Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovaly:Klára Hamplová Barbora Šťastná Barbora Šťastná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovaly:Klára Hamplová Barbora Šťastná Barbora Šťastná."— Transkript prezentace:

1 Zpracovaly:Klára Hamplová Barbora Šťastná Barbora Šťastná

2 Úvod Složení jaderné elektrárny Člověk a jaderná energie Odpadní látky Jaderná elektrárna Temelín Jaderná elektrárna Dukovany Závěr

3 Jaderná energie jistě v budoucnu nahradí fosilní paliva. V současné době patří mezi nejčistší a nejúčinnější zdroj energie. Výhody jaderných elektráren - nevypouštějí do ovzduší škodlivé látky. Výhody jaderných elektráren - nevypouštějí do ovzduší škodlivé látky. Nevýhody jaderných elektráren - je velká finanční nákladnost a doba likvidace jaderného odpadu Nevýhody jaderných elektráren - je velká finanční nákladnost a doba likvidace jaderného odpadu.

4 Složení jaderné elektrárny Jaderná elektrárna je zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader. Jaderné elektrárny jsou v zásadě elektrárny tepelné, teplo potřebné pro přeměnu vody na páru získáváme jaderným štěpením. 1. Reaktor, 2. Parogenerátor, 3. Čerpadlo, 4. Turbína, 5. Generátor, 6. Kondenzátor, 7. Přívod a odvod chladící vody

5 Jaderná energie jistě v budoucnu nahradí fosilní paliva. Stejně jako u všech předešlých zdrojů energií, jde i u jaderné energie o výrobu elektřiny. První využití jaderné energie pro výrobu elektrické energie se uskutečnilo 20.12.1951 v Národní reaktorové laboratoři.

6 Odpadní látky Jednu skupinu radioaktivních odpadů tvoří odpady vznikající v jaderné energetice. Druhou skupinu tvoří odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. V ČR je několik set radioaktivních odpadů. Radioaktivní odpady se obvykle dělí podle aktivity na přechodné, nízko a středně aktivní a vysokoaktivní odpady.

7 Jaderná havárie a nádorová onemocnění: Za prokázaný pozdní účinek havárie v Černobylu, radioaktivní zamoření, je považován zvýšený výskyt rakoviny štítné žlázy u jedinců ozářených v dětském věku. Doposud nebyl prokázán žádný vliv radioaktivního záření na výskyt vrozených (dědičných) vad či jiných genetických efektů.

8 Jaderná elektrárna Temelín Elektrárna představuje, zbytečné riziko. Jaderná elektrárna Temelín byla vybudována jako zdroj elektrické energie, který pracuje v energetické soustavě v režimu základního zatížení. JE Temelín tak nahradila uhelné elektrárny.

9 Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v ČR. V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení - sklad použitého jaderného paliva a úložiště radioaktivních odpadů. Stavba jaderné elektrárny Dukovany probíhala s pomocí nejlepších tehdy dostupných technologií.

10 Jaderná elektrárna Černobyl, postavená na Ukrajině poblíž hranic s Běloruskem Jaderná nehoda jaderné elektrárny Černobyl byla nejmasivnější radioaktivní zamoření, které dodnes lidstvo pocítilo. Radioaktivní zamoření z jaderné elektrárny Černobyl zasáhly značnou část Evropy.

11 Díky práci ve Fyzice,jsme se dozvěděly plno zajímavostí o Jaderných elektrárnách,které jsme dosud nevěděly. Tuhle práci bychom si rády někdy zopakovaly.


Stáhnout ppt "Zpracovaly:Klára Hamplová Barbora Šťastná Barbora Šťastná."

Podobné prezentace


Reklamy Google