která leží na území dnešní Ukrajiny. V té době byla Ukrajina součástí SSSR. - To, že slova „Černobyl“ a „Jaderná nehoda“ dnes vnímáme téměř jako synonyma, způsobil experiment, který měl v reaktoru jaderné elektrárny ověřit setrvačný doběh turbogenerátoru.

30 - Radioaktivní zamoření zasáhlo nejvíce město Pripjať, ve kterém tehdy žilo zhruba 50 tisíc obyvatel. Jaderná nehoda způsobila, že v Pripjati vzrostla úroveň radiace na tisícinásobek přírodního pozadí. - Uvádí se, že havárie jaderné elektrárny Černobyl nějakým způsobem zasáhla zhruba 600 tisíc osob.

31 -Jaderné elektrárny nejsou nejhorší, ale ani nejlepší. - Nezatěžují životní prostředí stejně jako tepelné, ale hrozící jaderné katastrofy nejsou žádným pozitivem na seznamu. -Nejlepší jsou dle našeho názoru alternativní zdroje jako je voda a vítr. Pak ještě slunce, ale nedořešená otázka fotovoltaických článků v panelech, které se nedají recyklovat je také problematická.

32 -Na každé z elektráren najdeme menší vroubek, větrné zase vydávají moc hluku a plaší zvěř… Nic není dokonalé, ale lidé jsou schopni se smířit s menšími problémy které nás tolik netíží než - li kyselé deště, nedýchatelné ovzduší a znečištěné řeky… - Jednoznačně ale podporujeme alternativní zdroje jako je voda, vítr a Slunce.

33 Vypracovaly: - Katka Drábková - Jana Dulínková - Markéta Mahdalová - Eva Gábová


Stáhnout ppt "ATOMY - malé částečky SLOUČENINY – látky složené PRVKY – látky jednoduché MOLEKULA – spojení více atomů."

Podobné prezentace


Reklamy Google